Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ:  15.250

ΕΠΑΛ: 16.775

Βάση 2022
14.675
Εισακτέοι
119
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

 Οικονομία 25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας  Yγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  25%


Κωδικός Σχολής
0154
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες και επαγγελματίες με κριτική κατανόηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

 Συγκεκριμένα, οι φοιτητές και φοιτήτριες  του ΤΕΑΠΗ αναπτύσσουν γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική και κοινωνική έρευνα και να εντάσσονται δυναμικά σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και θεσμούς.

 

 

 • Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Παρέμβασης 
 • Συμβουλευτικής Ομηλίκων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης 
 • Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
 • Ειδικής, Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Σπουδών στην Αναπηρία. 
 • Κοινωνικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
 • Εφαρμοσμένης Στατιστικής και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 
 • Παιδαγωγικό εργαστήριο

 

 

 

 Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί 250 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικές ενότητες μαθημάτων ( Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Μεθοδολογία, Εκπαίδευση στις Θετικές Επιστήμες, Αγωγή στις Τέχνες, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία,  Ξένη Γλώσσα,  Πρακτικές Ασκήσεις στην Εκπαίδευση και την Έρευνα, Θεματικές Εβδομάδες) και τρεις (3) προαιρετικές. 

 • Οι τρεις προαιρετικές ενότητες αφορούν τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, παρακολούθησης ενός μαθήματος σε άλλο Τμήμα του ΕΚΠΑ και αναγνώρισης ξένης γλώσσας

 

 

Είναι προαιρετική και μπορεί να δηλωθεί από φοιτητές / τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 170 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, στο οποίο αντιστοιχούν οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 Είναι αμοιβόμενη και απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του 4ου έτους ή σε όσους/ες είναι επί πτυχίω.

 

Ενότητα Παιδαγωγικής

 • Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής Ι 
 • Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής ΙΙ
 • Γραμματισμός και παιδαγωγικές πρακτικές στην πρώιμη παιδική ηλικία Ι
 • Εισαγωγή στην ειδική αγωγή
 • Εισαγωγή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση/εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
 • Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση
 • Αγωγή υγείας
 • Παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού
 • O προφορικός και ο γραπτός λόγος στην αναπηρία Ι
 • O προφορικός και ο γραπτός λόγος στην αναπηρία ΙΙ
 • Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις: από την ενεργητική ακρόαση των παιδιών στην εκπαιδευτική πράξη
 • Ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας
 • Παιδαγωγικές πρακτικές γραμματισμού στην πρώιμη παιδική ηλικία
 • Κριτική παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα και η αναμόρφωσή του από τον εκπαιδευτικό
 • Βιωματικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία στο νηπιαγωγείο

Ενότητα Ψυχολογίας

 • Ανάπτυξη του παιδιού Ι
 • Ανάπτυξη του παιδιού ΙΙ 
 • Ανάπτυξη του λόγου
 • Ρεύματα κοινωνικής ψυχολογίας
 • Μέσα επικοινωνίας και παιδική ηλικία
 • Συμβουλευτική ψυχολογία
 • Συμβουλευτικές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψυχολογία της εκπαίδευσης
 • Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης
 • Επικοινωνία στις ομάδες
 • Διαταραχές των παιδιών της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Ενότητα Κοινωνιολογίας

 • Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
 • Οι κοινωνικές παράμετροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας Ι
 • Ζητήματα κοινωνιολογίας του σώματος
 • Globalisation and education
 • Εκπαιδευτική πολιτική ΙΙ
 • Θεωρίες φύλων
 • Πολιτικές ζωής και θανάτου
 • Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
 • Παιδιά και χώρος: παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις

Ενότητα Μεθοδολογίας

 • Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες Ι
 • Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες ΙΙ
 • Μεθοδολογία των επιστημών του ανθρώπου: στατιστική

Ενότητα Εκπαίδευσης στις Θετικές Επιστήμες

 • Οι φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση
 • Θεατρικές εφαρμογές και διδακτική της φυσικής Ι 
 • Λογικο-μαθηματικές σχέσεις και αριθμητικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση
 • Εισαγωγή στην πληροφορική
 • Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση
 • Διδασκαλία της βιολογίας: η Εξέλιξη ως ενοποιητική θεωρία
 • Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των μαθηματικών
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία και ψηφιακός κόσμος: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές
 • Ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα για την προσχολική εκπαίδευση: σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση
 • Ο ρόλος του πειράματος στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Ενότητα Αγωγής στις Τέχνες

 • Θεωρίες μουσικής και κινητικής αγωγής
 • Αυτοσχέδιες κατασκευές μουσικών οργάνων
 • Εισαγωγή στη μουσικοκινητική αγωγή Orff
 • Ιστορικές, πολιτισμικές και παιδαγωγικές διαστάσεις των μουσικών οργάνων
 • Ο χορός στην εκπαίδευση
 • Παιδαγωγικές διαστάσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας και επιτέλεσης
 • Διδακτική των εικαστικών τεχνών
 • Ιστορία των εικαστικών τεχνών
 • Παιδικό σχέδιο: σύγχρονες προσεγγίσεις
 • Εισαγωγή στο κουκλοθέατρο
 • Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα: επινόηση, σχεδιασμός, εφαρμογή
 • Εισαγωγή στο θέατρο ως εκπαίδευση

Ενότητα Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας

 • Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία
 • Ελληνική ιστορία, 19ος αιώνας
 • Ιστορία της εκπαίδευσης
 • Εισαγωγή στη γλωσσολογία
 • Γραπτός λόγος, κοινωνία και νόηση
 • Η ιδεολογία στην παιδική λογοτεχνία
 • Ιστορία και εικονογραφημένο βιβλίο
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Κριτικός γραμματισμός
 • Θέματα γλωσσικής πολιτικής

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.
 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα ( άρθρο 12 του Ν. 1566/85 Φ.Ε.Κ. 167/1985 τ. Α’) και μπορούν να εργαστούν: 

 • Ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 60 Νηπιαγωγών.

Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

Ως εκπαιδευτικοί

 • σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία,
 • σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς,
 • σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.)
 • σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση

  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.

 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ως παιδαγωγοί 

 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών

 

Ως εμψυχωτές/τριες 

 • σε χώρους που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, παιδότοπους, ιδρύματα φροντίδας/ προστασίας παιδιών, νοσοκομειακές μονάδες φροντίδας παιδιών κτλ

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με τη δημιουργία δικού τους νηπιαγωγείου ή παιδικού σταθμού

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/ της Νηπιαγωγού μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ (3:46:47)

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο