Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
17.520
Βάση 2022
17.170
Εισακτέοι
141
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0170
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου είναι: 

 • η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους βασικούς κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης (Ψυχοφυσιολογία, Νευροψυχολογία, Πειραματική, Γνωστική, Κοινωνική, Εξελικτική και Κλινική Ψυχολογία), 
 • η εξοικείωση και η άσκηση των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους επιστημονικής έρευνας για την κατα­γραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς,
 • η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχολογικής Επι­στήμης ως μίας εκ των Επιστημών του Ανθρώπου και της Κοι­νωνίας.

 

 

1. Τομέας Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας με εργαστήρια:

 •  Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

2. Τομέας Κλινικής Ψυχολογίας με εργαστήρια:

 • Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς
 • Θετικής Ψυχολογίας 
 • Ψυχοπαθολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας

3. Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας με εργαστήρια:

 • Κέντρο Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ερευνών Κοινής Γνώμης
 • Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Κοινωνικής & Πολιτικής Ψυχολογίας

4. Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Έρευνας με εργαστήρια:

 • Δυνητικής Πραγματικότητας & Διαδικτυακής Έρευνας & Εκπαίδευσης 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαµβάνει: 

 • Υποχρεωτικά Μαθήµατα, τα οποία παρέχουν τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις για την επιστήµη της Ψυχολογίας.
  • Για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι υποχρεωτικά τριάντα δύο (32) µαθήµατα.
 • Μαθήµατα Επιλογής, τα οποία είναι µαθήµατα εµβάθυνσης/εµπέδωσης γνώσεων των διαφόρων κλάδων της επιστήµης της Ψυχολογίας. Από τα µαθήµατα αυτά, ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει µε βάση το επιστηµονικό του/ης ενδιαφέρον ποια θα παρακολουθήσει και θα εξεταστεί επιτυχώς, προκειµένου να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθµό.
  • Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωµένοι/ες να ολοκληρώσουν δεκαέξι (16) µαθήµατα επιλογής συνολικά που κατανέµονται στις παρακάτω θεµατικές ενότητες (απαιτούνται 4 µαθήµατα ανά θεµατική ενότητα):
   • Κοινωνική Ψυχολογία
   • Πειραµατική/Γνωστική/Αναπτυξιακή/Νευροεπιστήµες
   • Κλινική Ψυχολογία
   • Συναφών Κοινωνικών Επιστηµών
 • Μαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής για την Παιδαγωγική/Διδακτική Κατάρτιση, των οποίων σκοπός είναι οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές/τριες από όλα τα Τµήµατα του Παντείου Πανεπιστηµίου να αποκτήσουν τις απαραίτητες διδακτικές και παιδαγωγικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να σχεδιάζουν και να πραγµατοποιούν εκπαιδευτικό έργο.
 • Ξένη γλώσσα: Η επαρκής γνώση µίας ξένης γλώσσας, µεταξύ αυτών που διδάσκονται στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστηµίου.
  • Η γνώση αυτή πιστοποιείται µε επιτυχή εξέταση στην ύλη του 6ου εξαµήνου της γλώσσας που επέλεξε ο/η φοιτητής/τρια ή µε χορήγηση ισοτιµίας από το Τµήµα Ξένων Γλωσσών.

 

 

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τους/τις  τελειόφοιτους/ες του 4ου έτους και υλοποιείται σε δύο πλήρη εξάμηνα φοίτησης (χειμερινό και εαρινό). 

 

 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα  του 4ου έτους με διάρκεια τρεις (3) μήνες κατά τους οποίους πρέπει να υλοποιηθούν διακόσιες (200), κατ’ελάχιστο, ώρες πρακτικής άσκησης σε φορείς των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Δικαιοσύνης.

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι
 • Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Νοητική ανάπτυξη
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιο - ψυχολογική Έρευνα Ι
 • Θεωρίες προσωπικότητας & Κλινικές Εφαρμογές 
 • Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Κοινωνική Ανάπτυξη & Ανάπτυξη της Προσωπικότητας

2ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Γνωστική Ψυχολογία
 • Βιολογική Ψυχολογία
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα ΙΙ
 • Στρατηγικές αναζήτησης πληροφορίας: η βιβλιογραφική έρευνα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ως χώρος προβλήματος

3ο Εξάμηνο 

 • Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής Ανάλυσης
 • Κοινωνική Επιρροή Ι
 • Ψυχομετρία Ι
 • Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς Ι
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχολογία

4ο Εξάμηνο

 • Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Διμεταβλητής και Πολυμεταβλητής Ανάλυσης
 • Κοινωνικές Αναπαραστάσεις
 • Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία
 • Πειραματικός Σχεδιασμός Έρευνας στην Ψυχολογία
 • Κοινωνιολογία

5ο Εξάμηνο

 • Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογία

- Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι

- Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Νοητική ανάπτυξη

- Εισαγωγή στην Κοινωνιο-ψυχολογική Έρευνα Ι

- Θεωρίες προσωπικότητας & Κλινικές Εφαρμογές

 • Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Κοινωνική Ανάπτυξη & Ανάπτυξη της Προσωπικότητα
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία
 • Κοινωνική Νόηση
 • Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα
 • Κοινωνική και Πολιτική Ψυχολογία

6ο Εξάμηνο

 • Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής

- Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής Ανάλυσης,

- Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Διμεταβλητής & Πολυμεταβλητής Ανάλυσης

 • Εισαγωγή στη Ψυχολογία της Υγείας
 • Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας
 • Κλινική Ψυχολογία ΙΙ
 • Κυβερνοψυχολογία

7ο - 8ο Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία

- Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Νοητική Ανάπτυξη

- Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Ψυχολογία

- Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Κοινωνική ανάπτυξη και Ανάπτυξη της Προσωπικότητας

- Ψυχομετρία Ι

- Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα ΙΙ
 • Στρατηγικές αναζήτησης πληροφορίας: η βιβλιογραφική έρευνα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ως χώρος προβλήματος
 • Πειραματικός Σχεδιασμός Έρευνας στην Ψυχολογία
 • Πρακτικές Ασκήσεις Στατιστικής (6079)

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των Τμημάτων Ψυχολογίας ποικίλλουν ανάλογα με την εξειδίκευση αλλά και τη θεραπευτικη προσέγγιση που θα επιλέξουν.

 Οι απόφοιτοι/ες θα πρέπει μετά την απόκτηση του πτυχίου τους να απευθυνθούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας τους ώστε να αποκτήσουν την  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


 Ειδικότερα,

 

 Είτε ως ελεύθερος/η επαγγελματίας     είτε ως εξειδικευμένο προσωπικό σε φορείς και οργανισμούς.

 

Ως  Κλινικός/ή Ψυχολόγος

 • σε νοσοκομεία, κλινικές και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης, ιδρύματα και οργανισμούς για τα άτομα με αναπηρία, κέντρα αποκατάστασης και γηροκομεία. 

 • σε ιδρύματα αρωγής ανηλίκων του Υπ. Δικαιοσύνης, κ.α.

 Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι χρησιμοποιώντας θεραπευτικές μεθόδους αξιολογούν, παρεμβαίνουν και θεραπεύουν τα ψυχολογικά προβλήματα των ασθενών.

 

Ως Ψυχοθεραπευτής/τρια

 • ο οποίος/ η οποία εργάζεται με άτομα, ζευγάρια, γκρουπ ή οικογένειες ώστε να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα αλλά και θέματα διαπροσωπικών σχέσεων.

​​​

Ως Ερευνητής/τρια

 • σε ιδιωτικούς ή δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς ή/και σε πανεπιστήμια
 • σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς
 • σε εταιρείες μάρκετινγκ και διαφήμισης.

 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης

Ως Σχολικός/ή Ψυχολόγος

 Οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων​​​​​​, και μπορούν να εργαστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και σε σχολεία Γενικής Αγωγής για την εξειδικευμένη συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών αλλά και την επίλυση συμπεριφορικών ζητημάτων.  

 

Ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

 • σε διάφορους  κοινωνικούς φορείς παροχής Υπηρεσιών όπως στις  Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, όπου λειτουργούν γραφεία εύρεσης εργασίας και άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης των δημοτών, τον Ο.Α.Ε.Δ. και άλλους φορείς στήριξης της απασχόλησης. 

 Οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας με μεταπτυχιακό

 • στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων
 • στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ακόμη, λιγότερο γνωστοί αλλά αναπτυσσόμενοι τομείς δραστηριοποίησης ενός/μιας Ψυχολόγου είναι

 η Δικαστική Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες της ποινικής διαδικασίας ( αστυνομικούς, δικηγόρους) ασχολείται με θέματα που αφορούν την εγκληματική συμπεριφορά, την αξιοπιστία των μαρτύρων αλλά και τον σχεδιασμό θεραπείας για τους παραβάτες.

 η Αθλητική Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες (προπονητές, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους, εργομέτρες) ασχολείται με θέματα που αφορούν την βελτίωση της απόδοσης, την ευημερία και την αντιμετώπιση κυρίως συναισθηματικών προβλημάτων (άγχος, εξουθένωση) των αθλητών/τριών.

 η Οργανωσιακή Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος στα πλαίσια μιας επιχείρησης διαχειρίζεται και εφαρμόζει αρχές και προγράμματα που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την ευημερία και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

Τέλος, στην εποχή της τεχνολογίας έχει αναδειχθεί και ο κλάδος της


 Κυβερνοψυχολογίας, η οποία εστιάζει στις ψυχολογικές πτυχές της διαδικτυακής συμπεριφοράς και των ψηφιακών αλληλεπιδράσεων των ατόμων στα εικονικά περιβάλλοντα ( μέσα κοινωνικής δικτύωσης, games κ.ά.)

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ψυχολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 
 
 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο