Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
9.510
Βάση 2022
10.210
Εισακτέοι
150
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 30%

 Ιστορία 20%

Λατινικά 20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0189
Πόλη
Καλαμάτα
Κατευθύνσεις

1. Κλασικής Φιλολογίας
2. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
3. Γλωσσολογίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει ως σκοπό:

 • να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την κλασική και σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία και τη γλωσσολογία και να μελετά τα φιλοσοφικά ρεύματα που επηρεάζουν την εξέλιξή τους
 • να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία
 • να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και
 • να συμβάλλει στη μελέτη της επίδρασης της βυζαντινής κληρονομιάς στον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό και των στοιχείων που διαμορφώνουν σήμερα την οικουμενικότητά του.

Το Τμήμα Φιλολογίας συνδυάζει τα παραδοσιακά γνωστικά αντικείμενα με νέες ειδικότητες: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νέα Ελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Παλαιογραφία, Παπυρολογία, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Συγκριτική Γραμματολογία, Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Λαογραφία, Ιστορία, Παιδαγωγικά, Ειδική διδακτική για παιδιά με ειδικές ανάγκες, Ειδική διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και χρήση εφαρμογών λογισμικού στη φιλολογική έρευνα.

 

 

 • Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης
 • Διαχρονικής Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας «Νίκος Καρούζος»
 • Συγκριτικής Γραμματολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει

 • τριάντα τέσσερα (34) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού,
 • δώδεκα (12) Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεματικού Κύκλου και
 • τέσσερα (4) από τα προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής.

Τα μαθήματα των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά για όλους τους/τις φοιτητές/ φοιτήτριες. Στο τέλος του 4ου εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν Θεματικό Κύκλο.

 

 

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και εκπονείται κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών. Αντιστοιχεί σε 4 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και μπορεί να αντικατασταθεί με ένα μάθημα επιλογής άλλης ειδικότητας.

 

 

Στο 5ο εξάμηνο σπουδών του τμήματος προσφέρεται ως μάθημα Επιλογής η Πρακτική άσκηση και πραγματοποιείται σε συνεργασία με φορείς απασχόλησης του ιδιωτικού (τουλάχιστον 55%) και του δημοσίου τομέα.

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
 • Λατινική Θεματογραφία
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
 • Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία και στη Διδακτική της
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία: Ειδικά θέματα διδακτικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

2ο Εξάμηνο

 • Επική Ποίηση: Όμηρος – Οδύσσεια
 • Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων)
 • Κειμενογλωσσολογία – Ανάλυση λόγου
 • Νεοελληνική Φιλολογία: Από τις αρχές έως και τον 17ο αιώνα
 • Θέματα Αρχαίας Ιστορίας
 • Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας

3ο Εξάμηνο

 • Αττικοί Ρήτορες
 • Λατινική Πεζογραφία: Ρητορική
 • Νεοελληνική Φιλολογία:18ος αιώνας - 1930
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
 • Δραματική Ποίηση: Σοφοκλής 
 • Εισαγωγή στην Παλαιογραφία -Κωδικολογία - Εκδοτική

4ο Εξάμηνο

 • Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 1
 • Εφαρμογές λογισμικού στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων – Θεωρίες Μάθησης
 • Λατινική Ποίηση: Έπος
 • Νεοελληνική Φιλολογία: Από το 1930 έως σήμερα
 • Ηρόδοτος - Θουκυδίδης - Ξενοφών
 • Ευριπίδης 

5ο Εξάμηνο

 • Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας 
 • Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 2 

Θεματικός κύκλος «Κλασική Φιλολογία»

 • Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 
 • Πλάτων 
 • Παπυρολογία 

Θεματικός κύκλος «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

 • Δημοτικό Τραγούδι - Νεοελληνική λογοτεχνία της Κύπρου
 • Μεταβυζαντινή Γραμματεία - Κρητική λογοτεχνία
 • Καβάφης - Καρυωτάκης - Σικελιανός - Βάρναλης

Θεματικός κύκλος «Γλωσσολογία»

 • Κοινωνιογλωσσολογία  
 • Σημασιολογία – Πραγματολογία  
 • Δημοτικό Τραγούδι – Νεοελληνική λογοτεχνία της Κύπρου

Μαθήματα Επιλογής

 • Λαογραφία: Μνημεία του λόγου
 • Εκπαιδευτική ένταξη και διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με αυτισμό
 • Διδακτική μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) Ι
 • Παγκόσμια Λογοτεχνία Ι
 • Θεωρίες της Αφήγησης

6ο Εξάμηνο

 • Η Νεότερη Ιστορία και η Διδακτική της μέσα από τις πηγές
 • Φωνολογία και μορφολογία της Αρχαίας Ελληνικής

Θεματικός κύκλος «Κλασική Φιλολογία»

 • Ησίοδος – Ομηρικοί Ύμνοι 
 • Λατινική Δραματική Ποίηση
 • Ελληνιστική Γραμματεία 

Θεματικός κύκλος «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

 • Βυζαντινή Φιλολογία: Μέσοι Χρόνοι (7ος-12ος αι.)
 • Επτανησιακή Σχολή
 • Αθηναϊκός Ρομαντισμός - Γενιά του 1880 

Θεματικός κύκλος «Γλωσσολογία»

 • Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων  
 • Υπολογιστική Γλωσσολογία  
 • Επτανησιακή Σχολή

Μαθήματα Επιλογής

 • Θέματα Ελληνικής Παλαιογραφίας 
 • Πρακτική Άσκηση 
 • Παιδαγωγική της σχολικής ένταξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Λαογραφία: Παροιμιακός Λόγος. Παραμύθι
 • Νεότερη Φιλοσοφία
 • Παγκόσμια Λογοτεχνία ΙΙ 
 • Θέματα Βυζαντινού Πολιτισμού
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων με εφαρμογές ΤΠΕ
 • Ύστερο Έπος  
 • Από τον Μοντερνισμό στον Μεταμοντερνισμό

7ο Εξάμηνο

 • Συγκριτική Γραμματολογία
 • Επική Ποίηση: Όμηρος-Ιλιάδα 
 • Διδακτική της Γλώσσας και των Φιλολογικών Μαθημάτων. Διδακτικές Ασκήσεις με ΤΠΕ

Θεματικός κύκλος «Κλασική Φιλολογία»

 • Δραματική Ποίηση: Αισχύλος 
 • Αρχαίο Αττικό Δίκαιο
 • Αριστοτέλης 

Θεματικός κύκλος «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

 • Βυζαντινή Υμνογραφία 
 • Βιζυηνός - Παπαδιαμάντης - Ροΐδης - Καρκαβίτσας - Καζαντζάκης
 • Κείμενα εκπροσώπων της Γενιάς του ’30. Ποίηση - Πεζογραφία

Θεματικός κύκλος «Γλωσσολογία»

 • Η ετυμολογία στην εκμάθηση της γλώσσας
 • Επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας
 • Αριστοτέλης

8ο Εξάμηνο

 • Βυζαντινή Ποίηση
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
 • Δραματική Ποίηση: Αριστοφάνης -Μένανδρος

Θεματικός κύκλος «Κλασική Φιλολογία»

 • Πίνδαρος - Βακχυλίδης 
 • Λατινική Ποίηση: Λυρική ποίηση και Ελεγεία
 • Μεταγενέστερη Πεζογραφία: Κείμενα Β΄ Σοφιστικής

Θεματικός κύκλος «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

 • Βυζαντινή Ιστοριογραφία: Παλαιολόγειοι Χρόνοι
 • Eκδοτικά και Βιβλιογραφικά ζητήματα Νεοελλήνων συγγραφέων
 • Μεταπολεμική Ελληνική Λογοτεχνία (Ποίηση - Πεζογραφία)

Θεματικός κύκλος «Γλωσσολογία»

 • Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
 • Γλωσσολογικές θεωρίες  
 • Πίνδαρος – Βακχυλίδης

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 


 

Οδηγός Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρέχει στους/στις αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Eιδικότερα,

 

 

Ως καθηγητές/τριες Φιλόλογοι (ΠΕ02) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 • σε Δημόσια και σε Ιδιωτικά Σχολεία
 • σε ιδιωτικά φροντιστήρια
 • σε διαπολιτισμικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
  • στη Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  

 Oι απόφοιτοι/ες θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

Ως Ωρομίσθιοι καθηγητές/τριες 

 • σε διάφορες σχολές (I.E.K., Σχολές O.A.E.Δ. κ.ά.)


Ως Καθηγητές/τριες φιλολογίας ειδικής αγωγής,

 εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 

Ως Εκπαιδευτές/τριες Ελληνικής Γλώσσας/Γλωσσικού Γραμματισμού 

 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και
 • στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης 

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

 

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ως Συγγραφείς

 • βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, 

 

Ως διορθωτές/τριες και επιμελητές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, 
 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα διάφορα μέσα επικοινωνίας

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων - Διορθωτών Κειμένων.

 

Ως λεξικογράφοι

 • απασχολούμενοι στη σύνταξη, επεξεργασία και διαχείριση λεξικών και άλλων έργων αναφοράς, τεκμηριώνοντας το λεξιλόγιο, τις έννοιες και τη χρήση λέξεων σε διαφορετικές γλώσσες ή εξειδικευμένα πεδία.

 

Ως στελέχη

 • σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

Ως εξειδικευμένο προσωπικό επιμέλειας, διαχείρισης και οργάνωσης

 •  πολιτιστικών κέντρων, εκθέσεων, μουσείων και συλλογών

 

Ως αρθρογράφοι, δημιουργοί περιεχόμενου και συντάκτες/τριες

 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα κοινωνικά μέσα

 

Επιπλέον, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των κειμένων και η χρήση υπολογιστικών μεθόδων στη γλωσσική ανάλυση καθιστούν τους/τις φιλολόγους με υπολογιστικές δεξιότητες περιζήτητους:

 •  σε ρόλους που σχετίζονται με την ανάπτυξη γλωσσικής τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας, μηχανών μηχανικής μετάφρασης ή άλλων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με τη γλώσσα.

Ακόμη, οι πτυχιούχοι Γλωσσολογίας με την κατάλληλη εξειδίκευση μπορούν να απασχοληθούν και στον τομέα της Δικαστικής Γλωσσολογίας

 •  αναλύοντας γλωσσικά στοιχεία σε νομικές υποθέσεις, όπως η εγκληματολογική φωνητική δηλαδή η γλωσσική ανάλυση προφορικού ή/και γραπτού λόγου, ώστε να παρέχουν πληροφορίες για ποινικές έρευνες ή νομικές διαδικασίες.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλολογία στο άρθρο μας εδώ.


 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Φιλολογίας

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο