Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Εισακτέοι
130
Βάση 2023
10.430
Βάση 2022
10.370
Κωδικός Σχολής
0187
Πόλη
Κόρινθος
Κατευθύνσεις

1. Κοινωνικής Πολιτικής
2. Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει ως αποστολή:

 • την καλλιέργεια και προαγωγή των κοινωνικών επιστημών στους τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα,
 • την παροχή των απαραίτητων εφοδιών που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,
 • την οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και
 • την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ε.Ε., της εμβάθυνσης των δομών του κοινωνικού κράτους, της πρόληψης και της ασφάλειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη, της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του σχεδιασμού νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και θεσμών.

 

 

 

 • Πολιτικών Εκπαίδευσης, Ηλεκτρονικής Μάθησης, Διάχυσης Γνώσης & Καινοτομίας
 • Αξιολόγησης Πολιτικών, Τεχνολογιών & Συμπεριφορών Υγείας

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

 

 

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Φιλολογία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

Μάθημα Ειδικότητας 2 25%

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναπτύσσεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ΕCTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποτελείται από δύο κύκλους, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων ο καθένας.

 Ο πρώτος κύκλος σπουδών (1o - 4o εξάμηνο) είναι κοινός για όλους τους φοιτητές. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα κορμού που σχετίζονται και με τις δύο Κατευθύνσεις.

 Ο δεύτερος κύκλος σπουδών (5ο - 8ο εξάμηνο) περιλαμβάνει τα Υποχρεωτικά Κατ΄ Επιλογήν Μαθήματα. Οι φοιτητές επιλέγουν Κατεύθυνση στις αρχές του Ε΄ εξαμήνου σπουδών.

 • Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών συγκροτούνται σε τρεις ζώνες:
 1. Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει τα Βασικά Υποχρεωτικά Μαθήματα
 2. Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει τις δύο Κατευθύνσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν Υποχρεωτικά Κατ΄ Επιλογήν Μαθήματα,
 3. Η τρίτη ζώνη τέλος, περιλαμβάνει τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, εκ των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν 30 ECTS.

 

 

Η διπλωματική εργασία είναι προαιρετική, πραγματοποιείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών (8ο) και αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Εναλλακτικά, οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα της τρίτης ζώνης με άθροισμα 10 ECTS.

 

 

 

Η Πρακτική Άσκηση προφέρεται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης, αντιστοιχεί σε 20 ΕCTS και πραγματοποιείται σε ερευνητικά ινστιτούτα και φορείς του δημοσίου και του μη κυβερνητικού τομέα.

 

 

Το Τμήμα Kοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσφέρει πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους/ στις φοιτητές/ τριες εφόσον προηγηθεί η επιτυχής παρακολούθηση τριών (3) θεματικών:

α) Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, 

β)Θέματα μάθησης και διδασκαλίας και

γ) Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο 
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 
 • Οργάνωση Κράτους και Δημόσια Πολιτική 
 • Οργάνωση και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 • Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα
 • Σύγχρονη Ιστορία: η Ευρώπη και ο Κόσμος
 • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Ευρωπαϊκές Εκπαιιδευτικές Πολιτικές 
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 • Αρχές Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Υλικού 
 • Άτυπες και Μη-τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης – Δια Βίου Εκπαίδευση 
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική 
 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 
 • Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής 
 • Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης 
 • Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα 
 • Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Διαχείρισης Ομάδων
 • Ποσοτική Μεθοδολογία
 • Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής
 • Οικονομική Ανθρωπολογία
 • Πολιτική Υγείας 
 • Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική
 • Αντεγκληματική Πολιτική
 • Κοινωνία και Πολιτική: Σύγχρονες Ιστορικές Προσεγγίσεις 
 • Μεταναστευτική Πολιτική 
 • Διοίκηση και Οικονομικά Υπηρεσιών Υγείας 
 • Κοινωνική Ανθρωπολογία της Εργασίας
 • Κοινωνική Οικονομία 
 • Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
 • Ειδικά Θέματα Υγειονομικής Πολιτικής και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας Στοιχεία Φιλοσοφίας και Θεωρίες Κοινωνικής Δικαιοσύνης 

Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 • Ο θεσμός της σχολικής αξιολόγησης των μαθητών: Μίκρο & Μάκρο Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις
 • Διαχείριση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών 
 • Παιδαγωγικές Θεωρίες και Επιστήμες της Αγωγής
 • Αξιολόγηση & Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών
 • Εκπαίδευση Μειονοτήτων, Μεταναστών και Προσφύγων
 • Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση από Απόσταση
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δράσεων και Πολιτικές 
 • Οικονομικά της Εκπαίδευσης
 • Κριτική Παιδαγωγική 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης
 • Πολιτικές Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
 • Πολιτική Κουλτούρα και Εκπαίδευση 
 • Πολιτικές Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας 
 • Θεωρίες Κράτους 
 • Ψηφιακός Γραμματισμός
 • Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
 • Ενδυνάμωση και Δικαιώματα Ασθενών 
 • Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών 
 • Κοινωνιολογία των Πολιτισμικών Πρακτικών
 • Ιστορία της Κριτικής Παιδαγωγικής Σκέψης 
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός - Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας 
 • Συγκριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδεση
 • Τεχνικές Συγγραφής Ερευνητικών Προτάσεων 
 • Ειδικά Θέματα Παραβατικότητας και Κοινωνικού Ελέγχου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • Αγγλική Γλώσσα Ι 
 • Αγγλική Γλώσσα ΙΙ 
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μεριμνά με κάθε δυνατό τρόπο για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες που τους προετοιμάζουν κατάλληλα ώστε να είναι πλήρως καταρτισμένοι στα πεδία και τα ζητήματα που έχουν σπουδάσει και ανταγωνιστικοί στις θέσεις που διεκδικούν στην αγορά εργασίας.

 Παράλληλα  οι σύγχρονες εξελίξεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις
 

 

 

Στον τομέα της Εκπαίδευσης

 • Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης των πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής στην κατηγορία ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων, ώστε να μπορούν να απορροφηθούν στην τυπική εκπαίδευση. 

Στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Ως στελέχη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και Ως στελέχη ΠΕ Διοικητικού

 •  σε Υπουργεία και Εποπτευόμενους Οργανισμούς ή Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου στους τομείς 
  • Της Πολιτικής Απασχόλησης (ενδεικτικά Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΕΙΕΑΔ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) 
  • Της Κοινωνικής Ασφάλισης: (ενδεικτικά Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΟ, ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, ΕΤΕΑ, ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΠΔΥ, ΤΑΠΙΤ) 
  • Της Πολιτικής Υγείας: (ενδεικτικά Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ΕΦΕΤ, Δημόσια Νοσοκομεία)  Της Κοινωνικής Πρόνοιας: (ενδεικτικά Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΕΚΚΑ, Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών) 
  • Της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ενδεικτικά Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής) 
  • Της Πολιτικής Φύλου (ενδεικτικά Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλου, ΚΕΘΙ, Συνήγορος του Πολίτη) 
  • Της Αντεγκληματικής Πολιτικής (ενδεικτικά Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, Διεύθυνση Πρόληψης της Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων, Τμήμα Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων, Τμήμα Συνθηκών Κράτησης, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Νέων, Διεύθυνση Σωφρονιστικής Αγωγής Ενηλίκων, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ).

Στην Περιφέρεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ως Επιστημονικά και Διοικητικά στελέχη

 • σε φορείς των Περιφερειών και των Δήμων στους τομείς: 
  • της Πολιτικής Υγείας (ενδεικτικά Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Κέντρα Υγείας Δήμων) 
  • της Κοινωνικής Πρόνοιας (ενδεικτικά Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, ΚΥΑΔΑ, ΚΟΔΕΠ, Κοινωνικοί Ξενώνες Δήμων, Κέντρα Ημέρας Αστέγων) 
  • της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ενδεικτικά Περιφερειακές Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Περιφερειακά Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων) 
  • της Πολιτικής Φύλου (ενδεικτικά Γραφεία Ισότητας Φύλων των Δήμων) 
  • Της Αντεγκληματικής Πολιτικής (ενδεικτικά Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας) 

Σε Φορείς Κοινωνίας Πολιτών (ΜΚΟ, Σωματεία, Ιδρύματα, κλπ.)

Ως Επιστημονικά και διοικητικά στελέχη

 • σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε επιμέρους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, (ενδεικτικά Praksis, ΑΡΣΙΣ, Αθηνά, Αντιγόνη, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ΈΔΡΑ, Κλίμακα, Μετάδραση, Αποστολή, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Save the Children, Χαμόγελο του Παιδιού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Λάτση, Διεθνής Αμνηστία, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Κάριτας Αθήνας, ΔΙΟΤΙΜΑ, Κιβωτός του Κόσμου, Επάνοδος, Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών, Ονήσιμος). 

Σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

 • Ως Επιστημονικά και διοικητικά στελέχη σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής: 
  • Διεθνείς Οργανισμοί (ενδεικτικά ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, ΔΟΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, Διεθνής Αμνηστία) 
  • Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Προγράμματα (ενδεικτικά Γενική Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων EISS, MISSOC, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Eurofound, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, CEDEFOP, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση) 
  • Διεθνείς Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ενδεικτικά, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, CARITAS, FEANTSA, Housing Europe Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης) ΣΤ. ΕΡΕΥΝΑ Οι πτυχιούχοι της κοινωνικής πολιτικής έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως ερευνητές σε δημόσια ερευνητικά κέντρα (ενδεικτικά ΕΚΚΕ), ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και εταιρείες ερευνών και δημοσκοπήσεων.  

Στον Ιδιωτικό Τομέα

Ως Επιστημονικά και διοικητικά στελέχη

 • σε φορείς του ιδιωτικού τομέα
  • στον τομέα o Υγείας (ενδεικτικά Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης, Διαγνωστικά Κέντρα) o Ασφάλισης (ενδεικτικά Interamerican, Groupama, NN Hellas, Allianz, Generali Hellas) o Απασχόλησης (ενδεικτικά Planet, EEO Group, ICAP)

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Κοινωνικές Σπουδές στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Ως εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων ή ως διοικητικά στελέχη

 • σε όλες τις δομές δια βίου μάθησης (π.χ. ΚΕΚ-Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Περιφερειών, Σχολές Γονέων, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κλπ). Δείτε σχετικά το άρθρο 67 του Ν. 4386/2016. 

Ως στελέχη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού

 • Σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  

α) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

β) Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

γ) Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

δ) Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)  

ε) Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) 

στ) Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

η) Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ)  

στ) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) 

θ) τα παραγωγικά υπουργεία στα οποία λειτουργούν σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κλπ). 

 Ως διοικητικά στελέχη

 • σε δομές των ΑΕΙ, των ΙΕΚ, και των άλλων δημόσιων δομών Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 Ως επιστημονικά και διοικητικά στελέχη

 • σε φορείς του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς: 
  • Της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και τραπεζών, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Ιδιωτικά ΚΕΚ, Ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –ΚΔΒΜ επιπέδου 1 και 2). 
  • Της πιστοποίησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προσόντων (μια σειρά ιδιωτικών φορέων παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατά το πρότυπο ISO, αλλά και πιστοποίησης προσόντων κυρίως στην πληροφορική αλλά και στις ξένες γλώσσες). 
  • Της ιδιωτικής εκπαίδευσης (Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, Ιδιωτικά Κολλέγια, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης-ΚΔΑΠ, Ιδιωτικά σχολεία). 
  • Του e-learning (εταιρείες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού και υπηρεσιών εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης κάθε είδους). 
  • Της συμβουλευτικής σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού (study and career counseling) (εταιρείες παροχής συμβουλευτικής σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού) 
  • Της παραγωγής συμβατικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (εκδοτικοί οίκοι με έντονη δραστηριότητα στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ή/και εταιρείες παραγωγής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών παιχνιδιών). 
  • Της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (π.χ. Μορφωτικά Ιδρύματα Τραπεζών, Προγράμματα Εκπαίδευσης από ιδρύματα εταιρειών όπως το Ίδρυμα Vodafone, η Αττική Οδός, τα ΕΛΠΕ, το OTE Academy, κλπ). 
  • Της δημιουργικής απασχόλησης στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου (εταιρείες παραγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνδεδεμένων με δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου όπως ο τουρισμός, η δημιουργική απασχόληση, ο εκπαιδευτικός ή εν γένει ο θεματικός τουρισμός, κλπ). 
  • Της διαχείρισης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας.

Ως διοικητικά ή εκπαιδευτικά στελέχη

 • των Κέντρων Δια Βιου Μάθησης των Δήμων και των Περιφερειών.

Ως σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού ή ως διοικητικά στελέχη

 • σε σειρά φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και του εν γένει μη Κυβερνητικού Τομέα. 

Ως ερευνητές 

 • σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικότερα.
 •  σε δημόσια ερευνητικά κέντρα (ενδεικτικά ΕΚΚΕ), ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και εταιρείες ερευνών και δημοσκοπήσεων. Επίσης μπορούν να εργαστούν ως ερευνητές σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή σε άλλων Πανεπιστημίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Πολιτική μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο