Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0110
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Ιστορίας
2. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 12.614
 •   Εισακτέοι
 • 212
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 1,00

ΓΕΛ

1o πεδίο

  Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

  Αρχαία Ελληνικά 26%

  Ιστορία 24%

  Λατινικά 20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει ως στόχο την κατάρτιση ιστορικών σε όλο το χρονικό και θεματικό φάσμα της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας, από την αρχαιότητα στη συγχρονία. Στο επίκεντρο των παρεχόμενων σπουδών έχει τεθεί καταρχάς η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τη σύγχρονη ιστορική θεωρητική σκέψη και την επιστημονική έρευνα.

 

 

 TOMEIΣ

 1. Ιστορίας
 2. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης
 • Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας EKΠΑ περιλαµβάνει δύο κατευθύνσεις σπουδών, που αντιστοιχούν σε δύο ειδικεύσεις:

α) ειδίκευση Ιστορίας και

β) ειδίκευση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. 

Τα µαθήµατα χωρίζονται σε µαθήµατα Βάσης, σε µαθήµατα Κορµού, σε µαθήµατα Ειδίκευσης και σε µαθήµατα Ελεύθερης Επιλογής.

Μαθήματα Βάσης: Τα μαθήματα Βάσης είναι έντεκα (11) και περιλαμβάνουν μαθήματα Φιλολογίας (Αρχαία Ελληνική, Λατινική, Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία και Γλωσσολογία) και Παιδαγωγικής, τα οποία οι φοιτητές/ τριες του Τμήματος υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προκειμένου να διαμορφώσουν τη βάση εκείνη των γνώσεων που θα τους επιτρέψει να προσεγγίσουν με την απαραίτητη εποπτεία τον επιστημονικό κλάδο που θα επιλέξουν.

Μαθήματα Κορμού: Τα μαθήματα Κορμού είναι δεκαοκτώ (18), περιλαμβάνουν μαθήματα Αρχαίας, Βυζαντινής, Μεσαιωνικής, Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Προϊστορικής, Κλασσικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Είναι υποχρεωτικά για τους/τις φοιτητές/ φοιτήτριες  και των δύο κατευθύνσεων.

Μαθήματα Κατεύθυνσης: Οι φοιτητές/τριες και των δύο κατευθύνσεων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν έξι (6) από τα επιλεγόμενα μαθήματα Κατεύθυνσης, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι σεμιναριακά.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να επιλέξει δύο (2) μαθήματα  από τα μαθήματα του Τμήματος Ιστορίας -Αρχαιολογίας της μίας ή της άλλης κατεύθυνσης αλλά και από μαθήματα άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών της Αθήνας. 

 

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/ φοιτητριών του τμήματος πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων ΕΚΠΑ-ΕΣΠΑ σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, σχετικούς με την Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης καιτη Μουσειολογία, όπως εφορείες αρχαιοτήτων, ιστορικά αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, υπηρεσίες υπουργείων, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς.

 • Είναι προαιρετική, αμειβόμενη και έχει διάρκεια δύο (2) μηνών και πραγματοποιείται κατ΄έτος μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου των θερινών μηνών.

 

 

 Το πτυχίο του τμήματος και των δύο κατευθύνσεων εξασφαλίζει την Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια ώστε να είναι δυνατή η απορρόφηση των αποφοίτων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Η Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια εξασφαλίζεται με την επιτυχή τους εξέταση στα ακόλουθα μαθήματα α) Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές β) Δύο σεμινάρια γ) σε δύο παιδαγωγικά μαθήματα Βάσης

1. Διδακτική της Ιστορίας, Θεωρία και Πράξη

2. Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων 

και δ) σε ένα από τα ακόλουθα έξι (6)

 • Μουσειοπαιδαγωγική: το µουσείο ως χώρος µάθησης και δηµιουργικότητας  
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης ή Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 
 •  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσηςή (Παιδαγωγικά ΙΙΙ)
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • (Παιδαγωγικά ΙV) Αναλυτικό Πρόγραµµα. Διδασκαλία και Μάθηση 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στιςΙστορικές Σπουδές
 • Αρχαία Ιστορία Α΄
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας
 • Κλασική Αρχαιολογία Α΄
 • Ιστορία της Τέχνης Α΄
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι

2ο Εξάμηνο

 • Αρχαία Ιστορία Β΄
 • Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως Α΄
 • Προϊστορική Αρχαιολογία Α΄
 • Κλασική Αρχαιολογία Β΄
 • Νεοελληνική Φιλολογία Ι
 • Λατινική Φιλολογία Ι

3ο Εξάμηνο

 • Βυζαντινή Ιστορία Α΄
 • Ιστορία Νέου Ελληνισμού Α΄
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία Α΄
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ
 • Λατινική Φιλολογία ΙΙ
 • Βυζαντινή Φιλολογία

4ο Εξάμηνο

 • Βυζαντινή Ιστορία Β΄
 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α΄
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Α΄
 • Προϊστορική Αρχαιολογία Β΄
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία Β΄
 • Ιστορία της Τέχνης Β΄

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Ιστορίας

 • Εισαγωγή στην Παγκόσμια Ιστορία
 • Μεθοδολογικά Προβλήματα Ιστορίας6
 • Αρχαία Ιστορία Γ΄
 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία Β΄
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Β΄
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

 • Προϊστορική Αρχαιολογία Γ΄
 • Αρχαιολογία των Ανατολικών Πολιτισμών
 • Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ
 • Ένα (1) από τα επιλεγόμενα μαθήματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Ιστορίας

 • Ιστορία Νέου Ελληνισμού Β΄
 • Ιστορία Μεταπολεμικού Κόσμου
 • Ιστορία Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙV ή Γλωσσολογία
 • Νεοελληνική Φιλολογία ΙΙ

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

 • Κλασική Αρχαιολογία Γ’
 • Τοπογραφία-Αρχιτεκτονική-Πολεοδομία
 • Ιστορία τηςΤέχνης Γ΄
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙV ή Γλωσσολογία
 • Νεοελληνική Φιλολογία ΙΙ
 • Ένα (1) από τα επιλεγόμενα μαθήματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ή την Πρακτική Άσκηση  

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Ιστορίας

 • (Παιδαγωγικά Ι) Διδακτική της Ιστορίας: Θεωρία και Πράξη
 • Τέσσερα (4) από τα επιλεγόμενα μαθήματα Ιστορίας
 • 1 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

 • (Παιδαγωγικά Ι) Διδακτική της Ιστορίας: Θεωρία και Πράξη
 • Αρχαιολογία Ρωμαϊκών Χρόνων
 • Τρία (3) από τα επιλεγόμενα μαθήματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
 • 1 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Ιστορίας

 • (Παιδαγωγικά IΙ): Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων
 • Δύο (2) από τα επιλεγόμενα μαθήματα Ιστορίας, το ένα εκ των οποίων μπορεί να είναι η Πρακτική Άσκηση
 • 1 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

 • (Παιδαγωγικά ΙΙ): Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων
 • Ανασκαφική και Επεξεργασία Αρχαιολογικού Υλικού – Μουσειολογία
 • Ένα (1) από τα επιλεγόμενα μαθήματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
 • 1 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ έχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές καριέρας, με βάση τα εφόδια που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια των σπουδών τους, τη συνθετική και κριτική σκέψη, τη γλωσσική επάρκεια, την πολύπλευρη και πολυπρισματική μελέτη των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων.

 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως Εκπαιδευτικοί 

 • στη δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 02 Φιλολόγων.

 

Ως Αρχαιολόγοι 

 • σε δημόσιους φορείς, όπως η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Υπουργείο Πολιτισμού και σε εποπτευόμενους φορείς του.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Ιστορικών Τέχνης

 

Ως Ερευνητές/τριες 

 • στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • σε ερευνητικά κέντρα
 • ΜΚΟ και
 • διεθνείς οργανισμούς.

 

Επιπλέον,

 οι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση στην Ιστορία εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Ιστορικών.

 

Επιπλέον, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

 

 

 

 • Ως Συντηρητές/τριες - διαχειριστές/τριες αρχαιοτήτων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.

 

  Επιπλέον, αρκετοί πτυχιούχοι με κατεύθυνση Αρχαιολογίας μπορούν να ειδικευτούν

 • στην ενάλια αρχαιολογία και να ασχοληθούν με τη μελέτη του παράκτιου και θαλάσσιου τοπίου

ή

 • στη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τη χωρική ανάλυση σε αρχαιολογικά πλαίσια.

 

 • Ως Μουσειολόγοι, εκτιμητές/τριες έργων Τέχνης, υπεύθυνοι/ες εκθέσεων και επιιμελητές/τριες συλλογών σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

 

 • Ως Ξεναγοί, εφόσον προηγηθεί φοίτηση στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

 • Ως Στελέχη διοίκησης ή/και marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 

 • Ως Εκπαιδευτικοί στην δια βίου εκπαίδευση (σχολές ΔΥΠΑ, ΙΕΚ, ΚΕΚ), τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μουσειοπαιδαγωγική.

 

 • Ως αρθρογράφοι, επιμελητές/τριες κειμένου και υπεύθυνοι/ες δημοσίων σχέσεων στα ΜΜΕ.

 

 • Ως Σχεδιαστές/τριες ψηφιακών προγραμμάτων (βίντεο, γραφικών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού) που σχετίζονται
  • με την πολιτιστική κληρονομιά ή/και
  • την αρχαιολογική ψηφιακή απεικόνιση και την οπτική ανακατασκευή αρχαιολογικών χώρων και αντικειμένων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ιστορία και Αρχαιολογία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ (32:37)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο