Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
13.012
Βάση 2022
13.526
Εισακτέοι
310
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,10

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 26%

 Αρχαία Ελληνικά 26%

 Ιστορία 22%

Λατινικά 26%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0109
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Κλα­σι­κής Φιλολογίας
2. Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ)
3. Γλωσσολογίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

To Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους και ταυτόχρονα μεγαλύτερους ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, ο οποίος διαδραμάτισε από τα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού Κράτους σημαίνοντα ρόλο στην επιστημονική και εκπαιδευτική πορεία της χώρας, με σταθερή προσήλωση στις ανθρωπιστικές αξίες και τον πολιτισμό.

 Βασικός σκοπός του Τμήματος αποτελεί η ανάδειξη του πολιτισμού και των αρχών τις οποίες υπηρετεί ως κατεξοχήν Τμήμα των Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς τοποθετεί τον εκπαιδευόμενο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό φοιτητή και τους αποφοίτους του στο κέντρο μιας νέας παραγωγικής διαδικασίας, που έχει ως στόχο την αξιοποίηση υψηλών προϊόντων του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τη διάχυσή τους προς όλον τον κόσμο.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Κλασσικής Φιλολογίας
 2. Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
 3. Νεοελληνικής Φιλολογίας
 4. Γλωσσολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων
 • Κυπριακών Μελετών
 • Νεοελληνικής Φιλολογίας
 • Παλαιογραφίας
 • Παπυρολογίας
 • Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας
 • Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα µαθήµατα του προγράμματος διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής.

Το 1ο και το 2ο εξάμηνο σπουδών είναι κοινά για τους φοιτητές/ τριες.

 • Στην αρχή του Β΄έτους οι φοιτητές/τριες  επιλέγουν μία εκ των τριών κατευθύνσεων για την εξειδίκευσή τους στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία, στη Μεσαιωνική/Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία και στη Γλωσσολογία αντίστοιχα. 

Για τα δύο (2) πρώτα έτη, προβλέπονται επτά (7) µαθήµατα ανά εξάµηνο (σύνολο 28 µαθήµατα). Το περισσότερα µαθήµατα των δύο πρώτων εξαµήνων είναι γενικού υποβάθρου, ενώ τα µαθήµατα των δύο επόµενων είναι κυρίως ειδικού υποβάθρου. Η εξειδίκευση συνεχίζεται και εντείνεται στα επόµενα δύο έτη µε οκτώ (8) µαθήµατα ανά εξάµηνο (σύνολο 32 µαθήµατα).

 

 

Προσφέρονται συνολικά δώδεκα (12) υποχρεωτικά αλλά και κατ’ επιλογήν µαθήµατα παιδαγωγικής κατάρτισης, τα οποία έχουν ενσωµατωθεί στο πρόγραμμα σπουδών και προσφέρονται από το Τµήµα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας και στοχεύουν στην πιστοποιηµένη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια των αποφοίτων.

 

 

Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής του 6ου εξαμήνου σπουδών με συνολική διάρκεια οκτώ (8) εβδομάδες (2 μήνες) σε Φορείς Υποδοχής του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι/ όσες φοιτητές/τριες φοιτούν στο 4ο ή στο 3ο έτος φοίτησης και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς συγκεκριμένα μαθήματα. 

 

1ο Εξάμηνο

 • Θεματογραφία - Γλωσσικές ασκήσεις
 • Ηρόδοτος [Εισαγωγή στην ιστοριογραφία. Ερμηνεία κειμένων]
 • Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και Γραμματεία
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
 • Εισαγωγή στη Λαογραφία
 • Εισαγωγή στην επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (κλάδοι, βασικές έννοιες)

2ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία – Παπυρολογία – Παλαιογραφία – Κριτική κειμένου
 • Σοφοκλής [Εισαγωγή στη δραματική ποίηση και στην τραγωδία. Ερμηνεία κειμένων. Μετρική]
 • Λατινική Φιλολογία -Μεταφραστική θεωρία και πράξη  
 • Εκλογή Βυζαντινών κειμένων
 • Εποχές και συγγραφείς (12ος-18ος αι.) 
 • Ρεύματα και συγγραφείς  (19ος- 20ός αι.)
 • Ιστορική Γλωσσολογία: Εισαγωγή στην Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία,  Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας

3ο Εξάμηνο  

Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας 

 • Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
 •  Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Λατινική Φιλολογία – Έπος
 • Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
 • Νεοελλ. Λογοτεχνία 12ου - 17ου  αι. Ι (Διγενής-Σατιρική ποίηση-Μυθιστ., κ.ά.)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου αι. (Νεοελληνικός Διαφωτισμός-Δημοτικό Τραγούδι-Ποίηση-Πεζογραφία-Θέατρο, Ποιητική και Ρητορική, κ.ά.)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. VI (Η πεζογραφία από το 1930 και εξής: Τσίρκας-Αλέξ. Κοτζιάς-Φραγκιάς-Χατζής-Καχτίτσης, κ.ά.)
 • Δομή της Νέας Ελληνικής: Φωνολογία - Μορφολογία -Σημασιολογία  - Λεξιλόγιο 
 • Αρχαία Ιστορία Α΄

 Κατεύθυνση Μεσαιωνικής - Νεοελληνικής Φιλολογίας

 • Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
 • Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Λατινική Φιλολογία-΄Επος ή Αρχαία Ιστορία Α΄
 • Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. Ι (Διγενής-Σατιρική ποίηση-Μυθιστ., κ.ά.)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου αι. (Νεοελληνικός Διαφωτισμός-Δημοτικό Τραγούδι-Ποίηση-Πεζογραφία-Θέατρο, Ποιητική και Ρητορική, κ.ά.)
 • Δομή της Νέας Ελληνικής: Φωνολογία - Μορφολογία - Σημασιολογία - Λεξιλόγιο 

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

 • Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου [Εισαγωγή στην αρχαϊκή επική ποίηση. Γλώσσα και μέτρο. Ερμηνεία κειμένων]
 • Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Λατινική Φιλολογία- ΄Επος ή Αρχαία Ιστορία Α΄
 • Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. Ι (Διγενής-Σατιρική ποίηση-Μυθιστ., κ.ά.) ή Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου αι. (Νεοελληνικός Διαφωτισμός-Δημοτικό Τραγούδι-Ποίηση Πεζογραφία-Θέατρο, Ποιητική και Ρητορική, κ.ά.) ή Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. VI (Η πεζογραφία από το 1930 και εξής: Τσίρκας-Αλέξ. Κοτζιάς-Φραγκιάς-Χατζής-Καχτίτσης, κ.ά.)
 • Φωνητική - Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
 • Μορφολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)

4ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας 

 • Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Πλάτων [Εισαγωγή στην προ Πλάτωνος ελληνική φιλοσοφία. Ερμηνεία κειμένων]
 • Λατινική Φιλολογία– Ρητορεία
 • Φιλολογική Λαογραφία
 • Κοινωνική Λαογραφία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. ΙΙ (Λογοτεχνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης, κ.ά.)
 • Δομή της Νέας Ελληνικής. Σύνταξη
 • Προϊστορική Αρχαιολογία ή Παιδαγωγική ή Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

 Κατεύθυνση Μεσαιωνικής - Νεοελληνικής Φιλολογίας

 • Ομηρος. [Εισαγωγή στα ομηρικά έπη. Ερμηνεία χωρίων της Ιλιάδος] ή Πλάτων (Εισαγωγή στην προ Πλάτωνος Ελληνική Φιλολογία. Ερμηνεία Κειμένων)
 • Λατινική Φιλολογία – Ρητορεία
 • Παλαιογραφία ή Κοινωνική Λαογραφία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου  αι. ΙΙ (Νεοελληνικός Διαφωτισμός-Δημοτικό Τραγούδι-Ποίηση-Πεζογραφία-Θέατρο, Ποιητική και Ρητορική, κ.ά.)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. Ι  (Ποίηση: Σολωμός-Κάλβος-Ρομαντισμός, κ.ά.)
 • Δομή της Νέας Ελληνικής: Σύνταξη  
 • Προϊστορική  Αρχαιολογία ή Παιδαγωγική ή Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

 • Αρχαϊκή λυρική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Λατινική Φιλολογία- Ρητορεία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. ΙΙ (Λογοτεχνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης, κ.ά.) ή ή Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. V (Η ποίηση από το 1930 και εξής: ΥπερρεαλισμόςΣαχτούρης-Αναγνωστάκης-Σινόπουλος-Καρούζος, κ.ά.)
 • Σύνταξη Α΄ (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
 • Σημασιολογία
 • Πραγματολογία
 • Φιλολογική Λαογραφία ή Κοινωνική Λαογραφία ή Παιδαγωγική ή Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας 

 • Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] 
 • Αττικοί ρήτορες 
 • Λατινική Φιλολογία - Λυρική ποίηση
 • Συγκριτική Φιλολογία
 • Θεωρία Λογοτεχνίας
 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
 • Αρχαία Ιστορία Β΄(Ελληνιστική και Ρωμαϊκή) 
 • Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα
 • Σχολική Ψυχολογία

Κατεύθυνση Μεσαιωνικής - Νεοελληνικής Φιλολογίας

 • Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Κείμενα Βίου και Πολιτισμού των Βυζαντινών
 • Νεωτερική Λαογραφία ή Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. V (Η ποίηση από το 1930 και εξής: Υπερρεαλισμός-Σαχτούρης-Αναγνωστάκης-Σινόπουλος-Καρούζος, κ.ά.)
 • Συγκριτική Φιλολογία
 • Θεωρία Λογοτεχνίας
 • Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ή Αρχαία Ιστορία Β΄ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή)
 • Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα
 • Σχολική Ψυχολογία

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

 • Ευριπίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Λατινική Φιλολογία - Λυρική ποίηση
 • Υμνογραφία ή Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ή Αρχαία Ιστορία Β΄ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή)
 • Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία - Μορφολογία)
 • Ψυχογλωσσολογία – Νευρογλωσσολογία
 • Σύνταξη Β' ή Κατάκτηση - Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας 
 • Παιδαγωγικά: Αναλυτικά Προγράμματα 
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία ή Σχολική Ψυχολογία

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας 

 • Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας [Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα ή νέα αντικείμενα] 
 • Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη] 
 • Μεταγενέστερη γραμματεία 
 • Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
 • Υμνογραφία ή Κείμενα Βίου και Πολιτισμού των Βυζαντινών ή Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης ή Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία ή  Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. ΙΙ (Πεζογραφία: Ραγκαβής-Ροΐδης-Βικέλας-Βιζυηνός-Παπαδιαμάντης, κ.ά.) ή Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου  αι. Ι (Ποίηση: Σολωμός-Κάλβος-Ρομαντισμός, κ.ά.)
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία ή Βυζαντινή Ιστορία ή Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Πρακτική Άσκηση ή Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Κατεύθυνση Μεσαιωνικής - Νεοελληνικής Φιλολογίας

 • Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη]
 • Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
 • Υμνογραφία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. ΙΙ (Ποίηση: Σολωμός-Κάλβος-Ρομαντισμός, κ.ά.) ή Εφαρμογές στη Συγκριτική Φιλολογία ή Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία ή Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης ή Εξελικτική ψυχοπαθολογία ή Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Σεμινάριο  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ [Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας – Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα και νέα αντικείμενα]
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Βυζαντινή Ιστορία
 • Μεσαιωνική Φιλοσοφία ή Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

 • Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας [Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα ή νέα αντικείμενα] ή Μεταγενέστερη γραμματεία
 • Κωμωδία [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων του Αριστοφάνη] ή Παιδαγωγικά: Παιδαγωγική Ψυχολογία ή Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση θεωρίας και πράξης ή Εξελικτική ψυχοπαθολογία
 • Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
 • Θεωρία Λογοτεχνίας
 • Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής
 • Γνωστική Γλωσσολογία ή Πειραματική Γλωσσλογία ή L2/FL for learners with atypical development ή Συγκριτική Φιλολογία ή Βυζαντινή Ιστορία
 • Γλωσσική Κατάκτηση
 • Πρακτική άσκηση ή Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ή Μεσαιωνική Φιλοσοφία

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας 

 • Ελληνιστική ποίηση [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Λατινική Φιλολογία –Ελεγεία
 • Νεώτερη Ελληνική Ιστορία ή Σεμινάριο Λατινικής Φιλολογίας 
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. Ι (Η ποίηση από το γύρισμα του αιώνα στο μεσοπόλεμο: Καβάφης-Σικελιανός-Βάρναλης-Καρυωτάκης, κ.ά.) ή Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙ (Η πεζογραφία από το γύρισμα του αιώνα μέχρι το μεσοπόλεμο: Χατζόπουλος-Θεοτόκης-Καζαντζάκης, κ.ά.)
 • Βυζαντινή Ρητορική – Επιστολογραφία
 • Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία - Μορφολογία)
 • Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών

Κατεύθυνση Μεσαιωνικής - Νεοελληνικής Φιλολογίας

 • Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] ή Ελληνιστική Ποίηση (Εισαγωγή-Ερμηνεία κειμένων)
 • Λατινική Φιλολογία - Ελεγεία ή Μέθοδοι προσέγγισης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ή Συγκριτική Λαογραφία
 • Σεμινάριο Νεοελληνικής Φιλολογίας Β΄ [Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Θέματα εξειδίκευσης στα διδασκόμενα αντικείμενα και νέα αντικείμενα]
 • Βυζαντινή Ρητορική – Επιστολογραφία
 • Κειμενογλωσσολογία - Ανάλυση Λόγου
 • Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
 • Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική της Λογοτεχνίας
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. Ι (Η ποίηση από το γύρισμα του αιώνα στο μεσοπόλεμο: Καβάφης-Σικελιανός-Βάρναλης-Καρυωτάκης, κ.ά.)

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

 • Θουκυδίδης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] ή Ελληνιστική ποίηση (Εισαγωγή - Ερμηνεία κειμένων)
 • Κοινωνιογλωσσολογία ή Λατινική Φιλολογία- Ελεγεία ή Νεότερη Ελληνική Ιστορία
 • Βυζαντινή Ρητορική - Επιστολογραφία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. Ι (Ποίηση: Σολωμός-Κάλβος-Ρομαντισμός, κ.ά.)
 • Κειμενογλωσσολογία -Ανάλυση λόγου
 • Ιστορία Γλωσσολογίας ή Εκπαιδευτική Γλωσσολογία ή Κλινική Γλωσσολογία
 • Παιδαγωγικά: Ειδική Διδακτική της Γλώσσας
 • Ελεύθερη Επιλογή 

 8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας 

 • Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] 
 • Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Ομήρου Οδύσσεια [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]  ή Λαογραφία και ιστορία των παραμυθιών
 • Λατινική Φιλολογία: Δράμα – Κωμωδία
 • Κοινωνιογλωσσολογία ή  Λατινική Πεζογραφία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙΙ (Ποίηση 1930: Σεφέρης-Ελύτης-Ρίτσος, κ.ά.) ή Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού  αι. ΙV (Πεζογραφία 1930: Μυριβήλης-Θεοτοκάς-Πολίτης-Καραγάτσης-Πεντζίκης-Αξιώτη, κ.ά.)
 • Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
 • Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Διδακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Μεσαιωνικής - Νεοελληνικής Φιλολογίας

 • Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] ή Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Σεμινάριο Βυζαντινής Φιλολογίας - (Επιλογή ενός θέματος) Φιλολογία στο Βυζάντιο ή Αγιολογία ή Θεολογική - Φιλοσοφική Γραμματεία ή Κοσμική Ποίηση - Πεζογραφία
 • Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄ ή Λαογραφία και ιστορία των παραμυθιών
 • Ιστορία και Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙ (Η πεζογραφία από το γύρισμα του αιώνα μέχρι το μεσοπόλεμο: Χατζόπουλος-Θεοτόκης-Καζαντζάκης, κ.ά.) ή Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙΙ (Ποίηση 1930: Σεφέρης-Ελύτης-Ρίτσος, κ.ά.)
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙV (Πεζογραφία 1930: Μυριβήλης-Θεοτοκάς-ΠολίτηςΚαραγάτσης-Πεντζίκης-Αξιώτη, κ.ά.) ή Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. VI (Η πεζογραφία από το 1930 και εξής: Τσίρκας-Αλέξ. ΚοτζιάςΦραγκιάς-Χατζής-Καχτίτσης, κ.ά.)
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Διδακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Γλωσσολογίας

 • Αριστοτέλης [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Αισχύλος [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων] ή Ομήρου Οδύσσεια [Εισαγωγή. Ερμηνεία κειμένων]
 • Λατινική Φιλολογία- Δράμα - Κωμωδία ή Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. ΙΙΙ (Ποίηση 1930: Σεφέρης-Ελύτης-Ρίτσος, κ.ά.) ή Λαογραφία και Ιστορία των παραμυθιών
 • Πτυχιακή εργασία ή επιλογή 2 μαθημάτων
 • Παιδαγωγικά: Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας:Διδακτική Άσκηση
 • Ελεύθερη Επιλογή 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ παρέχει στους/στις αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

Ως καθηγητές/τριες Φιλόλογοι (ΠΕ02) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 • σε Δημόσια και σε Ιδιωτικά Σχολεία
 • σε ιδιωτικά φροντιστήρια
 • σε διαπολιτισμικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
  • στη Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  

 Oι απόφοιτοι/ες θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

Ως Ωρομίσθιοι καθηγητές/τριες 

 • σε διάφορες σχολές (I.E.K., Σχολές O.A.E.Δ. κ.ά.)


Ως Καθηγητές/τριες φιλολογίας ειδικής αγωγής,

 εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 

Ως Εκπαιδευτές/τριες Ελληνικής Γλώσσας/Γλωσσικού Γραμματισμού 

 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και
 • στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης 

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

 

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ως Συγγραφείς

 • βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, 

 

Ως διορθωτές/τριες και επιμελητές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, 
 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα διάφορα μέσα επικοινωνίας

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων - Διορθωτών Κειμένων.

 

Ως λεξικογράφοι

 • απασχολούμενοι στη σύνταξη, επεξεργασία και διαχείριση λεξικών και άλλων έργων αναφοράς, τεκμηριώνοντας το λεξιλόγιο, τις έννοιες και τη χρήση λέξεων σε διαφορετικές γλώσσες ή εξειδικευμένα πεδία.

 

Ως στελέχη

 • σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

Ως εξειδικευμένο προσωπικό επιμέλειας, διαχείρισης και οργάνωσης

 •  πολιτιστικών κέντρων, εκθέσεων, μουσείων και συλλογών

 

Ως αρθρογράφοι, δημιουργοί περιεχόμενου και συντάκτες/τριες

 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα κοινωνικά μέσα

 

Επιπλέον, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των κειμένων και η χρήση υπολογιστικών μεθόδων στη γλωσσική ανάλυση καθιστούν τους/τις φιλολόγους με υπολογιστικές δεξιότητες περιζήτητους:

 •  σε ρόλους που σχετίζονται με την ανάπτυξη γλωσσικής τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας, μηχανών μηχανικής μετάφρασης ή άλλων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με τη γλώσσα.

Ακόμη, οι πτυχιούχοι Γλωσσολογίας με την κατάλληλη εξειδίκευση μπορούν να απασχοληθούν και στον τομέα της Δικαστικής Γλωσσολογίας

 •  αναλύοντας γλωσσικά στοιχεία σε νομικές υποθέσεις, όπως η εγκληματολογική φωνητική δηλαδή η γλωσσική ανάλυση προφορικού ή/και γραπτού λόγου, ώστε να παρέχουν πληροφορίες για ποινικές έρευνες ή νομικές διαδικασίες.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ (16:05)

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο