Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Πάφος
Πρόσθετες Πληροφορίες

Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν άμεση εργοδότηση και θα τους προετοιμάσουν για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλύπτει τις βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Μάρκετινγκ, της Διαχείρισης Διαδικασιών και της Επιχειρησιακής Στρατηγικής. Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών προσεγγίσεων που βοηθούν τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν ως διευθυντές, επιχειρηματίες και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων.

Στο Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων δίδεται έμφαση στην απόκτηση από τους φοιτητές διοικητικών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην πρακτική της διαδικασίας λήψεως επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι διοικητικές δεξιότητες μεταδίδονται στον φοιτητή με τέτοιο τρόπο ώστε να του παρέχουν τη δυνατότητα για κριτική ανάλυση σε τομείς όπως τα επιχειρηματικά σχέδια, η κατανόηση των διοικητικών δομών και η προώθηση της καινοτομίας.

Οι μαθησιακοί στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων επιτυγχάνονται με διαλέξεις, σεμινάρια, ανάλυση και μελέτη περιπτώσεων και με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Η εμπλοκή των φοιτητών σε παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες, έρευνα και επεξεργασία δεδομένων ενθαρρύνεται σε όλα τα μαθήματα του Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα είναι εξασφαλισμένο από το Πανεπιστήμιο Middlesex και θα λάβετε διπλό πτυχίο από Νεάπολις και Middlesex University London μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του..

Δομή Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας, μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μαθήματα Κατεύθυνσης και επιλεγόμενα. Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε:

 • Να παρέχει στους φοιτητές μια πλήρη θεωρητική και εφαρμοσμένη παιδεία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Να καλλιεργείται ο σεβασμός στους κανόνες επιχειρηματικότητας, ηθικής και δεοντολογίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σκοπός των μαθημάτων Γενικής Παιδείας είναι να προσφέρουν στον φοιτητή γενικότερες γνώσεις, που θα του επιτρέψουν να γίνει “πολίτης του κόσμου’’, συμμετέχοντας στη διαδικασία της διά βίου μάθησης. Σε αυτόν τον κύκλο περιλαμβάνονται μαθήματα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας, Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Πολιτικών Επιστημών. Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει εξειδικεύσεις στους πιο συγχρόνους τομείς της επιχειρηματικής δράσης.

Μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι φοιτητές του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις θα διδαχθούν τις βασικές αρχές των Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών, της Λογιστικής, του Μάρκετινγκ, της Ηγεσίας και Οργανωτικής Συμπεριφοράς, της Διαχείρισης Διαδικασιών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία μιας επιχείρησης και να εφαρμόσουν τις δοκιμότερες μεθόδους για τη λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις. Τα εξειδικευμένα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων των κατευθύνσεων διδάσκονται μέσω διαλέξεων, μελέτης περιπτώσεων και εξειδικευμένων σεμιναρίων από επαγγελματίες. Έτσι παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία να διερευνήσουν θέματα Μάρκετινγκ, Διοίκησης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, Ναυτιλιακής Διοίκησης, Αθλητικής Διοίκησης ή στον τομέα παροχής υπηρεσιών και τουρισμού, τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την Κύπρο. Οι φοιτητές επίσης μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από άλλα Προγράμματα, όπως Ψυχολογία, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, κ.ά.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια του Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι τέσσερα έτη. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1o εξάμηνο

 • Αρχές Μικροοικονομίας
 • Εισαγωγή στις Επιχειρήσεις
 • Εισαγωγή στα Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • Πληροφορική
 • Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ξένη Γλώσσα Ι

 

2ο εξάμηνο

 • Αρχές Μακροοικονομίας
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Στατιστική Ι
 • Αρχές Μάρκετινγκ
 • Εισαγωγή στην Φιλοσοφία

ή

 • Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Οικονομία
 • Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, Δεξιότητες Επικοινωνίας και Ξένη Γλώσσα ΙΙ

 

3ο εξάμηνο

 • Αρχές Διοικητικής Λογιστικής
 • Οργανωτική Συμπεριφορά
 • Επιχειρησιακή Χρηματοοικονομική
 • Οικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Χρηματιστηριακή Τεχνολογία

 

4ο εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικό Δίκαιο
 • Διαχείριση Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Λειτουργιών
 • Στατιστική ΙΙ

 

5ο εξάμηνο

 • Προηγμένη Διοικητική Λογιστική
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Ερευνητικές Μέθοδοι στο Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου
 • Διαχείριση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

6ο εξάμηνο

 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά της Στρατηγικής
 • Βιομηχανική Οργάνωση

 

7ο εξάμηνο

 • Επιχειρηματική Δεοντολογία & Κοινωνική Ευθύνη
 • Project Management
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Επικοινωνία και Μάρκετινγκ
 • Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας

ή

 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Επιλεγόμενο

 

8ο εξάμηνο

 • Διαχείριση Project
 • Πρακτική Άσκηση

ή

 • Επιλεγόμενο
 • Διπλωματική Εργασία

ή

 • Ερευνητικές Μέθοδοι
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική
 • Επιλεγόμενο

 

ELECTIVES TO BE OFFERED IN YEARS 3 & 4

 • Information Technology Management
 • Tourism Planning & Development
 • Managing Tour Operations
 • Cultural Heritage Management
 • Behavioural Economics
 • Agricultural Economics
 • Advanced Econometrics
 • Debt Markets
 • Financial Forecasting and Trading
 • Behavioural Finance
 • Mediterranean History and Civilization
 • Introduction to Philosophy
 • Modern European History and Politics
 • Sociology and Anthropology
 • Human Geography: Psychology of Human
 • Communication
 • Organisational Psychology

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλύπτει τις βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Μάρκετινγκ, της Διαχείρισης Διαδικασιών και της Επιχειρησιακής Στρατηγικής.

Το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών προσεγγίσεων που βοηθούν τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν ως διευθυντές, επιχειρηματίες και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και παρέχει στους αποφοίτους του τα κατάλληλα εφόδια για να εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Καριέρα στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά
 • Καριέρα στο Management και σε Διοικητικές Θέσεις
 • Καριέρα στη Συμβουλευτική
 • Καριέρα στη Λιανική και τις Πωλήσεις
 • Καριέρα Ελεύθερου Επαγγελματία 
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο