Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
16.420
Βάση 2022
15.815
Εισακτέοι
152
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  30%

 

 

Κωδικός Σχολής
0239
Πόλη
Πάτρα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη βελτίωση μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας.

 • Επιπλέον, το Τμήμα οφείλει να προετοιμάζει τους/τις αποφοίτους του στις νέες περιοχές της επιστήμης και του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

 

 

 1. Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος
 2. Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
 3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Μεταλλογνωσίας     
 • Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας     
 • Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας     
 • Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας     
 • Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών     
 • Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων     
 • Πολυμερών     
 • Υλικών και Μεταλλουργίας     
 • Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών     
 • Τεχνολογίας Πλάσματος     
 • Ετερογενούς Κατάλυσης     
 • Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας     
 • Επιστήμης Επιφανειών     
 • Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος     
 • Δυναμικής Συστημάτων     
 • Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής     
 • Μηχανικής Ρευστών και Ενέργειας     
 • Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας     
 • Ρύθμισης Διεργασιών     
 • Πληροφορικής για Μηχανικούς     
 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι πενταετές,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών και οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος του Χημικού Μηχανικού.

Το περιεχόμενο του προγράμματος αντιστοιχεί σε 300 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και ενσωματώνει τον πρώτο προπτυχιακό και, ταυτόχρονα, τον δεύτερο (πρώτο μεταπτυχιακό) κύκλο σπουδών.

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 45 υποχρεωτικά μαθήματα, υποχρεωτικό Design Project και υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία. Συμπληρώνεται επίσης με δέκα (10) μαθήματα επιλογής, από τρείς ομάδες.

Συγκεκριμένα,

 • δύο (2) μαθήματα επιλέγονται από την Ομάδα A (Ξένες Γλώσσες και Μαθήματα Γενικής Παιδείας),
 • δύο (2) μαθήματα επιλέγονται από την Ομάδα B (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά κ.α.) και
 • έξι (6) μαθήματα επιλέγονται από την Ομάδα Γ Προχωρημένων Μαθημάτων Θεματικών Ενοτήτων (Εμβάθυνση και Διεύρυνση Γνώσεων Χημικής Μηχανικής).

Κατά τη διάρκεια των πρώτων οκτώ (8) εξαμήνων οι φοιτητές ασχολούνται αρχικά με τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία και την Πληροφορική και προοδευτικά με τα Μαθήματα Κορμού της Χημικής Μηχανικής (Χημική Θερμοδυναμική, Ισοζύγια, Χημικές Διεργασίες, Φαινόμενα Μεταφοράς, Φυσικές Διεργασίες κ.ά.). Σε αυτά τα εξάμηνα συμπεριλαμβάνεται επίσης εκ παραλλήλου Εργαστηριακή/Πρακτική Εξάσκηση και Βασικός Σχεδιασμός.

Από το 8ο έως και το 10ο εξάμηνο δίνεται έμφαση σε προχωρημένα μαθήματα επιλογής Χημικής Μηχανικής, εμβάθυνσης και διεύρυνσης των γνώσεων, στο Design Project και στη Διπλωματική Εργασία, όπου οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την έρευνα.

 

 

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αρχίζει στο 9ο εξάμηνο σπουδών και έχει ελάχιστη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων.

Οι Διπλωματικές Εργασίες κατανέμονται στις ακόλουθες τρεις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ):

α. Μηχανική Διεργασιών και Περιβάλλοντος

β. Εφαρμοσμένη Φυσικοχημεία – Μηχανική Χημικών και Ηλεκτροχημικών Διεργασιών

γ. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

 

 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής της Ομάδας Β (4ου έτους), προσφέρεται στο 8ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 3 ECTS (λαμβάνει βαθμό και συμμετέχει στη λήψη διπλώματος). Δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΑ έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών και έχουν επιλέξει το μάθημα επιλογής «Άσκηση σε Βιομηχανία και Επιχειρήσεις».

 • Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τους θερινούς μήνες, είναι πλήρους απασχόλησης και έχει διάρκεια 2 μήνες.  

 

 

1o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λογισμός Μιας Μεταβλητής και Γραμμική Άλγεβρα
 • Αναλυτική Χημεία  
 • Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική  
 • Φυσική Ι  
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία  
 • Εργαστήριο Υπολογιστών 

Μαθήματα Επιλογής
 [επιλογή ενός (1)]

 • Ιστορία της Τεχνολογίας Ι  
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα  
 • Γαλλικά Ι  
 • Γερμανικά Ι  
 • Ιταλικά Ι  
 • Ρώσικα Ι  
 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική  
 • Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
 • Θεωρία της Δημοκρατίας: Κλασικές Προσεγγίσεις και Σύγχρονα Προβλήματα

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λογισμός Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση  
 • Οργανική Χημεία  
 • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας  
 • Φυσική ΙΙ  
 • Εργαστήριο Φυσικής

Μαθήματα Επιλογής

 [επιλογή ενός (1)]

 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών  
 • Αγγλικά  
 • Γαλλικά ΙΙ  
 • Γερμανικά ΙΙ  
 • Ιταλικά ΙΙ  
 • Ρώσικα ΙΙ  
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
 • Πολιτική Κοινωνιολογία  
 • Ιστορία της Τεχνολογίας ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις  
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας  
 • Θερμοδυναμική Ι  
 • Θερμοδυναμική Ι  
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ  
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ  
 • Φυσικοχημεία  
 • Φυσικοχημεία  
 • Αγγλικά -Τεχνική Ορολογία για Χ/Μ

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις  
 • Εργαστήριο Φυσικοχημείας  
 • Αριθμητική Ανάλυση  
 • Θερμοδυναμική ΙΙ  
 • Μηχανική των Υλικών  
 • Στατιστική για Μηχανικούς

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ρευστομηχανική  
 • Επιστήμη Πολυμερών  
 • Τεχνική Θερμοδυναμική και Ισοζύγια  
 • Επιστήμη Υλικών  
 • Μικροβιολογία  
 • Εργαστήριο Υλικών

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μεταφορά Θερμότητας  
 • Μεταφορά Μάζας  
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση  
 • Χημικές Διεργασίες Ι  
 • Δυναμική και Ρύθμιση Διεργασιών  
 • Εργαστήριο Πολυμερών

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσικές Διεργασίες Ι  
 • Βιοχημικές Διεργασίες  
 • Σχεδιασμός Εργοστασίων  
 • Εργαστήριο Διεργασιών Ι  
 • Χημικές Διεργασίες ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ] 

 • Διοίκηση Παραγωγής και Έργων  
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων   
 • Γενική Οικολογία  
 • Επιχειρησιακή Έρευνα  
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες  
 • Εισαγωγή στην Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, για Μηχανικούς και Επιστήμονες

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εργαστήριο Σχεδιασμού Εργοστασίων  
 • Εργαστήριο Διεργασιών ΙΙ  
 • Φυσικές Διεργασίες ΙΙ  
 • Βιομηχανικές Χημικές Τεχνολογίες  
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Διεργασιών

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ] 

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης  
 • Στρατηγική Διοίκηση της Παραγωγής  
 • Τεχνολογία - ΚαινοτομίαΕπιχειρηματικότητα  
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων  
 • Επιχειρησιακή Έρευνα Ι
 • Οργανισμοί, Πληθυσμοί & Περιβάλλον  
 • Άσκηση σε Βιομηχανία Επιχειρήσεις

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική Εργασία  
 • Διπλωματική Εργασία Ι  
 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ  
 • Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ  
 • Διπλωματική Εργασία ΙV  
 • Διπλωματική Εργασία V  
 • Διπλωματική Εργασία VΙ

Μαθήματα Επιλογής Θεματικών Ενοτήτων

 • Μηχανική Υγρών Αποβλήτων  
 • Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών  
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων  
 • Ετερογενής Κατάλυση  
 • Μοριακή Φασματοσκοπία  
 • Επιστήμη Επιφανειών  
 • Παραγωγή/ Μορφοποίηση Βιομηχανικών Υλικών  
 • Νανοϋλικά/ Νανοτεχνολογία  
 • Βιοϋλικά

10ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική Εργασία VΙΙ  
 • Διπλωματική Εργασία VΙΙΙ  
 • Διπλωματική Εργασία ΙΧ  
 • Διπλωματική Εργασία Χ  
 • Διπλωματική Εργασία ΧΙ  
 • Διπλωματική Εργασία XΙΙ

Μαθήματα Επιλογής Θεματικών Ενοτήτων

 • Εφαρμογές και Προσομοίωση Φαινομένων Μεταφοράς  
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων  
 • Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Αντιδραστήρων  
 • Ηλεκτροχημικές Διεργασίες  
 • Αιωρήματα και Γαλακτώματα  
 • Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία  
 • Διάβρωση και Προστασία Υλικών  
 • Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την παραγωγή τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών μέχρι φαρμάκων η Χημική Μηχανική αναγνωρίζεται πλέον όλο και πιο πολύ ως επιστήμη και πρακτική «χωρίς σύνορα».

 • Ως Χημικός Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών, με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας με τα συνοδό τεχνικά και κτηριακά έργα, με όρους αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος και με τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει δε τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασική μηχανική, την Οικονομική και την Πληροφορική.  
   

Σύμφωνα με το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ. Α’/05.11.2018)

 

 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης εγκαταστάσεων διεργασιών και ειδικών χρήσεων.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.
 • Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης βασικού και εξυπηρετικού εξοπλισμού διεργασιών.
 • Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διεργασιών.
 • Σχεδιασμός συσκευών και αντιδραστήρων διεργασιών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δεξαμενές καθίζησης, σακόφιλτρα, πύργοι πλύσης αερίων, ξηραντήρια, βιοφίλτρα, κλίνες, κυκλώνες, υδροκυκλώνες, εναλλάκτες θερμότητας, βιοαντιδραστήρες μεμβρανών.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε εγκαταστάσεις διεργασιών.
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και έλεγχος ποιότητος των υλικών.
 • Χαρακτηρισμός και τυποποίηση υλικών.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων.
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Άσκηση καθηκόντων Χημικού Ναυτιλίας.
 • Εκπόνηση Χημικών Μελετών και Έρευνας.
 • Εκπόνηση Χημικών και Χημικοτεχνικών Μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.
 • Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
 • Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων, ενδεικτικά αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων.
 • Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (π.χ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Ανάπτυξη και Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).
 • Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 • Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητας.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).

 

 Ωστόσο, στη σημερινή αγορά εργασίας, οι Χημικοί Μηχανικοί έχουν πολλές επιλογές εξειδίκευσης για να διαλέξουν, οι οποίες αντανακλούν τις ποικίλες εφαρμογές της μηχανικής σε διάφορους κλάδους.
 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

έχει ως κύρια δραστηριότητα

 • την ανάπτυξη και το σχεδιασμό διεργασιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • για την παραγωγή και βελτιστοποίηση προϊόντων,
 • την μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • την τεχνολογία των υλικών,
 • την περιβαλλοντική διαχείριση,
 • την προστασία και εκμετάλλευση των φυσικών και ορυκτών πόρων,
 • την τεχνολογία τροφίμων καθώς και
 • την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με εφαρμογές σε τομείς όπως
  • η βιομηχανία,
  • το περιβάλλον,
  • η ενέργεια,
  • η βιοτεχνολογία,  
  • η νανοτεχνολογία,
  • η βιοϊατρική και
  • η αειφορία.

 

 Οι επαγγελματικές δυνατότητες των Χημικών Μηχανικών μπορούν να διαχωριστούν ως εξής:

 • Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, πετρελαιο¬ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, υφάσματα, πλαστικά κ.α.)
 • Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή έρευνα.
 • Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιοι Οργανισμοί.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

 • Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές.
 • Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊόντων.
 • Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών.

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Υπάρχουν ακόμη επαγγελματικές δυνατότητες, εκτός από τις παραπάνω κλασικές, που μπορούν να ενταχθούν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του, όπως

 • Οικολογική Τεχνολογία,
 • Περιβαλλοντική Μηχανική,
 • Προγραμματισμός,
 • Ασφάλεια και Συντήρηση έργων,
 • Πληροφορική,
 • Βιοφυσική και Βιοχημική Μηχανική.

Όσον αφορά στις Μελέτες και Έργα του Δημοσίου, στην παρούσα φάση, ο/η Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός μπορεί να εγγραφεί ως μελετητής/τρια στις κατηγορίες Μελετών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

 •  5          Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας 
 • 14        Ενεργειακές μελέτες  
 • 15        Μελέτες βιομηχανιών
 • 17        Χημικές μελέτες και έρευνες 
 • 18        Μελέτες χημικής μηχανικής & χημικών εγκαταστάσεων
 • 27        Περιβαλλοντικές μελέτες

Επίσης, μπορεί να εγγραφεί ως εργολήπτης/πτρια στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του ιδίου Υπουργείου.

Ο/η Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος δύναται να εγγραφεί στις ακόλουθες κατηγορίες ΜΕΚ για Χημικούς Μηχανικούς:

 • Έργα Βιομηχανικά Ενεργειακά
 • Έργα Καθαρισμού και επεξεργασίας & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Έργα Πρασίνου

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο