Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ: 12.600

ΕΠΑΛ: 16.300

Βάση 2022
12.050
Εισακτέοι
152
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά  25%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία  25%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία  25%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

 Οικονομία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  25%


Κωδικός Σχολής
0166
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Βόλος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Βασικός σκοπός του Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η κατάρτιση στοχαζόµενων εκπαιδευτικών στη σύγχρονη διδασκαλία και έρευνα στο πλαίσιο νέων περιβαλλόντων µάθησης µε την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), η προώθηση της θεωρίας και της έρευνας που αφορούν στην εκπαίδευση και στην αγωγή στην προσχολική και πρώτη παιδική ηλικία και η σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τυπικά και άτυπα.

 

 

 • Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής
 • Ψυχολογίας
 • Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
 • Λόγου και Πολιτισμού
 • Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
 • Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και
 • αντιστοιχεί σε 240  πιστωτικές µονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραµµα µαθηµάτων περιλαµβάνει

 • δεκαοκτώ (18) µαθήµατα υποχρεωτικά,
 • είκοσι (20) μαθήματα επιλογής, 
 • δύο (2) εξαµηνιαία µαθήµατα ξένης γλώσσας, 
 • δύο (2) εξαµηνιαία µαθήµατα γραπτού ακαδηµαϊκού λόγου και
 • δύο (2) σεµινάρια

 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες µπορούν να αναλάβουν προαιρετικά την εκπόνηση ατομικής πτυχιακής εργασίας, κατά το 6ο ή το 7ο εξάµηνο των σπουδών τους. 

 

 

Η πρακτική άσκηση αναπτύσσεται σε δύο (2) άξονες:

α) ο "ενδοσχολικός" αφορά την υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε νηπιαγωγεία, για όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές και

β) ο "εξωσχολικός" αναφέρεται στην προαιρετική αµειβόµενη πρακτική άσκηση για τους/ τις φοιτητές / τριες των τελευταίων ετών και υλοποιείται σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια & παιδικούς σταθµούς, σε κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, σε µουσεία, σε θεατρικές οµάδες, σε κατασκηνώσεις, κ.λπ. 

 

1ο και 2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κοινωνική ψυχολογία Ι  
 • Εισαγωγή στη µουσική και την παιδαγωγική της: σύγχρονες προσεγγίσεις
 • Ψηφιακά Μέσα Καρασαββίδης  
 • Η διαπολιτισµική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση
 • Θεωρία και µεθοδολογία δραστηριοτήτων νηπιαγωγείου
 • H ανάπτυξη του λόγου στο παιδί  
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Συµβασιούχος  
 • Εισαγωγή στην κοινωνική παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες
 • Ζητήµατα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας  
 • Λογοτεχνία: διαφορετικές προσεγγίσεις/ αναγνώσεις
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  
 • Μεθοδολογία Έρευνας  
 • Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία  
 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού

3ο και 4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Έννοιες των φυσικών επιστηµών και η διδακτική τους
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία  
 • Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρίες και Μέθοδοι
 • Οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος Ι
 • Μουσεία και Εκπαίδευση  
 • Οµότιµη Εκπαίδευση   
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  
 • Συστηµατική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας – Πρακτική Άσκηση
 • Γλώσσα και Γραµµατισµός στην Προσχολική Εκπαίδευση
 • Μαθηµατική Σκέψη, Μαθησιακές Τεχνολογίες και Παιδική Ηλικία
 • Γραπτός ακαδηµαϊκός λόγος Ι

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

 • Αγγλικά Ι, ΙΙ
 • Γαλλικά Ι, ΙΙ 
 • Γερµανικά Ι, ΙΙ  
 • Ιταλικά Ι, ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η οµάδα  
 • Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό για τις φυσικές επιστήµες και το περιβάλλον
 • Συνθέτοντας µε τα παιδιά: θεωρία και πράξη της δηµιουργικής µουσικής παιδαγωγικής
 • Μάθηση µε τις ΤΠΕ  
 • Θεατροπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και εφαρµογές στην προσχολική εκπαίδευση
 • Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος ΙΙ
 • Αναλυτικό Πρόγραµµα και οργάνωση µαθησιακών εµπειριών στο Νηπιαγωγείο
 • Θέµατα γλωσσολογίας και νεοελληνικής γλώσσας
 • Ο κόσµος της τέχνης στην εκπαίδευση  
 • Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα – Τα δικαιώµατα του παιδιού
 • Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας
 • Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον  
 • Θεωρία προσχολικής εκπαίδευσης  
 • Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας  
 • Εφαρµογές της κριτικής παιδαγωγικής στην εκπαιδευτική πράξη

 6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Στατιστική και εκπαιδευτικές εφαρµογές  
 • Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήµες και το περιβάλλον: ερευνητικά θέµατα
 • Θέµατα Σχολικής Ψυχολογίας  
 • Μουσικός αυτοσχεδιασµός και εκπαίδευση: θεωρία και πράξη
 • Εισαγωγή στην Προγραµµατισµό
 • Ψηφιακό Παιχνίδι: Σχεδιασµός & Ανάπτυξη
 • Διοίκηση Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Κουκλοθέατρο και διαπολιτισµικές εφαρµογές
 • Δηµιουργικότητα και Μέσα Έκφρασης  
 • Σχεδιασµός εκπαιδευτικών δράσεων για Μουσεία
 • Ανάλυση λόγου: Μεθοδολογικές εφαρµογές στην Κλινική Ψυχολογία
 • Αντιρατσιστική εκπαίδευση  
 • Εκπαιδευτικά Κοινά  
 • Παιδαγωγική της ευτυχίας και κοινότητες µάθησης
 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία: κοινωνοικονοµικές και πολιτισµικές προσεγγίσεις
 • Σπουδές φύλου και λογοτεχνία
 • Η διαδικασία αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση
 • Κριτικές προσεγγίσεις ανάλυσης και διδασκαλίας της γλώσσας
 • Η αφήγηση στην προσχολική εκπαίδευση: Διδακτικές Εφαρµογές
 • Η δηµιουργική γραφή: τεχνικές συγγραφής και εφαρµογές στην εκπαίδευση
 • Θεατρικό και συµβολικό παιχνίδι  
 • Εισαγωγή στην επιχειρηµατικότητα

 7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Ψυχολογία µάθησης και διδασκαλίας:Πρακτικές εφαρµογές
 • Ευρωπαϊκή παιδική λογοτεχνία  
 • Η εκπαίδευση στον κινηµατογράφο  
 • Προσχολική ηλικία και χώροι κατασκευών
 • Σεµινάριο προετοιµασίας πρακτικής άσκησης
 • Λογοτεχνία, λόγος και ιδεολογία  
 • Διδακτικές πρακτικές γλώσσας και γραµµατισµού στην εκπαίδευση
 • Σχεδιασµός προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το παιδί στην πόλη
 • Εικονογραφηµένο παιδικό Βιβλίο  
 • Ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων  
 • Φύλο, Μαθηµατικά και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση

 8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Θέατρο στην κοινωνία: θεωρία και πράξη  
 • Σχεδιασµός, οργάνωση και αξιολόγηση διαπολιτισµικών δράσεων
 • Δίγλωσση ανάπτυξη και δίγλωσση εκπαίδευση
 • Η οµοτιµία ως βίωµα και πράξη  
 • Σύγχρονα κρίσιµα παιδαγωγικά ζητήµατα και εναλλακτικές προσεγγίσεις
 • Ενδυναµώνοντας τη σχέση των παιδιών µε τη φύση
 • Ψηφιακά Μαθηµατικά: Ενσώµατη εµπειρία και δράση
 • Πρακτική Άσκηση και Σεµινάριο πρακτικής άσκησης

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα ( άρθρο 12 του Ν. 1566/85 Φ.Ε.Κ. 167/1985 τ. Α’) και μπορούν να εργαστούν:  

 • Ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 60 Νηπιαγωγών.

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


 

Έτσι,

 

Ως εκπαιδευτικοί

 • σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία,
 • σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς,
 • σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.)
 • σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση

  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.

 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ως παιδαγωγοί 

 • για εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών

 

Ως εμψυχωτές/τριες 

 • σε χώρους που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, παιδότοπους, ιδρύματα φροντίδας/ προστασίας παιδιών, νοσοκομειακές μονάδες φροντίδας παιδιών κτλ

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με τη δημιουργία δικού τους νηπιαγωγείου ή παιδικού σταθμού

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/ της Νηπιαγωγού μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο