Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος καλύπτει τους παραδοσιακούς τομείς της πολιτικής μηχανικής όπως κατασκευές, οικοδομικά υλικά, αντισεισμική τεχνολογία, προγραμματισμό και διεύθυνση κατασκευαστικών έργων, γεωτεχνική μηχανική, μεταφορές, υδραυλική μηχανική, καθώς επίσης και περιβαλλοντικά θέματα όπως διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση.

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες.

 

 

Το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΠΜ) απονέμεται όταν ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει επιτυχώς

 • όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (195 ECTS),
 • τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής (15 ECTS τουλάχιστον) και
 • έξι μαθήματα περιορισμένης επιλογής (30 ECTS).

 Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής πρέπει να προέρχονται από δύο τουλάχιστον σχολές εκτός Πολυτεχνικής Σχολής, ώστε να εισάγουν τον/την φοιτητή/τρια σε διαφορετικούς κλάδους.

 

 

 

Κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές/ τριες εκπονούν υποχρεωτικά τη Διπλωματική Εργασία.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Τεχνική Μηχανική 
 • Χημεία για ΠΜΜΠ 
 • Φυσική για Μηχανικούς 
 • Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας 
 • Introduction to Engineering Programming 
 • Γενικά Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου

2ο Εξάμηνο

 • Σχεδιάσεις
 • Τοπογραφία
 • Στατική Ανάλυση Κατασκευών I
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ
 • Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα 
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική
 • Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα

3ο Εξάμηνο

 • Στατική Ανάλυση Κατασκευών II
 • Αντοχή Υλικών
 • Πειραματική Αντοχή Υλικών
 • Μηχανική Ρευστών για ΠΜΜΠ 
 • Πειραματική Ρευστομηχανική 
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

4ο Εξάμηνο

 • Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική 
 • Στατική Ανάλυση με Μητρώα 
 • Δομικά Υλικά
 • Εργαστήριο Δομικών Υλικών 
 • Εδαφομηχανική 
 • Πειραματική Εδαφομηχανική 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

5ο Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός και Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων I
 • Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών 
 • Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα Ι
 • Υδραυλική 
 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική

6ο Εξάμηνο

 • Οικοδομική-Τεχνολογία Κτηρίων 
 • Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ
 • Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος 
 • Θεμελιώσεις 
 • Υδρολογία
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

7ο Εξάμηνο

 • Αντισεισμική Τεχνολογία
 • Τεχνική της Κυκλοφορίας 
 • Διπλωματική Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου I 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

8ο Εξάμηνο

 • Οδοποιία 
 • Διπλωματική Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου II
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠIΛΟΓΗΣ

Κλάδου Πολιτικού Μηχανικού

 • Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής
 • Αρχές Επιχειρησιακής Έρευνας 
 • Προγρ/μός και Διε/νση Κατ/κών Έργων ΙΙ
 • Δομικά Υλικά Φέρουσας Τοιχοποιίας 
 • Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα ΙΙ 
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 
 • Γεωμηχανική 
 • Τεχνική Γεωλογία 
 • Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων

 Κλάδου Μηχανικού Περιβάλλοντος

 • Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 
 • Αρχές Επιχειρησιακής Έρευνας 
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
 • Παράκτια Μηχανική 
 • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 
 • Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχ/κή Περιβάλλοντος
 • Μηχανική Βιολογικών Συστημάτων για το Περιβάλλον

 

 

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος αναγνωρίζεται πλήρως από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Επιτρέπει την εγγραφή του κατόχου στο μητρώο του ΕΤΕΚ παρέχοντάς πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν επαγγελματικά στη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού (κτίρια, έργα υποδομής) στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε τομείς, όπως: δομοστατική μηχανική, αντισεισμική μηχανική, γεωτεχνική μηχανική, μηχανική περιβάλλοντος, ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη, μηχανική πετρελαίων, διαχείριση κατασκευαστικών έργων, μηχανική των μεταφορών, παράκτια μηχανική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο