Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Αντικείμενο
Πόλη
Πάφος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν άμεση εργοδότηση και θα τους προετοιμάσουν για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλύπτει τις βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Μάρκετινγκ, της Διαχείρισης Διαδικασιών και της Επιχειρησιακής Στρατηγικής. Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών προσεγγίσεων που βοηθούν τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν ως διευθυντές, επιχειρηματίες και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων.

Στο Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων δίδεται έμφαση στην απόκτηση από τους φοιτητές διοικητικών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην πρακτική της διαδικασίας λήψεως επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι διοικητικές δεξιότητες μεταδίδονται στον φοιτητή με τέτοιο τρόπο ώστε να του παρέχουν τη δυνατότητα για κριτική ανάλυση σε τομείς όπως τα επιχειρηματικά σχέδια, η κατανόηση των διοικητικών δομών και η προώθηση της καινοτομίας.

 Οι μαθησιακοί στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων επιτυγχάνονται με διαλέξεις, σεμινάρια, ανάλυση και μελέτη περιπτώσεων και με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Η εμπλοκή των φοιτητών σε παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες, έρευνα και επεξεργασία δεδομένων ενθαρρύνεται σε όλα τα μαθήματα του Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 Το πρόγραμμα είναι εξασφαλισμένο από το Πανεπιστήμιο Middlesex και θα λάβετε διπλό πτυχίο από Νεάπολις και Middlesex University London μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του..

 

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και 
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το Πτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας, μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μαθήματα Κατεύθυνσης και επιλεγόμενα.  

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να προσφέρουν στον φοιτητή γενικότερες γνώσεις, που θα του επιτρέψουν να γίνει “πολίτης του κόσμου’’, συμμετέχοντας στη διαδικασία της διά βίου μάθησης.

 • Σε αυτόν τον κύκλο περιλαμβάνονται μαθήματα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας, Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Πολιτικών Επιστημών. Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει εξειδικεύσεις στους πιο συγχρόνους τομείς της επιχειρηματικής δράσης.

Μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι φοιτητές/τριες του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις θα διδαχθούν τις βασικές αρχές των Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών, της Λογιστικής, του Μάρκετινγκ, της Ηγεσίας και Οργανωτικής Συμπεριφοράς, της Διαχείρισης Διαδικασιών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα τους/τις βοηθήσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία μιας επιχείρησης και να εφαρμόσουν τις δοκιμότερες μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις.

 • Τα εξειδικευμένα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων των κατευθύνσεων διδάσκονται μέσω διαλέξεων, μελέτης περιπτώσεων και εξειδικευμένων σεμιναρίων από επαγγελματίες. Έτσι παρέχεται στους/στις φοιτητές/τριες η ευκαιρία να διερευνήσουν θέματα Μάρκετινγκ, Διοίκησης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, Ναυτιλιακής Διοίκησης, Αθλητικής Διοίκησης ή στον τομέα παροχής υπηρεσιών και τουρισμού, τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την Κύπρο. Οι φοιτητές/τριες επίσης μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από άλλα Προγράμματα, όπως Ψυχολογία, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, κ.ά.

 

 

 

1o εξάμηνο

 • Αρχές Μικροοικονομίας
 • Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις
 • Εισαγωγή στα Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • Πληροφορική
 • Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ξένη Γλώσσα Ι

 

2ο εξάμηνο

 • Αρχές Μακροοικονομίας
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Στατιστική Ι
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Εισαγωγή στην Φιλοσοφία

ή

 • Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Οικονομία
 • Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ξένη Γλώσσα ΙΙ

 

3ο εξάμηνο

 • Αρχές Διοικητικής Λογιστικής
 • Οργανωτική Συμπεριφορά
 • Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική
 • Οικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Χρηματιστηριακή Τεχνολογία

 

4ο εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικό Δίκαιο
 • Διαχείριση Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Λειτουργιών
 • Στατιστική ΙΙ

 

5ο εξάμηνο

 • Προηγμένη Διοικητική Λογιστική
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Ερευνητικές Μέθοδοι στο Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου
 • Διαχείριση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

6ο εξάμηνο

 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά της Στρατηγικής
 • Βιομηχανική Οργάνωση

 

7ο εξάμηνο

 • Επιχειρηματική Δεοντολογία & Κοινωνική Ευθύνη
 • Project Management
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Επικοινωνία και Μάρκετινγκ
 • Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας

ή

 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Επιλεγόμενο

 

8ο εξάμηνο

 • Διαχείριση Project
 • Πρακτική Άσκηση

ή

 • Επιλεγόμενο
 • Διπλωματική Εργασία

ή

 • Ερευνητικές Μέθοδοι
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική
 • Επιλεγόμενο

 

ELECTIVES TO BE OFFERED IN YEARS 3 & 4

 • Information Technology Management
 • Tourism Planning & Development
 • Managing Tour Operations
 • Cultural Heritage Management
 • Behavioural Economics
 • Agricultural Economics
 • Advanced Econometrics
 • Debt Markets
 • Financial Forecasting and Trading
 • Behavioural Finance
 • Mediterranean History and Civilization
 • Introduction to Philosophy
 • Modern European History and Politics
 • Sociology and Anthropology
 • Human Geography: Psychology of Human
 • Communication
 • Organisational Psychology

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

 

 

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις).

 Παράλληλα, οι κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο στοχευμένης εξειδίκευσης στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες (οικονομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί λογιστές κτλ.)
 • ως επιχειρησιακοί αναλυτές/τριες (business analysts) 
 • ως αναλυτές/τριες-σχεδιαστές/τριες ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • ως αναλυτές/τριες δεδομένων  
 • ως ορκωτοί λογιστές/τριες  ή ελεγκτές 
 • ως τραπεζικά στελέχη   
 • ως οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • ως υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών και επιχειρήσεων
 • ως εκκαθαριστές/τριες ή διαιτητές επιχειρήσεων
 • ως ερευνητές/τριες
 • ως καθηγητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

  Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.

 

Σε τομείς

 • της Βιομηχανίας
 • των Τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • των Εμπορικών επιχειρήσεων
 • της Αυτοαπασχόλησης
 • της Δημόσιας Διοίκησης
 • των Τουριστικών επιχειρήσεων
 • των Μεταφορικών επιχειρήσεων
 • των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
 • των Διεθνών Οργανισμών και Δημόσιων Υπηρεσιών

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις σπουδές στη Διοίκηση στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο