Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
1284
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Ιστορίας
2. Αρχαιολογίας

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 9.060
 •   Εισακτέοι
 • 121
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,90

ΓΕΛ

 1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 40%

 Λατινικά 20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θεραπεύονται οι επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδη πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών και σταθερές της διεθνούς έρευνας. Εξετάζονται σημαντικές πτυχές των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στον χώρο αυτό, με το βάρος να πέφτει στους πολιτισμούς των λαών που κατοίκησαν διαδοχικά τον σημερινό χώρο του ελληνικού κράτους: τους προϊστορικούς πολιτισμούς του Αιγαίου, τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, τον αρχαίο ελληνικό, τον ρωμαϊκό, τον βυζαντινό, τον ενετικό, τον οθωμανικό, και τον νέο ελληνικό.

Δεδομένου ότι το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας προέρχεται από ένα προγενέστερο Τμήμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του και μαθήματα τα οποία δεν είναι αυτονόητο ότι θα προσφέρονταν σε παλαιότερα αντίστοιχα Τμήματα στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο.

 Συγκεκριμένα, στο Τμήμα προσφέρονται και μαθήματα μουσειολογίας, πολιτισμικής διαχείρισης, δημόσιας αρχαιολογίας, όπως και αρχαιολογίας του πρόσφατου παρελθόντος, δηλαδή μαθήματα τα οποία θεραπεύουν πιο σύγχρονες πτυχές της έρευνας και της επαγγελματικής απασχόλησης στα πεδία της αρχαιολογίας και της ιστορίας.

Ακόμη μεγαλύτερη, όμως, καινοτομία και σημαντική προσθήκη στο πρόγραμμα είναι η προσφορά μαθημάτων που σχετίζονται με ψηφιακά μέσα, τα οποία συμβάλλουν στην καταγραφή, προστασία, και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος το οποίο μελετούν οι δύο αυτές επιστήμες. Η χρήση ψηφιακών μέσων στις αρχαιογνωστικές επιστήμες (digital humanities) αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και διάδοση τα τελευταία χρόνια διεθνώς.

 

H φοίτηση στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS). 

 

 

Για τη λήψη πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση των μαθημάτων Kορμού και Eπιλογής που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών με συνολικό αριθμό 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Τα μαθήματα των (4) πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά (Υ) και κατανέμονται σε (6) έξι μαθήματα ανά εξάμηνο.

Από το 5ο εξάμηνο και εξής οι φοιτητές/ -τριες μπορούν να επιλέξουν Kατεύθυνση

α) Ιστορίας ή

β) Αρχαιολογίας.

Τα μαθήματα από το 5ο εξάμηνο και εξής επιμερίζονται σε

 • δέκα (10) μαθήματα κατεύθυνσης,
 • οκτώ (8) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από την άλλη κατεύθυνση ή Φιλολογικά,
 • δύο (2) παιδαγωγικά μαθήματα βάσης και
 • τέσσερα (4) μαθήματα ψηφιακού πολιτισμού.

 

 

Στο 7ο εξάμηνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία μαθήματα με συνολικό αριθμό 120 πιστωτικών μονάδων, δηλώνουν την Πτυχιακή Εργασία ως μάθημα επιλογής.

 Η Πτυχιακή Εργασία αντικαθιστά δύο μαθήματα του 7ου και 8ου εξαμήνου στα οποία οι φοιτητές δεν εξετάζονται.

 

 

H πρακτική άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας είναι προαιρετική και προσφέρεται κατά το εαρινό εξάμηνο των δύο τελευταίων ετών φοίτησης.

 • Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αντιστοιχεί σε μία (1) πιστωτική μονάδα (ECTS) και δύναται να πραγματοποιηθεί επί ένα δίμηνο σε επιλεγμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

 

Το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας εξασφαλίζει στους/ στις αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Η απόκτησή της είναι υποχρεωτική και εξασφαλίζεται με την επιτυχή εξέταση των φοιτητών σε έξι (6) μαθήματα των εξής θεματικών ομάδων:

1. Θέματα μάθησης κια διδασκαλίας

2. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής και

3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

 

1ο Εξάμηνο  

 • Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές 
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία  
 • Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας
 • Κλασική Αρχαιολογία Ι  
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία Ι 
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης Ι

2ο Εξάμηνο  

 • Αρχαία Ιστορία Ι  
 • Βυζαντινή Ιστορία  
 • Πολιτισμοί του Προϊστορικού Αιγαίου
 • Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ  
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Θεματογραφία
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι

3ο Εξάμηνο  

 • Ελληνική Ιστορία (19ος–20ος αιώνας)  
 • Αρχαία Ιστορία ΙΙ  
 • Στοιχεία Βυζαντινού Πολιτισμού  
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία ΙΙ  
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ανθολογία ποίησης και πεζογραφίας Ι
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ

4ο Εξάμηνο  

 • Βυζαντινή Ιστορία  
 • Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης  
 • Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Ι  
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης ΙΙ  
 • Εισαγωγή στη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Ρωμαϊκή Αρχαιολογία

5ο Εξάμηνο  

Μαθήματα Επιλογής

Κατεύθυνση Ιστορία

 • Ρωμαϊκή Ιστορία  
 • Ιστορία του Νέου Ελληνισμού ΙΙ
 • Ιστορία των Πολιτισμών Ι  
 • Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από την Αναγέννηση ως τον Διαφωτισμό
 • Ιστορία της Λατινοκρατίας

 Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

 • Μινωική Αρχαιολογία  
 • Αρχαιολογία της Μακεδονίας
 • Ζητήματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Ελληνική Τέχνη (18ος-20ός αιώνας)
 • Υλικός Πολιτισμός - Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις

Θεματική Περιοχή Ψηφιακού Πολιτισμού

 • Εισαγωγή στη Δικτύωση Υπολογιστών
 • Αλγόριθμοι και Πολιτισμική Τεχνολογία
 • Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

6ο Εξάμηνο  

 Κατεύθυνση Ιστορία

 • Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στην Αρχαιότητα
 • Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από τον Διαφωτισμό στη Βιομηχανική Επανάσταση
 • Θέματα Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας
 • Ιστορία των Πολιτισμών ΙI  
 • Οικονομική Ιστορία  
 • Ελληνική Οικονομική Ιστορία

  Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

 • Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας
 • Δημόσια Αρχαιολογία  
 • Μυκηναϊκή Αρχαιολογία  
 • Αρχαία Ελληνική Κεραμεική

Θεματική περιοχή Ψηφιακού Πολιτισμού

 • Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολιτιστικοί Ιστότοποι
 • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία

Θεματική περιοχή Φιλολογίας

 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Ανθολογία ποίησης και πεζογραφίας ΙΙ

Πρακτική Άσκηση

7ο Εξάμηνο 

Κατεύθυνση Ιστορία

 • Αρχαία Ελληνική Επιγραφική  
 • Σύγχρονες Οπτικοποιήσεις της Αρχαιότητας
 • Οθωμανική Ιστορία  
 • Λαϊκός Πολιτισμός Ι

  Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

 • Μουσειολογία  
 • Πρώιμη Εποχή του Χαλκού  
 • Αρχαιολογία του Πρόσφατου Παρελθόντος
 • Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία  
 • Αρχαιολογία της Αθήνας

Θεματική περιοχή Ψηφιακού Πολιτισμού

 • Τεχνολογίες Διαδικτύου και Προηγμένες Πολιτιστικές Εφαρμογές 

 Θεματική περιοχή Φιλολογίας

 • Νέα Ελληνική Φιλολογία

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Παιδαγωγικό Βάσης Ι: Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Πτυχιακή Εργασία

8ο Εξάμηνο 

Κατεύθυνση Ιστορία

 • Προφορική Ιστορία  
 • Στοιχεία Μεταβυζαντινού και Οθωμανικού Πολιτισμού
 • Δημόσια Ιστορία  
 • Λαϊκός Πολιτισμός ΙΙ

 Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

 • Νεολιθικός Πολιτισμός 
 • Αρχαία Ελληνική Γλυπτική  
 • Ζητήματα στην Ιστορία της Τέχνης
 • Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου  
 • Νομισματική

 Θεματική περιοχή Ψηφιακού Πολιτισμού

 • Δικτυακά Περιβάλλοντα και Πολιτισμός
 • Ψηφιακές Αναπαραστάσεις του Παρελθόντος

Θεματική περιοχή Φιλολογίας

 • Βυζαντινά κείμενα και πολιτισμός

Πτυχιακή Εργασία

Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 ​​​​​

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές καριέρας, με βάση τα εφόδια που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους, τη συνθετική και κριτική σκέψη, τη γλωσσική επάρκεια, την πολύπλευρη και πολυπρισματική μελέτη των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα,

 

 Ως Εκπαιδευτικοί 

 •  στην ιδιωτική εκπαίδευση 

 

Ως εκπαιδευτές/τριες

 • στη μη τυπική, άτυπη και δια βίου εκπαίδευση.

 

Ως Αρχαιολόγοι 

 • σε δημόσιους φορείς, όπως η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Υπουργείο Πολιτισμού και σε εποπτευόμενους φορείς του.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση Αρχαιολογία εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Ιστορικών Τέχνης

 

Ως Ερευνητές/τριες 

 • στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • σε ερευνητικά κέντρα
 • ΜΚΟ και
 • διεθνείς οργανισμούς.

 

Επιπλέον,

 οι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση στην Ιστορία εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ιστορικών.

 

 

Επιπλέον, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση  

 

 

 

 • Ως Συντηρητές/τριες - διαχειριστές/τριες αρχαιοτήτων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.

 

  Επιπλέον, αρκετοί πτυχιούχοι με κατεύθυνση Αρχαιολογίας μπορούν να ειδικευτούν

 • στην ενάλια αρχαιολογία και να ασχοληθούν με τη μελέτη του παράκτιου και θαλάσσιου τοπίου

ή

 • στη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τη χωρική ανάλυση σε αρχαιολογικά πλαίσια.

 

 • Ως Μουσειολόγοι, εκτιμητές/τριες έργων Τέχνης, υπεύθυνοι/ες εκθέσεων και επιιμελητές/τριες συλλογών σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

 

 • Ως Ξεναγοί, εφόσον προηγηθεί φοίτηση στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

 • Ως Στελέχη διοίκησης ή/και marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 

 • Ως Εκπαιδευτικοί στην δια βίου εκπαίδευση (σχολές ΔΥΠΑ, ΙΕΚ, ΚΕΚ), τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μουσειοπαιδαγωγική.

 

 • Ως αρθρογράφοι, επιμελητές/τριες κειμένου και υπεύθυνοι/ες δημοσίων σχέσεων στα ΜΜΕ.

 

 • Ως Σχεδιαστές/τριες ψηφιακών προγραμμάτων (βίντεο, γραφικών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού) που σχετίζονται
  • με την πολιτιστική κληρονομιά ή/και
  • την αρχαιολογική ψηφιακή απεικόνιση και την οπτική ανακατασκευή αρχαιολογικών χώρων και αντικειμένων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ιστορία και Αρχαιολογία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο