Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Περιβάλλον

 

Σε έναν κόσμο όπου η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση αποτελούν μείζονα ζητήματα, οι Περιβαλλοντικές Επιστήμες ως αντικείμενο σπουδών αποκτούν ολοένα και αυξανόμενη αξία και επικαιρότητα. Παρόλο που πρόκειται για ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο, συνδυάζει στοιχεία των θεμελιωδών παραδοσιακών επιστημών της χημείας και της βιολογίας, και αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας ενδελεχής και ακαδημαϊκός κλάδος. Ωστόσο, καθώς πρόκειται για νέο επιστημονικό πεδίο, πολλοί έχουν ερωτήματα όσον αφορά το πώς είναι να σπουδάζει κανείς περιβαλλοντικές επιστήμες και πού μπορεί να οδηγήσουν.

Οι επιστήμονες περιβάλλοντος έχουν ως ρόλο τους την επίλυση προβλημάτων. Διερευνούν περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε να βρουν λύσεις. Ερευνούν θέματα όπως μυστηριώδεις αλλαγές στην πανίδα ενός βιότοπου, ή την αύξηση προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες σε μια περιοχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιστήμονες περιβάλλοντος διεξάγουν έρευνες ώστε να προσδιορίσουν τις αιτίες αυτού του είδους προβλημάτων, και το πώς να τα περιορίσουν ή να τα εξαλείψουν. Διεξάγουν επίσης θεωρητικές έρευνες που αυξάνουν τη γνώση πάνω στο πώς λειτουργεί ο κόσμος της φύσης. Χρησιμοποιούν όσα έχουν μάθει ώστε να κάνουν συστάσεις και να αναπτύξουν στρατηγικές για τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Οι επιστήμονες επίσης βοηθούν εταιρίες σε θέματα συσκευασίας προϊόντων, ανακύκλωσης, μείωσης εκπομπών CO2, συγγραφής reports (π.χ. για θέματα εταιρικής-κοινωνικής ευθύνης και κυλικής οικονομίας), με ευκαιρίες χρηματοδότησης για υλοποίησης περιβαλλοντικών δράσεων, καθώς και σε θέματα συμμόρφωσης (compliance). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιστήμονες περιβάλλοντος βοηθούν την εταιρία να σχεδιάσει και να παρακολουθήσει νέες επιχειρησιακές διαδικασίες, βοηθούν δηλαδή τις εταιρίες να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν.

Οι Περιβαλλοντικές Επιστήμες είναι λοιπόν ένα ολιστικό και διεπιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνει τις επιστήμες της βιολογίας, της φυσικής και της γεωεπιστήμης, αλλά και στοιχεία από οικονομικές επιστήμες. Ο στόχος τους είναι να κατανοήσουν το πώς λειτουργεί η γη και με ποιον τρόπο υποστηρίζει τη ζωή. Σκοπεύουν επίσης να ορίσουν, να ελέγξουν και να εμποδίσουν τη διατάραξη των συστημάτων και των ειδών της που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, και να βοηθήσουν εταιρίες και οργανισμούς να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Ορισμένοι επιστήμονες περιβάλλοντος εστιάζουν σε περιβαλλοντικά ζητήματα, άλλοι σε θέματα λειτουργίας εταιριών και οργανισμών, ενώ άλλοι σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία. Σε κάθε περίπτωση, εργάζονται πάνω σε ζωτικής σημασίας ζητήματα, λύνοντας ορισμένα από τα σπουδαιότερα προβλήματα του καιρού μας. 


Η σκοπός της Κυκλικής Οικονομίας είναι η μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Βασικός πυλώνα αποτελεί η ανακύκλωση, η ιδέα δηλαδή πως προϊόντα και υλικά θα πρέπει να βρίσκουν νέες χρήσεις όταν επιτελέσουν το βασικό τους σκοπό. Για παράδειγμα στο Kalundborg της Δανίας 11 εταιρίες έχουν δημιουργήσει τη "συμμαχία συμβίωσης" Kalundborg Symbiosis όπου η μία χρησιμοποιεί τα υποπροϊόντα της άλλης (νερό, ενέργεια, υλικά). Από τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών για κατασκευή παπουτσιών από την Timberland, μέχρι το ημιφορτηγό της Tesla με μπαταρίες και σκελετό ανάμεσα στα πολλά υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, η κυκλική οικονομία παντρεύει τη προστασία του περιβάλλοντος με την αύξηση της κερδοφορίας για τις εταιρίες.
Οι επιστήμονες περιβάλλοντος χρησιμοποιούν τη γνώση τους πάνω στα συστήματα της γης ώστε να προστατεύσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, και να βοηθήσουν τους οργανισμούς να διαχειριστούν τους πόρους τους συνετά, και με τρόπο που μειώνει το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Αυτά τα κάνουν συλλέγοντας δεδομένα, μελετώντας καταστάσεις, εκπονώντας προτάσεις και υλοποιώντας δράσεις, κάνοντας συστάσεις, και σχεδιάζοντας πολιτικές και στρατηγικές σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Επίσης, οι επιστήμονες περιβάλλοντος διεξάγουν έρευνες ώστε να ορίσουν, να ελέγξουν ή να εξαλείψουν πηγές ρύπανσης ή κινδύνους που επηρεάζουν το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. Η έρευνά τους σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει τον καθορισμό των μεθόδων συλλογής δεδομένων, τη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων του αέρα, του νερού, και του εδάφους, την ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων που άλλοι έχουν συλλέξει και την ανάλυση αιτιώδους συνάφειας με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Πρέπει επίσης να συντάσσουν αναφορές και να προετοιμάζουν παρουσιάσεις  που εξηγούν τα ευρήματά τους.
 
Οι επιστήμονες περιβάλλοντος, ακόμη, αναπτύσσουν σχέδια ώστε να εμποδίσουν, να ελέγξουν ή να διορθώσουν περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση. Μπορεί επίσης να συμβουλεύουν κυβερνητικούς αξιωματούχους που χαράσσουν πολιτικές, και επιχειρήσεις που πρέπει να ακολουθούν τις επιβεβλημένες ρυθμίσεις ή να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Ορισμένοι μάλιστα επιθεωρούν επιχειρήσεις. Πολλοί εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις αναπτυξιακών σχεδίων ώστε να εμποδίσουν τη δημιουργία νέων προβλημάτων.

Όπως προαναφέρθηκε, οι επιστήμες περιβάλλοντος είναι διεπιστημονικές, οπότε τα θέματα που εξετάζονται αντλούνται από διαφορετικά πεδία ώστε να αναπτύξει ένας φοιτητής τις γνώσεις του. Αναπόσπαστα στοιχεία των περισσότερων προγραμμάτων σπουδών είναι μεταξύ άλλων οι επιστήμες της ατμόσφαιρας, η οικολογία, η περιβαλλοντική χημεία και οι γεωεπιστήμες.

Οι ατμοσφαιρικές επιστήμες περιλαμβάνουν τη μελέτη της ατμόσφαιρας, καλύπτοντας συνήθως τη χημεία και τη φυσική που την αφορούν, καθώς και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι αλλαγές σε οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο. Μπορεί επίσης ένας φοιτητής να μελετήσει και μετεωρολογία.

Η οικολογία εστιάζει στο πώς αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και μεταξύ τους οι οργανισμοί. Αυτό μπορεί να συνδέεται τόσο με τις κοινωνικές επιστήμες όσο και με τη βιολογία. Η περιβαλλοντική χημεία επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που έχουν οι άνθρωποι στο περιβάλλον και στο πώς συμβαίνει η μόλυνση, ποιες είναι οι επιπτώσεις της και πώς μπορεί να εμποδιστεί.

Η γεωεπιστήμη είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο, αλλά εστιάζει στις φυσικές διαδικασίες της γης.  Οι επιστήμες περιβάλλοντος περιλαμβάνουν τη διδασκαλία σχετικά με τη γη ώστε να διασφαλιστεί πως θα αποκτήσει ένας φοιτητής ένα επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για την κατανόηση των περιβαλλοντικών αλλαγών.

Οι Περιβαλλοντικές Επιστήμες είναι ακαδημαϊκά ενδελεχείς και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων που μπορούν να φανούν χρήσιμες σε πολλούς τομείς και είναι πολύ ωφέλιμες στην αγορά εργασίας. Προσφέρουν επίσης την ευκαιρία μελέτης πολλαπλών κλάδων της επιστήμης και συμμετοχής στα εργαστήρια και στην εργασία επί του πεδίου, ταυτόχρονα με την πιο παραδοσιακή μελέτη.

Όπως επίσης προαναφέρθηκε, στοιχειώδεις γνώσεις Οικονομικών είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη συμμετοχή συγγραφής προτάσεων και της παρακολούθησης εκτέλεσης προϋπολογισμών περιβαλλοντικών έργων, όσο και στη συνεργασία με στελέχη από τον χώρο αυτόν.

Ένα πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστημών αποτελεί πλεονέκτημα σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί, ειδικά αν θέλει κάποιος να εργαστεί σε μια επιστημονική θέση. Πολλές όμως από τις θέσεις στον πράσινο τομέα γενικότερα δεν απαιτούν το πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστημών με το επιστημονικό υπόβαθρο που προσφέρει. Οι θέσεις αυτές είναι διαθέσιμες και σε απόφοιτους άλλων σχολών αρκεί να υπάρχει ο ενθουσιασμός για περιβαλλοντικά ζητήματα και η όρεξη για δουλειά στον τομέα

Η λίμνη Βόλβη αποτελεί μαζί με τη γειτονική λίμνη Κορώνεια περιοχή Natura 2000, υγρότοπο διεθνούς σημασίας (Ramsar) και εθνικό πάρκο. Οι περιοχές Natura αποτελούν γεωγραφικά το 33% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας και το 28% της συνολικής έκτασης της Κύπρου, πολύ πάνω από το 20% Ευρωπαικό μέσο όρο. Η προστασία των περιοχών αυτών χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, για δράσεις φορέων και οργανισμών που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, την προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, τις πράσινες υποδομές, την επιστημονική έρευνα και διαχείριση, την χρηματοδότηση αγροτικών δραστηριοτήτων χαμηλής έντασης, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οπότε αν βρίσκεται κανείς στη διαδικασία επιλογής προγράμματος σπουδών, του αρέσει η μελέτη ενός επιστημονικού αντικειμένου και είναι αφοσιωμένος στην εργασία στον πράσινο τομέα τότε ένα πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστημών ίσως να είναι η καλύτερη επιλογή. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική αφετηρία για ενασχόληση με τη προστασία του περιβαλλοντος και την κυκλική οικονομία. Και φυσικά είναι δυνατή και η αντίστροφη πορεία. Μπορεί δηλαδή κάποιος να ξεκινήσει με Περιβαλλοντικές σπουδές ως πρώτο πτυχίο, και η ενασχόλησή του με διαχείριση εταιρικών πόρων, καθώς και με το συντονισμό προσωπικού και έργων να τον οδηγήσει στην απόφαση απόκτησης στη συνέχεια κάποιου πτυχίου ΜΒΑ.

Αν κάποιος αναρωτιέται τι είναι καλύτερο να επιλέξει, Βιολογία ή Επιστήμες Περιβάλλοντος, η απάντηση θέλει σκέψη. Αν κάποιον τον ενδιαφέρει κυρίως η Βιολογία, τότε ένα πρόγραμμα σπουδών Βιολογίας ίσως αποτελεί καλύτερη επιλογή από τις Επιστήμες Περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο έχει και πάλι την ευκαιρία να επιλέξει διδακτικές ενότητες που σχετίζονται με τις επιστήμες περιβάλλοντος, αν και το εύρος των πεδίων με τα οποία θα έρθει σε επαφή θα είναι πιο περιορισμένα. Ωστόσο, αν του αρέσει η διεπιστημονική μελέτη και είναι αφοσιωμένος στο να δουλεύει πάνω στον περιβαλλοντικό τομέα τότε οι σπουδές περιβάλλοντος αποτελούν καλύτερη επιλογή για εκείνον.

Προφανώς και ένα πτυχίο Βιολογίας θα δώσει σε κάποιον τη δυνατότητα να εργαστεί σε ορισμένες συναφείς θέσεις εργασίας για τις οποίες το πτυχίο των Περιβαλλοντικών Επιστημών δεν θα είναι επαρκές εφόδιο. Αυτό συμβαίνει επειδή η μελέτη μίας και μόνης επιστήμης έχει ως αποτέλεσμα την πολύ μεγαλύτερη εμβάθυνση σε αυτό το συγκεκριμένο πεδίο σε σχέση με μια διεπιστημονική προσέγγιση.

Από την άλλη όμως, όσοι επιλέξουν Επιστήμες Περιβάλλοντος, θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση να εργαστούν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, και της βελτίωσης της λειτουργίας εταιριών και οργανισμών. Ήδη ως μέρος των σπουδών τους θα υπάρχουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και εθελοντικής εργασίας σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, που είναι πιο δύσκολα προσβάσιμες για έναν φοιτητή Βιολογίας. Τέτοιου είδους ενασχόληση, αναπτύσσει δεξιότητες που δίνουν στον φοιτητή των Επιστημών Περιβάλλοντος το πλεονέκτημα στην πρώτη αναζήτηση εργασίας μετά την αποφοίτηση.


 

 

«Η γη παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, όχι όμως την απληστία του». Αυτή η φράση ανήκει στον Μαχάτμα Γκάντι, τον επαναστάτη Ινδό ακτιβιστή και φανερώνει την αξία του περιβάλλοντος έναντι στην ανθρώπινη απληστία.

Τρεις ακόμα λόγοι για να σπουδάσει κάποιος Επιστήμες Περιβάλλοντος:

Η φύση των Επιστημών Περιβάλλοντος: Το να παλεύεις για ένα καλύτερο περιβάλλον είναι από μόνο του αρκετό. Η μέρα στη δουλειά είναι μία μέρα με νόημα, αφού το μέλλον του πλανήτη πλέον είναι κρίσιμο αν δεν προσέξουμε ατομικά, συλλογικά και θεσμικά το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Μία καριέρα στους τομείς των Επιστημών Περιβάλλοντος είναι μία καριέρα που έχει μεγάλα πνευματικά και ψυχικά οφέλη. Αν ενδιαφέρεται κανείς να εργαστεί σε κάποιον συναφή τομέα, οι επιστήμες περιβάλλοντος αποτελούν μια άριστη επιλογή πτυχίου.

Διεπιστημονικότητα: Οι περιβαλλοντικές επιστήμες είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος, όποτε περιλαμβάνουν στοιχεία της βιολογίας, της χημείας, της φυσικής, της γεωγραφίας, των οικονομικών, και γενικά των κοινωνικών επιστημων. Αυτό μπορεί να αποτελεί πρόκληση καθώς καθένα από αυτά τα πεδία απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις. Ωστόσο, συνδυάζοντας την κατανόηση όλων αυτών των πεδίων, οι επιστήμονες του περιβάλλοντος είναι σε θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα.


 H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί με 150 εκ Ευρώ την εταιρία Warehouses De Pauw στην Ρουμανία για κατασκευή αποθηκών logistics που είναι φιλικές προς το περιβάλλον τους και υλοποιούν δέσμες δράσεων αειφόρου ανάπτυξης. Μεγάλες εταιρίες σε όλη την ευρώπη έχουν ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό που θα αναζητήσει ευκαρίες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς ή και κρατικούς πόρους, θα εντάξει την εταιρία σε συμμαχίες συνεργασίας, θα εκπονήσει προτάσεις και θα διαχειριστεί τα πολυετή έργα.


Οι προοπτικές: Τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την φιλική προς αυτό ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα γίνονται όλο και πιο επιτακτικά. Ταυτόχρονα, οι ευκαιρίες που προσφέρει η κυκλική οικονομία για τις εταιρίες και τους οργανισμούς θα συνεχίσουν να αυξάνουν το ενδιαφέρον για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα, επενδύσεις που θα απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό για τη διαχείρισή τους. Οι περιβαλλοντικές σπουδές σήμερα είναι αναμφισβήτητα σπουδές σε έναν κλάδο του οποίου η σημασία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, και οι δεξιότητες που λαμβάνουν οι φοιτητές είναι δεξιότητες των οποίων η αξία στην αγορά εργασίας συνεχώς αυξάνεται. 

 

 

Ελλάδα

Κύπρος
 

 

Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey για την Ευρώπη ("Finding growth within: A new framework for Europe"), οι ευκαιρίες τα επόμενα λίγα χρόνια για επενδύσεις σε 3 μόνο τομείς της οικονομίας: στον κατασκευαστικό τομέα, τις μετακινήσεις και τα τρόφιμα, είναι τέτοιες που μπορεί να οδηγήσουν σε οφέλη της τάξης του 1.8 τρις ευρώ ετησίων μέχρι το 2030.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Στον κατασκευαστικό τομέα, οι επενδύσεις θα γίνουν σε νέες διαδικασίες, και στη χρήση νέων υλικών και προτύπων. Περιβαλλοντολόγοι θα απασχοληθούν σε εταιρίες που ελέγχουν και πιστοποιούν, σε οργανισμούς που επιβλέπουν, καθώς και σε υπουργεία και φορείς που εκπονούν μελέτες, σχεδιάζουν πολιτικές και καταστρώνουν στρατηγικά σχέδια, που θα ενσωματώνουν ευρωπαϊκές οδηγίες για σπίτια και γραφεία πιο φιλικά προς το περιβάλλον, με έως και 90% λιγότερους ρύπους (π.χ. παθητικά κτίρια), καλύτερη αξιοποίηση του χώρου, και αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. Στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, θα χρειαστούν εξειδικευμένες δεξιότητες για να μετρήσουν τις συνέπειες για το έδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα, την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, και να προτείνουν λύσεις και δράσεις που θα μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στις μετακινήσεις, η επερχόμενη επανάσταση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που έχει ήδη αρχίσει, θα σημάνει το επανασχεδιασμό του εξωτερικού των σπιτιών και των κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων των πολυκατοικιών σε όλη την Ευρώπη, καθώς και γενικά όλων των χώρων στάθμευσης και ανεφοδιασμού, ώστε να υποστηρίζουν την ηλεκτρική φόρτιση των αυτοκινήτων με ασφάλεια για τους οδηγούς και τις οικογένειές τους. Ο κεντρικός σχεδιασμός των έργων αυτών, η ιεράρχηση στη διοχέτευση των κρατικών και κοινοτικών κονδυλίων και η παρακολούθηση επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων θα αυξήσουν τις ανάγκες για εξειδικευμένους επιστήμες του περιβάλλοντος από δημόσιους κυρίως φορείς.

Στον τομέα των τροφίμων, η εισαγωγή νέων προτύπων για τις συσκευασίες, που θα αυξάνει την δυνατότητα ανακύκλωσης τους (κυρίως πλαστικών), μαζί με νέες μεθόδους πρωτογενούς παραγωγής που χρειάζονται λιγότερο νερό και ενέργεια (π.χ. προγραμματισμός καλλιεργειών με μεθόδους που αποφεύγουν το όργωμα), αναμένεται πως θα μειώσει το κόστος των τροφίμων για το μέσο νοικοκυριό στην Ευρώπη κατά 25-40%. Εδώ προβλέπεται πως η ζήτηση για επιστήμονες του περιβάλλοντος θα είναι έντονη τόσο στο δημόσιο (διοχέτευση κρατικών και κοινοτικών κονδυλίων, θέσπιση πολιτικών, έλεγχος και πιστοποίηση) όσο και στον ιδιωτικό τομέα (σχεδιασμός προϊόντων και διαδικασιών, κλάδος της ανακύκλωσης, εφαρμογή αρχών της κυκλικής οικονομίας, εξεύρεση χρηματοδοτήσεων).

Λαμβάνοντας υπόψη πως παραπάνω αναφέραμε μόνο 3 τομείς της οικονομίας, γίνεται κατανοητό πως ένα πτυχίο στις επιστήμες περιβάλλοντος έχει εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.

Ένα από τα πράγματα που συχνά θέλουν να ξέρουν οι υποψήφιοι είναι κατά πόσον ''χρειάζονται'' πτυχίο περιβαλλοντικών σπουδών προκειμένου να ξεκινήσουν μια σταδιοδρομία στον περιβαλλοντικό τομέα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή μπορεί να έχουν ήδη ένα πτυχίο ή να έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους σε κάποιον άλλο κλάδο αλλά κατόπιν έχουν αναπτύξει ενδιαφέρον για τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
 Η Google γνωρίζει πως μια αναζήτηση εκλύει 0.2 γραμμάρια CO2 στην ατμόσφαιρα με βάση τις ενεργειακές ανάγκες υπολογισμού, δικτύου και μέσων αποθήκευσης. Πόσες όμως εταιρίες γνωρίζουν την επίπτωση των προϊόντων και διαδικασιών τους στο περιβάλλον, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία μειώνει το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα; Σήμερα οι μεγάλες εταιρίες χρειάζονται εξειδικευμένα στελέχη και εξωτερικούς συμβούλους, για θέματα συσκευασίας, ανακύκλωσης, εκπομπών CO2, για σχεδιασμό και παρακολούθηση διαδικασιών, για συγγραφή reports (π.χ. για θέματα εταιρικής-κοινωνικής ευθύνης και κυκλικής οικονομίας), καθώς και για θέματα συμμόρφωσης (compliance).
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές καριέρες στον τομέα απαιτούν επιπλέον σπουδές, οπότε είναι πιθανό κάποιος να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις περιβαλλοντικές επιστήμες χωρίς να έχει το πρώτο του πτυχίο σε αυτόν τον τομέα. Οπότε αν το πτυχίο κάποιου δεν είναι στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες αλλά επιθυμεί να εργαστεί στον κλάδο, υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές.

Παραπάνω αναφέρθηκαν πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας για τους κατόχους πτυχίων Επιστημών Περιβάλλοντος και γίνεται αντιληπτό πως η καριέρα κάποιου μπορεί να τον οδηγήσει τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα είτε σαν εξωτερικοί σύμβουλοι είτε σαν εξειδικευμένα στελέχη. Μπορεί η καριέρα κάποιου να επικεντρωθεί είτε στην προστασία του περιβάλλοντος, είτε στις οικονομικές ευκαιρίες που ανοίγονται σε εταιρίες και οργανισμούς, πιθανώς και NGOs. Μπορεί να είναι δουλειές που να στηρίζονται σε πρακτικές δεξιότητες ή σε επιστημονικές γνώσεις  ή ακόμα και ερευνητικής φύσης σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. Το σίγουρο όμως είναι πως πρόκειται για σταδιοδρομία για την οποία δικαιολογημένα θα ήταν περήφανος κάποιος για την προσφορά του.

Φυσικά πολλές θέσεις μπορεί να απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται μόνο με περαιτέρω σπουδές, και οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες, ειδικά λόγω της διεπιστημονικής φύσης του αντικειμένου, θα πρέπει να είναι ανοικτοί σε περαιτέρω σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της εξειδίκευσής τους.

Συγκεκριμένα για θέσεις στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, οι απόφοιτοι Περιβαλλοντικών Επιστημών μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος. Το κλαδολόγιο είναι μια κατηγοριοποίηση που έχει γίνει για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις εργασίας του δημόσιου φορέα. Το ΠΕ αναφέρεται στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευσης. Ο Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος είναι ένας κλάδος που περιέχει όλες εκείνες τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι οποίες σχετίζονται με το Περιβάλλον. Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος ανήκουν αυτοί που έχουν πτυχίο:

1. Μηχανικού Περιβάλλοντος. 2. Περιβάλλοντος. 3. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 4. Γεωγραφίας. 5. Επιστήμης της Θάλασσας. 6. Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος. 7. Γεωλογίας. 8. Βιολογίας. 9. Φυσικής. 10. Χημείας

Έτσι όταν υπάρχει προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ ή άλλο φορέα για ΠΕ Περιβάλλοντος μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι παραπάνω ειδικότητες μεταξύ των οποίων είναι οι πτυχιούχοι Βιολογίας. Βασικά κριτήρια για την πρόσληψη παίζουν τα προσόντα του κάθε υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, εργασιακή εμπειρία, ξένες γλώσσες κλπ). Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο διαφορετικών ειδικοτήτων τότε η πρόσληψη γίνεται με την σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται παραπάνω. Δηλαδή οι Περιβαλλοντολόγοι έχουν το πλεονέκτημα μετά τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος σε περίπτωση ισοβαθμίας.

 

Να αναφέρουμε τέλος και την επιλογή της σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση Οι πτυχιούχοι Επιστημών Περιβάλλοντος μπορούν να ενταχθούν στα σχολεία μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις). Οι εν λόγω απόφοιτοι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ88 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος που αναλύεται στους υποκλάδους ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Για διορισμό στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο όσοι έχουν:

Πτυχίο Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Σχεδιασμού Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Χαρτογραφίας (Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας (Π.Σ.Ε.) ή Επιστημών και Πολιτισμού (κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος (ΠΣΕ) Α.Ε.Ι. ή πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Α.Ε.Ι. ή πτυχίο Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή Δασοπονίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Επίσης απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Οι απόφοιτοι Περιβαλλοντικών Επιστημών μπορούν φυσικά να απασχοληθούν και στην ιδιωτική εκπαίδευση χωρίς την διαδικασία του ΑΣΕΠ.

 

 

Περιβάλλον

Οι επιστήμονες περιβάλλοντος χρησιμοποιούν τη γνώση τους πάνω στα συστήματα της γης ώστε να προστατεύσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, και να βοηθήσουν τους οργανισμούς να διαχειριστούν τους πόρους τους συνετά, και με τρόπο που μειώνει το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Αυτά τα κάνουν συλλέγοντας δεδομένα, μελετώντας καταστάσεις, εκπονώντας προτάσεις και υλοποιώντας δράσεις, κάνοντας συστάσεις, και σχεδιάζοντας πολιτικές και στρατηγικές σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Δείτε περισσότερα, εδώ

ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δείτε περισσότερα, εδώ.

Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Δείτε περισσότερα, εδώ

Greenpeace. Δείτε περισσότερα, εδώ.

WWF Ελλάς. Δείτε περισσότερα, εδώ.  Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο