Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ:  8.665

ΕΠΑΛ: 11.370

Βάση 2022
9.305
Εισακτέοι
232
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   25%

 Φυσική   25%

 Χημεία  30%

 Μαθηματικά  20%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική   20%

 Χημεία   25%

 Βιολογία  30%

 

4o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά  20%

 Πληροφορική  30%

 Οικονομία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    30%

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    30%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    30%


Κωδικός Σχολής
1424
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Καρδίτσα
Κατευθύνσεις

1. Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
2. Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού είναι ένα νέο Τμήμα πρωτότυπο για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας, που ιδρύθηκε το 2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 • Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να αποτελέσει νησίδα αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας, με ουσιαστική συμβολή στην έρευνα, την παραγωγή γνώσης και την εκπαίδευση, καθώς και θεμελιώδη κρίκο δυναμικής διασύνδεσης με την αλυσίδα αξίας των δασών και των υποδομών τους, του φυσικού περιβάλλοντος, της βιομηχανίας ξύλου-επίπλου και της κοινωνίας, για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

 

 

 • Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου
 • Τεχνολογίας & Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων & Ξυλοκατασκευών 
 • Σχεδιασμού Προϊόντων & Βιομηχανικής Παραγωγής 
 • Δασικής Οικονομικής, Μάρκετινγκ, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Ψηφιακών Τεχνολογιών 
 • Λιβαδοπονίας & Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 • Διαχείρισης Άγριας Πανίδας
 • Βοτανικής & Δασοκομίας 
 • Δασικής Οδοποιϊας & Δασοτεχνικών Έργων
 • Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων 

 

 

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαρκούν πέντε (5) έτη,

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

 οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) ΦΕΚ B’ 2129/07.04.2024.

 

 


Για τη λήψη του πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε πενήντα δύο (52) μαθήματα, να έχει ολοκληρωσει την πτυχιακή του εργασία και την 4μηνη υποχρεωτική του πρακτική άσκηση.

Πιο συγκεκριμένα, 

Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών τα τρία (3) πρώτα έτη (6 εξάμηνα) και στο 7ο εξάμηνο επιλέγουν μία εκ των δύο (2) κατευθύνσεων του Τμήματος,

 • είτε την Κατεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
 • είτε αυτή των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων.

Στα πρώτα έξι (6) εξάμηνα περιλαμβάνονται έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο, κοινά για όλους τους φοιτητές.

 

Σε κάθε μία από τις δύο (2) κατευθύνσεις περιλαμβάνονται υποχρεωτικά μαθήματα, αλλά και μαθήματα επιλογής.

 • Σε κάθε μία από τις δύο (2) κατευθύνσεις περιλαμβάνονται πέντε (5) μαθήματα επιλογής για τα εξάμηνα: 7ο, 8ο & 9ο.

 Στο 6ο, 8ο και 10ο εξάμηνο οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και στο 10ο εξάμηνο την πτυχιακή τους εργασία (υποχρεωτικά και τα δύο).
 

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος είναι υποχρεωτική η εκπόνηση ερευνητικής Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) υπό την καθοδήγηση ενός Επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

 • Στην αρχή του 9ου εξαμήνου κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει την θεματική ενότητα στην οποία θέλει να εκπονήσει την ΠΕ.

 Η Πτυχιακή Εργασία συμμετέχει στο σύνολο των διδακτικών μονάδων του ΠΠΣ με 30 ECTS.
 

 

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού είναι υποχρεωτική, διαρκεί τέσσερις (4) μήνες και αντιστοιχεί σε 8 ECTS.

Η Π.Α. των φοιτητών του Τμήματος διεξάγεται ως εξής:

 • Στο τέλος του 6ου εξαμήνου σε Πανεπιστημιακά Δάση για διάρκεια ενός (1) μήνα τον μήνα Ιούλιο.
 • Στο τέλος του 8ου εξαμήνου σε Πανεπιστημιακά Δάση για διάρκεια ενός (1) μήνα τον μήνα Αύγουστο.
 • Στο 10ο εξάμηνο σε φορείς και επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο του Τμήματος ΔΕΞΥΣ για διάρκεια δύο (2) μηνών, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

 
 Επιπλέον, η ΠΑ μπορεί να διεξάγεται μέσω ευρωπαϊκών/διεθνών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό (π.χ. πρόγραμμα Erasmus+), σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

1o Eξάμηνο

 • Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών 
 • Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων 
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική 
 • Ελεύθερο Σχέδιο 
 • Βιολογία Άγριας Πανίδας 
 • Ξένη Γλώσσα Ι 

2ο Εξάμηνο

 • Δασική Βοτανική 
 • Δομή Ξύλου 
 • Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων 
 • Δισδιάαστατη Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο
 • Εισαγωγή στην Βιοοικονομία 
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ 

3ο Εξάμηνο

 • Τεχνολογία Ξύλου 
 • Οικοτουρισμός – Δασική Αναψυχή 
 • Τρισδιάστατη σχεδίαση με Η/Υ 
 • Ιδιότητες Ξύλου 
 • Διοίκηση Δασικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Δασική Εδαφολογία 

4ο Εξάμηνο

 • Μηχανική Κατεργασία Ξύλου
 • Εφαρμοσμένη Δασοκομική 
 • Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Διαχείριση Βιομάζας
 • Τοπογραφία - Γεωδαισία 
 • Βιολογικές Απειλές Δασικών Ειδών - Ξύλου
 • Διαχείριση Άγριας Πανίδας 

5ο Εξάμηνο

 • Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων 
 • Οικονομική Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
 • Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου 
 • Δενδρομετρία 
 • Συστήματα CAD-CAM-CAE 
 • Υδρολογία - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 

6ο Εξάμηνο

 • Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών 
 • Σχεδιασμός Προϊόντων & Υπηρεσιών 
 • Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων
 • Διαχείριση Λιβαδιών 
 • Δασικές Πυρκαγιές 
 • Δασική Γενετική 

 

7ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων 
 • Δασική Φυτοκοινωνιολογία 
 • Τηλεπισκόπιση & Τηλεμετρία 
 • Κλιματική Αλλαγή & Δάση 
 • Μάθημα επιλογής 

Μαθήματα επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Δασική Οδοποιία 
 • Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων 
 • Αστικό – Περιαστικό Πράσινο
 • Δασικά Φυτώρια - Αναδασώσεις 
 • Δημογραφία & Φυσικοί Πόροι 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου 
 • Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής & Υπηρεσιών 
 • Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου 
 • Κατεργασία Ξύλου με Μηχανές CNC 
 • Μάθημα επιλογής 

Μαθήματα επιλογής
[ επιλογή ενός (1) ]

 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός Προϊόντων 
 • Προστασία & Συντήρηση Ξύλινων Κατασκευών 
 • Τέχνη & Ρυθμολογία Επίπλου 
 • Εργονομία & Αισθητική Ξύλινων Κατασκευών 
 • 4η Βιομηχανική Επανάσταση στη Βιομηχανία Επίπλου 

8ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγροδασοπονία 
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Φυσικό Περιβάλλον
 • Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία 
 • Δασική Οικονομική 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Πρακτική άσκηση σε Παν/κά δάση (1 μήνας)

Μαθήματα επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών 
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου 
 • Περιβαλλοντική Ηθική 
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δομικές Κατασκευές Ξύλου 
 • Συστήματα Ψηφιακής Κατασκευής 
 • Κοστολόγηση Παραγωγής Προϊόντων Ξύλου & Υπηρεσιών
 • Χημική Τεχνολογία Ξύλου 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Πρακτική άσκηση σε Παν/κά δάση (1 μήνας)

Μαθήματα επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Μεταλλικά, Πολυμερή & Σύνθετα Υλικά
 • Βιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ξύλου & Επίπλου
 • Σχεδιασμός & Τεχνολογία Ξύλινων Συσκευασιών 
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ευφυή Συστήματα 
 • Αναγνώριση Ξύλου 

9ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιοποικιλότητα Δασικών Οικοσυστημάτων 
 • Δασική Πολιτική 
 • Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Μάθημα επιλογής
 • Πτυχιακή εργασία
   

Μαθήματα επιλογής
[ επιλογή δύο (2) ]

 • Αποκατάσταση Διαταραγμένων Οικοσυστημάτων 
 • Προσαρμοζόμενη & Συμμετοχική Διαχείριση 
 • Διαχειριστικά Σχέδια & Περιβαλλοντικές Μελέτες 
 • Θηραματική Διαχείριση 
 • Ερευνητική μεθοδολογία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών 
 • Φωτορεαλισμός & Κίνηση 
 • Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Μάθημα επιλογής 
 • Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Επιχρίσματα Ξύλινων Κατασκευών 
 • Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλου 
 • Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 
 • Τεχνολογίες Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας
 • Υλοποίηση Μελέτης Ξύλινης Κατασκευής 

10ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή εργασία 
 • Πρακτική άσκηση

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπως ορίζεται στα άρθρα 10 και 11 του Π.Δ 344/2000 (ΦΕΚ 297/29.12.2000 τ.Α’) «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ 83/03.04.2023 τ. Α’).

 Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία. 
 • στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία στα ορεινά και ημιορεινά ύδατα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των άγριων ζώων και ιχθύων.
 • στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λειβαδικών εκτάσεων. 
 • στις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων.
 • σε δραστηριότητες που έχουν σχέσημε την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό.
 • σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού.
 • στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών.
 • σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών(δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές), φυσικών σχηματισμών(ποταμών, χειμάρρων) και των αρδευτικών δικτύων αυτών.
 • σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με το δάσος και τα προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον.
 • στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρμάκων για καταπολέμηση εντόμων σε δασικά είδη δένδρων και θάμνων.
 • στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εντός και εκτός των πόλεων.
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά είδη σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές. 
 • στη διαχείριση και προστασία των εθνικών δρυμών, των υγροβιότοπων και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος, καθώς και στην τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών.
 • στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών, καθώς και καρπών του δάσους(αγριοφράουλες, βατόμουρα).
 • στην κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων νομών, περιοχών και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση μελετών για δασικής φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών.
 • στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς.
 • στην εκπαίδευση(δευτεροβάθμια τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμίδων.  

 

 

 Ωστόσο, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι πτυχιούχοι Δασολόγοι μπορούν να απασχοληθούν και σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

σε θέσεις που αφορούν:

 • τις Δασικές Διαχειριστικές μελέτες 
 • την Παρακολούθηση οικοσυστημάτων 
 • τη Συλλογή περιβαλλοντικών πληροφοριών 
 • τη Σύνταξη περιβαλλοντικών εκθέσεων 
 • τις Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης 
 • τις Αναπτυξιακές μελέτες ορεινών περιοχών 
 • τις Μελέτες κόστους-ωφέλειας δασικών έργων και επενδύσεων 
 • τους Δασικοί χάρτες / Δασικό Κτηματολόγιο 
 • τις Μελέτες δασικής οδοποιίας 
 • τις Μελέτες βιωσιμότητας εκμεταλλευτικών δραστηριοτήτων 
 • τις Μελέτες σχεδιασμού, βελτίωσης και προστασίας του φυσικού, περιαστικού και δομημένου περιβάλλοντος 
 • τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον ορεινό χώρο 
 • τις Μελέτες οικοτουριστικής ανάπτυξης & δασικής αναψυχής 
 • την Έρευνα σε όλα τα πεδία του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος 
 • τις Μελέτες υδατικού ισοζυγίου και επάρκειας υδατικών πόρων ορεινών λεκανών 
 • τις Μελέτες εκτίμησης και αποτροπής διαβρώσεων και γεωλισθήσεων ορεινών όγκων 
 • τις Μελέτες έργων διαχείρισης και προστασίας από πλημμυρικό κίνδυνο
 • τις Μελέτες αντιμετώπισης υδρoμετεωρολογικών καταστροφών 

στο Δημόσιο τομέα

 • στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • στις Περιφέρειες ( Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών, Διευθύνσεις Αναδασώσεων)
 • στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
 • σε Ερευνητικά Κέντρα ως ερευνητικό προσωπικό
 • σε Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις όπως: Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η και Ο.Σ.Ε στο τμήμα προμηθειών και συντήρησης του ξύλου που χρησιμοποιείται για στύλους και στρωτήρες.
 • σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση,
 • σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και
 • σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμίδων.

Στον ιδιωτικό τομέα

 • σε επιχειρήσεις και φορείς ως τεχνολόγοι ξύλου και επίπλου, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • στον σχεδιασμό προϊόντων, με έμφαση στα έπιπλα, τις ξυλοκατασκευές και τα προϊόντα ξύλου.

 

Τομείς με προοπτικές

Με την αυξανόμενη έμφαση στη βιωσιμότητα και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες που αξιοποιούν το ξύλο ως ανανεώσιμο πόρο.

Έτσι, οι απόφοιτοι/ες με εξειδίκευση

 στον Αειφόρο Σχεδιασμό Αρχιτεκτονικού Χώρου μπορούν να συνεισφέρουν σε κατασκευαστικά έργα που περιλαμβάνουν το ξύλο ως κύριο υλικό αλλά και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τους, όπως σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών και εσωτερικών χώρων. 


 στο Σχεδιασμό και την Τεχνολογία Ξύλου, μπορούν να εργαστούν σε ρόλους έρευνας και ανάπτυξης για εταιρείες που αναπτύσσουν προϊόντα με βάση το ξύλο, όπως προϊόντα μηχανικής ξυλείας, σύνθετα υλικά ξύλου ή τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως πέλλετ ξύλου ή βιομάζα. 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές σχετιζόμενες με τον Περιβάλλον στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο