Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
9.558
Βάση 2022
9.118
Εισακτέοι
200
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 26%

 Αρχαία Ελληνικά 26%

 Ιστορία 22%

 Λατινικά 26%

Κωδικός Σχολής
0115
Πόλη
Ρέθυμνο
Κατευθύνσεις

1. Κλασικών Σπουδών
2. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
3. Γλωσσολογίας
4. Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Tο Τμήμα Φιλολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως σκοπό του να καλλιεργεί και να προάγει τις σχετικές με τη Φιλολογία επιστήμες (Kλασική, Bυζαντινή και Nεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Θεατρολογία) μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας.

 Παρέχει στους/στις πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, συμβάλλοντας στην πρόοδο των φιλολογικών επιστημών εν γένει και στη βελτίωση του επιπέδου της Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης ειδικότερα.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Κλασικών Σπουδών
 2. Γλωσσολογίας 
 3. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
 4. Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών
 • Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής 
 • Λογοτεχνικών Ειδών και Ιστορίας της Λογοτεχνίας
 • Γλωσσικής Κατάκτησης και Γλωσσικής Επεξεργασίας 
 • Παπυρολογίας & Επιγραφικής
 • Γλωσσολογίας
 • Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και Γλωσσικής Τεχνολογίας

 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • εικοσιπέντε (25) μαθήματα Κορμού, δηλαδή βασικά μαθήματα Φιλολογίας που συνίστανται σε παραδόσεις (23) και σε ασκήσεις (2),
 • δεκαέξι (16) μαθήματα Κατεύθυνσης (που συνίστανται σε δώδεκα παραδόσεις και τέσσερα σεμινάρια)
 • τρεις (3) Ελεύθερες Επιλογές, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται η Πρακτική Άσκηση.

 

 

Το Τμήμα δίνει στους φοιτητές / στις φοιτήτριες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον σχετικό κύκλο μαθημάτων παιδαγωγικής και ειδικής διδακτικής προκειμένου να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 

 

Δίνεται η δυνατότητα στους/ στις φοιτητές/τριες που βρίσκονται τουλάχιστον στο 5ο εξάμηνο σπουδών να επιλέξουν ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, την πρακτική άσκηση και να εργαστούν για διάστημα τριών (3) μηνών σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους.

 

1ο Εξάμηνο

 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 
 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία 
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία 
 • Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία 
 • Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 

2ο Εξάμηνο

 • Λατινική Θεματογραφία 
 • Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας 
 • Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία 
 • Γραμματική: Επίπεδα Ανάλυσης της Ελληνικής Γλώσσας 
 • Εισαγωγή στην Τέχνη του Κινηματογράφου 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού

 3ο Εξάμηνο

 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας 
 • Εισαγωγή στη Σύνταξη 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Ένα μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

4ο Εξάμηνο

 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Εισαγωγή στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία του Βυζαντίου 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 
 • Ένα μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

Τομέας Κλασσικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία
 • Λατινική Θεματογραφία
 • Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας 

Επιλεγόμενα μαθήματα Κορμού

 • Επική Ποίηση
 • Λυρική Ποίηση
 • Δραματική Ποίηση 
 • Ιστοριογραφία και Βιογραφία
 • Φιλοσοφία, Ρητορική/Ρητορεία και λοιπή πεζογραφία
 • Λατινική Ποίηση 
 • Λατινική Πεζογραφία

Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Ανθολόγιο αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας και ποίησης
 • Επιλεγμένα Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
 • Ανθολόγιο λατινικής πεζογραφίας και ποίησης
 • Επιλεγμένα Κείμενα Λατινικής Λογοτεχνίας

Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή πέντε (5) ]

 • Παπυρολογία
 • Αρχαία ελληνική επιγραφική 
 • Διδακτική των αρχαίων γλωσσών 
 • Όμηρος, Ιλιάδα 
 • Όμηρος, Οδύσσεια 
 • Ησίοδος, Θεογονία 
 • Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 
 • Ομηρικοί ύμνοι 
 • Επύλλιο 
 • Πίνδαρος 
 • Βακχυλίδης
 • Χορική και μελική ποίηση 
 • Ελεγεία και ίαμβος 
 • Ελληνιστικό επίγραμμα 

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 

 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
 • Εισαγωγή στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία του Βυζαντίου
 • Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κορμού

 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Η νεοελληνική γραμματεία από τις απαρχές της έως το 1770
 • Η λογοτεχνία από το 1770 έως το 1900
 • Η λογοτεχνία από το 1900 έως σήμερα

Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Βυζαντινή λογοτεχνία: Κείμενα, βιβλιακός πολιτισμός,
 • μεθοδολογία της έρευνας
 • Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ανάγνωση κειμένων
 • Συγκριτική Φιλολογία

Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή (6) ] 

 • Το λογοτεχνικό είδος της διήγησης στο Βυζάντιο
 • Τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού
 • Ο Ακάθιστος Ύμνος
 • Βυζαντινή ποίηση από απαρχές έως 10ο αι.
 • Υμνογραφία του κανόνα
 • Υμνογραφία της Εικονομαχίας
 • Οι ύμνοι του Τριωδίου Αγιολογία
 • Η λογοτεχνία των θαυμάτων
 • Βυζαντινή Λαϊκή Μυθοπλασία
 • Ιστοριογραφία και Χρονογραφία
 • Ιστοριογραφία της εποχής των Παλαιολόγων
 • Χρονική Διήγηση του Νικήτα Χωνιάτη
 • Το Βυζαντινό ερωτικό μυθιστόρημα
 • Η Βυζαντινή ποίηση τον 11ο και 12ο αι.
 • Περιγραφές (Εκφράσεις) στη Βυζαντινή λογοτεχνία
 • Η σάτιρα στο Βυζάντιο
 • Η ποίηση του Μανουήλ Φιλή
 • Η επιστολογραφία κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο
 • Εγχειρίδια στρατηγικής θεωρίας
 • Η φιλολογική κίνηση στην εποχή των Μακεδόνων
 • Βυζαντινά κείμενα Ιατρικής και Διαιτολογία
 • Ελληνική βιβλιολογία
 • Πρώιμη κρητική λογοτεχνία
 • Η κρητική λογοτεχνία της ακμής
 • Βιτσέντζου Κορνάρου, Ερωτόκριτος
 • Δημοτικό τραγούδι
 • Νεοελληνικός Διαφωτισμό
 • Το ιστορικό μυθιστόρημα
 • Η ηθογραφία 
 • Η πεζογραφία από το 1900 έως το 1930 

Τομέας Γλωσσολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Εισαγωγή στη Θεωρητική γλωσσολογία
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της ελληνικής γλώσσας
 • Εισαγωγή στη Σύνταξη
 • Γραμματική: Επίπεδα ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 

 • Γενετική Γραμματική / Σύνταξη ΙΙ 
 • Γλωσσική Κατάκτηση – Ανάπτυξη της Γλώσσας
 • Εισαγωγή στη Φωνολογία
 • Εισαγωγή στη Σημασιολογία και στη Φιλοσοφία της Γλώσσας

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Τυπολογία γλωσσών
 • Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία-Διδακτική
 • Διγλωσσία, πολυγλωσσία και γλωσσική εξασθένιση
 • Κατάκτηση της Σύνταξης
 • Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία
 • Φωνολογία της Νέας Ελληνικής
 • Σύνταξη της Νέας Ελληνικής
 • Μαθηματικές μέθοδοι για τη Γλωσσολογία
 • Εισαγωγή στη θεωρία της Mινιμαλιστικής γραμματικής

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

Μαθήματα Κορμού

 • Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου
 • Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου

Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου (20ός αιώνας)
 • Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου

Μαθήματα Επιλογής

 • Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου
 • Ιστορία του κινηματογράφου Ι
 • Ιστορία του κινηματογράφου ΙΙ
 • Ιστορία του κινηματογράφου ΙΙΙ
 • Ιστορία του αμερικάνικου κινηματογράφου
 • Ιστορία του γαλλικού κινηματογράφου
 • Ιστορία του ιταλικού κινηματογράφου
 • Ιστορία του γερμανικού κινηματογράφου
 • Ρώσικος κινηματογράφος
 • Κινηματογράφος Ανατολικής Ευρώπης
 • Η ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο
 • Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος στον παγκόσμιο κινηματογράφο.
 • Ιστορική ανασκόπηση.
 • Το Ολοκαύτωμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο
 • Κινηματογράφος και εκπαίδευση
 • Ελληνική κινηματογραφική εκπαίδευση
 • Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου (από τις απαρχές μέχρι σήμερα)
 • Κινηματογράφος και δημοφιλές μουσικό θέατρο στην Ελλάδα (1888-1959)
 • Κρήτη και κινηματογράφος
 • Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος
 • Ιστορία της ελληνικής κινηματογραφικής πρωτοπορίας

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Tο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης παρέχει στους/στις πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, συμβάλλοντας στην πρόοδο των φιλολογικών επιστημών εν γένει και στη βελτίωση του επιπέδου της Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης ειδικότερα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

Ως καθηγητές/τριες Φιλόλογοι (ΠΕ02) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 • σε Δημόσια και σε Ιδιωτικά Σχολεία
 • σε ιδιωτικά φροντιστήρια
 • σε διαπολιτισμικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
  • στη Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  

 Oι απόφοιτοι/ες θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

Ως Ωρομίσθιοι καθηγητές/τριες 

 • σε διάφορες σχολές (I.E.K., Σχολές O.A.E.Δ. κ.ά.)


Ως Καθηγητές/τριες φιλολογίας ειδικής αγωγής,

 εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 

Ως Εκπαιδευτές/τριες Ελληνικής Γλώσσας/Γλωσσικού Γραμματισμού 

 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και
 • στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης 

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

 

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ως Συγγραφείς

 • βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, 

 

Ως διορθωτές/τριες και επιμελητές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, 
 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα διάφορα μέσα επικοινωνίας

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων - Διορθωτών Κειμένων.

 

Ως λεξικογράφοι

 • απασχολούμενοι στη σύνταξη, επεξεργασία και διαχείριση λεξικών και άλλων έργων αναφοράς, τεκμηριώνοντας το λεξιλόγιο, τις έννοιες και τη χρήση λέξεων σε διαφορετικές γλώσσες ή εξειδικευμένα πεδία.

 

Ως στελέχη

 • σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

Ως εξειδικευμένο προσωπικό επιμέλειας, διαχείρισης και οργάνωσης

 •  πολιτιστικών κέντρων, εκθέσεων, μουσείων και συλλογών
 • θεατρικών οργανισμών

 

Ως αρθρογράφοι, δημιουργοί περιεχόμενου και συντάκτες/τριες

 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα κοινωνικά μέσα

 

Επιπλέον, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των κειμένων και η χρήση υπολογιστικών μεθόδων στη γλωσσική ανάλυση καθιστούν τους/τις φιλολόγους με υπολογιστικές δεξιότητες περιζήτητους:

 •  σε ρόλους που σχετίζονται με την ανάπτυξη γλωσσικής τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας, μηχανών μηχανικής μετάφρασης ή άλλων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με τη γλώσσα.

Ακόμη, οι πτυχιούχοι Γλωσσολογίας με την κατάλληλη εξειδίκευση μπορούν να απασχοληθούν και στον τομέα της Δικαστικής Γλωσσολογίας

 •  αναλύοντας γλωσσικά στοιχεία σε νομικές υποθέσεις, όπως η εγκληματολογική φωνητική δηλαδή η γλωσσική ανάλυση προφορικού ή/και γραπτού λόγου, ώστε να παρέχουν πληροφορίες για ποινικές έρευνες ή νομικές διαδικασίες.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (5:01)

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο