Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, που το περιεχόμενό τους είναι συμβατό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου ΠΜΣ, όπως και με τις κοινωνικές επιδιώξεις των συνεργαζομένων φορέων. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Για κάθε μάθημα ορίζεται συντονιστής που είναι μέλος Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα, μοιράζονται σε εξάμηνα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Γενετική Προσέγγιση Ασθενειών - Μοριακή Διαγνωστική (7,5 ECTS)
 • Ακτινοβολίες: Επιπτώσεις στην Υγεία και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Απεικόνιση (7,5 ECTS)
 • Κυτταροπαθολογία - Ιστοπαθολογία (7,5 ECTS)
 • Ανοσολογία (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Γήρανση και Ασθένειες του Γήρατος (7,5 ECTS)
 • Μοριακή Βιολογία: Συστημικές και in Silico Προσεγγίσεις (7,5 ECTS)
 • Κυτταρική Βιολογία (7,5 ECTS)
 • Φαρμακολογία - Τοξικολογία (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Μικροβιολογία και Δημόσια Υγεία (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων (7,5 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (συνέχεια από το Γ΄ Εξάμηνο) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθημα πιστώνεται στους φοιτητές με 7,5 διδακτικές μονάδες (δηλαδή 10 μαθήματα x 7,5 διδακτικές μονάδες = 75 διδακτικές μονάδες για το σύνολο των μαθημάτων). Η διπλωματική εργασία πιστώνεται με 45 διδακτικές μονάδες. Επομένως, για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 75+45 = 120 διδακτικές μονάδες.

Η ύλη των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται ύστερα από εισήγηση των συντονιστών και έγκριση της Ε.Δ.Ε.. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενικού γνωστικού αντικειμένου, με στόχο την εναρμόνιση του περιεχόμενου κάθε μαθήματος.

Μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών του μεταπτυχιακοπυ (2023) εδώ

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο