Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
9.325
Βάση 2022
9.015
Εισακτέοι
110
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  25%

 Χημεία  30%

 Μαθηματικά  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Mαθηματικά (Άλγεβρα)   20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   30%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Mαθηματικά (Άλγεβρα)   20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   30%

Κωδικός Σχολής
1623
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Με βάση τη νομοθεσία αλλά και τις προκλήσεις από τις αρνητικές εξελίξεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος και τις σοβαρές απειλές της ζωής, επιτακτικός σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση Μηχανικών για τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος με έργα - δομές - κατασκευές και δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, την αποκατάσταση και παρακολούθησή του στα πλαίσια της βιωσιμότητας έχοντας παραδείγματα αποφυγής κάθε ενέργειας που έχει επιπτώσεις στη βιόσφαιρα.

 

 

1. Τομέας Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης με εργαστήρια:

 • Σκυροδέματος και Δομημένου Περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντικής Πληροφορικής και Εικονικής Πραγματικότητας
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Βιώσιμων και Περιβαλλοντικών Έργων
 • Αντοχής Υλικών
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Τεχνικής Σχεδίασης

 

2. Τομέας Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής με εργαστήρια:

 • Υδραυλικών Έργων και Περιβαλλοντικής Τεχνικής
 • Γεωμηχανικής
 • Εδαφομηχανικής
 • Περιβαλλοντικής Χημείας
 • Οικολογίας
 • Γεωδαισίας

 

 

 

 

EΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Μηχανολογίας και του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα εκ των οποίων:

 • τα σαράντα οκτώ (48) είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και
 • τα έξι (6) είναι επιλογής.

Επιπλέον, για να καταστεί διπλωματούχος ο/η φοιτητής/τρια, το δέκατο εξάμηνο είναι υποχρεωτική η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

 

 Για τους/τις αποφοίτους/ες του Τμήματος που έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει σε τέσσερα (4) διαφορετικά εξάμηνα κάποιο από τα ακόλουθα μαθήματα, δύναται να χορηγηθεί Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

 • Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ  
 • Πληροφορική 
 • Εφαρμογές Μοντελοποίησης μέσω Υπολογιστών για Μηχανικούς
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ι 
 • Αναλυτικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων 
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
 • Περιβαλλοντική Πληροφορική 
 • Προγραμματισμός Έργων με Η/Υ 
 • Αριθμητικές Μέθοδοι και Μαθηματικά Μοντέλα στα Υδραυλικά Έργα

 

 

Η Διπλωματική εργασία εκπονείται στο 10ο εξάμηνο σπουδών και είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του Διπλώματος του Μηχανικού!

 

 

Αν και δεν περιλαμβάνεται η πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών, θεωρείται ότι αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος να γνωρίσουν από κοντά δραστηριότητες που έμμεσα ή άμεσα έχουν σχέση με το αντικείμενο σπουδών τους.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Ι 
 • Φυσική 
 • Στατική Ι 
 • Τεχνικές Σχεδίασης με Η/Υ  
 • Πληροφορική
 • Οικολογία

 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙ  
 • Αντοχή Υλικών  
 • Βιολογία   
 • Εφαρμογές Μοντελοποίησης μέσω 
 • Υπολογιστών για Μηχανικούς
 • Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία  
 • Περιβαλλοντική Χημεία 

 

3ο Εξάμηνο

 • Υδραυλική Κλειστών Αγωγών  
 • Εδαφομηχανική  
 • Στατική II  
 •  Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ι  
 • Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση  
 • Περιβαλλοντική και Τεχνική Νομοθεσία   

 

4ο Εξάμηνο

 • Αναλυτικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων  
 • Θεμελιώσεις ‐ Αντιστηρίξεις  
 •  Αντισεισμική Μηχανική  
 •  Υδραυλική  Ανοικτών Αγωγών    
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων   
 • Πειραματική Εδαφομηχανική

 

5ο Εξάμηνο

 • Γεωτεχνικά Έργα  
 • Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων  
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι  
 • Γεωδαισία  
 • Μέθοδοι Έρευνας  
 • Συστήματα Ύδρευσης και Επεξεργασία Νερού 

 

6ο Εξάμηνο

 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΙΙ  
 • Γεφυροποιία   
 •  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Υδρολογία  
 • Συστήματα Αποχέτευσης και Υπολογισμός 
 • Δικτύων  
 • Περιβαλλοντική Πληροφορική

 

7ο Εξάμηνο

 • Έξυπνες Πόλεις 
 • Παράκτια Μηχανική 
 • Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης Ι
 • Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων   

 

8ο Εξάμηνο

 • Φυσική Ωκεανογραφία  
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 • Ρύπανση και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης ΙΙ  
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων ‐ Επιχειρηματικότητα  
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

 

9ο Εξάμηνο

 • Υπόγεια Υδραυλική – Υδρογεωλογία  
 • Υδάτινα Οικοσυστήματα 
 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙI  

 

Μαθήματα Επιλογής 7ου/8ου/9ου Εξαμήνου

Τομέας Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης

Διαχείριση Επικινδυνοτήτων 

 • Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
 • Φυσικοί Κίνδυνοι
 • Αρχιτεκτονική Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος
 • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
 • Δομικά Υλικά και Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος
 • Μαθηματικά ΙΙΙ
 • Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Επιθεώρηση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
 • Τέχνη και Τεχνολογία
 • Προγραμματισμός Έργων με Η/Υ
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Περιβαλλοντική Οδοποιΐα 
 • Χωροταξία-Πολεοδομία

 

Τομέας Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

 • Αριθμητικές Μέθοδοι και Μαθηματικά Μοντέλα στα Υδραυλικά Έργα
 • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική
 • Διευθετήσεις Υδατορευμάτων
 • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Ακτών και Λιμένων
 • Οικοτοξικολογία
 • Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα
 • Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις
 • Διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών
 • Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας
 • Φωτογραμμετρία - Τηλεπισκόπηση
 • Πειραματική Ρευστομηχανική
 • Μη Μόνιμες Ροές
 • Πειραματική Βραχομηχανική
 • Φυτικά Τεχνητά Οικοσυστήματα
 •  

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία        

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι το εύρος των αντικειμένων που καλύπτουν και η ισορρόπησή τους ανάμεσα στα περιβαλλοντικά προβλήματα και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Αυτό το γνώρισμα καθιστά από τη μια πλευρά ιδιαίτερα ελκυστικές τις σπουδές των Μηχανικών Περιβάλλοντος και από την άλλη, η επαγγελματική τους αποκατάσταση έχει ένα εξαιρετικά ευρύ πλαίσιο επιλογών και δυνατοτήτων.

 • Ως Μηχανικός Περιβάλλοντος νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική διαχείριση των τεχνικών έργων, τη διαχείριση αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων, την εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών, την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση υδατικών πόρων και τα υδραυλικά έργα (άρθρο 13, ΠΔ 99/2018, ΦΕΚ 187 Α’/05-11-2018).

 

 

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Υδραυλική μηχανική.
 • Υγρά Απόβλητα (Διαχείριση και επεξεργασία) - Ρύπανση υδάτων.
 • Στερεά Απόβλητα (Διαχείριση και Επεξεργασία).
 • Ποιότητα Αέρα (Αέρια ρύπανση και αντιρρυπαντικές τεχνολογίες).
 • Κλιματική Αλλαγή.
 • Στρατηγικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Περιβαλλοντική Πολιτική, Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Περιβαλλοντικός Έλεγχος (επιθεώρηση).
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Δασών και Περιβάλλοντος.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αειφόρα ενεργειακά συστήματα.
 • Μηχανική των φυσικών, θερμικών, φυσικοχημικών, χημικών, βιοχημικών και βιολογικών διεργασιών και συστημάτων, με έμφαση τη διαστασιολόγηση ή/και επιλογή του εξοπλισμού των διεργασιών.
 • Ενεργειακή εξοικονόμηση και Αναβάθμιση Κτηρίων και Εγκαταστάσεων.
 • Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων.
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.
 • Γενικές Εφαρμογές και Αντικείμενα μηχανικής - Οργάνωση και Διοίκηση - Διασφάλιση Ποιότητας.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι,

 

έχoντας ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με:

 • το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος,
 • την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων καθώς επίσης και
 • την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Απασχολούνται 

Ως στελέχη

 • σε φορείς του δημοσίου ( υπηρεσίες, οργανισμούς, υπουργεία, τράπεζες και στην τοπική αυτοδιοίκηση),
   

 Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.

 • στον ιδιωτικό τομέα σε τεχνικές, μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες ​​​​​​αλλά και στη βιομηχανία  ως υπεύθυνοι περιβαλλοντικών ελέγχων.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες  

 • διατηρώντας δικό τους γραφείο τεχνικών μελετών.

Ως εκπαιδευτικό προσωπικό

 • στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής.

 Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο 88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές που σχετίζονται με το Περιβάλλον στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο