Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
10.800
Βάση 2022
11.230
Εισακτέοι
162
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 30%

 Ιστορία 20%

Λατινικά 20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0175
Πόλη
Πάτρα
Κατευθύνσεις

1. Κλασικών Σπουδών
2. Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
3. Γλωσσολογίας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Βασικός σκοπός του Τμήματος Φιλολογίας  του Πανεπιστημίου Πατρών είναι να υπηρετήσει την έρευνα, καλλιεργώντας τα γνωστικά πεδία που στεγάζει, και να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ανταποκριθούν επάξια στα μελλοντικά τους επαγγελματικά καθήκοντα.

 Το Τμήμα Φιλολογίας έχει επίσης ως στόχο να δημιουργήσει ένα φάσμα διεπιστημονικών σπουδών, εγκαινιάζοντας συνεργασίες με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, άλλων σχολών του ίδιου ή άλλων πανεπιστημίων, της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το τμήμα προσφέρει τρεις (3) Ειδικεύσεις: 

α) Κλασικών Σπουδών 

β) Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ) και 

γ) Γλωσσολογίας.


 Τα μαθήματα των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Από το πέμπτο  (5ο) εξάμηνο αρχίζουν τα προγράμματα ειδίκευσης.

 Η «Ξένη Γλώσσα» είναι «προαιρετικό μάθημα» και δεν περιλαμβάνεται στον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής για την απόκτηση πτυχίου.

 

 

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Δ΄ έτους δύνανται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, η οποία αντιστοιχεί με 10 ECTS. Ο φοιτητής / η φοιτήτρια που θα επιλέξει «Πτυχιακή Εργασία» στο 7ο εξάμηνο οφείλει να επιλέξει το ίδιο μάθημα και στο 8ο εξάμηνο.

 

 

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του 4ου έτους κατόπιν αίτησής τους και αφού επιλεγούν από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, καλύπτοντας συγκεκριμένα κριτήρια, δύνανται να επιλέξουν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων», η οποία αντιστοιχεί με 5 ECTS και πραγματοποιείται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 

 

 Για να λάβουν πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας, οι φοιτητές / φοιτήτριες πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα παιδαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα.

 

Α΄ Γενικός Κύκλος

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία
 • Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
 • Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Μαθήματα Επιλογής

 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 •  Ελληνική Ιστορία 19ος - 20ος Αιώνας 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχαϊκό Έπος: Όμηρος
 • Λατινική Θεματογραφία
 • Εισαγωγή στον Πλάτωνα
 • Ο Σολωμός και η Επτανησιακή Σχολή
 • Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή ενός (1) ]

 • Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία
 • Βυζαντινή Ιστορία 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ο Σοφοκλής και η Πόλις
 • Λατινικό Έπος: Βιργίλιος
 • Βυζαντινά Κείμενα και Πολιτισμός
 • Περιγραφική ανάλυση της Νέας Ελληνικής

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Συγκριτική Φιλολογία: Λογοτεχνία και Τέχνες
 • Θαῦμα ἰδέσθαι: μαγεία, μεταμορφώσεις, παράδοξα στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα
 • Ελληνική Ιστορία 19ος - 20ος Αιώνας  
 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία  
 • Κρητική Λογοτεχνία

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αρχαία ελληνική Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος
 • Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία 
 • Νεοελληνική Πεζογραφία 1830– 1914
 • Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή δύο (2) ]

 • Αρχαίες Ελληνικές Δημοκρατίες
 • Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία
 • Ζητήματα Ποιητικής
 • Γλωσσολογικές Εφαρμογές
 • Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας 
 • Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία
 • Ανατρεπτικές όψεις της ελληνικής αρχαιότητας: μυστήρια και σκάνδαλα

Β’ Κύκλος Ειδικεύσεων

5ο Εξάμηνο

Ειδίκευση Κλασσικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Φιλοσοφία
 • Η Δραματική Τέχνη του Ευριπίδη

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Αρχαϊκό Έπος: Ησίοδος 
 • Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική
 • Αρχαίο Ελληνικό Ερωτικό Τραγούδι: Τα παρακλαυσίθυρα

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Νεοελληνική Φιλολογία: 1670-1830
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας: 19ος – 20ος αι.
 • Βυζαντινή ποίηση 
 • Μεσοπολεμική Πεζογραφία:Όψεις και Αναζητήσεις του Μοντερνισμού
 • Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής
 • Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ψυχολογία, Οικογένεια, Σχολείο 
 • Ελεύθερη επιλογή

Ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βυζαντινή ποίηση 
 • Νεοελληνική Φιλολογία: 1670-1830

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Ιστορία της ΕυρωπαϊκήςΛογοτεχνίας: 19ος– 20ος αι.
 • Μεσοπολεμική Πεζογραφία: όψεις και Αναζητήσεις του Μοντερνισμού

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική
 • Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής
 • Η Δραματική Τέχνη του Ευριπίδη
 • Σημασιολογία
 • Κειμενογλωσσολογία 
 • Ψυχολογία, Οικογένεια, Σχολείο
 • Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ελεύθερη επιλογή

Ειδίκευση Γλωσσολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μορφολογία
 • Φωνητική – Φωνολογία

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Σημασιολογία
 • Κειμενογλωσσολογία
 • Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής 
 • Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας  
 • Διδακτική της Γλώσσας

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Η Δραματική Τέχνη του Ευριπίδη
 • Νεοελληνική Φιλολογία: 1670-1830
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας: 19ος – 20ος αι.
 • Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική
 • Αρχαϊκό Έπος: Ησίοδος 
 • Ετερότητα και εκπαίδευση στην ελληνική διασπορά
 • Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ψυχολογία, Οικογένεια, Σχολείο
 • Ελεύθερη επιλογή

6ο Εξάμηνο

Ειδίκευση Κλασσικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κείμενα Β’ Σοφιστικής
 • Θουκυδίδης: Η Ανατομία της Ισχύος, του Πολέμου και της Ανθρώπινης Φύσης

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Αρχαίο Ελληνικό και Λατινικό Μυθιστόρημα
 • Η Λαϊκή Παράδοση στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα
 • Λατινική Λυρική Ποίηση

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι
 • Παλαμάς – Σικελιανός 
 • Ελληνική Παλαιογραφία
 • Θεωρίες της Λογοτεχνίας: από τον Φορμαλισμό στις Σπουδές Φύλου
 • Γλωσσική Επαφή
 • Ειδικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Εκπαίδευση και Κοινωνία 
 • Ελεύθερη επιλογή

Ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βυζαντινοί Ιστορικοί και χρονογράφοι
 • Παλαμάς – Σικελιανός

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Ελληνική Παλαιογραφία
 • Ερευνητικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας
 • Θεωρίες της Λογοτεχνίας: από τον Φορμαλισμό στις Σπουδές Φύλου

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Θουκυδίδης: Η Ανατομία της Ισχύος, του Πολέμου και της Ανθρώπινης Φύσης
 • Αρχαίο Ελληνικό και Λατινικό Μυθιστόρημα
 • Σύνταξη 
 • Γλωσσική Επαφή
 • Το Νεοελληνικό Θέατρο του Πρώτου Μισού του 20ου αι
 • Εκπαίδευση και Κοινωνία
 • Ειδικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ελεύθερη επιλογή

Ειδίκευση Γλωσσολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σύνταξη 

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή πέντε (5) ]

 • Συγκριτική Μορφολογία
 • Μεθοδολογία της Γλωσσικής Έρευνας
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Γλωσσική Επαφή
 • Γλωσσική Κατάκτηση και Εκμάθηση

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Παλαμάς – Σικελιανός 
 • Θουκυδίδης: Η Ανατομία της Ισχύος, του Πολέμου και της Ανθρώπινης Φύσης
 • Θεωρίες της Λογοτεχνίας: από τον Φορμαλισμό στις Σπουδές Φύλου
 • Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης
 • Εκπαίδευση και Κοινωνία 
 • Ειδικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ελεύθερη επιλογή

7ο Εξάμηνο

Ειδίκευση Κλασσικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λατινική Σάτιρα
 • Ο Πλάτων και η Τέχνη του Φιλοσοφικού Διαλόγου

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Γραμματεία Ύστερης Αρχαιότητας
 • Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση
 • Επιγραφική
 • Διπλωματική εργασία

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Κ.Π. Καβάφης
 • Βυζαντινή Φιλολογία: Ο Μ. Ψελλός και η εποχή των Κομνηνών
 • Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 • Πρωτοπορίες στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Τέχνη του 20ού Αιώνα
 • Διαλεκτολογία 
 • Ψυχοπαθολογία Εφήβων και Ενηλίκων
 • Ελεύθερη επιλογή

Ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βυζαντινή Φιλολογία: Ο Μ.Ψελλός και η εποχή των Κομνηνών
 • Κ.Π. Καβάφης

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Πρωτοπορίες στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τέχνη του 20ού αιώνα
 • Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 • Η Λογοτεχνία στα Χρόνια των Κομνηνών
 • Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση
 • Γραμματεία Ύστερης Αρχαιότητας
 • Ο Πλάτων και η Τέχνη του Φιλοσοφικού Διαλόγου
 • Επιγραφική
 • Λεξικολογία 
 • Διαλεκτολογία 
 • Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου
 • Ψυχοπαθολογία Εφήβων και Ενηλίκων
 • Ελεύθερη επιλογή

Ειδίκευση Γλωσσολογίας

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή έξι (6) ]

 • Συγκριτική Σύνταξη
 • Λεξικολογία 
 • Διαλεκτολογία
 • Γλωσσική Μεταβολή 
 • Αγωγή Κωφών
 • Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Κ.Π. Καβάφης 
 • Ο Πλάτων και η Τέχνη του Φιλοσοφικού Διαλόγου
 • Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση
 • Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
 • Εκπαίδευση και Ετερότητα: Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
 • Ψυχοπαθολογία Εφήβων και Ενηλίκων
 • Ελεύθερη επιλογή

8ο Εξάμηνο

Ειδίκευση Κλασσικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λατινικό Έπος: Λουκρήτιος – Οβίδιος
 • Αριστοτέλης: Η Φυσική Έφεση των Ανθρώπων για Γνώση και η Καλή Ζωή

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Φεμινιστική Κριτική και Κλασικές Σπουδές
 • Ελληνιστική Ποίηση 
 • Ο Αριστοφάνης και η Τέχνη του Κωμικού  
 • Ερευνητικά Ζητήματα Αρχαϊκού Έπους  
 • Παπυρολογία  
 • Διπλωματική εργασία

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Γ. Σεφέρης
 • Γραμματεία ύστερης βυζαντινής περιόδου
 • Σύγχρονη Λογοτεχνία: Πεζογραφία και Πολιτισμική Μνήμη
 • Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση 
 • Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων
 • Ελεύθερη επιλογή

Ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γραμματεία ύστερης βυζαντινής περιόδου
 • Γ. Σεφέρης 

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Σύγχρονη Λογοτεχνία:Πεζογραφία και Πολιτισμική Μνήμη
 • Μεταπολεμική Πεζογραφία: Βία και ιδεολογία 
 • Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Ο Αριστοφάνης και η Τέχνη του Κωμικού
 • Φεμινιστική Κριτική και Κλασικές Σπουδές
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
 • Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση
 • Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων
 • Ελεύθερη επιλογή

Ειδίκευση Γλωσσολογίας

Μαθήματα Επιλογής

[ επιλογή έξι (6) ]

 • Ανάλυση Λόγου 
 • Εργαστηριακή Φωνητική
 • Τυπολογία Γλωσσών
 • Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας
 • Γλωσσική Επαφή
 • Λεξικογραφία
 • Ερευνητικά Ζητήματα Διαχρονικής Γλωσσολογίας
 • Ερευνητικά Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας
 • Γλωσσολογία νοηματικής γλώσσας Εφαρμογές στη δίγλωσση εκπαίδευση
 • Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα Επιλογής Άλλων Ειδικεύσεων

 • Γ. Σεφέρης
 • Ο Αριστοφάνης και η Τέχνη του Κωμικού
 •  Αριστοτέλης: Η Φυσική Έφεση των Ανθρώπων για Γνώση και η Καλή Ζωή
 • Φεμινιστική Κριτική και Κλασικές Σπουδές
 • Σύγχρονη Λογοτεχνία: Πεζογραφία και Πολιτισμική Μνήμη
 • Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση 
 • Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων
 • Ελεύθερη επιλογή

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει στους/στις αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Ειδικότερα,

 

 

Ως καθηγητές/τριες Φιλόλογοι (ΠΕ02) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 • σε Δημόσια και σε Ιδιωτικά Σχολεία
 • σε ιδιωτικά φροντιστήρια
 • σε διαπολιτισμικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
  • στη Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  

 Oι απόφοιτοι/ες θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

Ως Ωρομίσθιοι καθηγητές/τριες 

 • σε διάφορες σχολές (I.E.K., Σχολές O.A.E.Δ. κ.ά.)


Ως Καθηγητές/τριες φιλολογίας ειδικής αγωγής,

 εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 

Ως Εκπαιδευτές/τριες Ελληνικής Γλώσσας/Γλωσσικού Γραμματισμού 

 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και
 • στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης 

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση:


 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.

 

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ως Συγγραφείς

 • βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, 

 

Ως διορθωτές/τριες και επιμελητές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, 
 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα διάφορα μέσα επικοινωνίας

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων - Διορθωτών Κειμένων.

 

Ως λεξικογράφοι

 • απασχολούμενοι στη σύνταξη, επεξεργασία και διαχείριση λεξικών και άλλων έργων αναφοράς, τεκμηριώνοντας το λεξιλόγιο, τις έννοιες και τη χρήση λέξεων σε διαφορετικές γλώσσες ή εξειδικευμένα πεδία.

 

Ως στελέχη

 • σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

Ως εξειδικευμένο προσωπικό επιμέλειας, διαχείρισης και οργάνωσης

 •  πολιτιστικών κέντρων, εκθέσεων, μουσείων και συλλογών

 

Ως αρθρογράφοι, δημιουργοί περιεχόμενου και συντάκτες/τριες

 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα κοινωνικά μέσα

 

Επιπλέον, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των κειμένων και η χρήση υπολογιστικών μεθόδων στη γλωσσική ανάλυση καθιστούν τους/τις φιλολόγους με υπολογιστικές δεξιότητες περιζήτητους:

 •  σε ρόλους που σχετίζονται με την ανάπτυξη γλωσσικής τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας, μηχανών μηχανικής μετάφρασης ή άλλων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με τη γλώσσα.

Ακόμη, οι πτυχιούχοι Γλωσσολογίας με την κατάλληλη εξειδίκευση μπορούν να απασχοληθούν και στον τομέα της Δικαστικής Γλωσσολογίας

 •  αναλύοντας γλωσσικά στοιχεία σε νομικές υποθέσεις, όπως η εγκληματολογική φωνητική δηλαδή η γλωσσική ανάλυση προφορικού ή/και γραπτού λόγου, ώστε να παρέχουν πληροφορίες για ποινικές έρευνες ή νομικές διαδικασίες.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο