Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

ΓΕΛ:  14.425

ΕΠΑΛ: 15.300

Βάση 2022
14.075
Εισακτέοι
171
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 25%

 Ιστορία 25%

 Λατινικά 25%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  25%

ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2 25%


Κωδικός Σχολής
0174
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες
2. Συνεχούς Εκπαίδευσης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η αποστολή του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής είναι:

 1. Να προάγει τις επιστήμες της Διά βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή /και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, αξιοποιώντας (επαρκώς / ανάλογα) τις Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
 2. Να παρέχει στους /στις φοιτητές /-τήτριές του εκπαιδευτική επάρκεια και διδακτική-παιδαγωγική επάρκεια.
 3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

 

 • Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Νευροεπιστημών
 • Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία
 • Εφαρμογών Πληροφορικής και Ρομποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία
 • Αυτισμού - Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου
 • Μελετών, Εφαρμογών και Παρεμβάσεων στην Επικοινωνία και στην Κώφωση
 • Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο (2) κύκλους.

 Ο πρώτος κύκλος, διάρκειας ενός έτους, περιλαμβάνει δώδεκα (12) μαθήματα κοινά κορμού ενώ στο τέλος του 2ου εξαμήνου οι φοιτητές/ τριες επιλέγουν κατεύθυνση.

 Ο δεύτερος κύκλος, διάρκειας τριών (3) ετών, περιλαμβάνει μαθήματα κατεύθυνσης 

 

 

Οι φοιτητές/ τριες έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν προαιρετική πτυχιακή εργασία, η οποία μπορεί να είναι είτε εμπειρική έρευνα είτε συνθετική μελέτη.

 

 

Στα δύο (2) τελευταία εξάμηνα σπουδών (7ο -8ο) οι τεταρτοετείς φοιτητές/ τριες και των δύο κατευθύνσεων πραγματοποιούν υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε φορείς.

 

1ο Eξάμηνο

Μαθήματα Κορμού

 • Πληροφορική Ι: Εισαγωγή στους Η/Υ
 • Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Πεδίο, Θεωρία, Μεθοδολογία
 • Φιλοσοφία της Παιδείας
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Αγγλικά Ι: Κατανόηση Ακαδημαϊκών Κειμένων
 • Γαλλικά Ι  
 • Γερμανικά Ι  
 • Ιταλικά

2ο Eξάμηνο

Μαθήματα Κορμού 

 • Στατιστική  
 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία  
 • Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Πληροφορική ΙΙ: Βασικές Αρχές Πληροφορικής
 • Νομοθετικό Πλαίσιο και Ευρωπαϊκές Πολιτικές Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία
 • Αγγλικά ΙΙ: Ακαδημαϊκός Γραπτός Λόγος
 • Γαλλικά ΙΙ  
 • Γερμανικά ΙΙ  
 • Ιταλικά ΙΙ

3ο Eξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 • Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση
 • Εφαρμογές της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία  
 • Εκπαίδευση Μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στο Γενικό Σχολείο και σε
 • Εργαστήριο Ψυχοκινητικής Αγωγής και Μάθησης
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Συμπεριφοράς
 • Σχολική Ψυχολογία  
 • Επαγγελματική Ηθική & Δεοντολογική Συμπεριφορά
 • Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας Ι
 • Αγγλικά ΙΙΙ: Αγγλικά για Επαγγελματικούς Σκοπούς
 • Γαλλικά ΙΙΙ  
 • Γερμανικά ΙΙΙ  
 • Ιταλικά ΙΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.)

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Πλατσίδου 
 • Συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Πληροφορική ΙΙΙ: Εφαρμογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση
 • Εφαρμογές της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Επαγγελματική Ηθική & Δεοντολογική Συμπεριφορά
 • Μηχανισμοί και Μοντέλα Πρόγνωσης και Αναγνώρισης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης
 • Προσόντων
 • Αγγλικά ΙΙΙ: Αγγλικά για Επαγγελματικούς Σκοπούς
 • Γαλλικά ΙΙΙ  
 • Γερμανικά ΙΙΙ  
 • Ιταλικά ΙΙΙ

4ο Eξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 • Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/Αυτισμό
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Κινητικές και Σωματικές Αναπηρίες
 • Γνωστική Αποκατάσταση των ΑμεΑ
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική/Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ
 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών-Σχολικών Μονάδων
 • Κοινωνική Ψυχολογία  
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία  
 • Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία Διδάσκοντες  
 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση & την Εργασία
 • Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙ
 • Εργαστήριο: Εισαγωγή στις Επιστήμες Λόγου και Ακοής
 • Αγγλικά IV: Τεχνικές Προφορικής Παρουσίασης
 • Γαλλικά ΙV  
 • Γερμανικά ΙV  
 • Ιταλικά IV

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.)

 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών-Σχολικών Μονάδων
 • Ψυχολογία Ανάπτυξης Ενηλίκων
 • Κοινωνική Ψυχολογία  
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική/Επαγγελματικός Προσανατολισμός των ΑμεΑ
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία  
 • Ψηφιακός Εγγραμματισμός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων 
 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση & την Εργασία
 • Αγγλικά IV: Τεχνικές Προφορικής Παρουσίασης
 • Γαλλικά ΙV  
 • Γερμανικά ΙV  
 • Ιταλικά IV

5ο Eξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 • Εκπαίδευση Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση/Νοητική Αναπηρία
 • Εργασιακές Σχέσεις, Ενσωμάτωση και Κοινωνική Στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία στην Εργασία
 • Διδακτική Μεθοδολογία για την Εκπαίδευση των ΑμεΑ στο Γενικό Σχολείο και σε ΣΜΕΑΕ
 • Εισαγωγή στην Υποστηρικτική Τεχνολογία
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Ακοής
 • Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας στην Ειδική Αγωγή ή σε Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Πληροφορική Χ: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Εφαρμογές Ευφυών Τεχνολογιών και Ρομποτικής
 • Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙΙ
 • Σύγχρονα Διδακτικά Μοντέλα στον Αυτισμό
 • Εφαρμογές Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
 • Δεξιότητες Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας
 • Ελεύθερη Επιλογή

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.)

 • Η Δυναμική της Ομάδας στην Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις
 • Δεξιότητες Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας
 • Διά βίου Μάθηση και Διαχείριση Δεξιοτήτων
 • Εφαρμογές Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 • Νέες Τεχνολογίες στην Οικονομία και Δεξιότητες Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Πληροφορική Χ: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Εφαρμογές Ευφυών Τεχνολογιών και Ρομποτικής
 • Ελεύθερη Επιλογή

6ο Eξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 • Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας και Επικοινωνίας
 • Διδασκαλία Μαθηματικών σε Άτομα με Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής στο Γενικό Σχολείο και σε ΣΜΕΑΕ
 • Συστήματα Ταξινόμησης και Αξιολόγησης στις Σωματικές/ Κινητικές Αναπηρίες
 • Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα  
 • Πληροφορική IV: Νέες Τεχνολογίες και Μάθηση από Απόσταση  
 • Συναισθηματική και Ηθική Ανάπτυξη
 • Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση
 • Ζητήματα Ετερότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στη Σχολική Ψυχολογία
 • Εργασιακός Εκφοβισμός (Φαινόμενο Mobbing) με ΕΜΦΑΣΗ στα ΑΤΟΜΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 • Γραφή και Ανάγνωση της Braille
 • Επίβλεψη και Οργάνωση Δομών Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης
 • Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙV
 • Εφαρμογές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
 • Εργαστήριο: Διαταραχές Λόγου Ομιλίας και Επικοινωνίας
 • Ελεύθερη Επιλογή 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.)

 • Πληροφορική IV: Νέες Τεχνολογίες και Μάθηση από Απόσταση  
 • Οικονομική της Εργασίας και της Εκπαίδευσης
 • Διδακτική Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών
 • Διαχείριση και Ανάπτυξη Ταλέντων σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις
 • Συναισθηματική και Ηθική Ανάπτυξη
 • Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση
 • Ζητήματα Ετερότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στη Σχολική Ψυχολογία
 • Επαγγελματική Κατάρτιση Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Κοινωνική Πολιτική και Διά Βίου Μάθηση
 • Εφαρμογές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
 • Ελεύθερη Επιλογή

7ο Eξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 • Πρακτική Άσκηση Ι  
 • Πτυχιακή Εργασία  
 • Φωνολογική Ανάπτυξη και Φωνολογικές Διαταραχές
 • Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας των NEETs (Νέων Εκτός Απασχόλησης Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης – ΕΑΕΚ)
 • Θεωρία και Έρευνα των Δυναμικών Συστημάτων στις Κινητικές Αναπηρίες
 • Διεθνής Εκπαιδευτική Ανάπτυξη
 • Βιωματικό Εργαστήριο Αντιμετώπισης Ειδικών Προβλημάτων Ομιλίας
 • Προσβασιμότητα
 • Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας V
 • Άσκηση και Ποιότητα Ζωής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.)

 • Πρακτική Άσκηση Ι  
 • Πτυχιακή Εργασία  
 • Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων σε Οργανισμούς & Επιχειρήσεις
 • Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας των NEETs (Νέων Εκτός Απασχόλησης Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης – ΕΑΕΚ)
 • Διεθνής Εκπαιδευτική Ανάπτυξη
 • Άσκηση και Ποιότητα Ζωής Λαϊλόγλου ΕΕ 2 ΕΑ0402
 • Ελεύθερη Επιλογή

8ο Eξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ  
 • Πτυχιακή Εργασία  
 • Εκπαίδευση Ατόμων με Βαριές ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες 
 • Συμβουλευτική των ΑμεΑ  
 • Πληροφορική ΧΙΙ-Εφαρμογές Κινητής και Cloud Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση και στην
 • Κοινωνία
 • Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille
 • Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας VI
 • Ελεύθερη Επιλογή

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Ε.)

 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ 
 • Πτυχιακή Εργασία  
 • Πληροφορική ΧΙΙ-Εφαρμογές Κινητής και Cloud Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση και στην
 • Κοινωνία
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών 
 • Μάθηση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο Χώρο Εργασίας
 • Ελεύθερη Επιλογή

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.
 

 

Οδηγός Σπουδών

    Σύμφωνα με τον Ν 4388/2016 ΦΕΚ 83/11-05-2016, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» δύναται να απασχοληθούν ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων καθώς εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών.


    Πιο συγκεκριμένα,

 

 τη μελέτη,

 το σχεδιασμό,

 τη δόμηση,

 την υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων καθώς και

 τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

 

 Επιπλέον, οι πτυχιούχοι κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και στη διοίκηση  φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων της κατεύθυνσης "Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες" έχουν κατοχυρωθεί με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και τις σχετικές τροποποιήσεις του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-5-2011), άρθρο 56 παρ 1 & 2.

Συγκεκριμένα,

 

Ως Δάσκαλοι (ΠΕ 71  Δασκάλων Ε.Α.Ε.)  

 • Σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ( ΣΜΕ.Α.Ε )
 • Σε τμήματα ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης ή παροχής διδασκαλίας στο σπίτι.
 • Σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

 

 

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δημιουργούν στους/στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


 

 

Έτσι,

 

Ως υπεύθυνοι/ες εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων:

 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • στις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών που αφορούν τη Δια Βίου Μάθηση
 • σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλικών 
 • σε οργανισμούς, φορείς και κέντρα Δια βίου Μάθησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, που ασχολούνται με την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 • σε Ινστιτούτα Μελέτης και Έρευνας των Κοινωνικών Εταίρων (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ΙΜΕ/ΓΣΕΕ).

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών

 

Ως διοικητικά στελέχη 

 • οργανισμών και φορέων που υλοποιούν χρηματοδοτούμενα προγράμματα και πιστοποιήσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/ της Εκπαιδευτή/ Εκπαιδεύτριας Ενηλίκων μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

ενώ 

 

 

Ως εξειδικευμένο προσωπικό 

 • σε κέντρα περίθαλψης νοσοκομείων παίδων
 • σε φορείς ειδικής αγωγής και περίθαλψης
 • σε Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας – αποκατάστασης ΑΜΕΑ
 • σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
 • σε κέντρα Λογοθεραπείας και Ειδικής θεραπευτικής αγωγής

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών και ΠΕ Παιδαγωγών

 

  ενώ με επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο

 στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή επιμόρφωση και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

 

Ως σύμβουλοι ψυχικής υγείας

 • σε κέντρα ψυχικής περίθαλψης παιδιών και ενηλίκων
 • με τη δημιουργία δικού τους γραφείου 

Ως ειδικοί

 • διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • ιδρύοντας νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του/ της Ειδικού/ ής Παιδαγωγού θα βρείτε στο άρθρο μας εδώ.


 

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών και συγκεκριμένα στην ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης και Κοινωνικής Πολιτικής.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο