Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 
Το Π.Μ.Σ.– Ε.Π.Υ αποδίδει έμφαση στην αναγνώριση, εκτίμηση, έλεγχο και εξυγίανση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που προέρχονται από την εργασία και το περιβάλλον. Εστιάζει επίσης στην αλληλεπίδραση γενετικών και άλλων παραγόντων κινδύνου καθώς και στη πρακτική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας σε διάφορους εργασιακούς κλάδους.

Δομή και Διάρκεια Σπουδών
Το curriculum των σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. Έχει διεπιστημονική βάση καθώς περιλαμβάνει επίσης, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και νομοθετικές πλευρές.
Το ΠΜΣ οδηγεί στη χορήγηση ΜΔΕ και διαρκεί όπως και τα άλλα ΠΜΣ τουλάχιστον ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος [Οκτώβριος, επόμενος Σεπτέμβριος]. Διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα, έκαστο διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων, με την κάθε κατεύθυνση να έχει τη δική της διάρθρωση ως προς τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες [ECTS].
Το πρόγραμμα έχει διεπιστημονική βάση και εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα γνωστικά πεδία. Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν διάφοροι οι Τομείς της ΕΣΔΥ.

Το Π.Μ.Σ. Επαγγελματική & Περιβαλλοντική  Υγεία παρέχει δύο Κατευθύνσεις: (για περισσότερες πληροφορίες για τα διδασκόμενα μαθήματα, πατήστε στους τίτλους των κατευθύνσεων)

Κατεύθυνση Ι: 
Γενική κατεύθυνση, για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών

Κατεύθυνση ΙΙ: Υγιεινής Περιβάλλοντος, για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω σελίδα του facebook:www.facebook.com/ΕΣΔΥ-ΠΜΣ-Υγιεινή-Περιβάλλοντος-1521495598180938/

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο