Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Εισακτέοι
150
Βάση 2023
11.790
Βάση 2022
12.150
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1248
Πόλη
Άρτα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Οι στόχοι και σκοποί του Τμήματος Μουσικών Σπουδών επικεντρώνονται στη μουσικολογική εκπαίδευση των φοιτητών με βάση μια οργανοκεντρική προσέγγιση, που περιλαμβάνει μουσική πράξη. Η μουσική αντιμετωπίζεται ως συνολικό κοινωνικό φαινόμενο, πλαισιωμένη όχι μόνο από το θεωρητικό της υπόβαθρο, αλλά και από την πλευρά της ιστορίας, της ανθρωπολογίας, της επικοινωνίας και των πολιτισμικών σπουδών. Ιδιαίτερα όσον αφορά το αντικείμενο των προφορικών μουσικών παραδόσεων, οι εξωτερικοί αξιολογητές το 2014 χαρακτήρισαν το σχετικό πρόγραμμα σπουδών ως υποδειγματικό για τη διδασκαλία των παραδοσιακών μουσικών διεθνώς.

Σταθερός στόχος για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, σε συντονισμό με τις στρατηγικές πολιτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι η διαρκής διεύρυνση και βελτίωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να καλύπτει με επάρκεια το καθολικό γνωστικό αντικείμενο, να εμβαθύνει στην έρευνα και να μεγιστοποιεί τη διάχυση τόσο του καλλιτεχνικού όσο και του εν γένει ακαδημαϊκού του έργου.

Τους σκοπούς αυτούς υπηρετούν δύο θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια: 

 1. Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκµηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (Music Documentation Laboratory)
 2. Εργαστήριο Βαλκανικής και Οθωμανικής Μουσικής, Ιστορίας και Πολιτισμών − ΕΒΟΜΙΠ (Laboratory for the Study of Balkan and Ottoman Music, History and Cultures)

Ειδικό Μάθημα

Για το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και μπορούν να τα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο ΜΟΝΟ όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα συγκεκριμένα τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). Τέλος για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα Τμήματα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των με αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β’) και με αριθμ. Φ.253/69990/Α5/2019 (ΦΕΚ 1736 Β’) Υπουργικών Αποφάσεων. 

Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι 5ετής και οργανώνεται με βάση το σύστημα ECTS και την ανάπτυξη μαθημάτων υποβάθρου και ειδίκευσης, προϊόντων των εξαμήνων. Το Τμήμα υποστηρίζει τη λογική των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων μαθημάτων, την προσφορά μαθημάτων επιλογής και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης. Υποστηρίζει επίσης την λειτουργία εργαστηρίων, όπου υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία περί την καλλιτεχνική πράξη, είτε αυτή αφορά ατομικές μουσικές δεξιότητες, είτε σύνολα.

Ο χαρακτήρας του προγράμματος είναι οργανοκεντρικός, συντονιζόμενος με το σύστημα ειδικών εξετάσεων που απαιτεί έλεγχο μουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Καλύπτοντας με πληρότητα ένα τρίπτυχο ειδολογικών προσεγγίσεων (δυτική «κλασική» μουσική, ανατολική μουσική, λαϊκές και παραδοσιακές μουσικές), εφοδιάζει τους απόφοιτους με όλη την αποσκευή που είναι απαραίτητη για την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, ιδιαιτέρως δε για την επαρκή ένταξή τους στην εκπαίδευση, ιδιωτική και δημόσια, και σε όλα τα επίπεδα, Ωδείο, δημοτικό σχολείο, γενικό Γυμνάσιο-Λύκειο, Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο κλπ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Θεωρία και Ακουστική αγωγή Ι
 • Ρυθμική αγωγή Ι
 • Εκκλησιαστική μουσική Ι
 • Μουσική Δεξιότητα Ι
 • Μουσική Δεξιότητα Ι
 • Νε'ωτερη και σύγχρονη ιστορία της Μεσογείου
 • Ιστορία της δυτικής μουσικής Ι
 • Ξένη γλώσσα Ι

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Θεωρία και Ακουστική αγωγή ΙΙ
 • Ρυθμική αγωγή ΙΙ
 • Εκκλησιαστική μουσική ΙΙ
 • Μουσική Δεξιότητα ΙΙ
 • Τέχνη και πολιτισμοί
 • Ιστορία της δυτικής μουσικής ΙΙ
 • Εισαγωγή στο δημοτικό τραγούδι
 • Ξένη γλώσσα ΙΙ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Αρμονία Ι
 • Εισαγωγή στην μελωδική τροπικότητα 
 • Μουσική Δεξίοτητα ΙΙΙ
 • Λόγια μουσική της Ανατολής
 • Μουσική πληροφορική
 • Μουσική παιδαγωγική Ι
 • Φωνητική αγωγή - χορωδία Ι
 • Ξένη γλώσσα ΙΙΙ

Ομάδα 1:

 • Ιστορία της όπερας
 • Μουσική γεωγραφία του ελλαδικού χώρου
 • Αραβοπερσική μουσική

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Αρμονία ΙΙ
 • Τροπικότητα στις λαϊκές μουσικές
 • Μουσική Δεξιότητα ΙV
 • Μουσικό Σύνολο Ι
 • Μουσική παιδαγωγική ΙΙ
 • Φωνητική αγωγή - χορωδία ΙΙ
 • Ξένη γλώσσα ΙV

Ομάδα 2:

 • Τοπική ιστορία και μουσική
 • ΜΜΕ, ψηφιακά μέσα και μουσική 
 • Κουλτούρες διασκέδασης και συμποσιασμού

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

Ειδικοί τομείς μουσικής θεωρίας Ι:

 • Τροπική Αντίστιξη
 • Εναρμόνιση στις λαϊκές μουσικές
 • Τροπική θεωρία
 • Μουσικό Σύνολο ΙΙ
 • Μουσική Δεξιότητα V
 • Εισαγωγή στις αστικές λαϊκές μουσικές
 • Δισκογραφία
 • Τεχνικές ηχοληψίας & ηχογραφησης

Ομάδα 3:

 • Νεώτερη βαλκανική ιστορία
 • Διαμόρφωση Καλλιτεχνικής Ταυτότητας
 • Νεανικες μουσικές κουλτούρες

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ειδικοί τομείς μουσικής θεωρίας ΙΙ:

 • Τονική Αντίστιξη
 • Αρμονία της τζαζ
 • Τροπική θεωρία ΙΙ
 • Μουσικό Σύνολο ΙΙΙ
 • Μουσική Δεξιότητα VI
 • Μουσική ψυχολογία και εκπαίδευση
 • Ανθρωπολογία της μουσικής
 • Πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία

Ομάδα 4:

 • Μουσικές πρωτοπορίες της Δύσης
 • Προπολεμικές αστικές λαϊκές μουσικής
 • Βαλκανικές μουσικές παραδόσεις

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μουσική Ανάλυση Ι:

 • Δυτική μουσική
 • Λαϊκές μουσικές παραδόσεις
 • Ανατολική μουσική
 • Μουσικό IV
 • Μουσική Δεξιότητα VII
 • Θεωρία της χορευτικής επιτέλεσης
 • "Έντεχνο" λαϊκό
 • Ιστορία της ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης

Ομάδα 5:

 • Ροκ και ποπ κουλτούρες
 • Μεταπολεμικές αστικές λαϊκές μουσικές
 • Εισαγωγή στην ινδική μουσική

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

Μουσική Ανάλυση ΙΙ:

 • Δυτική μουσική 
 • Λαϊκές μουσικές παραδόσεις
 • Ανατολική μουσική
 • Μουσικό Σύνολο V
 • Μουσική Δεξιότητα VIII
 • Νεοελληνική λόγια μουσική
 • Πρακτική άσκηση 1
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία και μουσική

Ομάδα 6:

 • Ιστορία της τζαζ
 • Νεοδημοτικό

Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μουσική δημιουρία και αυτοσχεδιασμός:

 • Δυστική μουσική
 • Λαϊκές μουσικές παραδόσεις
 • Ανατολική μουική
 • Μουσικό σύνολο VI
 • Mουσική Δεξιότητα ΙΧ
 • Πρακτική άσκηση 2
 • Αισθητική της μουσικής
 • Διδακτική του οργάνου

Ομάδα 7:

 • Επιτέλεση: Θεωρία και εθνογραφικές προσεγγίσεις
 • Ετερότητες σε Ελλάδα και Βαλκάνια
 • Πολιτιστικές βιομηχανίες και μουσική

Ι ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικής εργασίας
 • Ιστορικά αρχεία και πηγές
 • Οπτικοακουστικά τεκμήρια
 • Σεμινάριο επιτόπιας έρευνας
 • Σιπλωματική εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καλύπτουν τις απαιτήσεις της παιδαγωγικής επάρκειας και εντάσσονται στον κωδικό ΠΕ79.01 προκειμένου για την δραστηριοποίησή τους στην δημόσια εκπαίδευση.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο