Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο
Βάση 2023
9.325
Βάση 2022
9.525
Εισακτέοι
120
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Βιολογία 25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0360
Πόλη
Βόλος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (τΓΙΥΠ) ιδρύθηκε στο πλαίσιο μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στην εκπαίδευση και στην έρευνα για τη στελέχωση της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα όσον αφορά στην επιστήμη της Iχθυολογίας, με την ευρεία έννοια του όρου.

 Κυρίαρχος στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών/υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις βασικούς άξονες:

 1. Αλιεία
 2. Υδρόβια Ζωική και Φυτική Παραγωγή
 3. Τεχνολογία και Εμπορία Αλιευμάτων 
 4. Διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος.

 

 

 • Υδροβιολογίας – Ιχθυολογίας 
 • Ωκεανογραφίας
 • Υδατοκαλλιεργειών
 • Εμπορίας & Τεχνολογίας Αλιευτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Οικοϋδραυλικής & Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

 • διαρκούν πέντε (5) έτη, τα οποία είναι χωρισμένα σε δέκα (10) εξάμηνα και 

  οδηγούν στην απόκτηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

 Συνολικά, ο/η φοιτητής/ -τρια πρέπει να επιλέξει  πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα από τα οποία

 • τα σαράντα επτά (47) είναι Υποχρεωτικά,
 • τα τρία (3) είναι Υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας και
 • τα τέσσερα (4) είναι μαθήματα Επιλογής τα οποία ξεκινούν από το 9ο εξάμηνο και μετά.

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται 300 πιστωτικές μονάδες ECTS στις οποίες προσμετρώνται 

 η υποχρεωτική τετράμηνη πρακτική άσκηση (2 μήνες στο τέλος του 6ου και δύο μήνες στο τέλος του 8ου εξαμήνου), καθώς επίσης και

 η συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

 

1ο Εξάμηνο

 • ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 • ΧΗΜΕΙΑ 
 • ΦΥΣΙΚΗ 
 • ΖΩΟΛΟΓΙΑ 
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2ο Εξάμηνο

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
 • ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 
 • ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

3ο Εξάμηνο

 • ΟΙΚΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ - ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ 
 • ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 • ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ 
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

4ο Εξάμηνο

 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 • ΑΛΙΕΙΑ 
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 • ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
 •  ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΧΘΥΟΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 
 • ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 
 • ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

6ο Εξάμηνο

 • ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΩΝ, ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ 
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
 • ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι 
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ 
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

7ο Εξάμηνο

 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 • ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ 
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 
 • ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

8ο Εξάμηνο

 • ΟΙΚΟΫΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΛΕΙΕΥΜΑΤΩΝ 
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

9ο Εξάμηνο

 • ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 • ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Ι
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΙ 
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Μαθήματα Επιλογής

 • ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 
 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΕΝΘΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
 • ΙΣΤΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ), ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (TQM, ISO 9001, ISO 22000) 
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 • ΕΞΕΛΙΞΗ 
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 • ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 • ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 • ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
 • ΖΩΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

10ο Εξάμηνο

 • ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Ι 
 • ΕΠΙΛΟΓΗ II 
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαθήματα Επιλογής

 • ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ 
 • ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΥΔΡΕΙΟΠΟΝΙΑ 
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 • ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΧΩΡΟ 
 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 • ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 • ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 • ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ 
 • ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 
 • ΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 • ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση με τίτλο «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000 οι πτυχιούχοι του Τμήματος  Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν πλέον κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

 Ωστόσο, για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους γεωπονίας καθώς προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες και επιλογές για επαγγελματική αποκατάσταση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

 • Σε Δημόσιους φορείς 
  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ΕΛΓΑ, Διευθύνσεις Αλιείας της Περιφέρειας και των Νομαρχικών Αυτοδιοικήσεων, σε Διευθύνσεις Υδάτων κ.λπ.
  • Υπουργείο Παιδείας: σε ανάλογες θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση της απόκτησης κάποιων επιπλέον προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, π.χ. Υπουργεία Οικονομίας, Περιβάλλοντος - Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών (π.χ. ως Γεωργικοί Ακόλουθοι ή Βοηθοί αυτών σε Πρεσβείες) κ.λπ.

 

 • Στον Ιδιωτικό Τομέα
  • Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμίδων: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών, προϊσταμένων τμημάτων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και διευθυντών ενώσεων αλιευτικών συνεταιρισμών, πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, συνεταιριστικών αλιευτικών βιομηχανιών, κ.λπ.
  • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι για παράδειγμα. οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες, οι βιομηχανίες ιχθυοτροφών, διακίνησης και εμπορίας βιταμινών, ιχνοστοιχείων κ.λπ., οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές γεωργοαλιευτικές επιχειρήσεις.
  • Οργάνωση ατομικών ή εταιρικών μελετητικών γραφείων.

 

 • Σε Διεθνείς Οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές/τριες και ερευνητές/τριες διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O., Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών Γραφείων, κ.λπ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των ιχθυολόγων θα βρείτε εδώ

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το επάγγελμα του/της Γεωπόνου στο άρθρο μας εδώ

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο