Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0116
Πόλη
Ρέθυμνο
Κατευθύνσεις

1. Ιστορίας
2. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 9.425
 •   Εισακτέοι
 • 150
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως στόχο να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές το παρελθόν των ανθρώπινων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας και να τους μυήσει στη σχετική έρευνα. Δίνεται έμφαση στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, όμως η διδασκαλία και η έρευνά αφορούν επίσης την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις επιστήμες που θεραπεύει το τμήμα (ιστορία, αρχαιολογία και ιστορία τέχνης)  και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Δύο από τις σημαντικές καινοτομίες που εισήγαγε το Τμήμα στο πρόγραμμα σπουδών του ήταν η θέσπιση όλων των μαθημάτων ως υποχρεωτικών κατ' επιλογή και η υποχρέωση των διδασκόντων και διδασκουσών να μην επαναλαμβάνουν ένα θέμα που δίδαξαν πριν από την πάροδο τριών ετών εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μεγάλη ποικιλία θεμάτων και πολλαπλές δυνατότητες επιλογών. 

 • Σημαντική θέση στην ιστορία και τη δραστηριότητα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κατέχουν οι αρχαιολογικές έρευνες που συντονίζει, από τις οποίες η παλαιότερη και μεγαλύτερη είναι η ανασκαφή στο χώρο της Αρχαίας Ελεύθερνας (από το 1985).

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας: Καλύπτει τη μελέτη της ιστορίας του αρχαίου μεσογειακού κόσμου, με έμφαση στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, της μεσαιωνικής Ευρώπης και του Βυζαντίου, καθώς και του λατινοκρατούμενου ελληνικού χώρου.
 2. Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων: Έχει ως αντικείμενο την ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου, με έμφαση στην ιστορία της ελληνικής κοινωνίας κατά τους τελευταίους αιώνες, και των σχέσεών της με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή.
 3. Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης: Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του ελλαδικού και του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, καθώς και εκείνο της Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης.
 4. Τομέας Ανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών: Έχει ως αντικείμενο την ιστορία της Ασίας, με έμφαση στην τουρκική και αραβική ιστορία, καθώς και της Αφρικής από την εμφάνιση του ισλάμ και εξής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Προϊστορικής Αρχαιολογίας
 • Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης
 • Συντήρησης αρχαιολογικών ευρημάτων
 • Εργαστήριο "Εκπαιδευτικές Συλλογές Εκμαγείων και Πρωτοτύπων"
 • Σύγχρονης Ιστορίας
 • Αρχαίας Ιστορίας

 

 

 Οι σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση σαράντα δύο (42) μαθημάτων.

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε παραδόσεις και σεμινάρια.

 Τα σεμινάρια έχουν ανώτατο επιτρεπτό όριο συμμετεχόντων τους 25 φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται στο 2ο έτος σπουδών τους.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με μαθήματα κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά και δίνει στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και προσεγγίσεων, καθώς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν με ποια σειρά θα παρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος. Ωστόσο, υπάρχει η σύσταση να ξεκινήσει η παρακολούθηση μαθημάτων που αποτελούν εισαγωγή στο αντικείμενο.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δηλώνουν μία εκ των δύο κατευθύνσεων (Ιστορία ή Αρχαιολογία/Ιστορία της Τέχνης)  στο 2ο έτος των σπουδών τους.

  Η παρακολούθηση μαθημάτων ξένων γλωσσών καθώς και των εργαστηριακών μαθημάτων πληροφορικής είναι προαιρετική.

 

 

Η πιστοποίηση Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας παρέχεται στους φοιτητές/τριες μετά το 1ο έτος σπουδών τους μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης έξι (6) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, τα οποία χωρίζονται σε δύο (2) ενότητες:

α) Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης και

β) Μαθήματα ειδικής διδακτικής και πρακτική άσκηση (σε γυμνάσια- λύκεια).

 

Κατεύθυνση σπουδών Ιστορίας

 • Αρχαία ιστορία
 • Ιστορία μέσων χρόνων – Βυζάντιο
 • Ιστορία μέσων χρόνων – Δυτική Ευρώπη
 • Ιστορία νεοτέρων χρόνων
 • Τουρκολογία
 • Προϊστορική αρχαιολογία
 • Κλασική αρχαιολογία
 • Βυζαντινή αρχαιολογία
 • Ιστορία τέχνης του Δυτικού Κόσμου
 • Αρχαία ελληνική φιλολογία
 • Λατινική φιλολογία
 • Αρχαία ελληνική ή λατινική ή βυζαντινή ή νέα ελληνική φιλολογία
 • Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) ιστορίας
 • Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Ελεύθερη επιλογή (παράδοση) από το Τμήμα Φιλολογίας
 • Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής
 • Ελεύθερες επιλογές από το Τμήμα Φιλολογίας ή το Τμήμα Φ.Κ.Σ. (περιλαμβανομένων παιδαγωγικών)[1]
 • Σεμινάρια ιστορίας[2]

Κατεύθυνση σπουδών Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
 • Αρχαία Ελληνική ή/και Βυζαντινή Φιλολογία (υποχρεωτικά μία Αρχαία Ελληνική Φιλολογία)
 • Λατινική Φιλολογία
 • Αρχαία Ιστορία
 • Ιστορία Μέσων Χρόνων (Βυζάντιο ή/και Δυτική Ευρώπη)
 • Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ή Τουρκολογία
 • Ιστορία (οποιαδήποτε ιστορία)
 • Προϊστορική Αρχαιολογία
 • Κλασική Αρχαιολογία
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Ιστορία της Τέχνης της Δύσης
 • Συμμετοχή σε ανασκαφική ή άλλη έρευνα πεδίου που διεξάγεται από τον Τομέα [1]
 • Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (παραδόσεις ή σεμινάρια του Τμήματος ή των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, συμπεριλαμβανομένων των παιδαγωγικών και της παιδαγωγικής άσκησης στο ΦΚΣ)
 • Σεμινάρια: Ένα Προϊστορικής Αρχαιολογίας, ένα Κλασικής Αρχαιολογίας, ένα Βυζαντινής Αρχαιολογίας, ένα Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης, ένα οποιασδήποτε Αρχαιολογίας (Προϊστορική, Κλασική, Βυζαντινή) ή Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης και ένα σεμινάριο οποιασδήποτε Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης ή Ιστορίας

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές καριέρας, με βάση τα εφόδια που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους, τη συνθετική και κριτική σκέψη, τη γλωσσική επάρκεια, την πολύπλευρη και πολυπρισματική μελέτη των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα,

 

 Ως Εκπαιδευτικοί 

 • στη δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 02 Φιλολόγων.

 

Ως Αρχαιολόγοι 

 • σε δημόσιους φορείς, όπως η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Υπουργείο Πολιτισμού και σε εποπτευόμενους φορείς του.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Ιστορικών Τέχνης

 

Ως Ερευνητές/τριες 

 • στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • σε ερευνητικά κέντρα
 • ΜΚΟ και
 • διεθνείς οργανισμούς.

 

Επιπλέον,

 οι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση στην Ιστορία εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ιστορικών.

 

 

Επιπλέον, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση  

 

 

 • Ως Συντηρητές/τριες - διαχειριστές/τριες αρχαιοτήτων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.

 

  Επιπλέον, αρκετοί πτυχιούχοι με κατεύθυνση Αρχαιολογίας μπορούν να ειδικευτούν

 • στην ενάλια αρχαιολογία και να ασχοληθούν με τη μελέτη του παράκτιου και θαλάσσιου τοπίου

ή

 • στη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τη χωρική ανάλυση σε αρχαιολογικά πλαίσια.

 

 • Ως Μουσειολόγοι, εκτιμητές/τριες έργων Τέχνης, υπεύθυνοι/ες εκθέσεων και επιιμελητές/τριες συλλογών σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

 

 • Ως Ξεναγοί, εφόσον προηγηθεί φοίτηση στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

 • Ως Στελέχη διοίκησης ή/και marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 

 • Ως Εκπαιδευτικοί στην δια βίου εκπαίδευση (σχολές ΔΥΠΑ, ΙΕΚ, ΚΕΚ), τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μουσειοπαιδαγωγική.

 

 • Ως αρθρογράφοι, επιμελητές/τριες κειμένου και υπεύθυνοι/ες δημοσίων σχέσεων στα ΜΜΕ.

 

 • Ως Σχεδιαστές/τριες ψηφιακών προγραμμάτων (βίντεο, γραφικών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού) που σχετίζονται
  • με την πολιτιστική κληρονομιά ή/και
  • την αρχαιολογική ψηφιακή απεικόνιση και την οπτική ανακατασκευή αρχαιολογικών χώρων και αντικειμένων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ιστορία και Αρχαιολογία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο