Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0112
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Ιστορία
2. Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 14.125
 •   Εισακτέοι
 • 160
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 1,10

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ προσφέρει ένα δυναμικό και πολυσχιδές Πρόγραμμα Σπουδών που παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την καλύτερη δυνατή κατάρτιση ανά ειδικότητα και συνδράμει στη μελλοντική επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων ιστορικών και αρχαιολόγων.

Στο Τμήμα λειτουργεί και Έδρα Ποντιακών Σπουδών, η οποία ιδρύθηκε το Μάιο του 2017, με στόχο τη διδασκαλία της ιστορίας του Ελληνισμού του Πόντου.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Αρχαιολογίας
 2. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωµαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
 3. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 4. Ιστορίας της Τέχνης

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας
 • Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ)

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ διαρθρώνεται

 • σε οκτώ 8 εξάμηνα (4 έτη) κατά τη διάρκεια των οποίων
 • είναι αναγκαία η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ περιλαμβάνει σαράντα δύο (42) μαθήματα, τα οποία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

1. Υποχρεωτικά Κορμού (12 μαθήματα)

2. Υποχρεωτικά Ειδίκευσης (12 μαθήματα)

3. Υποχρεωτικά Ειδίκευσης - Φροντιστήρια (2 μαθήματα)

4. Υποχρεωτικά Ειδίκευσης - Θεματικής Ενότητας (2 μαθήματα)

5. Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν (13 μαθήματα) 

6. Ελεύθερης Επιλογής (1 μάθημα).

Μετά το πέρας των σπουδών απονέμεται στον/στην φοιτητή/τρια το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην «Ιστορία» ή την «Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης».

 

 

Το πτυχίο του Τμήματος εξασφαλίζει στους/ στις αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια, η οποία απαιτείται για το διορισμό  τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού ταυτόχρονα με τη λήψη του Πτυχίου, αποτελεί από το 5ο εξάμηνο και εξής η κατοχύρωση 5 μαθημάτων στις ακόλουθες θεματικές

α. Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής

β. Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας και

γ. Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση.

 

 

Η πρακτική άσκηση του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ είναι συνδεδεμένη με τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος Σπουδών και πραγματοποιείται στη διάρκεια του 4ου έτους σπουδών ή το ανώτερο έως και το 10ο εξάμηνο μέσω ΕΣΠΑ.

 Η διάρκεια της πρακτικής ορίζεται στους δύο (2) πλήρεις και συνεχόμενους μήνες ενώ η εργασία είναι αμειβόμενη και ασφαλισμένη.

 • Ο Τομέας Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει πολυετή παράδοση διενέργειας ανασκαφικών ερευνών και αρχαιολογικής έρευνας πεδίου σε όλη την επικράτεια και πέρα από αυτή.
  • Στις πανεπιστημιακές ανασκαφές συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση στην αρχαιολογία με στόχο την άσκηση στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΡΩΜΑΪΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία 
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία 
 • Εισαγωγή στην Ιστορία του Ρωμαϊκού Κράτους 
 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ι. Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή 
 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία ΙΙ. Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή 
 • Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας
 • Βυζαντινή Ιστορία Ι (324-1081) 
 • Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ (1081-1453) 
 • Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας 
 • Πολιτικές. Θρησκευτικές και Κοινωνικές Αντιθέσεις στο Βυζάντιο
 • Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης 
 • Θεσμοί της Μεσαιωνικής Ευρώπης 
 • Διοίκηση, Κοινωνία και Οικονομία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
 • Ιστορία των Σλαβικών Λαών 
 • Ρωσική Ιστορία (882-1613) 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

 • Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία 
 • Εισαγωγή στην Ιστορία των Νεοτέρων Χρόνων 
 • Εισαγωγή στη Λαογραφία και την Κοινωνική Ανθρωπολογία 
 • Νεοελληνική Ιστορία Ι (15ος -18ος αι.) 
 • Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (19ος -20ος αι.) 
 • Φροντιστήριο Νεοελληνικής Ιστορίας 
 • Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων I (15ος - 18ος αι.) 
 • Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙ (19ος αι.) 
 • Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙΙ (20ός αι.) 
 • Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 
 • Σύγχρονη Ιστορία. Η Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή: Εξέλιξη των θεσμών και αντίληψη της εξουσίας 
 • Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας 
 • Iστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου ΙΙ: Η ΝΑ Ευρώπη στον 20ό αιώνα (1918-1989) 
 • Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου Ι: Η ΝΑ Ευρώπη από την Οθωμανική Κατάκτηση έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο / Εισαγωγή στην Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου 
 • Εισαγωγή στην Ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Ο Ελληνισμός της Ανατολής κατά τους Νεότερους Χρόνους 
 • Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Ο Πόντος από την κατάλυση της αυτοκρατορίας των Κομνηνών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα 
 • Ιστορία των Βαλκανικών Κρατών. Η νοτιοανατολική Ευρώπη στην εποχή του Ιμπεριαλισμού (1878-1918) 
 • Θεωρία και Ιστορία της Λαογραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
 • Υλικός Βίος και Οικονομική Ανθρωπολογία: Ανθρωπολογία της Διατροφής 
 • Κοινωνική Οργάνωση: Περιβάλλον και Πολιτισμός 
 • Θέματα θεωρίας και μεθόδου της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας: Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 • Εισαγωγή στη Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία 
 • Εισαγωγή στην Ελληνική Κλασική Αρχαιολογία 
 • Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία 
 • Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό 
 • Βυζαντινή Ζωγραφική 
 • Βυζαντινή Γλυπτική – Μικροτεχνία 
 • Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας 
 • Αρχιτεκτονική της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής 
 • Κεραμική της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής 
 • Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας
 • Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή: Οι Ελληνικές Πόλεις κατά τη Διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής Περιόδου 
 • Θεωρία και Μέθοδος της Προϊστορικής Αρχαιολογίας 
 • Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου της Eποχής του Χαλκού 
 • Φροντιστήριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας 
 • Μουσειολογία – Μουσειογραφία 
 • Καθημερινός Βίος των Βυζαντινών
 • Θέματα ζωγραφικής: Τοιχογραφίες / Ψηφιδωτά 
 • Θέματα Ζωγραφικής: Φορητές Εικόνες / Χειρόγραφα  
 • Φροντιστήριο. Τα αρχαιολογικά δεδομένα και η ερμηνεία τους. Μουσείο και Εκπαίδευση 
 • Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Φροντιστήριο

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 • Ιστορία της Τέχνης: Θεωρία και Μέθοδοι 
 • Πρώιμη Αναγέννηση 
 • Η Ευρωπαϊκή Τέχνη από το 1880 ως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
 • Η Ελληνική Τέχνη του 20ού Αιώνα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνιστική Εποχή 
 • Ιστοριογραφία – Ρητορική 
 • Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση – Ελληνιστική Ποίηση 
 • Λατινική Γλώσσα Ι: Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία 
 • Έπος – Δράμα 
 • Ιστορία της Μεσαιωνικής Ελληνικής Γραμματείας και Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία 
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Γραμματείας και Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία 
 • Νεοελληνική Ποίηση (1789- 1914) 
 • Νεοελληνική Πεζογραφία (1789 – 1914) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 • Εισαγωγή στην παιδαγωγική (με ασκήσεις) 
 • Σχολική παιδαγωγική Ι 
 • Εκπαιδευτική ψυχολογία 
 • Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα 
 • Ιστορία της πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το «παράδειγμα» των Φιλοσοφικών Σχολών 
 • Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση 
 • Νέες τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή 
 • Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα 
 • Κοινωνιολογική ανάλυση της γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών 
 • Εκπαιδευτική πολιτική 
 • Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική και εκπαίδευση ξενόφωνων στη σύγχρονη Ελλάδα 
 • Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: αρχές μεθόδευση διδασκαλίας αξιολόγηση σχολικής επίδοσης, σχεδιασμός σεναρίων 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας ΑΠΘ έχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές καριέρας, με βάση τα εφόδια που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους, τη συνθετική και κριτική σκέψη, τη γλωσσική επάρκεια, την πολύπλευρη και πολυπρισματική μελέτη των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα, 

 

Ως Εκπαιδευτικοί 

 • στη δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 02 Φιλολόγων.

 

Ως Αρχαιολόγοι 

 • σε δημόσιους φορείς, όπως η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Υπουργείο Πολιτισμού και σε εποπτευόμενους φορείς του.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Ιστορικών Τέχνης

 

Ως Ερευνητές/τριες 

 • στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • σε ερευνητικά κέντρα
 • ΜΚΟ και
 • διεθνείς οργανισμούς.

 

Επιπλέον,

 οι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση στην Ιστορία εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ιστορικών.

 

Επιπλέον, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση

 

 

 • Ως Συντηρητές/τριες - διαχειριστές/τριες αρχαιοτήτων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.

 

  Επιπλέον, αρκετοί πτυχιούχοι με κατεύθυνση Αρχαιολογίας μπορούν να ειδικευτούν

 • στην ενάλια αρχαιολογία και να ασχοληθούν με τη μελέτη του παράκτιου και θαλάσσιου τοπίου

ή

 • στη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τη χωρική ανάλυση σε αρχαιολογικά πλαίσια.

 

 • Ως Μουσειολόγοι, εκτιμητές/τριες έργων Τέχνης, υπεύθυνοι/ες εκθέσεων και επιιμελητές/τριες συλλογών σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

 

 • Ως Ξεναγοί, εφόσον προηγηθεί φοίτηση στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

 • Ως Στελέχη διοίκησης ή/και marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 

 • Ως Εκπαιδευτικοί στην δια βίου εκπαίδευση (σχολές ΔΥΠΑ, ΙΕΚ, ΚΕΚ), τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μουσειοπαιδαγωγική.

 

 • Ως αρθρογράφοι, επιμελητές/τριες κειμένου και υπεύθυνοι/ες δημοσίων σχέσεων στα ΜΜΕ.

 

 • Ως Σχεδιαστές/τριες ψηφιακών προγραμμάτων (βίντεο, γραφικών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού) που σχετίζονται
  • με την πολιτιστική κληρονομιά ή/και
  • την αρχαιολογική ψηφιακή απεικόνιση και την οπτική ανακατασκευή αρχαιολογικών χώρων και αντικειμένων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ιστορία και Αρχαιολογία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ (4:35:14)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο