Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
9.050
Βάση 2022
9.200
Εισακτέοι
133
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  30%

 Χημεία  30%

 Μαθηματικά  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Mαθηματικά (Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    25%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Mαθηματικά (Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    25%

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Mαθηματικά (Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Mαθηματικά (Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    25%

Κωδικός Σχολής
0476
Πόλη
Ξάνθη
Κατευθύνσεις

1. Μηχανική Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Ατμόσφαιρα – Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
2. Μηχανική Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ είναι:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την επιστήμη του Μηχανικού που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δημόσιας υγείας.
 • Να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη διοίκηση, το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Να εκπαιδεύει και επιμορφώνει στελέχη της εκπαίδευσης, του Δημόσιου τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων σε περιβαλλοντικά θέματα. Να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε πτυχιούχους Μηχανικούς.
 • Να εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνιών. Τα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη.

 

 

 • Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων
 • Διαχείρισης και Τεχνολογίας Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων
 • Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων
 • Τεχνολογίας Παραγωγής Ενέργειας από μη Συμβατικές Πηγές
 • Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας
 • Περιβαλλοντικής Χημείας
 • Περιβαλλοντικού & Eνεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων & Οικισμών
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

 

 

EΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Μηχανολογίας, του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες.

 

 

Η δομή του Προγράμματος Σπουδών περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) μαθήματα βασικού κορμού, τα οποία κατανέμονται στα έξι (6) πρώτα εξάμηνα, ενώ στα επόμενα τρία (3) εξάμηνα, με τη διδασκαλία δεκαοχτώ (18) μαθημάτων, ακολουθεί η εξειδίκευση σε δυο διακριτές κατευθύνσεις:

 • Μηχανική Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Ατμόσφαιρα – Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (Παρουσίαση Κατεύθυνσης Ι)
 • Μηχανική Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον (Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΙΙ)

 Στα μαθήματα κατεύθυνσης των τριών ανωτέρων εξαμήνων συμπεριλαμβάνονται και μαθήματα επιλογής.

 Τέλος, δυο (2) μαθήματα αναφέρονται στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, που επιλέγεται μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ., διπλωματούχος μηχανικός καθίσταται ο/η φοιτητής/τρια, όταν έχει:

α) παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα (56) του Προγράμματος Σπουδών,
β) ολοκληρώσει και παρουσιάσει την Διπλωματική Διατριβή
 

 

 

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται με την καθοδήγηση του/της φοιτητή/τριας από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά τη διάρκεια του δέκατου εξαμήνου σπουδών ή και μετά το πέρας αυτού, και απαιτεί την ενασχόληση επί τουλάχιστον ένα διδακτικό εξάμηνο (όπως ορίζεται από την συμπλήρωση των απαιτούμενων εβδομάδων εκμάθησης).

 • Η εκπόνηση της Δ.Ε. γίνεται σε θέματα που εντάσσονται στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι εντεταμένη στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο 8ο εξάμηνο και των δύο κατευθύνσεων ως μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης και αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 • Πραγματοποιείται τη θερινή περίοδο 1/7 έως 31/8 κάθε έτους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Π.Α. έχουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν συμπληρώσει το 6ο εξάμηνο φοίτησης.

 • Οι φοιτητές/τριες του 4ου έτους μοριοδοτούνται επιπλέον με 10 μόρια.

 

 

ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (1ο – 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Ι
 • Βιολογία – Οικολογία
 • Υδατική Χημεία
 • Τεχνικό Σχέδιο – CAD
 • Προγραμματισμός ΗΥ
 • Φυσική Ατμόσφαιρας

 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά II
 • Περιβαλλοντική Γεωλογία
 • Αναλυτική Χημεία
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληρφοριών – GIS
 • Ρευστομηχανική
 • Ατμοσφαιρική Χημεία

 

3ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 • Φαινόμενα Μεταφοράς
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
 • Τεχνική Υδρολογία
 • Ξένη Γλώσσα Ι
 • Αγγλικά Ι
 • Γερμανικά Ι

 

4ο Εξάμηνο

 • Τεχνική Φυσικών Διεργασιών
 • Τηλεπισκόπηση
 • Φυσική Ωκεανογραφία
 • Μηχανική Στερού Σώματος και Αντοχής Υλικών
 • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
 • Οικονομικά Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων

 

5ο Εξάμηνο

 • Τεχνική των Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών
 • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού
 • Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι
 • Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων Ι
 • Τεχνική Οικονομική
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

 

6ο Εξάμηνο

 • Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι
 • Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση
 • Τεχνολογίες ΑΠΕ
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντική Επιθεώρηση

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

7ο Εξάμηνο

 • Κλιματολογία
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (MATLAB – ANSYS – DAISYLAB – LABVIEW)
 • Στατιστική ΙΙ (Περιραματικός Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση Διεργασιών, Χρονοσειρές)
 • Δυναμική και Έλεγχος Διεργασιών
 • Προσομοιώσεις Διασποράς Ατμοσφαιρικών Ρύπων

Μάθημα Επιλογής

 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Μία Επιλογή από την Κατεύθυνση ΙΙ

 

8ο Εξάμηνο

 • Βασικά Στοιχεία Ενεργειακών Συστημάτων
 • Βιογεωχημεία
 • Ποιότητα της Ατμόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων
 • Κλιματική Αλλαγή και Δράσεις Μετρίασης Ακραίων Κλιματικών Φαινομένων

Μάθημα Επιλογής

 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής
 • Οικονομικά της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 • Μία Επιλογή από την Κατεύθυνση ΙΙ

 Προαιρετικό Μάθημα

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

9ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιμήσεων
 • Διαχείριση Ποιότητας Αστικής Ατμόσφαιρας
 • Εκτίμηση Κινδύνου για την Υγεία από Ατμοσφαιρικές Παραμέτρους (και Ατυχήματα)
 • Τεχνολογία Καυσίμων
 • Σχεδιασμός ΑΠΕ
 • Χημικές Διεργασίες στην Ατμόσφαιρα
 • Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων ΙΙ
 • Μικρο-μετεωρολογία
 • Τεχνικές Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας Οργανισμών – ISO 14001 / Πρότυπο GRI

Ξένη Γλώσσα 

 • Αγγλικά ΙΙ
 • Γερμανικά ΙΙ

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

7ο Εξάμηνο

 • Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ
 • Οικολογικά Δομικά Υλικά – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κατασκευών
 • Εφαρμοσμένη και Υπόγεια Υδραυλική
 • Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

 • Γεωδαισία
 • Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων
 • Συνθήκες Άνεσης στα Κτίρια

8ο εξάμηνο

 • Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων
 • Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης
 • Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Μαθήματα Επιλογής

 • Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Συστημάτων
 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση

Προαιρετικό Μάθημα

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

9ο Εξάμηνο

 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Περιβαλλοντική Ακτομηχανική
 • Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Διεργασιών σε ΜΕΥΑ
 • Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον

Μαθήματα Επιλογής

 • Προχωρημένες Διεργασίες σε ΜΕΥΑ
 • Εξυγίανση Εδαφών και Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα
 • Ελεγχος Συστημάτων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων
 • Αναερόβιες Διεργασίες για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Βιομάζας

Ξένη Γλώσσα

 • Αγγλικά ΙΙ
 • Γερμανικά ΙΙ

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι το εύρος των αντικειμένων που καλύπτουν και η ισορρόπησή τους ανάμεσα στα περιβαλλοντικά προβλήματα και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Αυτό το γνώρισμα καθιστά από τη μια πλευρά ιδιαίτερα ελκυστικές τις σπουδές των Μηχανικών Περιβάλλοντος και από την άλλη, η επαγγελματική τους αποκατάσταση έχει ένα εξαιρετικά ευρύ πλαίσιο επιλογών και δυνατοτήτων.

 • Ως Μηχανικός Περιβάλλοντος νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική διαχείριση των τεχνικών έργων, τη διαχείριση αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων, την εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών, την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση υδατικών πόρων και τα υδραυλικά έργα.


  Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Mηχανικών Περιβάλλοντος ορίζονται από το προεδρικό διάταγμα Υπ’ αριθμόν 99, ΦΕΚ 187/05.11.2018.

Ειδικότερα, 

 

 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση χημικών μελετών και έρευνας.
 • Εκπόνηση χημικών και χημικοτεχνικών μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.
 • Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεις απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων.
 • Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας.
 • Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών.
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).
 • Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 • Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου.
 • Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.
 • Εκπόνηση Δασικών Μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπογείων νερών κ.ά.).

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

έχoντας ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με:

 • το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος,
 • την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων καθώς επίσης και
 • την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Απασχολούνται 

Ως στελέχη

 • σε φορείς του δημοσίου ( υπηρεσίες, οργανισμούς, υπουργεία, τράπεζες και στην τοπική αυτοδιοίκηση),

 Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.

 • στον ιδιωτικό τομέα σε τεχνικές, μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες ​​​​​​αλλά και στη βιομηχανία  ως υπέυθυνοι περιβαλλοντικών ελέγχων.

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες  

 • διατηρώντας δικό τους γραφείο τεχνικών μελετών.

 

Ως εκπαιδευτικό προσωπικό

 • στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής.

 Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος.

 

Επιπλέον, 

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών δίνεται στους Μηχανικούς Περιβάλλοντος η Κατηγορία 13 - Υδραυλικών Έργων

Με την απόφαση αυτή, όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου,  ο/η Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος

 • μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής/τρια στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
  • Κατ. 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Κατ. 13- Υδραυλικά Έργα

ή

 • μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης/τρια στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου.  

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές που σχετίζονται με το Περιβάλλον στο άρθρο μας εδώ

 

 

Δείτε παρακάτω το επαγγελματικό περίγραμμα αποφοίτων Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ όπως έχει δημοσιευθεί από το γραφείο διασύνδεσης του ΔΠΘ. Τις μονογραφίες επιμελήθηκε η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Δρ. Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικης του ΔΠΘ σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης ΔΠΘ.

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ασχολούνται με την διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μέσα από τη διοίκηση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος. Μέσα από αυτά καλούνται να αναγνωρίσουν, να μελετήσουν και να επιλύσουν προβλήματα που εμπλέκουν πλήθος τεχνικών, κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών παραγόντων, όπου σημασία έχει ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπιση. Ο απώτερος σκοπός της δουλειάς τους είναι να συμβάλουν ουσιαστικά στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγουν στοιχεία, εκπονούν μελέτες και τις παρουσιάζουν σε εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και ελέγχουν προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμη, διαμορφώνουν την πολιτική των εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος και τέλος, ενημερώνονται σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τον τομέα τους. Στην εργασία του χρησιμοποιούν χάρτες και εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Στο δημόσιο τομέα σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΚΟ), σε υπουργεία, τράπεζες και στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα όπως προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχοντας το δικό τους Τεχνικό Γραφείο εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών. Τα αντικείμενα επαγγελματικής ενασχόλησης του Μηχανικού Περιβάλλοντος μπορεί να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
  • Μελέτες-έρευνες ρύπανσης που αφορούν στον αέρα, το νερό ή το έδαφος.
  • Μελέτες αποκατάστασης περιοχών που έχουν ρυπανθεί ή χρειάζονται αλλαγή χρήσης (π.χ, εγκαταλειμμένα λατομεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις), Μελέτες Συστημάτων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας.
  • Εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων (βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κτιριακών συγκροτημάτων, πόλεων).
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων (δημόσια έργα, απόβλητα, απορρίμματα, κτίρια, βιομηχανικές μονάδες), Σύμβουλοι Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Δημόσιος Τομέας, Οργανισμοί Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ένοπλες Δυνάμεις, Εκκλησία, κλπ).
  • Εποπτεία Εφαρμογής Διατάξεων Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και Προδιαγραφών Περιβαλλοντικής Συμβατότητας Έργων και Εγκαταστάσεων, Μελέτες-Έρευνες Διαχείρισης και Προστασίας περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (συλλογή, ανακύκλωση, μεταφορά, υγειονομική ταφή).
 • Σε ιδιωτικές εταιρείες (τεχνικές, κατασκευαστικές, μελετητικές, εμπορικές), και στη βιομηχανία για περιβαλλοντικούς ελέγχους των βιομηχανικών προϊόντων.
 • Ως στελέχη εργοληπτικών εταιρειών Η' τάξεως, όπου από τη νομοθεσία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν "Μηχανικούς εξειδικευμένους σε θέματα περιβάλλοντος" (Π.Δ, 368/2-12-1994).
 • Ως στελέχη διεθνών οργανισμών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν στο περιβάλλον.
 • Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση  

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Ο μηχανικός περιβάλλοντος πρέπει να έχει ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του. Ακόμα, απαιτείται παρατηρητικότητα και οξυδέρκεια, ώστε να αντιλαμβάνεται συνθήκες ή καταστάσεις που αφορούν το περιβάλλον που ερευνά καθώς και να βρίσκει τρόπους πρόβλεψης, προστασίας ή αντιμετώπισης προβλημάτων για τη σωστή διαχείριση και αξιοποίησή του προς όφελος του ανθρώπου. Χρειάζεται, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Λογικο-μαθηματική σκέψη
 • Ειδικές ικανότητες (οπτικο-χωροταξική ικανότητα, ικανότητα σχεδιασμού, επίλυση προβλημάτων, μεθοδικότητα και οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια κλπ)
 • Κοινωνικές δεξιότητες: υπευθυνότητα, συνέπεια, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου, ανάληψη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, συνεργασία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • του Τμήματος Περιβάλλοντος
 • του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 • του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 • των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών
 • των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & (Περιφερειακής) Ανάπτυξης
 • των Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Συνάφεια σε βασικές γνώσεις υπάρχει και με Τμήματα των ΤΕΙ (π.χ. Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας).

 

Πορεία σταδιοδρομίας:

Οι μηχανικοί περιβάλλοντος αποκτούν τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από εξετάσεις, και τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Π.Δ. 365/1993, και εάν το επιθυμούν γράφονται στο Ταμείο των Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ). Μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές. Για να γίνουν μελετητές, πρέπει να περάσουν 4 χρόνια από την εγγραφή στο ΤΕΕ και να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων λαμβάνοντας μελετητική άδεια Α’ τάξης. Ως μελετητές μπορούν να εγγραφούν μόνο στην κατηγορία 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες. Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος βρίσκεται σε έντονες συζητήσεις με τους αρμόδιους Υπηρεσιακούς Παράγοντες της Δ15 και του Υπουργείου Υποδομών, για την άμεση διόρθωση της στρέβλωσης που έχει επικρατήσει τα τελευταία έτη στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ), με αποτέλεσμα να απορρίπτεται αναίτια η εγγραφή των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος από τις κατηγορίες που άπτονται του γνωστικού Αντικειμένου του. Οι εν λόγω κατηγορίες είναι : 18- Χημικοτεχνικές Μελέτες, 13- Μελέτες Υδραυλικών Έργων και 25-Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου & Έργα Πρασίνου. Το ζήτημα της διεκδίκησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Περιβάλλοντος δεν έγκειται μόνο στην λήψη μελετητικού πτυχίου, αλλά και στην απόκτηση Εργοληπτικού Πτυχίου, καθώς το προεδρικό διάταγμα 472/85 το οποίο ορίζει όλα τα σχετικά για την εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) δεν συμπεριλαμβάνει την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ., στο Μ.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν μηχανικοί ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των γνωστών ειδικοτήτων. Είναι σαφές ότι οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους στο Μ.Ε.Κ. σε κατηγορίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη παρέλθει δεκαετία από την ίδρυση των τμημάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Δ.Π.Θ. Οι μηχανικοί περιβάλλοντος, μπορούν να εργαστούν ως στελέχη εργοληπτικών εταιρειών Η' τάξεως, όπου από τη νομοθεσία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν "Μηχανικούς εξειδικευμένους σε θέματα περιβάλλοντος" (Π.Δ, 368/2-12-1994). Πέρα από τη δραστηριοποίηση στο ελεύθερο επάγγελμα, οι μηχανικοί περιβάλλοντος μπορούν να εργαστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ, ή ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε τεχνικές εταιρείες και βιομηχανίες. Σε περίπτωση που επιθυμούν να εργαστούν ως καθηγητές στην εκπαίδευση, διορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το διορισμό προσωπικού και χρειάζεται να διαθέτουν, εκτός από το βασικό τους πτυχίο, Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010).

Περισσότερα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο