Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 4ο, 3ο
Εισακτέοι
78
Βάση 2023
11.130
Βάση 2022
11.360
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0408
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
2. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
3. Μουσική Ακουστική και Τεχνολογία Ήχου
4. Βυζαντινή Μουσικολογία

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών υποστηρίζει ένα πολυδιάστατο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με επιστημονικό, θεωρητικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο, και με αναφορές σε πολλές συναφείς επιστήμες. Οι θεματικές του ενότητες εξετάζονται σε ιδιαίτερο βάθος και αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα των σπουδαστών, καθώς και το μεθοδολογικό και ερευνητικό τους προφίλ (το οποίο τεκμαίρεται και από τη σύνταξη πτυχιακής εργασίας που είναι υποχρεωτική για την περάτωση των σπουδών τους).       Η έρευνα στο Τμήμα σχετίζεται άμεσα με τη διδασκαλία και οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τρέχοντα ερευνητικά θέματα και γενικότερα με την επιστημονική συζήτηση σε διεθνές επίπεδο στον κάθε τομέα και γνωστικό αντικείμενο. Αυτή η πολύπλευρη επιστημονική προσέγγιση στη μουσική βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και κριτική σκέψη που τους καθιστά πολύτιμους στην κοινωνία, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν επιστημονικά και επαγγελματικά σε διάφορους κλάδους, όπως, για παράδειγμα:

 • Γενική εκπαίδευση (γενικά σχολεία)
 • Ειδική μουσική εκπαίδευση (μουσικά σχολεία και ωδεία)
 • Επιστημονικές βιβλιοθήκες και μουσικά αρχεία
 • Επιστημονικά ερευνητικά κέντρα μουσικολογικής κατεύθυνσης
 • Τμήματα προγραμματισμού και εκδόσεων φορέων της μουσικής ζωής
 • Καλλιτεχνικοί θεσμοί και φορείς, Καλλιτεχνικά γραφεία
 • Αίθουσες συναυλιών, Ορχήστρες, Χορωδίες, Μουσικά θέατρα, Μουσικά σύνολα
 • Μουσικοί εκδοτικοί οίκοι
 • Εφημερίδες και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Ραδιόφωνο και τηλεόραση
 • Τεχνολογία ήχου και ηχοληψία

Επίσης, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην παιδαγωγική, η δε παιδαγωγική επάρκεια των φοιτητών επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων σχετικών μαθημάτων, πρακτικής άσκησης, καθώς και κοντινών συγγενικών αντικειμένων και προσεγγίσεων. Με το δυνατό διεπιστημονικό και πολυεπίπεδο μουσικό και μουσικολογικό υπόβαθρο που αποκτούν, οι απόφοιτοι έχουν άριστη απορροφητικότητα και επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, όχι μόνο στη μουσικολογία, αλλά και σε άλλα σχετικά αντικείμενα (ανθρωπολογία της μουσικής, τεχνολογία και πληροφορική, ψυχολογία, παιδαγωγική, ειδική αγωγή, μουσικοθεραπεία, μουσικοπαιδαγωγικά κ.α.), όπου και πολλοί έχουν εξαιρετικές επιδόσεις.

Ειδικό Μάθημα

Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ"

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 λειτουργούν τέσσερις (4) κατευθύνσεις σπουδών. Οι κατευθύνσεις εκσυγχρονίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών και το καθιστούν επιστημονικά αρτιότερο, πληρέστερο, πιο ευέλικτο και πιο ενδιαφέρον τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους διδάσκοντες. Οι κατευθύνσεις είναι οι εξής: 1. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία 2. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία 3. Μουσική Ακουστική και Τεχνολογία Ήχου 4. Βυζαντινή Μουσικολογία.

Υποχρεωτικά Κορμού

 • Εισαγωγή στην ιστορική και συστηματική μουσικολογία
 • Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής Ι
 • Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ
 • Θεωρία και πράξη της τονικής μουσικής (Αρμονία) Ι+II
 • Εθνομουσικολογία Ι
 • Εθνομουσικολογία ΙΙ
 • Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι
 • Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία ΙΙ
 • Ελληνική παραδοσιακή μουσική
 • Βυζαντινή Μουσικολογία
 • Θεωρία και πράξη της Αναγεννησιακής μουσικής (Αντίστιξη) Ι+ΙΙ
 • Μορφολογία της ευρωπαϊκής μουσικής Ι+ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μουσική
 • Ηχοληψία για σχολικές μονάδες
 • Φυσική και Μουσική Ακουστική
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Παρασημαντική της ψαλτικής τέχνης
 • Ήχοι και ανατολική τροπική θεωρία
 • Ιστορική επισκόπηση της βυζαντινής μουσικής
 • Ιστορία της Νεοελληνικής έντεχνης μουσικής
 • Εκτέλεση παραδοσιακής μουσικής: ταμπουράς
 • Μουσική παιδαγωγία και διδακτική Ι

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης 1 (Ιστορικής και συστηματικής μουσικολογίας)

 • Γρηγοριανό Μέλος
 • Ιστορία της ενορχήστρωσης
 • Παλαιογραφία της μουσικής
 • Αρμονική Θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής
 • Μουσική του εικοστού αιώνα
 • Ειδικά θέματα ιστορίας της Ευρωπαϊκής μουσικής Ι
 • Ειδικά θέματα ιστορίας της Ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ
 • Μορφολογία και τεχνικές σύνθεσης στον εικοστό αιώνα
 • Μουσική Ανάλυση Ι - Βασικές αρχές της κλασσικορομαντικής σύνθεσης
 • Αισθητική της Μουσικής
 • Ιστορία των ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων
 • Διεύθυνση Χορωδίας ΙΙ
 • Διεύθυνση Χορωδίας Ι
 • Εξάσκηση ακουστικών ικανοτήτων
 • Μουσική ανάλυση ΙΙ – προσεγγίσεις στο μουσικό έργο

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης 2 (Εθνομουσικολογίας και πολιτισμικής ανθρωπολογίας)

 • Πολιτισμική ανθρωπολογία και εκπαίδευση
 • Μουσικά όργανα του κόσμου
 • Εθνομουσικολογία: Μουσικές της Μεσογείου
 • Εθνοχορολογία και πολιτιστική πολιτική
 • Αστική Λαϊκή Μουσική
 • Ανθρωπολογία του Χορού
 • Εθνογραφικός κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ
 • Μουσική και κινηματογράφος. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
 • Αραβοπερσική Μουσική
 • Μουσική καταγραφή και ανάλυση στην εθνομουσικολογία
 • Εθνομουσικολογία και μουσική εκπαίδευση
 • Μουσική και Θέατρο: Ζητήματα επιτέλεσης
 • Σύγχρονη δημοφιλής μουσική: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
 • Ινδική Μουσική
 • Χορός και Χορευτική Εκπαίδευση στην σύγχρονη Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις.

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης 3 (Μουσικής ακουστικής και τεχνολογίας ήχου)

 • Τεχνικές ανάλυσης και σύνθεσης ήχων
 • Πυθαγόρεια μαθηματικά μοντέλα στη μουσική
 • Μουσική και γνωσιακές επιστήμες - Μουσική, γλώσσα και νους
 • Εισαγωγή στην Ηχοληψία
 • Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία
 • Εισαγωγή στη Μουσική Ψυχολογία
 • Μικρόφωνα – Μεγάφωνα - Ηχεία
 • Μουσική πληροφορική - Υπολογιστική μουσικολογία
 • Φυσική των μουσικών οργάνων
 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Ενορχήστρωση
 • Μουσική για Media
 • Μουσική τεχνολογία στην εκπαίδευση: Aπό τη θεωρία στη πράξη
 • Ακουστική Κλειστών Χώρων
 • Μουσική στην κοινότητα και ευπαθείς ομάδες: Επικοινωνία, τεχνολογία, θεραπεία
 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρακουστική Μουσική
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης 4 (Βυζαντινής μουσικολογίας)
 • Βυζαντινή Μουσική σε δυτικές σημειογραφίες
 • Ιστορία της βυζαντινής μουσικής ΙΙ
 • Ιστορία της βυζαντινής μουσικής Ι
 • Προθεωρία της ψαλτικής τέχνης ΙΙ
 • Θεωρία και πράξη της ψαλτικής τέχνης ΙΙ
 • Παλαιογραφία της βυζαντινής σημειογραφίας
 • Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης Ι
 • Προθεωρία της ψαλτικής τέχνης Ι
 • Ψαλτική και νεότερη ελληνική αστική λαϊκή μουσική
 • Αντιπαραβολές βυζαντινού και λατινικού μέλους
 • Ψαλτική και λόγια μουσική της Πόλης
 • Ψαλτική και ελληνική δημοτική μουσική
 • Λατρεία και μουσική στο Βυζάντιο
 • Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία
 • Κοσμικό ρεπερτόριο σε βυζαντινή παρασημαντική

Επιλογής

 • Ρυθμική Θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής
 • Μουσική Παλαιογραφία: παλαιές βυζαντινές σημειογραφίες
 • Ενορχήστρωση ΙΙ
 • Έλληνες συνθέτες της Αναγέννησης
 • Στοιχειώδης οργανοχρησία–Πιάνο. Συνοδεία τραγουδιού
 • Φιλοσοφία της μουσικής
 • Εισαγωγή στην ελληνική και λατινική Παλαιογραφία
 • Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα
 • Η Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Μουσικής
 • Στοιχειώδης Οργανοχρησία: Μη συγκερασμένα παραδοσιακά Όργανα (Ταμπουράς) ΙΙ
 • Μουσική παιδαγωγία και διδακτική ΙΙ
 • Στοιχεία διεύθυνσης ορχήστρας
 • Σημειογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής (Η Αλύπια Παρασημαντική)
 • Θεωρίες για τη μουσική στον 20ο αιώνα 
 • Μορφολογία της Μουσικής του 20ου αιώνα
 • Η συμφωνική ορχήστρα μετά το 1950
 • Η Αναγέννηση στο απόγειό της (1550-1600): Σχολές Ρώμης και Βενετίας
 • Συνεχές βάσιμο

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Ο Μουσικολόγος μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε μουσικές βιβλιοθήκες, ως καθηγητής της μουσικής εκπαίδευσης σε ωδεία, πανεπιστημιακά τμήματα, σε σχολές θεωρητικών σπουδών, ως σύμβουλος μουσικών οργανισμών ή μουσικοκριτικός με εργασία στο σπίτι, ή ως παραγωγός μουσικών εκπομπών, ως ερευνητής κ.λπ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο