Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λευκωσία
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος καλύπτει τους παραδοσιακούς τομείς της πολιτικής μηχανικής όπως κατασκευές, οικοδομικά υλικά, αντισεισμική τεχνολογία, προγραμματισμό και διεύθυνση κατασκευαστικών έργων, γεωτεχνική μηχανική, μεταφορές, υδραυλική μηχανική, καθώς επίσης και περιβαλλοντικά θέματα όπως διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών να παρέχει στους φοιτητές ισχυρές βάσεις στα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανική, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εμβάθυνση σε πιο προηγμένα θέματα. Κατά το τρίτο έτος οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε εφαρμοσμένα μαθήματα του κλάδου πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος. Κατά το τέταρτο έτος, οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν από μια ποικιλία μαθημάτων πολιτικής μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος ανάλογα με τα επιμέρους ενδιαφέροντα τους. Επιπλέον, το τέταρτο έτος περιλαμβάνει την διπλωματική εργασία ενοποιημένου σχεδιασμού έργου, της οποίας το θέμα κάθε χρονιά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων του κλάδου. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, απονέμεται στον φοιτητή Πτυχίο (B.S.) Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ο φοιτητής θα μπορεί να :

 1. Συλλάβει, αναλύει και να σχεδιάζει έργα πολιτικού μηχανικού
 2. Επιβλέπει και να διευθύνει εργοτάξια κατασκευών πολιτικού μηχανικού
 3. Διεξάγει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος αναγνωρίζεται πλήρως από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Επιτρέπει την εγγραφή του κατόχου στο μητρώο του ΕΤΕΚ παρέχοντάς πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν επαγγελματικά στη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού (κτίρια, έργα υποδομής) στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε τομείς, όπως: δομοστατική μηχανική, αντισεισμική μηχανική, γεωτεχνική μηχανική, μηχανική περιβάλλοντος, ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη, μηχανική πετρελαίων, διαχείριση κατασκευαστικών έργων, μηχανική των μεταφορών, παράκτια μηχανική.

Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου πολιτικού μηχανικού και μηχανικού περιβάλλοντος, απαιτεί τη συμπλήρωση 240 ECTS κατανεμημένων ανά έτος, όπως περιγράφεται στον πίνακα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί. Το πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΠΜ) απονέμεται όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (195 ECTS), τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής (15 ECTS τουλάχιστον) και έξι μαθήματα περιορισμένης επιλογής (30 ECTS). Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής πρέπει να προέρχονται από δύο τουλάχιστον σχολές εκτός Πολυτεχνικής Σχολής, ώστε να εισάγουν τον φοιτητή σε διαφορετικούς κλάδους. Τα 320 μαθήματα περιορισμένης επιλογής προέρχονται από ομάδα μαθημάτων του Τμήματος ΠΠΜ, που σκοπό έχουν την απόκτηση από τους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων του κλάδου ΠΠΜ. Επιπρόσθετα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανομή των έξι μαθημάτων περιορισμένης επιλογής, ως εξής:

Τρία Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, συναφή με τον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής, επιλέξιμα από τα πιο κάτω:

 • Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής
 • Προγραμματισμός και Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων II
 • Δομικά Υλικά Φέρουσας Τοιχοποιίας
 • Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
 • Γεωμηχανική
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων
 • Εξειδικευμένα Θέματα Πολιτικών Μηχανικών
 • Εξειδικευμένα Θέματα Πολιτικών Μηχανικών

• Τρία Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, συναφή με τον κλάδο Μηχανικής Περιβάλλοντος, επιλέξιμα από τα πιο κάτω:

 • Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Παράκτια Μηχανική
 • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
 • Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Εξειδικευμένα Θέματα Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Εξειδικευμένα Θέματα Μηχανικών Περιβάλλοντος

1ο Εξάμηνο

 • Τεχνική Μηχανική 
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι
 • Φυσική για Μηχανικούς
 • Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για Μηχανικούς

2ο Εξάμηνο

 • Σχεδιάσεις
 • Τοπογραφία
 • Στατική Ανάλυση Κατασκευών I
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ
 • Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα 
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική

3ο Εξάμηνο

 • Στατική Ανάλυση Κατασκευών II
 • Αντοχή Υλικών
 • Πειραματική Αντοχή Υλικών
 • Μηχανική Ρευστών για ΠΜΜΠ 
 • Πειραματική Ρευστομηχανική 
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

4ο Εξάμηνο

 • Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική 
 • Στατική Ανάλυση με Μητρώα 
 • Δομικά Υλικά
 • Εργαστήριο Δομικών Υλικών 
 • Εδαφομηχανική 
 • Πειραματική Εδαφομηχανική 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

5ο Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός και Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων I
 • Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών 
 • Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
 • Υδραυλική 
 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική

6ο Εξάμηνο

 • Οικοδομική-Τεχνολογία Κτηρίων 
 • Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ
 • Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος 
 • Θεμελιώσεις 
 • Υδρολογία
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

7ο Εξάμηνο

 • Αντισεισμική Τεχνολογία
 • Τεχνική της Κυκλοφορίας 
 • Διπλωματική Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου I 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

8ο Εξάμηνο

 • Οδοποιία 
 • Διπλωματική Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου II
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠIΛΟΓΗΣ

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής 
 • Δομικά Υλικά Φέρουσας Τοιχοποιίας
 • Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
 • Παράκτια Μηχανική 
 • Ανεξάρτητη Μελέτη
 • Εξειδικευμένα Θέματα Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Εξειδικευμένα Θέματα Πολιτικών Μηχανικών

Eαρινό Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός και Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων II 
 • Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών
 • Γεωμηχανική 
 • Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων
 • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
 • Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος 
 • Ανεξάρτητη Μελέτη 
 • Εξειδικευμένα Θέματα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
 • Εξειδικευμένα Θέματα Πολιτικών Μηχανικών

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών ΕΔΩ.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος αναγνωρίζεται πλήρως από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Επιτρέπει την εγγραφή του κατόχου στο μητρώο του ΕΤΕΚ παρέχοντάς πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν επαγγελματικά στη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού (κτίρια, έργα υποδομής) στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο