Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Εισακτέοι
169
Βάση 2023
17.845
Βάση 2022
17.420
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0171
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως κύριο σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της διδασκαλίας, της έρευνας και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, τοΤμήμα Ψυχολογίας έχει ως στόχους:

 • την παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στους κύριους κλάδους της ψυχολογικής επιστήμης, σε όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό),
 • την παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την προώθηση της ψυχολογικής γνώσης και πρακτικής,
 • τη δικτύωση με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ανάπτυξη συνεργειών, και
 • τη διασύνδεση με φορείς της κοινότητας για τη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, παιδιών και ενηλίκων. 

 

 

 • Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής
 • Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας
 • Κλινικής Έρευνας: Υποκειμενικότητα και Κοινωνικός Δεσμός
 • Πειραματικής Ψυχολογίας
 • Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία
 • Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμογές
 • Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών
 • Ψυχομετρικό Εργαστήριο

 

 

 

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 20%

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

 • είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας, 
 • είκοσι (20) κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας και
 • εννιά (9) κατ' επιλογή μαθήματα άλλων Τμημάτων.

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική, εντάσσεται στα κατ’ επιλογή μαθήματα ψυχολογίας και πραγματοποιείται κατά το τέταρτο (4ο) έτος σπουδών.

 Αντί της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, οι φοιτήτριες/οι φοιτητές μπορούν εναλλακτικά να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε επιπλέον τέσσερα (4) κατ’ επιλογή μαθήματα.

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, έχει διάρκεια 200 ωρών κατ’ ελάχιστο και πραγματοποιείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών (εξάμηνα Ζ΄ και Η΄), εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των δύο μηνών σε ιδρύματα και φορείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (π.χ. κέντρα ψυχικής υγείας, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα πρόληψης, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα ειδικής αγωγής, σχολικά πλαίσια, κ.λπ.).

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές κατά το τέταρτο  (4ο) έτος των σπουδών τους (Ζ’ και Η’ εξάμηνα) και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε συγκεκριμένα μαθήματα.  

 

 

1o Εξάμηνο

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
 • Κοινωνική Ψυχολογία Ι
 • Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς
 • Γνωστική Ψυχολογία Ι
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή

2ο Εξάμηνο

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ
 • Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ
 • Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή

3ο Εξάμηνο

 • Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς Ι
 • Ψυχολογία της Προσωπικότητας
 • Σχολική Ψυχολογία
 • Κλινική Ψυχολογία Ι
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή

4ο Εξάμηνο

 • Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
 • Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας & πράξης
 • Κλινική Ψυχολογία ΙΙ
 • Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς ΙΙ
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή
 • Μάθημα άλλου Τμήματος κατ’ επιλογή

5ο Εξάμηνο

 • Ψυχοπαθολογία
 • Νευροψυχολογία Ι
 • Ψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή

6ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Πρακτική Άσκηση Ι
 • Πτυχιακή Εργασία Ι (ή 2 μαθήματα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή)

8ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Μάθημα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ (ή 2 μαθήματα Ψυχολογίας κατ’ επιλογή)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

 

Οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας  έχουν στη διάθεσή τους ένα εύρος επαγγελματικών προοπτικών.

 Ωστόσο, για μερικές από αυτές τις προοπτικές απαιτείται περαίτερω εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


 Ειδικότερα,

 

Ως Ψυχολόγος

 • έχει τη δυνατότητα αν το θέλει, να εξειδικευτεί περαιτέρω σε ορισμένους τομείς όπως η επαγγελματική ψυχολογία, η εκπαιδευτική ψυχολογία ή ο αθλητισμός.  

 • σε νοσοκομεία και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης, ιδρύματα και οργανισμούς για τα άτομα με αναπηρία, κέντρα αποκατάστασης και γηροκομεία. 

 Ως Ψυχοθεραπευτής/τρια

 • ο οποίος/ η οποία θα εργάζεται με άτομα, ζευγάρια, γκρουπ ή οικογένειες ώστε να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν ψυχολογικά προβλήματα που συμπεριλαμβάνουν συναισθηματικά και θέματα σχέσεων, άγχος, ακόμη και είδη εθισμών.

Ως σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

 • το αντικείμενο του συμβούλου μπορεί να περιλαμβάνει τις σχέσεις, την υγεία, την κακοποίηση, την κατάθλιψη, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την παιδιατρική.

Ως Ερευνητής/τρια

 • σε ιδιωτικούς ή δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς ή/και σε πανεπιστήμια
 • σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης

 • καθώς ο​​​ι απόφοιτοι Ψυχολογίας μπορούν να ενταχθούν στην εκπαίδευση ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής καθώς και σε γενικά σχολεία για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις).

 Οι απόφοιτοι Ψυχολογίας ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων. 

 

Στο δημόσιο τομέα

 • σε νοσοκομεία, δήμους, ιδρύματα αρωγής ανηλίκων του Υπ. Δικαιοσύνης, κ.α. Επίσης μπορεί να απορροφηθεί σε διάφορους άλλους κοινωνικούς φορείς παροχής Υπηρεσιών όπως στις  Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, όπου λειτουργούν γραφεία εύρεσης εργασίας και άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης των δημοτών, τον Ο.Α.Ε.Δ. και άλλους φορείς στήριξης της απασχόλησης. 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ψυχολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 
 
 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο