Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ:  10.925

ΕΠΑΛ: 15.190

Βάση 2022
10.325
Εισακτέοι
240
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά  25%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά 25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Βιολογία 25%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 25%

 Οικονομία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Yγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά 35%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  20%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2 20%


Κωδικός Σχολής
0160
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Αλεξανδρούπολη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΔΠΘ είναι να διαμορφώσει εκπαιδευτικούς-ερευνητές/τριες που να είναι σε θέση να ερμηνεύουν, να αναλύουν την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα και να αναπροσαρμόζουν ως επαγγελματίες εκπαιδευτικοί τις επιλογές τους κατά τη διάρκεια της εκ­παιδευτικής πράξης.

 

 

 • Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 • Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών
 • Πληροφορικής
 • Ψυχολογίας του Παιδιού

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΔΠΘ

 • έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη, διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και 
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήμαςο περιλαμβάνει Υποχρεωτικά μαθήματα, Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα, Προαιρετικά μαθήματα και Υποχρεωτικές ενότητες Πρακτικής Κατάρτισης. 

 Στο πρόγραμμα σπουδών προσφέρονται δύο (2) ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά) και οι φοιτήτριες/φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους επιλέγουν τη μία από αυτές.

 

 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στο τέταρτο έτος  (4ο) φοίτησής τους εφόσον το επιθυμούν.

 Σε περίπτωση που δεν εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τρία  (3) επιπλέον κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

 

 

Μέχρι και το 5ο εξάμηνο, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήµατα και σεµινάρια πρακτικής.

 Στη διάρκεια του 6ου εξαµήνου οι φοιτητές/τριες σχεδιάζουν, εφαρµόζουν και αξιολογούν ένα ηµερήσιο πρόγραµµα σε νηπιαγωγεία µε την εφαρµογή του µοντέλου Lesson Study.

 Στο 4ο έτος (7ο - 8ο εξάµηνο) η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών διαρκεί 90 ώρες και µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε νηπιαγωγεία, πολυπολιτισµικά νηπιαγωγεία, σε παιδιατρικές κλινικές νοσοκοµείων και σε µουσεία.

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης  
 • Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία  
 • Νεοελληνική ιστορία  
 • Εισαγωγή στη φιλοσοφία  
 • Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι  
 • Γνωστική ψυχολογία  
 • Πρακτική Ι

2ο Εξάμηνο

 • Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης  
 • Εισαγωγή στη γλωσσολογία: ανάλυση της ελληνικής γλώσσας  
 • Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Α 
 • Αρχές της πληροφορικής με εφαρμογές στην εκπαίδευση Ι
 • Βασικές έννοιες μαθηματικών  
 • Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ Α. Καρούσου 
 • Πρακτική ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη φιλοσοφία 
 • Εκπαιδευτική ψυχολογία Ι
 • Σύγχρονη διδακτική: Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής 
 • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Ι 
 • Αρχές της πληροφορικής με εφαρμογές στην εκπαίδευση ΙΙ
 • Μάθημα επιλογής  
 • Πρακτική ΙΙΙ

Επιλογή προαιρετικού-προπαρασκευαστικού μαθήματος ξένης γλώσσας

 • Αγγλικά  
 • Γαλλικά  

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 3ου εξαμήνου

 • Ανατρεπτικές αφηγήσεις της παιδικής ηλικίας  
 • Δραματικό παιχνίδι – Δραματοποίηση  
 • Μονόγλωσση/Δίγλωσση πραγματολογική ικανότητα
 • Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής κοινωνίας 

4ο Εξάμηνο

 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση  
 • Ψυχολογία της υγείας  
 • Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση
 • Εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική  
 • Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης 
 • Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ 
 • Μάθημα Επιλογής
 • Πρακτική IV

Επιλογή υποχρεωτικού μαθήματος ξένης γλώσσας

 • Αγγλικά για eιδικούς sκοπούς    
 • Γαλλικά για ειδικούς σκοπούς

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 • Κείμενα φιλοσοφικού – παιδαγωγικού προβληματισμού
 • Διδακτική της ελληνικής γλώσσας  
 • Πληροφορική στην εκπαίδευση  
 • Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση 

5ο Εξάμηνο

 • Μαθηµατικά στην Προσχολική Εκπαίδευση    
 • Οµαδοσυνεργατικές Μορφές Μάθησης στην Προσχολική Εκπαίδευση    
 • Σύγχρονες Τάσεις Παιδαγωγικής
 • Περιγραφική Στατιστική    
 • Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς
 • 1ο Μάθημα επιλογής 
 • 2ο Μάθημα επιλογής  
 • Πρακτική V

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 • Σεξουαλικότητα και υγεία  
 • Αναδυόμενη ανάγνωση και γραφή: Διδακτικές προσεγγίσεις για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
 • Παιδαγωγική της ένταξης  
 • Πληροφορική στην εκπαίδευση 
 • Γαλλικά για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς Ι
 • Σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία 

6ο Εξάμηνο

 • Κοινωνική Ψυχολογία    
 • ∆ιδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστηµών στην Προσχολική Ηλικία    
 • Ειδική Αγωγή
 • 1ο Μάθημα επιλογής    
 • 2ο Μάθημα επιλογής     
 • 3ο Μάθημα επιλογής 
 • Πρακτική VI    

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 • Παιδαγωγική και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση  
 • Παιδί και γεγονότα ζωής  
 • Ποίηση του 20ού αι.  
 • Δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο  
 • Γαλλικά για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς ΙΙ
 • Εικονογραφηµένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους  
 • Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος (1830-)
 • Σχέσεις σχολείου-κοινότητας  
 • Η δυναμική των σχέσεων και των πλαισίων στη μαθησιακή διαδικασία  
 • Ψυχοκινητική, κινητικό παιχνίδι και βιωματική μάθηση  
 • Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη

7ο Εξάμηνο

 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφορία και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Πτυχιακή εργασία ή Μάθημα επιλογής                
 • 1ο Μάθημα επιλογής     
 • 2ο Μάθημα επιλογής 
 • 3ο Μάθημα επιλογής 
 • Πρακτική VII    

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 • Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση
 • Θρησκεία και εκπαίδευση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες  
 • Τεχνικές αφήγησης – Aφηγηματικές προσεγγίσεις  
 • Οι διομαδικές σχέσεις στην κοινωνική ψυχολογία  
 • Οργάνωση παιδικών μουσικών συνόλων  
 • Κοινωνική παιδαγωγική  
 • Διγλωσσία και εκπαίδευση  
 • Εφαρμογές της εκπαιδευτικής ψυχολογίας στην πράξη: Διαμορφώνοντας αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης

8ο Εξάμηνο

 • Φιλοσοφία της Παιδείας
 • Πτυχιακή εργασία ή Μάθημα επιλογής                
 • Πτυχιακή εργασία ή Μάθημα επιλογής                
 • Μάθημα επιλογής        
 • Μάθημα επιλογής  
 • Πρακτική VII    

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 • Μυθιστόρημα μαθητείας  
 • Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας  
 • Ψυχοπαθολογία του παιδιού  
 • Οπτικός γραμματισμός 
 • Δημιουργική γραφή  
 • Αξιολόγηση και στήριξη παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΔΠΘ είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα ( άρθρο 12 του Ν. 1566/85 Φ.Ε.Κ. 167/1985 τ. Α’) και μπορούν να εργαστούν: 

 • Ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 60 Νηπιαγωγών.

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

 

Ως εκπαιδευτικοί

 • σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία,
 • σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς,
 • σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.)
 • σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση

  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, για τη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : των ΣΜΕ.Α.Ε., των Τμημάτων ένταξης, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.

 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ως παιδαγωγοί 

 • για εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ.
 • σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών

 

Ως εμψυχωτές/τριες 

 • σε χώρους που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, παιδότοπους, ιδρύματα φροντίδας/ προστασίας παιδιών, νοσοκομειακές μονάδες φροντίδας παιδιών κτλ

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • με τη δημιουργία δικού τους νηπιαγωγείου ή παιδικού σταθμού

 

 Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/ της Νηπιαγωγού μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Mπορείτε να δείτε παρακάτω το επαγγελματικό περίγραμμα αποφοίτων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΔΠΘ όπως έχει δημοσιευθεί από το γραφείο διασύνδεσης του ΔΠΘ.  

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών των Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία εργάζονται σε ποικίλα πλαίσια εκπαίδευσης, φροντίδας και ψυχαγωγίας παιδιών προσχολικής ηλικίας ή/και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ο ρόλος τους είναι να δημιουργούν για τα παιδιά τα κατάλληλα περιβάλλοντα μάθησης μέσα από δραστηριότητες ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Στη δουλειά τους ανάλογα με το περιεχόμενο του διδακτικού σχεδίου που αναλαμβάνουν να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν χρειάζεται να χρησιμοποιούν ποικίλα εκπαιδευτικά υλικά και εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ, γραφική ύλη, εργαλεία πειραματισμού) για να επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά οφέλη απ’ την πλευρά των παιδιών. Ο βαθμός αυτονομίας, συνεργασίας και επίβλεψης στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού έργου, οι ακριβείς συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές-παροχές του συγκεκριμένου επαγγέλματος ποικίλουν ανάλογα με το εκάστοτε εργασιακό πλαίσιο απασχόλησης

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Ο Νηπιαγωγός χρειάζεται να αγαπά τα παιδιά και να του αρέσει να ασχολείται μαζί τους με τρόπο εποικοδομητικό και δημιουργικό, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πάσης φύσεως ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους (π.χ. νοητικών, σωματοκινητικών κλπ). Ακόμη, είναι αναγκαίο ως άνθρωπος να διαθέτει υπομονή και ηρεμία, ενώ βοηθητική είναι και η έφεση του στην καλλιτεχνική δημιουργία.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Γλωσσικές Ικανότητες
 • Ειδικές Ικανότητες: δημιουργικότητα, φαντασία, λεπτή κινητικότητα, καλλιτεχνικές ικανότητες (μουσικής, εικαστικών, υποκριτικής, χορού κλπ)
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου.
 • Δεξιότητες στη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων και ομάδων
 • Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων (π.χ. άγχους, θυμού κλπ)
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες (όταν ο νηπιαγωγός αναλαμβάνει και θέση Στελέχους της Εκπαίδευσης ή επιχειρηματική δραστηριότητα με δημιουργία δικού του παιδικού σταθμού ή/και νηπιαγωγείου)

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο