Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0214
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Χανιά
Κατευθύνσεις

1. Χημικών Μηχανικών
2. Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 2ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 12.975
 •   Βάση ΕΠΑΛ
 • 13.550
 •   Εισακτέοι
 • 134
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 1,10

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική   25%

 Χημεία   25%

 Μαθηματικά   25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1    25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1    25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1    25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1    25%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) είναι η εκπαίδευση επιστημόνων Διπλωματούχων Μηχανικών  με υψηλά προσόντα, δεξιότητες και υπόβαθρο για να υπηρετήσουν τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και την παραγωγική διαδικασία σε θέματα αιχμής που σχετίζονται με τα αντικείμενα του Χημικού Μηχανικού και του Μηχανικού Περιβάλλοντος

 • H Σχολή προσφέρει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών  μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)  Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου

α) Χημικών Μηχανικών ή

β)  Μηχανικών Περιβάλλοντος 

 

 

1. Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής (Ι) με εργαστήρια:

 • Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων    
 • Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγή
 • Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων    
 • Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
 • Δικαίου του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης    
 • Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας    
 • Υδατικής Χημείας

2. Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ) με εργαστήρια:

 • Βιοοικονομίας και Οικονομικής Ανάλυσης Βιοσυστημάτων
 • Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας     
 • Μαθηματικών    
 • Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας    
 • Στοχαστικών Μοντέλων     
 • Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών    
 • Τεχνολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος (ΤUCeel)

3. Τομέας Επιστήμης Υλικών, Νανοτεχνολογίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΙΙΙ) με εργαστήρια:

 • Περιβαλλοντικής Κατάλυσης     
 • Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας      
 • Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών   

4. Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής, Παράκτιας Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙV) με εργαστήρια:

 • Γεωδαισίας, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών     
 • Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής     
 • Γεωργικής Μηχανικής     
 • Υδρολογίας και Υδραυλικής Μηχανικής     
 • Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών     
 • Υπολογιστικής Δυναμικής & Ενέργειας (CODEN)

 

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πενταετής 

 • οργανώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) τα υποχρεωτικά μαθήματα και (β) τα κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές και πρέπει όλα ανεξαιρέτως να ολοκληρωθούν επιτυχώς.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων, από τα οποία καλείται ο/η κάθε φοιτητής/τρια να επιλέξει και να ολοκληρώσει επιτυχώς έναν ικανό αριθμό για τη λήψη του διπλώματος.

Τα μαθήματα των 2 πρώτων ετών (1ο έως και 4ο εξάμηνο) είναι κοινά.  

Στο τέλος του 2ου έτους σπουδών τους οι φοιτητές επιλέγουνε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν (Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος).

 • Η επιλογή κατεύθυνσης θα καθοριστεί με βάση τις δηλώσεις κατεύθυνσης στο 2ο έτος και αν απαιτείται (δηλ., πάνω από τα 2/3 των φοιτητών διαλέξουν μια από τις δύο κατευθύνσεις), και με κριτήρια επίδοσης που καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος

 

 

Το 10ο εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών.

Επίσης οι φοιτητές/τριες που έχουν τελειώσει το 8ο εξάμηνο και δεν χρωστούν πάνω από 10 μαθήματα δύνανται να ξεκινήσουν τη Διπλωματική Εργασία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την εργασία τους με τη λήξη του 10ου εξαμήνου.

Οι διπλωματικές εργασίες εκτελούνται από τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών της ειδικότητας του Χημικού Μηχανικού και του Μηχανικού Περιβάλλοντος.

 • Οι εργασίες αυτές έχουν στόχο να εισάγουν τον προπτυχιακό φοιτητή στην έρευνα ή την εφαρμογή και αποσκοπεί κυρίως στην ανάπτυξη της επιστήμης του Μηχανικού Περιβάλλοντος.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετικό μάθημα, «Επιλογής»,  και εντάσσεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών.
 

 • Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια 2 μηνών, είναι πλήρους απασχόλησης (δηλ. τουλάχιστον 35 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα πάντα και με το ωράριο του οργανισμού/επιχείρησης) και υλοποιείται σε συνεχόμενο χρονικό διάστημα και δια ζώσης.

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Χημική & Περιβαλλοντική Μηχανική  
 • Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι  
 • Φυσική 
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι
 • Γενική Χημεία 
 • Γεωλογία 
 • Οικολογία και Εισαγωγή στην Τεχνική Οικολογία 

Επίσης, προσφέρονται και τα ακόλουθα μαθήματα γλώσσας

 • Αγγλικά I (Σεμινάρια)
 • Γερμανικά Ι (Σεμινάρια)
 • Κινέζικα Ι (Δεν προσμετράται στο βαθμό Διπλώματος)

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός ΙI 
 • Μικροβιολογία 
 • Τεχνική Μηχανική – Στατική
 • Οργανική Χημεία 
 • Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας 
 • Φυσικοχημεία Ι 
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙΙ

Επίσης, προσφέρονται και τα ακόλουθα μαθήματα γλώσσας

 • Αγγλικά ΙI (Σεμινάρια)
 • Γερμανικά ΙΙ (Σεμινάρια)
 • Κινέζικα ΙΙ (Δεν προσμετράται στο βαθμό Διπλώματος) 


3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γραμμική Άλγεβρα 
 • Αντοχή Υλικών 
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Ρευστομηχανική 
 • Τεχνικό Σχέδιο με χρήση Η/Υ 
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο Ι 

Επιλογή μίας εκ των δύο γλωσσών (Αγγλικά/Γερμανικά)

 • Αγγλικά ΙΙΙ 
 • Γερμανικά ΙΙΙ 
 • Κινέζικα ΙΙΙ (Δεν προσμετράται στο βαθμό Διπλώματος) 

Επιλογή ενός εκ των τεσσάρων μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών
Μαθήματα Επιλογής 

 • Κοινωνιολογία 
 • Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης
 • Τέχνη και Τεχνολογία 
 • Μίκρο/Μάκρο Οικονομική

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

 • Θερμοδυναμική 
 • Αριθμητική Ανάλυση 
 • Πιθανότητες & Στατιστική 
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση 
 • Φαινόμενα Μεταφοράς Ι 
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

Επιλογή μίας εκ των δύο γλωσσών (Αγγλικά/Γερμανικά)

 • Αγγλικά ΙV 
 • Γερμανικά ΙV 
 • Κινεζικά ΙV (Δεν προσμετράται στο βαθμό Διπλώματος) 

Επιλογή ενός (1) εκ των τεσσάρων (4) μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών
Μαθήματα Επιλογής 

 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 
 • Πολιτική Οικονομία 
 • Ιστορία του Πολιτισμού 
 • Βιομηχανική Κοινωνιολογία

 

Κατεύθυνση Χημικών Μηχανικών

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών Ι 
 • Διαχείριση & Χρονικός Προγραμματισμός έργων 
 • Αειφόρος Ανάπτυξη & LCA 
 • Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ
 • Φυσικές Διεργασίες 
 • Δυναμική και Αυτόματη Ρύθμιση Διεργασιών 

Μαθήματα Επιλογής 

[ Επιλογή ενός (1) ]  

 • Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής, Αποθήκευσης Ενέργειας & Ενεργειακών Κύκλων
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Πολυμερών και Μακρομορίων 
 • Μετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Βιοχημικών Διεργασιών
 • Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Συστημάτων
 • Τεχνολογίες Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 
 • Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων 
 • Φυσικοχημεία ΙΙ 
 • Χημική & Τεχνική Θερμοδυναμική 
 • Ασκήσεις Πεδίου Ι 
 • Πρακτική Άσκηση

Μαθήματα 7ου Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Υγιεινή και Ασφάλεια σε χώρους Εργασίας 
 • Περιβαλλοντική Κατάλυση 
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών ΙΙ 
 • Νανοϋλικά & Νανοτεχνολογία 

Μαθήματα Επιλογής 

[ Επιλογή δύο (2) ]

 • Βιοϊατρική Τεχνολογία Ι 
 • Τεχνολογία Τροφίμων 
 • Χημεία Περιβάλλοντος 


8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Σχεδιασμός Χημικών και Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ι
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών 
 • Τεχνικοοικονομική Μελέτη Διεργασιών 
 • Ασκήσεις Πεδίου ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

[ Επιλογή τριών (3) ]

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός - Αξιοποίηση Καινοτομίας
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία 
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
 • Βιοϋλικά-Βιοπλαστικά 
 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμη Επιφανειών 
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία ΙΙ

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο ΙΙ -Στοιχεία δικαίου Δημόσιων Έργων  
 • Σχεδιασμός Χημικών και Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΙΙ
 • Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών 

Μαθήματα Επιλογής 

[ Επιλογή ενός (1) ]

 • Βιοδιυλιστήρια και Κυκλική Οικονομία 
 • Τεχνολογίες Φυσικού Αερίου-Βιοαερίου-Υδρογόνου 
 • Μεταλλουργικές Διεργασίες 
 • Ανάλυση Επικινδυνότητας

10ο Εξάμηνο

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Κατεύθυνση Μηχανικών Περιβάλλοντος

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών Ι 
 • Διαχείριση & Χρονικός Προγραμματισμός έργων
 • Αειφόρος Ανάπτυξη & LCA 
 • Υδραυλική Ι 
 • Υδατική Χημεία 
 • Μετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή 
 • Ανάλυση Κατασκευών και Οπλισμένο Σκυρόδεμα

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Βιοχημικών Διεργασιών 
 • Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Συστημάτων
 • Τεχνολογίες Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 • Φυσικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων 
 • Υδρολογία 
 • Γεωδαισία 
 • Ασκήσεις Πεδίου Ι 
 • Πρακτική Άσκηση
   

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

 • Αστικά Στερεά Απόβλητα: Διαχείριση και Σχεδιασμός Συστημάτων
 • Χημικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων
 • Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα 
 • Βιολογικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
 • Υδραυλική II 

Μαθήματα Επιλογής 

[ Επιλογή ενός (1) ]

 • Περιβαλλοντική Κατάλυση 
 • Υγιεινή και Ασφάλεια σε χώρους Εργασίας 
 • Γεωργική Μηχανική 
 • Σεισμολογία και Αντισεισμικός Κώδικας 
   

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

 • Σχεδιασμός Χημικών και Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ι
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 • Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Ρύπων 
 • Επεξεργασία & Διαχείριση Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων
 • Υδραυλικά Έργα 
 • Ασκήσεις Πεδίου ΙΙ 

Μαθήματα Επιλογής

[ Επιλογή δύο (2)  ]

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός - Αξιοποίηση Καινοτομίας 
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία 
 • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών 
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
 • Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιρίων

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο ΙΙ -Στοιχεία δικαίου Δημόσιων Έργων 
 • Σχεδιασμός Χημικών και Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΙΙ
 • Οικολογική Μηχανική & Κυκλική Οικονομία 

Μαθήματα Επιλογής 

[ Επιλογή ενός (1) ]

 • Βασικές Αρχές και Εφαρμογές της Επιστήμης των Αεροζόλ
 • Βιολογικές Μέθοδοι Εξυγίανσης Περιβάλλοντος 
 • Ποιότητα της Ατμόσφαιρας σε Εσωτερικούς Χώρους 
 • Παράκτια Μηχανική 
 • Ανάλυση Επικινδυνότητας 
 • Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων

10ο Εξάμηνο

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Ο/η Χημικός Μηχανικός και ο/η Μηχανικός Περιβάλλοντος καλούνται σήμερα να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υλικών όπως και στην αποκατάσταση, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, με στόχο πάντα την αειφόρο ανάπτυξη.

Ειδικότερα,

 • Ως Χημικός Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών, με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας με τα συνοδό τεχνικά και κτηριακά έργα, με όρους αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος και με τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει δε τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασική μηχανική, την Οικονομική και την Πληροφορική.  

 

 • Ως Μηχανικός Περιβάλλοντος νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική διαχείριση των τεχνικών έργων, τη διαχείριση αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων, την εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών, την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση υδατικών πόρων και τα υδραυλικά έργα.

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης εγκαταστάσεων διεργασιών και ειδικών χρήσεων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.
 • Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης βασικού και εξυπηρετικού εξοπλισμού διεργασιών.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διεργασιών.
 • Σχεδιασμός συσκευών και αντιδραστήρων διεργασιών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δεξαμενές καθίζησης, σακόφιλτρα, πύργοι πλύσης αερίων, ξηραντήρια, βιοφίλτρα, κλίνες, κυκλώνες, υδροκυκλώνες, εναλλάκτες θερμότητας, βιοαντιδραστήρες μεμβρανών.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε εγκαταστάσεις διεργασιών.
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και έλεγχος ποιότητος των υλικών.
 • Χαρακτηρισμός και τυποποίηση υλικών.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων.
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Άσκηση καθηκόντων Χημικού Ναυτιλίας.
 • Εκπόνηση Χημικών Μελετών και Έρευνας.
 • Εκπόνηση Χημικών και Χημικοτεχνικών Μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.
 • Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
 • Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων, ενδεικτικά αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων.
 • Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (π.χ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητας.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).

 

 

 • Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
 • Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
 • Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση χημικών μελετών και έρευνας.
 • Εκπόνηση χημικών και χημικοτεχνικών μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.
 • Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεις απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων.
 • Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας.
 • Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών.
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).
 • Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 • Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου.
 • Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.
 • Εκπόνηση Δασικών Μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπογείων νερών κ.ά.).

 

 

 Ωστόσο, στη σημερινή αγορά εργασίας, οι Χημικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος έχουν πολλές επιλογές εξειδίκευσης για να διαλέξουν, οι οποίες αντανακλούν τις ποικίλες εφαρμογές της μηχανικής σε διάφορους κλάδους.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

 

 εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (T.E.E.) και 

έχoυν ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με:

 • το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος,
 • την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων καθώς επίσης και
 • την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Απασχολούνται:

Ως στελέχη

 • σε φορείς του δημοσίου ( υπηρεσίες, οργανισμούς, υπουργεία, τράπεζες και στην τοπική αυτοδιοίκηση),

 Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.

 • στον ιδιωτικό τομέα σε τεχνικές, μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες ​​​​​​αλλά και στη βιομηχανία  ως υπέυθυνοι περιβαλλοντικών ελέγχων.

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες  

 • διατηρώντας δικό τους γραφείο τεχνικών μελετών.

 

Ως εκπαιδευτικό προσωπικό

 • στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής.

 Oι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος.

 

Επιπλέον, 

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών δίνεται στους Μηχανικούς Περιβάλλοντος η Κατηγορία 13 - Υδραυλικών Έργων

Με την απόφαση αυτή, όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου,  ο/η Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος

 • μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής/τρια στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
  • Κατ. 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Κατ. 13- Υδραυλικά Έργα

ή

 • μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης/τρια στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου.  

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές που σχετίζονται με το Περιβάλλον στο άρθρο μας εδώ

 

Έτσι, 

 

 

 εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (T.E.E.) και 

έχει ως κύρια δραστηριότητα

 • την ανάπτυξη και το σχεδιασμό διεργασιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • για την παραγωγή και βελτιστοποίηση προϊόντων,
 • την μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • την τεχνολογία των υλικών,
 • την περιβαλλοντική διαχείριση,
 • την προστασία και εκμετάλλευση των φυσικών και ορυκτών πόρων,
 • την τεχνολογία τροφίμων καθώς και
 • την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με εφαρμογές σε τομείς όπως
  • η βιομηχανία,
  • το περιβάλλον,
  • η ενέργεια,
  • η βιοτεχνολογία,  
  • η νανοτεχνολογία,
  • η βιοϊατρική και
  • η αειφορία.

 

 Οι επαγγελματικές δυνατότητες των Χημικών Μηχανικών μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιο¬ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα.
 • Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιοι Οργανισμοί.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

 

 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών.

 

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Υπάρχουν ακόμη επαγγελματικές δυνατότητες, εκτός από τις παραπάνω κλασικές, που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως

 • Οικολογική Τεχνολογία,
 • Περιβαλλοντική Μηχανική,
 • Προγραμματισμός,
 • Ασφάλεια και Συντήρηση έργων,
 • Πληροφορική,
 • Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική.

Όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου, στην παρούσα φάση, ο/η Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής/τρια στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

 •  5          Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας 
 • 14        Ενεργειακές μελέτες  
 • 15        Μελέτες βιομηχανιών
 • 17        Χημικές μελέτες και έρευνες 
 • 18        Μελέτες χημικής μηχανικής & χημικών εγκαταστάσεων
 • 27        Περιβαλλοντικές μελέτες

Επίσης, μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης/πτρια στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου.

Ο/η Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος δύναται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ για Χημικούς Μηχανικούς:

 • Έργα Βιομηχανικά Ενεργειακά
 • Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τους Χημικούς Μηχανικούς στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Σπουδές και Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Παρουσίαση Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο