Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
18.155
Βάση 2022
17.570
Εισακτέοι
125
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική   25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  30%


Κωδικός Σχολής
0235
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Σχεδιασμός Διεργασιών
2. Περιβάλλον - Ενέργεια
3. Τρόφιμα – Βιοτεχνολογία
4. Yλικά

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε φοιτητές/τριες Χημικούς Μηχανικούς για την απόκτηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητας εφαρμογής των αρχών των θετικών επιστημών μαθηματικών, φυσικής, χημείας και βιολογίας των τεχνικών επιστημών, καθώς και των οικονομικών/κοινωνικών επιστημών στα πεδία δραστηριοποίησής τους.

 • Αυτά τα πεδία χαρακτηρίζονται από διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης και εφαρμόζονται σε χημικές/βιοχημικές εγκαταστάσεις, όπου η ύλη υποβάλλεται σε επεξεργασία κατά τον βέλτιστο τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

 

 

1. Τομέας Χημικών Επιστημών (I)

Ο Τομέας Χημικών Επιστημών καλύπτει σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο τους κλάδους της Ανόργανης Χημείας, της Αναλυτικής Χημείας, της Γενικής Χημείας, της Οργανικής Χημείας και της Βιοχημείας. Παράλληλα, από τον Τομέα υποστηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό τόσο το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων που διδάσκονται στην κατεύθυνση των Ανόργανων Βιομηχανιών όσο και το μάθημα του περιβάλλοντος. Εκτός από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών, ο Τομέας έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης του συνόλου σχεδόν των σπουδαστών του Ιδρύματος στις βασικές έννοιες της Χημείας. Από ερευνητική άποψη καλύπτονται όλοι οι παραπάνω κλάδοι, τόσο σε βασική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα. Ο Τομέας Χημικών Επιστημών περιλαμβάνει τα Εργαστήρια:

 • Γενικής Χημείας
 • Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
 • Οργανικής Χημείας

2. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων (ΙΙ)

Ο Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων καλύπτει σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο την ανάλυση και το σχεδιασμό διεργασιών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται στη Χημική Μηχανική, στην πράξη και στις παραγωγικές διαδικασίες της Χημικής Βιομηχανίας γενικότερα. Η κύρια κατεύθυνση του Τομέα είναι η ολοκληρωμένη - από τεχνική και οικονομική άποψη - αντιμε­τώπιση συστημάτων Χημικής Μηχανικής. Ο Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων περιλαμβάνει τα εργαστήρια:

 • Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας
 • Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς
 • Τεχνικής Χημικών Διεργασιών
 • Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών

3. Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών (ΙΙΙ)

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών καλύπτει ερευνητικά και διδακτικά τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας της διάβρωσης και προστασίας υλικών, της μηχανικής προηγμένων υλικών, της φωτοχημείας και ετερογενούς κατάλυσης, της υπολογιστικής μελέτης των υλικών και τη μοντελοποίηση της σχέσης δομής και ιδιοτήτων τους. Επίσης, της ανάπτυξης και εφαρμογής μη καταστροφικών μεθόδων για την εκτίμηση των ιδιοτήτων των υλικών, της ανάπτυξης και μελέτης σύνθετων υλικών για εφαρμογές σε δομικές κατασκευές, της νανοτεχνολογίας, ανάπτυξης και μελέτης των ιδιοτήτων νανοϋλικών, της σύνθεση και μελέτης των ιδιοτήτων πολυμερών, κεραμικών, σύνθετων υλικών & βιουλικών, της ηλεκτροαπόθεσης και μελέτης των ιδιοτήτων μεταλλικών ηλεκτροαποθέσεων και της πειραματικής και θεωρητικής μελέτης ηλεκτροχημικών αντιδράσεων και διεπιφανειακών φαινομένων. Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών αποτελείται από δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια:

 • Φυσικοχημείας
 • Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

4. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV)

Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών αναφέρεται γενικά στις τεχνολογίες, όπου ειδικότερα περιλαμβάνονται η Οργανική Χημική Τεχνολογία, η Τεχνολογία Τροφίμων και οι Γεωργικές Βιομηχανίες, η Τεχνολογία Πολυμερών, η Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών, η Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και η Βιοχημική Τεχνολογία. Ο Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών περιλαμβάνει τα εργαστήρια:

 • Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλών
 • Βιοτεχνολογίας
 • Τεχνολογίας Πολυμερών
 • Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών
 • Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας

 

 

Οι σπουδές στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι πενταετής (5ετής),

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και

  οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών διακρίνονται σε Υποχρεωτικά –ή «κορμού»– και σε Επιλεγόμενα.

 • Υπάρχουν τρία είδη μαθημάτων επιλογής: (α) μαθήματα «Ελεύθερης επιλογής», (β) μαθήματα «Κατεύθυνσης-Εμβάθυνσης» και (γ) μαθήματα «Ξένης γλώσσας».

 

 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν τη διπλωματική εργασία στην αρχή του 9ου εξαμήνου και μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια 2 εξαμήνων, του 9ου και του 10ου.

 

 

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/ τριες του 9ου εξαμήνου.

 • Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) συνεχούς ημερολογιακού μήνα και πραγματοποιείται σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με δραστηριότητα που συνάδει με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανόργανη Χημεία
 • Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική
 • Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)
 • Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού
 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Φυσική Ι

Υποχρεωτική Ξένη Γλώσσα

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αναλυτική Χημεία
 • Θερμοδυναμική Ι
 • Μαθηματικά IΙ (Γραμμική Άλγεβρα)
 • Μαθηματικά IΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών)
 • Τεχνική Μηχανική
 • Φυσική ΙΙ

Υποχρεωτική Ξένη Γλώσσα

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Δομή και Καταστάσεις της Ύλης
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦMA)
 • Θερμοδυναμική II
 • Μαθηματικά ΙV (Διαφορικές Εξισώσεις)
 • Στατιστική και Σχεδιασμός Πειραμάτων

Υποχρεωτική Ξένη Γλώσσα

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οργανική Χημεία
 • Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς
 • Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Μηχανική Ρευστών
 • Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία

Υποχρεωτική Ξένη Γλώσσα

 • Αγγλικά - Τεχνική Ορολογία
 • Γαλλικά - Τεχνική Ορολογία

Επιλογές - Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 • Εισαγωγή στην Οικονομία
 • Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας
 • Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
 • Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοχημείας
 • Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών
 • Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών
 • Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι
 • Φαινόμενα Μεταφοράς II - Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Επιλογές - Τομέας Τεχνικών Επιστημών

 • Διαχείριση Ποιότητας
 • Επιλεγμένα Θέματα Βιοοργανικής Χημείας και Χημείας Φυσικών προϊόντων
 • Φθορά και Προστασία Υλικών
 • Προηγμένα Κεραμικά Υλικά

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Μηχανική Πολυμερών
 • Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ
 • Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι
 • Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (για Μηχανικούς)

Επιλογές - Τομέας Τεχνικών Επιστημών

 • Ανόργανη Χημική Τεχνολογία
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Πυρηνική Χημεία και Τεχνολογία
 • Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης
 • Σχεδιασμός Προϊόντων
 • Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιοχημική Μηχανική
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες
 • Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ
 • Ρύθμιση Διεργασιών
 • Σχεδιασμός I

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Πρακτική Άσκηση
 • Σχεδιασμός ΙΙ

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Διεργασιών

Εμβάθυνση: Μηχανική Διεργασιών

 • Προχωρημένη Θερμοδυναμική

Εμβάθυνση: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα Αγοράς

Κατεύθυνση: Περιβάλλον - Ενέργεια

Εμβάθυνση: Περιβάλλον

 • Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων
 • Πράσινη Χημεία και Μηχανική

Εμβάθυνση: Ενέργεια

 • Υγρά Καύσιμα

Κατεύθυνση: Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία

Εμβάθυνση: Επιστήμη και Τεχνική Τροφίμων

 • Χημεία, Μικροβιολογία και Αρχές Συντήρησης Τροφίμων

Εμβάθυνση: Βιοτεχνολογία

 • Βιομηχανική Βιοτεχνολογία

Κατεύθυνση: Υλικά

Εμβάθυνση: Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά

 • Σχέσεις Δομής και Ιδιοτήτων Υλικών

Εμβάθυνση: Πολυμερή και Σϋνθετα Υλικά

 • Επιστήμη Πολυμερών

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Διεργασιών

Εμβάθυνση: Μηχανική Διεργασιών

 • Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων
 • Προχωρημένη Ρευστομηχανική

Εμβάθυνση: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση: Περιβάλλον - Ενέργεια

Εμβάθυνση: Περιβάλλον

 • Περιβαλλοντική Αποτίμηση και Βελτιστοποιήση Βιομηχανικών Διεργασιών
 • Διαχείριση Υδάτων

Εμβάθυνση: Ενέργεια

 • Αέρια και Στερεά Καύσιμα
 • Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας

Κατεύθυνση: Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία

Εμβάθυνση: Επιστήμη και Τεχνική Τροφίμων

 • Μηχανική Τροφίμων

Εμβάθυνση: Βιοτεχνολογία

 • Εμβιομηχανική
 • Φαρμακευτική Χημεία και Τεχνολογία

Κατεύθυνση: Υλικά

Εμβάθυνση: Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά

 • Επιστήμη και Τεχνική Μεταλλικών Υλικών
 • Δομικά και Κεραμικά Υλικά

Εμβάθυνση: Πολυμερή και Σϋνθετα Υλικά

 • Σύνθετα Υλικά
 • Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών

10ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Διεργασιών

Εμβάθυνση: Μηχανική Διεργασιών

 • Προχωρημένη Ρύθμιση Διεργασιών

Εμβάθυνση: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Διοίκηση Έργων

Κατεύθυνση: Περιβάλλον - Ενέργεια

Εμβάθυνση: Περιβάλλον

 • Διασπορά Ρύπων

Εμβάθυνση: Ενέργεια

 • Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

Κατεύθυνση: Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία

Εμβάθυνση: Επιστήμη και Τεχνική Τροφίμων

 • Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Εμβάθυνση: Βιοτεχνολογία

 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Κατεύθυνση: Υλικά

Εμβάθυνση: Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά

 • Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία

Εμβάθυνση: Πολυμερή και Σϋνθετα Υλικά

 • Επεξεργασία Πολυμερών
   

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την παραγωγή τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών μέχρι φαρμάκων η Χημική Μηχανική αναγνωρίζεται πλέον όλο και πιο πολύ ως επιστήμη και πρακτική «χωρίς σύνορα».

 • Ως Χημικός Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών, με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας με τα συνοδό τεχνικά και κτηριακά έργα, με όρους αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος και με τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει δε τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασική μηχανική, την Οικονομική και την Πληροφορική.  
   

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης εγκαταστάσεων διεργασιών και ειδικών χρήσεων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.
 • Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης βασικού και εξυπηρετικού εξοπλισμού διεργασιών.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διεργασιών.
 • Σχεδιασμός συσκευών και αντιδραστήρων διεργασιών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δεξαμενές καθίζησης, σακόφιλτρα, πύργοι πλύσης αερίων, ξηραντήρια, βιοφίλτρα, κλίνες, κυκλώνες, υδροκυκλώνες, εναλλάκτες θερμότητας, βιοαντιδραστήρες μεμβρανών.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε εγκαταστάσεις διεργασιών.
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και έλεγχος ποιότητος των υλικών.
 • Χαρακτηρισμός και τυποποίηση υλικών.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων.
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Άσκηση καθηκόντων Χημικού Ναυτιλίας.
 • Εκπόνηση Χημικών Μελετών και Έρευνας.
 • Εκπόνηση Χημικών και Χημικοτεχνικών Μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.
 • Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
 • Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων, ενδεικτικά αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων.
 • Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (π.χ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητας.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).

 

 Ωστόσο, στη σημερινή αγορά εργασίας, οι Χημικοί Μηχανικοί έχουν πολλές επιλογές εξειδίκευσης για να διαλέξουν, οι οποίες αντανακλούν τις ποικίλες εφαρμογές της μηχανικής σε διάφορους κλάδους.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

 εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (T.E.E.) και 

έχει ως κύρια δραστηριότητα

 • την ανάπτυξη και το σχεδιασμό διεργασιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • για την παραγωγή και βελτιστοποίηση προϊόντων,
 • την μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • την τεχνολογία των υλικών,
 • την περιβαλλοντική διαχείριση,
 • την προστασία και εκμετάλλευση των φυσικών και ορυκτών πόρων,
 • την τεχνολογία τροφίμων καθώς και
 • την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με εφαρμογές σε τομείς όπως
  • η βιομηχανία,
  • το περιβάλλον,
  • η ενέργεια,
  • η βιοτεχνολογία,  
  • η νανοτεχνολογία,
  • η βιοϊατρική και
  • η αειφορία.

 

 Οι επαγγελματικές δυνατότητες των Χημικών Μηχανικών μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:

 

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιο¬ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα.
 • Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιοι Οργανισμοί.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών.

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Υπάρχουν ακόμη επαγγελματικές δυνατότητες, εκτός από τις παραπάνω κλασικές, που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως

 • Οικολογική Τεχνολογία,
 • Περιβαλλοντική Μηχανική,
 • Προγραμματισμός,
 • Ασφάλεια και Συντήρηση έργων,
 • Πληροφορική,
 • Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική.

Όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου, στην παρούσα φάση, ο/η Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής/τρια στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

 •  5          Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας 
 • 14        Ενεργειακές μελέτες  
 • 15        Μελέτες βιομηχανιών
 • 17        Χημικές μελέτες και έρευνες 
 • 18        Μελέτες χημικής μηχανικής & χημικών εγκαταστάσεων
 • 27        Περιβαλλοντικές μελέτες

Επίσης, μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης/πτρια στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου.

Ο/η Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος δύναται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ για Χημικούς Μηχανικούς:

 • Έργα Βιομηχανικά Ενεργειακά
 • Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τους Χημικούς Μηχανικούς στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Περιήγηση στους χώρους της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο