Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ: 11.790

ΕΠΑΛ: 10.550

Βάση 2022
12.150
Εισακτέοι
152
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20
Συντ. Ε.Β.Ε. Μουσική Εκτέλ. & Ερμ
1,10
Συντ. Ε.Β.Ε. Μουσική Αντίλ, Θεωρ & Αρμ.
0,70

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Ιστορία 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 30%

 Μαθηματικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Φυσική 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 30%

 Πληροφορική 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1248
Πόλη
Άρτα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 383 του Ν. 4957/2022, από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εφεξής οι υποψήφιοι, μαθητές/τριες και απόφοιτοι/ες για την εισαγωγή τους στο Τμήμα εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους/τις υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους/τις υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής:

 • Ιστορία για τους/τις υποψηφίους του 1ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Μαθηματικά για τους/τις υποψηφίους του 2ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Φυσική για τους/τις υποψηφίους του 3ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Πληροφορική για τους/τις υποψηφίους του 4ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους/τις υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

 

 Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στo Tμήμα αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης:

α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και

β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος)

 

 

Οι στόχοι και σκοποί του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επικεντρώνονται στη μουσικολογική εκπαίδευση των φοιτητών/τριών με βάση μια οργανοκεντρική προσέγγιση, που περιλαμβάνει μουσική πράξη.

 • Η μουσική αντιμετωπίζεται ως συνολικό κοινωνικό φαινόμενο, πλαισιωμένη όχι μόνο από το θεωρητικό της υπόβαθρο, αλλά και από την ανάλογη ιστορική, πολιτισμική και ανθρωπολογική σπουδή. Ιδιαίτερα όσον αφορά το αντικείμενο των προφορικών μουσικών παραδόσεων, οι εξωτερικοί αξιολογητές το 2014 χαρακτήρισαν το σχετικό πρόγραμμα σπουδών ως υποδειγματικό για τη διδασκαλία των παραδοσιακών μουσικών διεθνώς.

Σταθερός στόχος για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, σε συντονισμό με τις στρατηγικές πολιτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι η διαρκής διεύρυνση και βελτίωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να καλύπτει με επάρκεια το καθολικό γνωστικό αντικείμενο, να εμβαθύνει στην έρευνα και να μεγιστοποιεί τη διάχυση τόσο του καλλιτεχνικού όσο και του εν γένει ακαδημαϊκού του έργου.

 

 

 • Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής
 • Βαλκανικών και Οθωμανικών Μουσικών, Ιστορίας και Πολιτισμών (ΕΒAΜΙΠ)

 

ΕΠΑΛ

Το τμήμα Μουσικών Σπουδών ανήκει στα Τμήματα Κοινής Ομάδας για τους/τις αποφοίτους όλων των Τομέων του ΕΠΑΛ

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου είναι εβδομήντα (70), από τα οποία

 • τα σαράντα τρία (43) είναι υποχρεωτικά και
 • τα είκοσι επτά (27) επιλογής υποχρεωτικά.

 

Πέραν αυτών, προβλέπεται υποχρεωτικά Πρακτική άσκηση οκτώ (8) εβδομάδων και Διπλωματική εργασία.

 Στα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνονται τέσσερα εξάμηνα ξένης γλώσσας, που έχουν ως στόχο να προετοιμάσουν στοχευμένα τους φοιτητές

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνει έμφαση στην παιδαγωγική επάρκεια των φοιτητών/τριών, η οποία επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων σχετικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του.

 Έχει συνολική διάρκεια 8 εβδομάδων, που εντάσσονται τυπικά στο 8ο και 9ο εξάμηνο σπουδών.

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να:

 • Βρίσκεται τουλάχιστον στο όγδοο τυπικό εξάμηνο φοίτησης.
 • Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών έως και το 7ο εξάμηνο. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να οφείλει μέχρι πέντε, το πολύ, μαθήματα και πάντως όχι μαθήματα ειδικότητας.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Θεωρία και Ακουστική αγωγή Ι
 • Ρυθμική αγωγή Ι
 • Εκκλησιαστική μουσική Ι
 • Μουσική Δεξιότητα Ι
 • Μουσική Δεξιότητα Ι
 • Νε'ωτερη και σύγχρονη ιστορία της Μεσογείου
 • Ιστορία της δυτικής μουσικής Ι
 • Ξένη γλώσσα Ι

2ο Εξάμηνο

 • Θεωρία και Ακουστική αγωγή ΙΙ
 • Ρυθμική αγωγή ΙΙ
 • Εκκλησιαστική μουσική ΙΙ
 • Μουσική Δεξιότητα ΙΙ
 • Τέχνη και πολιτισμοί
 • Ιστορία της δυτικής μουσικής ΙΙ
 • Εισαγωγή στο δημοτικό τραγούδι
 • Ξένη γλώσσα ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Αρμονία Ι
 • Εισαγωγή στην μελωδική τροπικότητα 
 • Μουσική Δεξίοτητα ΙΙΙ
 • Λόγια μουσική της Ανατολής
 • Μουσική πληροφορική
 • Μουσική παιδαγωγική Ι
 • Φωνητική αγωγή - χορωδία Ι
 • Ξένη γλώσσα ΙΙΙ

Ομάδα 1:

 • Ιστορία της όπερας
 • Μουσική γεωγραφία του ελλαδικού χώρου
 • Αραβοπερσική μουσική

4ο Εξάμηνο

 • Αρμονία ΙΙ
 • Τροπικότητα στις λαϊκές μουσικές
 • Μουσική Δεξιότητα ΙV
 • Μουσικό Σύνολο Ι
 • Μουσική παιδαγωγική ΙΙ
 • Φωνητική αγωγή - χορωδία ΙΙ
 • Ξένη γλώσσα ΙV

Ομάδα 2:

 • Τοπική ιστορία και μουσική
 • ΜΜΕ, ψηφιακά μέσα και μουσική 
 • Κουλτούρες διασκέδασης και συμποσιασμού

5ο Εξάμηνο

Ειδικοί τομείς μουσικής θεωρίας Ι:

 • Τροπική Αντίστιξη
 • Εναρμόνιση στις λαϊκές μουσικές
 • Τροπική θεωρία
 • Μουσικό Σύνολο ΙΙ
 • Μουσική Δεξιότητα V
 • Εισαγωγή στις αστικές λαϊκές μουσικές
 • Δισκογραφία
 • Τεχνικές ηχοληψίας & ηχογραφησης

Ομάδα 3:

 • Νεώτερη βαλκανική ιστορία
 • Διαμόρφωση Καλλιτεχνικής Ταυτότητας
 • Νεανικες μουσικές κουλτούρες

6ο Εξάμηνο

Ειδικοί τομείς μουσικής θεωρίας ΙΙ:

 • Τονική Αντίστιξη
 • Αρμονία της τζαζ
 • Τροπική θεωρία ΙΙ
 • Μουσικό Σύνολο ΙΙΙ
 • Μουσική Δεξιότητα VI
 • Μουσική ψυχολογία και εκπαίδευση
 • Ανθρωπολογία της μουσικής
 • Πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία

Ομάδα 4:

 • Μουσικές πρωτοπορίες της Δύσης
 • Προπολεμικές αστικές λαϊκές μουσικής
 • Βαλκανικές μουσικές παραδόσεις

7ο Εξάμηνο

Μουσική Ανάλυση Ι:

 • Δυτική μουσική
 • Λαϊκές μουσικές παραδόσεις
 • Ανατολική μουσική
 • Μουσικό IV
 • Μουσική Δεξιότητα VII
 • Θεωρία της χορευτικής επιτέλεσης
 • "Έντεχνο" λαϊκό
 • Ιστορία της ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης

Ομάδα 5:

 • Ροκ και ποπ κουλτούρες
 • Μεταπολεμικές αστικές λαϊκές μουσικές
 • Εισαγωγή στην ινδική μουσική

8ο Εξάμηνο

Μουσική Ανάλυση ΙΙ:

 • Δυτική μουσική 
 • Λαϊκές μουσικές παραδόσεις
 • Ανατολική μουσική
 • Μουσικό Σύνολο V
 • Μουσική Δεξιότητα VIII
 • Νεοελληνική λόγια μουσική
 • Πρακτική άσκηση 1
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία και μουσική

Ομάδα 6:

 • Ιστορία της τζαζ
 • Νεοδημοτικό

9ο Εξάμηνο

Μουσική δημιουρία και αυτοσχεδιασμός:

 • Δυστική μουσική
 • Λαϊκές μουσικές παραδόσεις
 • Ανατολική μουική
 • Μουσικό σύνολο VI
 • Mουσική Δεξιότητα ΙΧ
 • Πρακτική άσκηση 2
 • Αισθητική της μουσικής
 • Διδακτική του οργάνου

Ομάδα 7:

 • Επιτέλεση: Θεωρία και εθνογραφικές προσεγγίσεις
 • Ετερότητες σε Ελλάδα και Βαλκάνια
 • Πολιτιστικές βιομηχανίες και μουσική

10ο Εξάμηνο

 • Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικής εργασίας
 • Ιστορικά αρχεία και πηγές
 • Οπτικοακουστικά τεκμήρια
 • Σεμινάριο επιτόπιας έρευνας
 • Σιπλωματική εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της ευρωπαϊκής (κλασικής) μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) μουσικής και της σύγχρονης μουσικής.

 Ωστόσο, το πολυεπίπεδο μουσικό και μουσικολογικό υποβάθρο των αποφοίτων ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την επιλογή κάποιας μεταπυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

 Να διδάξουν

 • Μουσική στη γενική και ειδική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στα Μουσικά Σχολεία.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης

 

 •   θεωρητικά της μουσικής και σύνθεση σε Ωδεία και Μουσικές σχολές.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

 

 Να συμμετέχουν σε προγράμματα μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής αγωγής.

 

 Να διενεργήσουν ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας ( Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντική Μουσικολογία κ.α.)

 

 Να αξιολογήσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων και ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών πρακτικών και να συντάξουν κριτικές και παρουσιάσεις μουσικής στα έντυπα ή οπτικοακουστικά μέσα.

 

 Να συνθέσουν πρωτότυπη, οργανική, φωνητική, ορχηστρική, μουσική για το θέατρο ή τον κινηματογράφο ή/και ηλεκτροακουστική μουσική.

 

  Να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες μουσικής/ήχου και πολυμέσων σε διάφορα οπτικοακουστικά πλαίσια και εφαρμογές της ηλεκτρονικής παραγωγής και του σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής ήχου, του mastering, της μίξης, της μουσικής σκηνοθεσίας, της παραγωγής, της σκηνοθεσίας προγραμμάτων, του προγραμματισμού, του μηχανικού ηχογράφησης, του διευθυντή στούντιο, του τεχνικού MIDI)

 

 Να συντονίσουν/ή και να διευθύνουν μουσικά σύνολα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής.

 

 Να αναλάβουν συμβουλευτικούς ή/και συντονιστικούς ρόλους σε ιδρύματα και προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής αλλά και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής.

 

Επιπλέον, μπορούν να σταδιοδρομήσουν: 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • σε σολιστική σταδιοδρομία (εκτελεστές, συνθέτες, διευθυντές συνόλων, δάσκαλοι/ες φωνητικής)  

 

Ως συνοδοί (correpetitors)/μέλη

 • οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων (συμφωνικές ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χορωδίες, φιλαρμονικές)

 

Ως ιεροψάλτες

 • σε ιερούς ναούς. 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Μουσική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο