Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική (2023-2024)

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2023-2024 στο γνωστικό αντικείμενο: "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική"

Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Φυσικής, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, λοιπών επιστημών υγείας, Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, Ιατρικών εργαστηρίων και λοιπών συναφών αντικειμένων.
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα ορίζεται σε σαράντα (40) ανά ακαδημαϊκό έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), αίτηση εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο 05 «Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών» υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το ΦΕΚ 392/30-1-23 άρθρο 9, παρ.9.3 (γ) ή αίτημα αναγνώρισης τίτλου σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 5. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
 6. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (προαιρετικά)
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
 9. Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν από το συντάκτη τους, στο e-mail: danagn@biol.uoa.gr

Οι υποψήφιοι/ες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή taxisnet, θα πρέπει να αποστέλλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (danagn@biol.uoa.gr)

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα: 01/07/2023 έως 30/09/2023

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω:

 • Βαθμός Πτυχίου Α ́ κύκλου σπουδών (ποσοστό βαρύτητας:15%)
 • Επίδοση σε Διπλωματική Εργασία στον Α ́ κύκλο σπουδών (ποσοστό βαρύτητας:10%)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (ποσοστό βαρύτητας:10%) - Ξένες γλώσσες (ποσοστό βαρύτητας:10%)
 • Συστατικές επιστολές (ποσοστό βαρύτητας:15%)
 • Προφορική συνέντευξη (ποσοστό βαρύτητας:40%)

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ για το σύνολο των σπουδών (4 εξάμηνα).

Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., με βάση τα οριζόμενα στο Νόμο 4957/2022, άρθρο 86. 'Οσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κα Δήμητρα Αναγνωστοπούλου, στο τηλέφωνο 210 727 4310 (e-mail: danagn@biol.uoa.gr)

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο