Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ:  11.130

ΕΠΑΛ: 9.275

Βάση 2022
11.360
Εισακτέοι
78
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,90
Συντ. Ε.Β.Ε. Μουσική Εκτέλ. & Ερμ
0,80
Συντ. Ε.Β.Ε. Μουσική Αντίλ, Θεωρ & Αρμ.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Ιστορία 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 30%

 Μαθηματικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Φυσική 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 30%

 Πληροφορική 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  20%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0408
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
2. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
3. Μουσική Ακουστική και Τεχνολογία Ήχου
4. Βυζαντινή Μουσικολογία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 383 του Ν. 4957/2022, από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εφεξής οι υποψήφιοι, μαθητές/τριες και απόφοιτοι/ες για την εισαγωγή τους στο Τμήμα εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους/τις υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους/τις υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής:

 • Ιστορία για τους/τις υποψηφίους του 1ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Μαθηματικά για τους/τις υποψηφίους του 2ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Φυσική για τους/τις υποψηφίους του 3ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Πληροφορική για τους/τις υποψηφίους του 4ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους/τις υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

 

 Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στo Tμήμα αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης:

α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και

β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος)

 

 

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει πρωτίστως επιστημονική φυσιογνωμία και καλλιεργεί την έρευνα της μουσικής και την επιστήμη της μουσικολογίας σε όλες τις σύγχρονες εκφάνσεις της.  

 

 • Η συνύπαρξη διαφόρων επιστημονικών πεδίων και επιστημολογικών τάσεων στο Τμήμα διαμορφώνει ένα πλαίσιο μουσικών σπουδών σύγχρονων και διεθνών προδιαγραφών. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει ευρύ επιστημονικό ορίζοντα και κριτικό, διεπιστημονικό, προσανατολισμό.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλλιεργούν την επιστημονική σκέψη και πρακτική, μαθαίνοντας τη σημασία της μουσικής γνώσης σε συνάρτηση με τα γνωστικά συστήματα στα οποία εντάσσεται η δεξιότητα της μουσικής.

 • Για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν την ελληνική μουσική στο σύνολο της ιστορικής της έκφρασης ως αρχαία, βυζαντινή (εκκλησιαστική και κοσμική), δημοτική και λαϊκή παραδοσιακή, την ευρωπαϊκή, την ηλεκτροακουστική κ.α., σε ευρύ και κριτικό επιστημονικό πλαίσιο.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας
 2. Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
 3. Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής
 • Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας
 • Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας
 • Μουσικής Παιδαγωγικής
 • Βυζαντινής Μουσικολογίας
 • Μουσικής, Γνωσιακών Επιστημών και Κοινότητας

 

ΕΠΑΛ

Το τμήμα Μουσικών Σπουδών ανήκει στα Τμήματα Κοινής Ομάδας για τους/τις αποφοίτους όλων των Τομέων του ΕΠΑΛ

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και

 οδηγεί στη λήψη τίτλου ισοδύναμου με ενιαίο πτυχίο πρώτου και δευτέρου κύκλου (integrated master).

 

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 λειτουργούν τέσσερις (4) κατευθύνσεις σπουδών:

 1. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
 2. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
 3. Μουσική Ακουστική και Τεχνολογία Ήχου
 4. Βυζαντινή Μουσικολογία.

 

 

 

Κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται στο τελευταίο έτος των σπουδών του να συντάξει πτυχιακή εργασία.

Η πορεία των εργασιών επιβλέπεται από «σεμινάρια» (colloquia), στα οποία μετέχουν όλοι οι διδάσκοντες της κατεύθυνσης.

 • Τα «σεμινάρια» δεν αποτελούν ξεχωριστά μαθήματα και δεν βαθμολογούνται, ούτε δίνουν πιστωτικές μονάδες. Αποτελούν μέρος της διαδικασίας εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας και σε αυτά ο/η φοιτητής/τρια παρουσιάζει κατά διαστήματα την πρόοδο της εργασίας του.
 • Για να ενταχθεί σε ένα «σεμινάριο» και για να πάρει θέμα πτυχιακής εργασίας ένας/μία φοιτητής/τρια θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα 4 έτη και να έχει περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης.

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνει έμφαση στην παιδαγωγική επάρκεια των φοιτητών/τριών, η οποία επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων σχετικών μαθημάτων, πρακτικής άσκησης, καθώς και κοντινών συγγενικών αντικειμένων και προσεγγίσεων.

 • Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας όλων των ειδών και κατευθύνσεων που εμπεριέχουν την παιδαγωγική διάσταση και θα απαρτίζεται από:

α) Μουσικοπαιδαγωγικά μαθήματα κάθε κατηγορίας του Τμήματος.

β) Μαθήματα και σεμινάρια κάθε κατηγορίας του προγράμματος τα οπoία επέχουν τη διάσταση της διδακτικής και της κατάρτισης του μελλοντικού εκπαιδευτικού.

γ) Νέα μαθήματα που προστίθενται.

δ) Μαθήματα που διδάσκονται σε άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και επέχουν την παιδαγωγική διάσταση.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) εντάσσεται ως προαιρετική στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο 5ο, 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο για περίοδο 4 μηνών πλήρους απασχόλησης (20 ημέρες/μήνα).

 • Η επιλογή των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης γίνεται από τριμελή επιτροπή.

 

 

Υποχρεωτικά Κορμού

 • Εισαγωγή στην ιστορική και συστηματική μουσικολογία
 • Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής Ι
 • Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ
 • Θεωρία και πράξη της τονικής μουσικής (Αρμονία) Ι+II
 • Εθνομουσικολογία Ι
 • Εθνομουσικολογία ΙΙ
 • Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι
 • Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία ΙΙ
 • Ελληνική παραδοσιακή μουσική
 • Βυζαντινή Μουσικολογία
 • Θεωρία και πράξη της Αναγεννησιακής μουσικής (Αντίστιξη) Ι+ΙΙ
 • Μορφολογία της ευρωπαϊκής μουσικής Ι+ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μουσική
 • Ηχοληψία για σχολικές μονάδες
 • Φυσική και Μουσική Ακουστική
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Παρασημαντική της ψαλτικής τέχνης
 • Ήχοι και ανατολική τροπική θεωρία
 • Ιστορική επισκόπηση της βυζαντινής μουσικής
 • Ιστορία της Νεοελληνικής έντεχνης μουσικής
 • Εκτέλεση παραδοσιακής μουσικής: ταμπουράς
 • Μουσική παιδαγωγία και διδακτική Ι

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης 1 (Ιστορικής και συστηματικής μουσικολογίας)

 • Γρηγοριανό Μέλος
 • Ιστορία της ενορχήστρωσης
 • Παλαιογραφία της μουσικής
 • Αρμονική Θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής
 • Μουσική του εικοστού αιώνα
 • Ειδικά θέματα ιστορίας της Ευρωπαϊκής μουσικής Ι
 • Ειδικά θέματα ιστορίας της Ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ
 • Μορφολογία και τεχνικές σύνθεσης στον εικοστό αιώνα
 • Μουσική Ανάλυση Ι - Βασικές αρχές της κλασσικορομαντικής σύνθεσης
 • Αισθητική της Μουσικής
 • Ιστορία των ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων
 • Διεύθυνση Χορωδίας ΙΙ
 • Διεύθυνση Χορωδίας Ι
 • Εξάσκηση ακουστικών ικανοτήτων
 • Μουσική ανάλυση ΙΙ – προσεγγίσεις στο μουσικό έργο

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης 2 (Εθνομουσικολογίας και πολιτισμικής ανθρωπολογίας)

 • Πολιτισμική ανθρωπολογία και εκπαίδευση
 • Μουσικά όργανα του κόσμου
 • Εθνομουσικολογία: Μουσικές της Μεσογείου
 • Εθνοχορολογία και πολιτιστική πολιτική
 • Αστική Λαϊκή Μουσική
 • Ανθρωπολογία του Χορού
 • Εθνογραφικός κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ
 • Μουσική και κινηματογράφος. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
 • Αραβοπερσική Μουσική
 • Μουσική καταγραφή και ανάλυση στην εθνομουσικολογία
 • Εθνομουσικολογία και μουσική εκπαίδευση
 • Μουσική και Θέατρο: Ζητήματα επιτέλεσης
 • Σύγχρονη δημοφιλής μουσική: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
 • Ινδική Μουσική
 • Χορός και Χορευτική Εκπαίδευση στην σύγχρονη Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις.

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης 3 (Μουσικής ακουστικής και τεχνολογίας ήχου)

 • Τεχνικές ανάλυσης και σύνθεσης ήχων
 • Πυθαγόρεια μαθηματικά μοντέλα στη μουσική
 • Μουσική και γνωσιακές επιστήμες - Μουσική, γλώσσα και νους
 • Εισαγωγή στην Ηχοληψία
 • Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία
 • Εισαγωγή στη Μουσική Ψυχολογία
 • Μικρόφωνα – Μεγάφωνα - Ηχεία
 • Μουσική πληροφορική - Υπολογιστική μουσικολογία
 • Φυσική των μουσικών οργάνων
 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Ενορχήστρωση
 • Μουσική για Media
 • Μουσική τεχνολογία στην εκπαίδευση: Aπό τη θεωρία στη πράξη
 • Ακουστική Κλειστών Χώρων
 • Μουσική στην κοινότητα και ευπαθείς ομάδες: Επικοινωνία, τεχνολογία, θεραπεία
 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρακουστική Μουσική
 • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης 4 (Βυζαντινής μουσικολογίας)
 • Βυζαντινή Μουσική σε δυτικές σημειογραφίες
 • Ιστορία της βυζαντινής μουσικής ΙΙ
 • Ιστορία της βυζαντινής μουσικής Ι
 • Προθεωρία της ψαλτικής τέχνης ΙΙ
 • Θεωρία και πράξη της ψαλτικής τέχνης ΙΙ
 • Παλαιογραφία της βυζαντινής σημειογραφίας
 • Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης Ι
 • Προθεωρία της ψαλτικής τέχνης Ι
 • Ψαλτική και νεότερη ελληνική αστική λαϊκή μουσική
 • Αντιπαραβολές βυζαντινού και λατινικού μέλους
 • Ψαλτική και λόγια μουσική της Πόλης
 • Ψαλτική και ελληνική δημοτική μουσική
 • Λατρεία και μουσική στο Βυζάντιο
 • Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία
 • Κοσμικό ρεπερτόριο σε βυζαντινή παρασημαντική

Επιλογής

 • Ρυθμική Θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής
 • Μουσική Παλαιογραφία: παλαιές βυζαντινές σημειογραφίες
 • Ενορχήστρωση ΙΙ
 • Έλληνες συνθέτες της Αναγέννησης
 • Στοιχειώδης οργανοχρησία–Πιάνο. Συνοδεία τραγουδιού
 • Φιλοσοφία της μουσικής
 • Εισαγωγή στην ελληνική και λατινική Παλαιογραφία
 • Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα
 • Η Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Μουσικής
 • Στοιχειώδης Οργανοχρησία: Μη συγκερασμένα παραδοσιακά Όργανα (Ταμπουράς) ΙΙ
 • Μουσική παιδαγωγία και διδακτική ΙΙ
 • Στοιχεία διεύθυνσης ορχήστρας
 • Σημειογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής (Η Αλύπια Παρασημαντική)
 • Θεωρίες για τη μουσική στον 20ο αιώνα 
 • Μορφολογία της Μουσικής του 20ου αιώνα
 • Η συμφωνική ορχήστρα μετά το 1950
 • Η Αναγέννηση στο απόγειό της (1550-1600): Σχολές Ρώμης και Βενετίας
 • Συνεχές βάσιμο

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της ευρωπαϊκής (κλασικής) μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) μουσικής και της σύγχρονης μουσικής.

 Ωστόσο, το πολυεπίπεδο μουσικό και μουσικολογικό υποβάθρο των αποφοίτων ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την επιλογή κάποιας μεταπυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

 Να διδάξουν

 • Μουσική στη γενική και ειδική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στα Μουσικά Σχολεία.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης

 

 •   θεωρητικά της μουσικής και σύνθεση σε Ωδεία και Μουσικές σχολές.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

 

 Να συμμετέχουν σε προγράμματα μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής αγωγής.

 

 Να διενεργήσουν ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας ( Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντική Μουσικολογία κ.α.)

 

 Να αξιολογήσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων και ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών πρακτικών και να συντάξουν κριτικές και παρουσιάσεις μουσικής στα έντυπα ή οπτικοακουστικά μέσα.

 

 Να συνθέσουν πρωτότυπη, οργανική, φωνητική, ορχηστρική, μουσική για το θέατρο ή τον κινηματογράφο ή/και ηλεκτροακουστική μουσική.

 

  Να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες μουσικής/ήχου και πολυμέσων σε διάφορα οπτικοακουστικά πλαίσια και εφαρμογές της ηλεκτρονικής παραγωγής και του σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής ήχου, του mastering, της μίξης, της μουσικής σκηνοθεσίας, της παραγωγής, της σκηνοθεσίας προγραμμάτων, του προγραμματισμού, του μηχανικού ηχογράφησης, του διευθυντή στούντιο, του τεχνικού MIDI)

 

 Να συντονίσουν/ή και να διευθύνουν μουσικά σύνολα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής.

 

 Να αναλάβουν συμβουλευτικούς ή/και συντονιστικούς ρόλους σε ιδρύματα και προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής αλλά και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής.

 

Επιπλέον, μπορούν να σταδιοδρομήσουν: 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • σε σολιστική σταδιοδρομία (εκτελεστές, συνθέτες, διευθυντές συνόλων, δάσκαλοι/ες φωνητικής)  

 

Ως συνοδοί (correpetitors)/μέλη

 • οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων (συμφωνικές ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χορωδίες, φιλαρμονικές)

 

Ως ιεροψάλτες

 • σε ιερούς ναούς. 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Μουσική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο