Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0114
Πόλη
Ιωάννινα
Κατευθύνσεις

1. Ιστορικών Σπουδών
2. Αρχαιολογικών Σπουδών

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 10.354
 •   Εισακτέοι
 • 220
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,85

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 28%

 Λατινικά 22%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως στόχο τη διδασκαλία της μεθοδολογίας για την επίλυση παλαιών και νέων επιστημονικών προβλημάτων, την καθοδήγηση στον εντοπισμό και έρευνα των αρχειακών πηγών, στον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις βασικές κατευθύνσεις των Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών, καθώς και της Λαογραφίας.  

 

 

ΤOMEIΣ

 1. Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
 2. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
 3. Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
 4. Λαογραφίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Βυζαντινής Ιστορίας
 • Ιστορικής Έρευνας των νεότερων χρόνων και σύγχρονων κοινωνιών
 • Λαογραφίας  
 • Προβιομηχανικής Τεχνολογίας
 • Προφορικής Ιστορίας και Ιστοριών Ζωής 
 • Αρχαιολογίας  
 • Πληροφορικής  

 

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα και οδηγούν στη λήψη Πτυχίου Κατεύθυνσης:

1. Ιστορικών Σπουδών

2. Αρχαιολογικών Σπουδών

 

 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που πρέπει να έχει συγκεντρώσει ένας φοιτητής για την απόκτηση πτυχίου είναι 240. Το προαιρετικό μάθημα της ξένης γλώσσας παρέχει επιπλέον δύο (2) ECTS όπως και η προαιρετική πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.  

Για τον λόγο αυτό στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα ύλης (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), τα μαθήματα των ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και τα μαθήματα που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων.

 Η εκπαίδευση συμπληρώνεται με σεμινάρια-συνέδρια, διαλέξεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, εργασίες και ειδικά μαθήματα (σχέδιο – φωτογραφία).

 Παράλληλα, οι φοιτητές συμμετέχουν σε ανασκαφές, επιτόπιες έρευνες, επισκέψεις σε μουσεία, σε ασκήσεις και μελέτες αρχειακών συλλόγων, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.

 

 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται προαιρετικά επί δύο (2) μήνες σε επιλεγμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ιστορικά αρχεία, ερευνητικά κέντρα, μουσεία, πινακοθήκες, Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.ά) και πριμοδοτείται με δύο (2) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

1ο Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού υποχρεωτικά 

 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 • Εισαγωγή στις Βυζαντινές Σπουδές
 • Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία
 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Εισαγωγή στη Λαογραφία
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Ξένη Γλώσσα

2ο Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού υποχρεωτικά 

 • Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία
 • Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία
 • Εισαγωγή στις Βαλκανικές Σπουδές
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

 3ο Εξάμηνο

Μαθήματα Ιστορικής κατεύθυνσης

 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία
 • Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία
 • Βαλκανική Ιστορία
 • Ρωμαϊκή Ιστορία
 • Λαογραφία
 • Αρχαία Ελληνικά (Ιστοριογραφία)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία

Μαθήματα Αρχαιολογικής κατεύθυνσης

 • Προϊστορική Αρχαιολογία
 • Κλασική Αρχαιολογία
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Αρχαία Ελληνικά (Ιστοριογραφία)
 • Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ή Μεσαιωνική Λογοτεχνία
 • Ιστορία της Τέχνης

4ο Εξάμηνο

Μαθήματα Ιστορικής κατεύθυνσης

 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 • Βυζαντινή Ιστορία
 • Αρχαία Ελληνικά (Όμηρος, Τραγωδία)
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία
 • Επιγραφική
 • Λατινικά (Ρωμαϊκή Βιογραφία)
 • Ξένη Γλώσσα (Προαιρετικό)

Μαθήματα Αρχαιολογικής κατεύθυνσης

 • Προϊστορική Αρχαιολογία
 • Κλασική Αρχαιολογία
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Λατινικά  (Ρωμαϊκή Βιογραφία)
 • Ιστορία Νεότερης Τέχνης
 • Επιγραφική
 • Ξένη Γλώσσα (Προαιρετικό)

5ο Εξάμηνο

Μαθήματα Ιστορικής κατεύθυνσης

 • Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος
 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ή Νεότερη Φιλοσοφία
 • Προϊστορική ή Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Αρχαία Ελληνικά (Ιστοριογραφία)
 • Επιλογή από ομάδα ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Επιλογή από ομάδα ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μαθήματα Αρχαιολογικής κατεύθυνσης

 • Προϊστορική Αρχαιολογία ή Αρχαιομετρία
 • Κλασική Αρχαιολογία ή Ρωμαϊκή Αρχαιολογία και Τέχνη
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ή Νεότερη Φιλοσοφία
 • Αρχαία Ελληνικά (Ιστοριογραφία)

6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Ιστορικής κατεύθυνσης

 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία
 • Κλασική Αρχαιολογία
 • Αρχαία Ελληνικά (Όμηρος, Τραγωδία)
 • Επιλογή από ομάδα ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Επιλογή από ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθήματα Αρχαιολογικής κατεύθυνσης

 • Προϊστορική Αρχαιολογία ή Αρχαιομετρία
 • Κλασική Αρχαιολογία ή Ρωμαϊκή Αρχαιολογική και Τέχνη
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Παιδαγωγικά
 • Αρχαία Ελληνικά ( Όμηρος, Τραγωδία )
 • Επιλογή από ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Ιστορικής κατεύθυνσης

 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία
 • Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία
 • Επιλογή από ομάδα ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Επιλογή από ομάδα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • Επιλογή από ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθήματα Αρχαιολογικής κατεύθυνσης

 • Κλασική Αρχαιολογία ή Ρωμαϊκή Αρχαιολογία και Τέχνη
 • Επιλογή από ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Επιλογή  από ομάδα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • Επιλογή  από ομάδα ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Επιλογή  από ομάδα ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Ιστορικής κατεύθυνσης

 • Παιδαγωγικά
 • Λαογραφία
 • Επιλογή από ομάδα ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Διδακτική
 • Επιλογή από ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Επιλογή από ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθήματα Αρχαιολογικής κατεύθυνσης

 • Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Επιλογή  από ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Επιλογή  από ομάδα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Διδακτική
 • Επιλογή  από ομάδα ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Επιλογή από ομάδα ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές καριέρας, με βάση τα εφόδια που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους, τη συνθετική και κριτική σκέψη, τη γλωσσική επάρκεια, την πολύπλευρη και πολυπρισματική μελέτη των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα,

 

 Ως Εκπαιδευτικοί 

 • στη δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 02 Φιλολόγων.

 

Ως Αρχαιολόγοι 

 • σε δημόσιους φορείς, όπως η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Υπουργείο Πολιτισμού και σε εποπτευόμενους φορείς του.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση Αρχαιολογικών Σπουδών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Ιστορικών Τέχνης

 

Ως Ερευνητές/τριες 

 • στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • σε ερευνητικά κέντρα
 • ΜΚΟ και
 • διεθνείς οργανισμούς.

 

Επιπλέον,

 οι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση Ιστορικών Σπουδών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ιστορικών.

 

 

Επιπλέον, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

 

 

 • Ως Συντηρητές/τριες - διαχειριστές/τριες αρχαιοτήτων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.

 

  Επιπλέον, αρκετοί πτυχιούχοι με κατεύθυνση Αρχαιολογίας μπορούν να ειδικευτούν

 • στην ενάλια αρχαιολογία και να ασχοληθούν με τη μελέτη του παράκτιου και θαλάσσιου τοπίου

ή

 • στη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τη χωρική ανάλυση σε αρχαιολογικά πλαίσια.

 

 • Ως Μουσειολόγοι, εκτιμητές/τριες έργων Τέχνης, υπεύθυνοι/ες εκθέσεων και επιιμελητές/τριες συλλογών σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

 

 • Ως Ξεναγοί, εφόσον προηγηθεί φοίτηση στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

 • Ως Στελέχη διοίκησης ή/και marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 

 • Ως Εκπαιδευτικοί στην δια βίου εκπαίδευση (σχολές ΔΥΠΑ, ΙΕΚ, ΚΕΚ), τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μουσειοπαιδαγωγική.

 

 • Ως αρθρογράφοι, επιμελητές/τριες κειμένου και υπεύθυνοι/ες δημοσίων σχέσεων στα ΜΜΕ.

 

 • Ως Σχεδιαστές/τριες ψηφιακών προγραμμάτων (βίντεο, γραφικών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού) που σχετίζονται
  • με την πολιτιστική κληρονομιά ή/και
  • την αρχαιολογική ψηφιακή απεικόνιση και την οπτική ανακατασκευή αρχαιολογικών χώρων και αντικειμένων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ιστορία και Αρχαιολογία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο