Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
1563
Πόλη
Κοζάνη
Κατευθύνσεις

1. Ενέργεια - Περιβάλλον
2. Υλικά - Νανοτεχνολογία
3. Μηχανική ∆ιεργασιών
4. Τρόφιµα - Βιοτεχνολογία

Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 2ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 14.780
 •   Εισακτέοι
 • 150
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική 25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά 30%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε το 2019.

Σκοπός του Τμήματος Χημικών Μηχανικών είναι η άρτια επιστημονική συγκρότηση του νέου χημικού μηχανικού και η ετοιμότητα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις του κλάδου, προστίθεται και η συνειδητοποίηση του κοινωνικού ρόλου του μηχανικού.

 • Ειδικότερα για το χημικό μηχανικό αυτό μεταφράζεται στην προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ανάπτυξη μιας ανάλογης «πράσινης» κουλτούρας στην παραγωγή που θα μειώνει δραστικά τις εισροές (φυσικοί πόροι, ενέργεια) αλλά και τις εκροές (απόβλητα κ.α).

 

 

 • Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
 • Εναλλακτικών Καυσίμων & Περιβαλλοντικής Κατάλυσης
 • Περιβαλλοντικής Χημείας & Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων
 • Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων 
 • Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Tο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει

 • σαράντα τρία (43) Υποχρεωτικά Μαθήματα,
 • δύο (2) μαθήματα αγγλικής γλώσσας,
 • έντεκα (11) μαθήματα Επιλογής από τις πέντε ομάδες.

Συγκεκριμένα, επιλέγονται

 • δύο (2) μαθήματα από την Ομάδα Μαθημάτων Γενικής Επιλογής, και
 • εννιά (9) μαθήματα επιλέγονται από τις τέσσερις (4) Ομάδες Προχωρημένων Μαθημάτων Θεματικών Ενοτήτων - κατευθύνσεων ( Εμβάθυνση και Διεύρυνση  Γνώσεων Χημικής Μηχανικής).

 

 

Οι φοιτητές/ τριες μετά το 8ο εξάμηνο θα πρέπει να εκπονήσουν υποχρεωτικά μια εκτεταμένη, εις βάθος μελέτη μίας επιστημονικής περιοχής της ειδικότητας του Χημικού Μηχανικού.

 

 

Η πρακτική άσκηση προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στο 5ο και 7ο εξάμηνο σπουδών.

 • Έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή φοιτητές/ τριες που έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο σπουδών τους.

 

 

1ο Eξάµηνο

 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Μαθηματικά Ι 
 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Φυσική Ι 
 • Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική 
 • Εισαγωγή Η/Υ 
 • Αγγλικά Ι 

2ο Eξάµηνο

 • Αναλυτική Χημεία 
 • Τεχνική Μηχανική 
 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Φυσική ΙΙ 
 • Οργανική Χημεία Ι 
 • Φυσικοχημεία Ι 
 • Αγγλικά ΙΙ 

3ο Eξάµηνο

 • Στατιστική 
 • Θερμοδυναμική Ι 
 • Μαθηματικά ΙΙΙ 
 • Οργανική Χημεία ΙI 
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι 
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση 

4ο Eξάµηνο

 • Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας 
 • Φυσικοχημεία ΙΙ 
 • Θερμοδυναμική ΙΙ 
 • Αριθμητική Ανάλυση και Προσομοίωση 
 • Περιβαλλοντική Μηχανική 
 • Φαινόμενα Μεταφοράς Ι (Μηχανική Ρευστών)

5ο Eξάµηνο

 • Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ (Μεταφορά Θερμότητας)
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ 
 • Φυσικές Διεργασίες Ι 
 • Μάθημα Γενικής Επιλογής 

6ο Εξάµηνο

 • Χημικές διεργασίες Ι 
 • Επιστήμη και τεχνολογία Πολυμερών 
 • Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι 
 • Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙΙ (Μεταφορά Μάζας)
 • Φυσικές Διεργασίες ΙΙ 

Μάθημα Επιλογής

[επιλογή ενός (1) ]

 • Αρχές Οργάνωσης, Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων
 • Διοίκηση Έργων

7ο Εξάµηνο

 • Βιομηχανική Μηχανική
 • Τεχνολογία ενεργειακών πρώτων υλών 
 • Ρύθμιση συστημάτων
 • Χημικές διεργασίες ΙΙ 
 • Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής ΙΙ 
 • Μάθημα Γενικής Επιλογής 

8ο Εξάµηνο

 • Δυναμική Προσομοίωση Διεργασιών
 • Σχεδιασμός Χημικών εγκαταστάσεων Ι 
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση «Ενέργεια - Περιβάλλον»

 • Μηχανική Υγρών Αποβλήτων Ι 
 • Μηχανική ποιότητας Αέρα 
 • Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης 
 • Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων
 • Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας 
 • Σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης συστημάτων
 • Περιβαλλοντική Χημεία

Κατεύθυνση «Υλικά - Νανοτεχνολογία»

 • Καινοτόμες εφαρμογές Υλικών 
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μηχανολογικών προϊόντων
 • Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών 
 • Μετασχηματισμός Βιομηχανικών {ή και Αγροτικών} Αποβλήτων σε Υλικά Προστιθέμενης Αξίας προς την Κυκλική Οικονομία
 • Χημική Τεχνολογία Παραγωγής Ανόργανων Υλικών

Κατεύθυνση «Μηχανική ∆ιεργασιών»

 • Καταλυτικές διεργασίες 
 • Υπολογιστική Ανάλυση - Πεπερασμένα στοιχεία
 • Προηγμένη Θερμοδυναμική 
 • Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Σύνθεσης και βελτιστοποίησης διεργασιών
 • Ρευστομηχανική II 
 • Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ 

Κατεύθυνση «Τρόφιµα - Βιοτεχνολογία»

 • Μικροβιολογία 
 • Χημεία και Τεχνολογία φυσικών προϊόντων 
 • Βιοιατρικη Μηχανική 
 • Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία 
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία 

9ο Εξάµηνο

 • Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων ΙΙ 
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης

Κατεύθυνση «Ενέργεια - Περιβάλλον»

 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
 • Περιβαλλοντική νομοθεσία 
 • Διαχείριση Ειδικών Αποβλήτων 
 • Μηχανική Υγρών Αποβλήτων ΙΙ 
 • Περιβαλλοντική Φυσική 
 • Τεχνολογίες εξυγίανσης εδαφών και υπογείων υδάτων
 • Ποιοτικός έλεγχος ορυκτών καυσίμων 

Κατεύθυνση «Υλικά - Νανοτεχνολογία»

 • Σχέσεις Δομής και Ιδιοτήτων Υλικών 
 • Νανοδομημένα και Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά
 • Κεραμικά Υλικά 
 • Βιουλικά 
 • Υπολογιστική επιστήμη Υλικών 

Κατεύθυνση «Μηχανική ∆ιεργασιών»

 • Ετερογενής Κατάλυση 
 • Ηλεκτροχημικές διεργασίες 
 • Διεργασίες παραγωγής συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων
 • Βιομηχανικές Χημικές Τεχνολογίες 
 • Τεχνολογίες Δέσμευσης και Χρησιμοποίησης CO2
 • Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών

Κατεύθυνση «Τρόφιµα - Βιοτεχνολογία»

 • Χημεία τροφίμων 
 • Έλεγχος Ποιότητας 
 • Βιοοργανική Χημεία 
 • Τεχνική Νομοθεσία 
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

10ο εξάµηνο

 • Διπλωματική εργασία 

Μαθήματα Γενικής Επιλογής

 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Τεχνική Νομοθεσία
 • Μαθηματικές Μέθοδοι Χημικής Μηχανικής
 • Ανάλυση κύκλου ζωής και Κυκλική Οικονομία
 • Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων
 • Στρατηγική Διοίκηση και Προγραμματισμός
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
 • Κοινωνία - Περιβάλλον - Αειφορία
 • Πρακτική Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

 

 

Από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την παραγωγή τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών μέχρι φαρμάκων η Χημική Μηχανική αναγνωρίζεται πλέον όλο και πιο πολύ ως επιστήμη και πρακτική «χωρίς σύνορα».

 • Ως Χημικός Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών, με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας με τα συνοδό τεχνικά και κτηριακά έργα, με όρους αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος και με τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει δε τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασική μηχανική, την Οικονομική και την Πληροφορική.  
   

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης εγκαταστάσεων διεργασιών και ειδικών χρήσεων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.
 • Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης βασικού και εξυπηρετικού εξοπλισμού διεργασιών.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διεργασιών.
 • Σχεδιασμός συσκευών και αντιδραστήρων διεργασιών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δεξαμενές καθίζησης, σακόφιλτρα, πύργοι πλύσης αερίων, ξηραντήρια, βιοφίλτρα, κλίνες, κυκλώνες, υδροκυκλώνες, εναλλάκτες θερμότητας, βιοαντιδραστήρες μεμβρανών.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε εγκαταστάσεις διεργασιών.
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και έλεγχος ποιότητος των υλικών.
 • Χαρακτηρισμός και τυποποίηση υλικών.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων.
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Άσκηση καθηκόντων Χημικού Ναυτιλίας.
 • Εκπόνηση Χημικών Μελετών και Έρευνας.
 • Εκπόνηση Χημικών και Χημικοτεχνικών Μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.
 • Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
 • Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων, ενδεικτικά αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων.
 • Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (π.χ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητας.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).

 

 Ωστόσο, στη σημερινή αγορά εργασίας, οι Χημικοί Μηχανικοί έχουν πολλές επιλογές εξειδίκευσης για να διαλέξουν, οι οποίες αντανακλούν τις ποικίλες εφαρμογές της μηχανικής σε διάφορους κλάδους.
 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

 

Ειδικότερα,

 

 εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (T.E.E.) και 

έχει ως κύρια δραστηριότητα

 • την ανάπτυξη και το σχεδιασμό διεργασιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • για την παραγωγή και βελτιστοποίηση προϊόντων,
 • την μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • την τεχνολογία των υλικών,
 • την περιβαλλοντική διαχείριση,
 • την προστασία και εκμετάλλευση των φυσικών και ορυκτών πόρων,
 • την τεχνολογία τροφίμων καθώς και
 • την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με εφαρμογές σε τομείς όπως
  • η βιομηχανία,
  • το περιβάλλον,
  • η ενέργεια,
  • η βιοτεχνολογία,  
  • η νανοτεχνολογία,
  • η βιοϊατρική και
  • η αειφορία.

 

 Οι επαγγελματικές δυνατότητες των Χημικών Μηχανικών μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιο¬ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα.
 • Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιοι Οργανισμοί.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

 

 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών.

 

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Υπάρχουν ακόμη επαγγελματικές δυνατότητες, εκτός από τις παραπάνω κλασικές, που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως

 • Οικολογική Τεχνολογία,
 • Περιβαλλοντική Μηχανική,
 • Προγραμματισμός,
 • Ασφάλεια και Συντήρηση έργων,
 • Πληροφορική,
 • Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική.

Όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου, στην παρούσα φάση, ο/η Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής/τρια στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

 •  5          Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας 
 • 14        Ενεργειακές μελέτες  
 • 15        Μελέτες βιομηχανιών
 • 17        Χημικές μελέτες και έρευνες 
 • 18        Μελέτες χημικής μηχανικής & χημικών εγκαταστάσεων
 • 27        Περιβαλλοντικές μελέτες

Επίσης, μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης/πτρια στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου.

Ο/η Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος δύναται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ για Χημικούς Μηχανικούς:

 • Έργα Βιομηχανικά Ενεργειακά
 • Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τους Χημικούς Μηχανικούς στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Βρες τι θα σπουδάσεις! Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο