Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Εισακτέοι
200
Βάση 2022
9.118
Βάση 2021
8.696
Πόλη
Ρέθυμνο
Κατευθύνσεις

1. Κλασικών Σπουδών
2. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
3. Γλωσσολογίας
4. Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Tο Τμήμα Φιλολογίας έχει ως αποστολή του να καλλιεργεί και να προάγει τις σχετικές με τη Φιλολογία επιστήμες (Kλασική, Bυζαντινή και Nεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Θεατρολογία) μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας. Παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, συμβάλλοντας στην πρόοδο των φιλολογικών επιστημών εν γένει και στη βελτίωση του επιπέδου της Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης ειδικότερα.

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Κλασικών Σπουδών
 2. Γλωσσολογίας 
 3. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
 4. Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών
 • Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής 
 • Λογοτεχνικών Ειδών και Ιστορίας της Λογοτεχνίας
 • Γλωσσικής Κατάκτησης και Γλωσσικής Επεξεργασίας 
 • Παπυρολογίας & Επιγραφικής
 • Γλωσσολογίας
 • Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και Γλωσσικής Τεχνολογίας

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • εικοσιπέντε (25) μαθήματα Κορμού, δηλαδή βασικά μαθήματα Φιλολογίας που συνίστανται σε παραδόσεις (23) και σε ασκήσεις (2),
 • Δεκαέξι (16) μαθήματα Κατεύθυνσης (που συνίστανται σε δώδεκα παραδόσεις και τέσσερα σεμινάρια)
 • Τρεις (3) Ελεύθερες Επιλογές, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται η Πρακτική Άσκηση.

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: Το Τμήμα δίνει στους φοιτητές / στις φοιτήτριες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον σχετικό κύκλο μαθημάτων παιδαγωγικής και ειδικής διδακτικής προκειμένου να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Πρακτική Άσκηση: Δίνεται η δυνατότητα στους/ στις φοιτητές/τριες που βρίσκονται τουλάχιστον στο 5ο εξάμηνο σπουδών να επιλέξουν ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, την πρακτική άσκηση και να εργαστούν για διάστημα τριών (3) μηνών σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1ο Εξάμηνο

 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 
 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία 
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία 
 • Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία 
 • Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 

2ο Εξάμηνο

 • Λατινική Θεματογραφία 
 • Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας 
 • Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία 
 • Γραμματική: Επίπεδα Ανάλυσης της Ελληνικής Γλώσσας 
 • Εισαγωγή στην Τέχνη του Κινηματογράφου 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού

 3ο Εξάμηνο

 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας 
 • Εισαγωγή στη Σύνταξη 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Ένα μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

4ο Εξάμηνο

 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Εισαγωγή στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία του Βυζαντίου 
 • Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού 
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 
 • Ένα μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

Τομέας Κλασσικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία
 • Λατινική Θεματογραφία
 • Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας 

Επιλεγόμενα μαθήματα Κορμού

 • Επική Ποίηση
 • Λυρική Ποίηση
 • Δραματική Ποίηση 
 • Ιστοριογραφία και Βιογραφία
 • Φιλοσοφία, Ρητορική/Ρητορεία και λοιπή πεζογραφία
 • Λατινική Ποίηση 
 • Λατινική Πεζογραφία

Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Ανθολόγιο αρχαίας ελληνικής πεζογραφίας και ποίησης
 • Επιλεγμένα Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
 • Ανθολόγιο λατινικής πεζογραφίας και ποίησης
 • Επιλεγμένα Κείμενα Λατινικής Λογοτεχνίας

Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή πέντε (5) ]

 • Παπυρολογία
 • Αρχαία ελληνική επιγραφική 
 • Διδακτική των αρχαίων γλωσσών 
 • Όμηρος, Ιλιάδα 
 • Όμηρος, Οδύσσεια 
 • Ησίοδος, Θεογονία 
 • Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 
 • Ομηρικοί ύμνοι 
 • Επύλλιο 
 • Πίνδαρος 
 • Βακχυλίδης
 • Χορική και μελική ποίηση 
 • Ελεγεία και ίαμβος 
 • Ελληνιστικό επίγραμμα 

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 

 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
 • Εισαγωγή στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία του Βυζαντίου
 • Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κορμού

 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Η νεοελληνική γραμματεία από τις απαρχές της έως το 1770
 • Η λογοτεχνία από το 1770 έως το 1900
 • Η λογοτεχνία από το 1900 έως σήμερα

Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Βυζαντινή λογοτεχνία: Κείμενα, βιβλιακός πολιτισμός,
 • μεθοδολογία της έρευνας
 • Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ανάγνωση κειμένων
 • Συγκριτική Φιλολογία

Μαθήματα Επιλογής
[ επιλογή (6) ] 

 • Το λογοτεχνικό είδος της διήγησης στο Βυζάντιο
 • Τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού
 • Ο Ακάθιστος Ύμνος
 • Βυζαντινή ποίηση από απαρχές έως 10ο αι.
 • Υμνογραφία του κανόνα
 • Υμνογραφία της Εικονομαχίας
 • Οι ύμνοι του Τριωδίου Αγιολογία
 • Η λογοτεχνία των θαυμάτων
 • Βυζαντινή Λαϊκή Μυθοπλασία
 • Ιστοριογραφία και Χρονογραφία
 • Ιστοριογραφία της εποχής των Παλαιολόγων
 • Χρονική Διήγηση του Νικήτα Χωνιάτη
 • Το Βυζαντινό ερωτικό μυθιστόρημα
 • Η Βυζαντινή ποίηση τον 11ο και 12ο αι.
 • Περιγραφές (Εκφράσεις) στη Βυζαντινή λογοτεχνία
 • Η σάτιρα στο Βυζάντιο
 • Η ποίηση του Μανουήλ Φιλή
 • Η επιστολογραφία κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο
 • Εγχειρίδια στρατηγικής θεωρίας
 • Η φιλολογική κίνηση στην εποχή των Μακεδόνων
 • Βυζαντινά κείμενα Ιατρικής και Διαιτολογία
 • Ελληνική βιβλιολογία
 • Πρώιμη κρητική λογοτεχνία
 • Η κρητική λογοτεχνία της ακμής
 • Βιτσέντζου Κορνάρου, Ερωτόκριτος
 • Δημοτικό τραγούδι
 • Νεοελληνικός Διαφωτισμό
 • Το ιστορικό μυθιστόρημα
 • Η ηθογραφία 
 • Η πεζογραφία από το 1900 έως το 1930 

Τομέας Γλωσσολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 • Εισαγωγή στη Θεωρητική γλωσσολογία
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της ελληνικής γλώσσας
 • Εισαγωγή στη Σύνταξη
 • Γραμματική: Επίπεδα ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 

 • Γενετική Γραμματική / Σύνταξη ΙΙ 
 • Γλωσσική Κατάκτηση – Ανάπτυξη της Γλώσσας
 • Εισαγωγή στη Φωνολογία
 • Εισαγωγή στη Σημασιολογία και στη Φιλοσοφία της Γλώσσας

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Τυπολογία γλωσσών
 • Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία-Διδακτική
 • Διγλωσσία, πολυγλωσσία και γλωσσική εξασθένιση
 • Κατάκτηση της Σύνταξης
 • Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία
 • Φωνολογία της Νέας Ελληνικής
 • Σύνταξη της Νέας Ελληνικής
 • Μαθηματικές μέθοδοι για τη Γλωσσολογία
 • Εισαγωγή στη θεωρία της Mινιμαλιστικής γραμματικής

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

Μαθήματα Κορμού

 • Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου
 • Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου

Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου (20ός αιώνας)
 • Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου

Μαθήματα Επιλογής

 • Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου
 • Ιστορία του κινηματογράφου Ι
 • Ιστορία του κινηματογράφου ΙΙ
 • Ιστορία του κινηματογράφου ΙΙΙ
 • Ιστορία του αμερικάνικου κινηματογράφου
 • Ιστορία του γαλλικού κινηματογράφου
 • Ιστορία του ιταλικού κινηματογράφου
 • Ιστορία του γερμανικού κινηματογράφου
 • Ρώσικος κινηματογράφος
 • Κινηματογράφος Ανατολικής Ευρώπης
 • Η ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο
 • Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος στον παγκόσμιο κινηματογράφο.
 • Ιστορική ανασκόπηση.
 • Το Ολοκαύτωμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο
 • Κινηματογράφος και εκπαίδευση
 • Ελληνική κινηματογραφική εκπαίδευση
 • Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου (από τις απαρχές μέχρι σήμερα)
 • Κινηματογράφος και δημοφιλές μουσικό θέατρο στην Ελλάδα (1888-1959)
 • Κρήτη και κινηματογράφος
 • Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος
 • Ιστορία της ελληνικής κινηματογραφικής πρωτοπορίας

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

Οδηγός Σπουδών

Tο Τμήμα Φιλολογίας έχει ως αποστολή του να καλλιεργεί και να προάγει τις σχετικές με τη Φιλολογία επιστήμες (Kλασική, Bυζαντινή και Nεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Θεατρολογία) μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας. Παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, συμβάλλοντας στην πρόοδο των φιλολογικών επιστημών εν γένει και στη βελτίωση του επιπέδου της Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης ειδικότερα.

Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης αποφοίτων του τμήματος είναι μεταξύ άλλων:

 • Καθηγητές φιλολογίας στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση (μέσω Α.Σ.Ε.Π.)
 • Καθηγητές φιλολογίας ειδικής αγωγής, εφόσον έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
 • Ωρομίσθιοι καθηγητές - εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (I.E.K., Σχολές O.A.E.Δ. κ.ά.)
 • Εκπαιδευτές σε προγράμματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας δημόσιων οργανισμών
 • Καθηγητές φιλόλογοι, καθώς και ως ιδιοκτήτες ή εκπαιδευτικοί φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα
 • ως ερευνητικό προσωπικό σε πολιτιστικά κέντρα, μουσεία
 • ως λεξικογράφοι, επιμελητές και συγγραφείς γλωσσαρίων, εκπαιδευτικού υλικού, διδακτικών βοηθημάτων, λευκωμάτων κ.λπ.
 • σε μεταφραστικά τμήματα και τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας
 • ως εξειδικευμένο προσωπικό δημιουργίας γλωσσικής τεχνολογίας και ψηφιακού γραμματισμού (επεξεργαστές κειμένων, ορθογραφικοί ελεγκτές)
 • ως αρθρογράφοι, συντάκτες, διορθωτές και επιμελητές σε εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κ.α.
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο