Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ: 14.175

ΕΠΑΛ: 17.300

Βάση 2022
13.625
Εισακτέοι
150
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά  25%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία  25%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

 Οικονομία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Yγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  25%


Κωδικός Σχολής
0134
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Tο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ως σκοπό οι απόφοιτες/οι  να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να προάγουν την παιδαγωγική επιστήμη, να προσαρμόζονται στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές και να συμβάλλουν με την έρευνα στην εξέλιξη και στις συγχρονες εφαρμογές της επιστήμης αυτής.

 Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προετοιμασία παιδαγωγών για παιδιά προσχολικής ηλικίας και εν γένει επιστημόνων στον τομέα της αγωγής και της εκπαίδευσης.

 

 

 • Εκπαίδευσης & Έρευνας στις Τεχνολογίες Μάθησης
 • Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης του παιδιού
 • Έρευνας της Κοινωνικής Ετερότητας & της Διά Βίου Μάθησης

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

 • έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη, διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρονται

 • είκοσι (20) μαθήματα Βάσης,
 • δέκα (10) μαθήματα Προσανατολισμού, 
 • ένα (1) επιπλέον μάθημα Προσανατολισμού ή ένα (1) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (από άλλο Τμήμα), 
 • ένα (1) μάθημα Ξένης Γλώσσας και 
 • δύο (2) μαθήματα Πρακτικής Άσκησης.

 Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών (1ο - 4ο) επιλέγονται μόνο τα μαθήματα Βάσης.

 • Ο/Η φοιτητής/τρια καλείται να επιλέξει είκοσι (20)  από τα είκοσι οκτώ (28) προσφερόμενα μαθήματα Βάσης (5 μαθήματα ανά εξάμηνο). 

Στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα σπουδών (5ο -8ο) επιλέγονται τα μαθήματα Προσανατολισμού και παρακολουθούνται τα δύο (2)  υποχρεωτικά μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης, υποχρεωτικά ένα (1) μάθημα Ξένης Γλώσσας και προαιρετικά ένα (1) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (από άλλο Τμήμα).

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική, ισούται με 18 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και έχει θέση τριών (3) μαθημάτων προσανατολισμού. 

 

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άκησης περιλαμβάνει δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι και Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ.

 • Επιπλέον, μέσω ΕΣΠΑ πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις και ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης κατά το 8ο - 12ο εξάμηνο, λαμβάνει 12 ECTS, έχει διάρκεια 2 μηνών.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ  

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 • ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
 • ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
 • ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
 • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΓΧΟΓΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
 • ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 • Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ
 • ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ι
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
 • Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 • ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΑΡΑΜΥΘΙ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΜΟΝΟ ΑΓΓΛΙΚΑ)
 • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (μόνο για αλλοδαπούς φοιτητές)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ μπορούν να εργαστούν: 

 • Ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 60 Νηπιαγωγών.

 Ωστόσο, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις απόφοιτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

Ως εκπαιδευτικοί

 • σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία,
 • σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς,
 • σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.)
 • σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση

  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.

 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ως παιδαγωγοί 

 • στην εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών

 

Ως εμψυχωτές/τριες 

 • σε χώρους που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, παιδότοπους, ιδρύματα φροντίδας/ προστασίας παιδιών, νοσοκομειακές μονάδες φροντίδας παιδιών κτλ

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με τη δημιουργία δικού τους νηπιαγωγείου ή παιδικού σταθμού

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/ της Νηπιαγωγού μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ (3:26:00)

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο