Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
17.235
Βάση 2022
16.680
Εισακτέοι
103
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  25%

 Χημεία   25%

 Μαθηματικά  30%

Κωδικός Σχολής
0237
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Ενέργεια - Περιβάλλον
2. Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία
3. Υλικά - Νανοτεχνολογία
4. Χημική Μηχανική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμημάτος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας.

 • Επιπλέον, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων εγκαταστάσεων, στην διαχείριση-διοίκηση έργων (project management) και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας).

 Η Χημική Μηχανική συχνά ορίζεται ως η επιστήμη η οποία μέσω φυσικών και χημικών διεργασιών μεγάλης κλίμακας μετατρέπει τις πρώτες ύλες σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, χρήσιμα στην κοινωνία. Βέβαια, έχει προ πολλού παύσει να προσδιορίζεται μόνο από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων μιας κλασσικής χημικής βιομηχανίας (π.χ. χημικών, λιπασμάτων, φαρμάκων, τροφίμων κλπ.) ή ενός διυλιστηρίου. Έχει πλέον διεισδύσει με επιτυχία σε επίκαιρα θεματικά πεδία όπως αυτά της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, της νανοτεχνολογίας ή της βιοϊατρικής και βιοτεχνολογίας.

 

 

1. Τομέας Χημείας με εργαστήρια:

 • Οργανικής Χημείας
 • Ανόργανης Χημείας
 • Αναλυτικής Χημείας
 • Φυσικοχημείας

2. Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων με εργαστήρια:

 • Χημικής Μηχανικής
 • Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων

3. Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής με εργαστήρια:

 • Χημικής Μηχανικής
 • Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών Διεργασιών
 • Ηλεκτροχημικών Διεργασιών
 • Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής

4. Τομέας Τεχνολογιών με εργαστήρια:

 • Γενικής Χημικής Τεχνολογίας
 • Πετροχημικής Τεχνολογίας
 • Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων & Αγροτικών Βιομηχανιών
 • Τεχνολογίας Υλικών

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ είναι πενταετής 

 • οργανώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών και 
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος Χημικού Μηχανικού είναι η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σαράντα (40) υποχρεωτικών μαθημάτων και δέκα (10) μαθημάτων επιλογής.

 • Τα μαθήματα επιλογής αναφέρονται σε έναν κύκλο μαθημάτων γενικής παιδείας και στους ακόλουθους τέσσερις (4) κύκλους κατεύθυνσης ειδίκευσης:

1.Ενέργεια - Περιβάλλον,

2. Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία,

3. Υλικά - Νανοτεχνολογία και

4. Χημική Μηχανική.

 • Σε κάθε κύκλο κατεύθυνσης προσφέρονται 8-10 μαθήματα επιλογής.

 

 

Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο των σπουδών και ισοδυναμεί με 30 ECTS.

 • Για την επιτυχή ολοκλήρωσή της απαιτείται η εκπόνηση μελέτης συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος, η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και η επιτυχής εξέτασή της ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

 

 

Η  θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση προσφέρεται στο 8ο εξάμηνο, έχει διάρκεια οκτώ (8) εβδομάδες και είναι πλήρους απασχόλησης.

 • Επιπλέον, πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με τις γνώσεις και τις δραστηριότητες του/της Χημικού Μηχανικού ενώ υπάρχει η δυνατότητα για πρακτική άσκηση μεγαλύτερης διάρκειας με κάλυψη των, πέραν των δύο μηνών που καλύπτονται από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Ι  
 • Φυσική Ι  
 • Ανόργανη Χημεία  
 • Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική  
 • Εισαγωγή Η/Υ

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙ  
 • Φυσική ΙΙ  
 • Αναλυτική Χημεία  
 • Φυσική Χημεία I  
 • Τεχνικό Σχέδιο  
 • Ισοζύγια μάζας και ενέργειας  

3ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙΙ  
 • Φυσική Χημεία ΙΙ  
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική I  
 • Οργανική Χημεία Ι  
 • Στατιστική

4ο Εξάμηνο

 • Οργανική Χημεία ΙΙ  
 • Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής  
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική II  
 • Φαινόμενα Μεταφοράς Ι  
 • Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς  
 • Ένα μάθημα Επιλογής από τις «Γενικές Επιλογές (Α & Β)»

5ο Εξάμηνο

 • Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι  
 • Φυσικές Διεργασίες I  
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών  
 • Φαινόμενα Μεταφοράς II  
 • Βιοτεχνολογία  
 • Ένα μάθημα Επιλογής από τις «Γενικές Επιλογές» ή μια «Επιλογή κατεύθυνσης» 

6ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων I  
 • Δυναμική Προσομοίωση Διεργασιών  
 • Φυσικές Διεργασίες ΙΙ  
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών ΙΙ
 • Ένα μάθημα Επιλογής από τις «Γενικές Επιλογές» ή μια «Επιλογή κατεύθυνσης»

7ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ  
 • Μηχανική Τροφίμων  
 • Ρύθμιση Συστημάτων  
 • Ενεργειακές Πρώτες Ύλες  
 • Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι  
 • Ένα μάθημα Επιλογής από «Επιλογή κατεύθυνσης»

8ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων  
 • Περιβαλλοντική Μηχανική  
 • Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής II  
 • Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας  
 • Ένα μάθημα Επιλογής από «Επιλογή κατεύθυνσης» 
 • Ένα μάθημα Επιλογής από «Επιλογή κατεύθυνσης»

9ο Εξάμηνο

 • Τεχνικο-οικονομική Μελέτη Ι  
 • Ένα μάθημα Επιλογής από «Επιλογή κατεύθυνσης»  
 • Ένα μάθημα Επιλογής από «Επιλογή κατεύθυνσης» 
 • Ένα μάθημα Επιλογής από «Επιλογή κατεύθυνσης» 
 • Ένα μάθημα Επιλογής από «Επιλογή κατεύθυνσης» 

10ο Εξάμηνο

 • Τεχνικο-οικονομική Μελέτη ΙΙ  
 • Διπλωματική Εργασία

 Κύκλος Επιλογών Ι: Γενικές Επιλογές

 • Γενική Κοινωνιολογία
 • Ελληνικά Ι (για αλλοδαπούς)  
 • Ελληνικά ΙΙ (για αλλοδαπούς)  
 • Στοιχεία Δικαίου  
 • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων  
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος-Χωροταξικό Πολεοδομικό
 • Γερμανικά για Χημικούς Μηχανικούς  
 • Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς
 • Εφαρμοσμένη Οπτική  
 • Πυρηνική Τεχνολογία
 • Κβαντική Φυσική  
 • Γλώσσες Προγραμματισμού  
 • Ετεροκυκλικές Ενώσεις και Εφαρμογές  
 • Χημεία Περιβάλλοντος  
 • Βιομηχανική Ανόργανη Χημεία  
 • Διοίκηση - Ασφάλεια Επιχειρήσεων
 • Αξιοπιστία και Συντήρηση  
 • Επιχειρησιακή Έρευνα Ι  
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στη Βιομηχανία
 • Πρακτική Άσκηση

Κύκλος Επιλογών ΙΙ: Κατεύθυνση Ενέργεια - Περιβάλλον

 • Σύγχρονες Μέθοδοι στην Ενόργανη Ανάλυση  
 • Διεργασίες Παραγωγής Συμβατικών και Εναλλακτικών Καυσίμων Χαμηλού Αποτυπώματος  
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  
 • Μέθοδοι Ανάλυσης Ενεργειακών/ Περιβαλλοντικών Συστημάτων  
 • Θέρμανση - Ψύξη – Κλιματισμός  
 • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Επεξεργασία Νερού  
 • Διαχείριση Αερίων Αποβλήτων  
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων  
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Στερεών Καυσίμων

Κύκλος Επιλογών ΙΙΙ: Κατεύθυνση Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία

 • Bιοργανική Χημεία & Νέα Προϊόντα  
 • Βιοϊατρική Μηχανική-Αναγεννητική Ιατρική, Ιστομηχανική  
 • Χημεία Τροφίμων  
 • Διασφάλιση Ποιότητας και Λειτουργικά Τροφίμα  
 • Χημεία και Τεχνολογία Φυσικών Προϊόντων  
 • Μικροβιολογία  
 • Μεταβολική Μηχανική  
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία  
 • Γενιτική Μηχανική  
 • Βιολογία για μηχανικούς

Κύκλος Επιλογών ΙV: Κατεύθυνση Yλικά - Νανοτεχνολογία

 • Διαγνωστικές Μέθοδοι Μελέτης Υλικών  
 • Κεραμικά Υλικά  
 • Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών  
 • Σχεδιασμός Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων
 • Τεχνολογία Νανοσωματιδίων και Αερολυμάτων  
 • Νανοτεχνολογία και Χαλαρή Ύλη  
 • Βιοϋλικά

Κύκλος Επιλογών V: Κατεύθυνση Χημική Μηχανική

 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  
 • Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Σύνθεσης και
 • Βελτιστοποίησης Διεργασιών  
 • Υπολογισμός Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων  
 • Εμβάθυνση στη Θερμοδυναμική  
 • Σχεδιασμός & Μελέτη Μικροσυσκευών  
 • Μηχανολογικό Σχέδιο (CAD-3D) - Βελτιστοποίηση Κατασκευών 
 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση στη Χημική Μηχανική με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 
 • Μεταφορά Αποτελεσμάτων από το Εργαστήριο στη Βιομηχανική Παραγωγή

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την παραγωγή τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών μέχρι φαρμάκων η Χημική Μηχανική αναγνωρίζεται πλέον όλο και πιο πολύ ως επιστήμη και πρακτική «χωρίς σύνορα».

 

 • Ως Χημικός Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών, με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας με τα συνοδό τεχνικά και κτηριακά έργα, με όρους αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος και με τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει δε τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασική μηχανική, την Οικονομική και την Πληροφορική.  
   

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης εγκαταστάσεων διεργασιών και ειδικών χρήσεων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.
 • Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης βασικού και εξυπηρετικού εξοπλισμού διεργασιών.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διεργασιών.
 • Σχεδιασμός συσκευών και αντιδραστήρων διεργασιών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δεξαμενές καθίζησης, σακόφιλτρα, πύργοι πλύσης αερίων, ξηραντήρια, βιοφίλτρα, κλίνες, κυκλώνες, υδροκυκλώνες, εναλλάκτες θερμότητας, βιοαντιδραστήρες μεμβρανών.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε εγκαταστάσεις διεργασιών.
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και έλεγχος ποιότητος των υλικών.
 • Χαρακτηρισμός και τυποποίηση υλικών.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων.
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Άσκηση καθηκόντων Χημικού Ναυτιλίας.
 • Εκπόνηση Χημικών Μελετών και Έρευνας.
 • Εκπόνηση Χημικών και Χημικοτεχνικών Μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.
 • Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
 • Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων, ενδεικτικά αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων.
 • Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (π.χ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητας.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).

 

 Ωστόσο, στη σημερινή αγορά εργασίας, οι Χημικοί Μηχανικοί έχουν πολλές επιλογές εξειδίκευσης για να διαλέξουν, οι οποίες αντανακλούν τις ποικίλες εφαρμογές της μηχανικής σε διάφορους κλάδους.
 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

έχει ως κύρια δραστηριότητα

 • την ανάπτυξη και το σχεδιασμό διεργασιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • για την παραγωγή και βελτιστοποίηση προϊόντων,
 • την μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • την τεχνολογία των υλικών,
 • την περιβαλλοντική διαχείριση,
 • την προστασία και εκμετάλλευση των φυσικών και ορυκτών πόρων,
 • την τεχνολογία τροφίμων καθώς και
 • την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με εφαρμογές σε τομείς όπως
  • η βιομηχανία,
  • το περιβάλλον,
  • η ενέργεια,
  • η βιοτεχνολογία,  
  • η νανοτεχνολογία,
  • η βιοϊατρική και
  • η αειφορία.

 

 Οι επαγγελματικές δυνατότητες των Χημικών Μηχανικών μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:

 

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιο¬ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα.
 • Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιοι Οργανισμοί.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών.

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Υπάρχουν ακόμη επαγγελματικές δυνατότητες, εκτός από τις παραπάνω κλασικές, που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως

 • Οικολογική Τεχνολογία,
 • Περιβαλλοντική Μηχανική,
 • Προγραμματισμός,
 • Ασφάλεια και Συντήρηση έργων,
 • Πληροφορική,
 • Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική.

Όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου, στην παρούσα φάση, ο/η Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής/τρια στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

 •  5          Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας 
 • 14        Ενεργειακές μελέτες  
 • 15        Μελέτες βιομηχανιών
 • 17        Χημικές μελέτες και έρευνες 
 • 18        Μελέτες χημικής μηχανικής & χημικών εγκαταστάσεων
 • 27        Περιβαλλοντικές μελέτες

Επίσης, μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης/πτρια στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου.

Ο/η Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος δύναται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ για Χημικούς Μηχανικούς:

 • Έργα Βιομηχανικά Ενεργειακά
 • Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου
   


 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο