Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
17.845
Βάση 2022
17.420
Εισακτέοι
169
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0171
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως κύριο σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της διδασκαλίας, της έρευνας και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, τοΤμήμα Ψυχολογίας έχει ως στόχους:

 • την παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στους κύριους κλάδους της ψυχολογικής επιστήμης, σε όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό),
 • την παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την προώθηση της ψυχολογικής γνώσης και πρακτικής,
 • τη δικτύωση με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ανάπτυξη συνεργειών, και
 • τη διασύνδεση με φορείς της κοινότητας για τη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, παιδιών και ενηλίκων. 

 

 

 • Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής
 • Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Κλινικής Έρευνας: Υποκειμενικότητα και Κοινωνικός Δεσμός
 • Πειραματικής Ψυχολογίας
 • Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία
 • Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμογές
 • Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών
 • Ψυχομετρικό Εργαστήριο

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

 • είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας, 
 • είκοσι (20) κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας και
 • εννιά (9) κατ' επιλογή μαθήματα άλλων Τμημάτων.

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική, εντάσσεται στα κατ’ επιλογή μαθήματα ψυχολογίας και πραγματοποιείται κατά το τέταρτο (4ο) έτος σπουδών.

 Αντί της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, οι φοιτήτριες/οι φοιτητές μπορούν εναλλακτικά να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε επιπλέον τέσσερα (4) κατ’ επιλογή μαθήματα.

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, έχει διάρκεια 200 ωρών κατ’ ελάχιστο και πραγματοποιείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών (εξάμηνα Ζ΄ και Η΄), εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των δύο μηνών σε ιδρύματα και φορείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (π.χ. κέντρα ψυχικής υγείας, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα πρόληψης, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα ειδικής αγωγής, σχολικά πλαίσια, κ.λπ.).

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές κατά το τέταρτο  (4ο) έτος των σπουδών τους (Ζ’ και Η’ εξάμηνα) και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε συγκεκριμένα μαθήματα.  

 

1o Εξάμηνο

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
 • Κοινωνική Ψυχολογία Ι
 • Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς
 • Γνωστική Ψυχολογία Ι
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή

2ο Εξάμηνο

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ
 • Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή

3ο Εξάμηνο

 • Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς Ι
 • Ψυχολογία της Προσωπικότητας
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Κλινική Ψυχολογία Ι
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή

4ο Εξάμηνο

 • Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
 • Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας & πράξης
 • Κλινική Ψυχολογία ΙΙ
 • Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς ΙΙ
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή

5ο Εξάμηνο

 • Ψυχοπαθολογία
 • Νευροψυχολογία Ι
 • Ψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή

6ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Πρακτική Άσκηση Ι
 • Πτυχιακή Εργασία Ι (ή 2 μαθήματα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή)

8ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ (ή 2 μαθήματα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των Τμημάτων Ψυχολογίας ποικίλλουν ανάλογα με την εξειδίκευση αλλά και τη θεραπευτικη προσέγγιση που θα επιλέξουν.

 Οι απόφοιτοι/ες θα πρέπει μετά την απόκτηση του πτυχίου τους να απευθυνθούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας τους ώστε να αποκτήσουν την  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


 Ειδικότερα,

 

 Είτε ως ελεύθερος/η επαγγελματίας     είτε ως εξειδικευμένο προσωπικό σε φορείς και οργανισμούς.

 

Ως  Κλινικός/ή Ψυχολόγος

 • σε νοσοκομεία, κλινικές και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης, ιδρύματα και οργανισμούς για τα άτομα με αναπηρία, κέντρα αποκατάστασης και γηροκομεία. 

 • σε ιδρύματα αρωγής ανηλίκων του Υπ. Δικαιοσύνης, κ.α.

 Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι χρησιμοποιώντας θεραπευτικές μεθόδους αξιολογούν, παρεμβαίνουν και θεραπεύουν τα ψυχολογικά προβλήματα των ασθενών.

 

Ως Ψυχοθεραπευτής/τρια

 • ο οποίος/ η οποία εργάζεται με άτομα, ζευγάρια, γκρουπ ή οικογένειες ώστε να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα αλλά και θέματα διαπροσωπικών σχέσεων.

​​​

Ως Ερευνητής/τρια

 • σε ιδιωτικούς ή δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς ή/και σε πανεπιστήμια
 • σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς
 • σε εταιρείες μάρκετινγκ και διαφήμισης.

 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης

Ως Σχολικός/ή Ψυχολόγος

 Οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων​​​​​​, και μπορούν να εργαστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και σε σχολεία Γενικής Αγωγής για την εξειδικευμένη συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών αλλά και την επίλυση συμπεριφορικών ζητημάτων.  

 

Ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

 • σε διάφορους  κοινωνικούς φορείς παροχής Υπηρεσιών όπως στις  Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, όπου λειτουργούν γραφεία εύρεσης εργασίας και άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης των δημοτών, τον Ο.Α.Ε.Δ. και άλλους φορείς στήριξης της απασχόλησης. 

 Οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας με μεταπτυχιακό

 • στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων
 • στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ακόμη, λιγότερο γνωστοί αλλά αναπτυσσόμενοι τομείς δραστηριοποίησης ενός/μιας Ψυχολόγου είναι

 η Δικαστική Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες της ποινικής διαδικασίας ( αστυνομικούς, δικηγόρους) ασχολείται με θέματα που αφορούν την εγκληματική συμπεριφορά, την αξιοπιστία των μαρτύρων αλλά και τον σχεδιασμό θεραπείας για τους παραβάτες.

 η Αθλητική Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες (προπονητές, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους, εργομέτρες) ασχολείται με θέματα που αφορούν την βελτίωση της απόδοσης, την ευημερία και την αντιμετώπιση κυρίως συναισθηματικών προβλημάτων (άγχος, εξουθένωση) των αθλητών/τριών.

 η Οργανωσιακή Ψυχολογία: όπου ο/η Ψυχολόγος στα πλαίσια μιας επιχείρησης διαχειρίζεται και εφαρμόζει αρχές και προγράμματα που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την ευημερία και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

Τέλος, στην εποχή της τεχνολογίας έχει αναδειχθεί και ο κλάδος της


 Κυβερνοψυχολογίας, η οποία εστιάζει στις ψυχολογικές πτυχές της διαδικτυακής συμπεριφοράς και των ψηφιακών αλληλεπιδράσεων των ατόμων στα εικονικά περιβάλλοντα ( μέσα κοινωνικής δικτύωσης, games κ.ά.)

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ψυχολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 
 
 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο