Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ:  12.380

ΕΠΑΛ: 12.840

Βάση 2022
13.350
Εισακτέοι
112
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80
Συντ. Ε.Β.Ε. Μουσική Εκτέλ. & Ερμ
0,80
Συντ. Ε.Β.Ε. Μουσική Αντίλ, Θεωρ & Αρμ.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Ιστορία 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 20%

 Πληροφορική 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  30%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0407
Πόλη
Κέρκυρα
Κατευθύνσεις

1. Μουσικής Εκτέλεσης
2. Μουσικής Επιστήμης
3. Μουσικής Σύνθεσης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 383 του Ν. 4957/2022, από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εφεξής οι υποψήφιοι, μαθητές/τριες και απόφοιτοι/ες για την εισαγωγή τους στο Τμήμα εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους/τις υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους/τις υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής:

 • Ιστορία για τους/τις υποψηφίους του 1ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Μαθηματικά για τους/τις υποψηφίους του 2ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Φυσική για τους/τις υποψηφίους του 3ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Πληροφορική για τους/τις υποψηφίους του 4ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους/τις υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

 

 Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στo Tμήμα αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης:

α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και

β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος)

 

 

Tο Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί στην Κέρκυρα με βάση ένα πολυδύναμο πενταετές
πρόγραμμα σπουδών, που καλύπτει ευρύ φάσμα της μουσικής θεωρίας και πράξης.

 

 

 • Ελληνικής Μουσικής
 • Hλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Eφαρμογών [EPHMEE]
 • Παλαιάς Μουσικής

 

ΕΠΑΛ

Το τμήμα Μουσικών Σπουδών ανήκει στα Τμήματα Κοινής Ομάδας για τους/τις αποφοίτους όλων των Τομέων του ΕΠΑΛ

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και

 οδηγεί στη λήψη τίτλου ισοδύναμου με ενιαίο πτυχίο πρώτου και δευτέρου κύκλου (integrated master).

 

 

Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα που προσφέρονται και στις τρεις Κατευθύνσεις

 1. Μουσικής Σύνθεσης
 2. Μουσικής Εκτέλεσης
 3. Μουσικής Επιστήμης

 

Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

 • Υποχρεωτικά (Υ)
 • Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν (ΥΕ)
 • Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

 

 

Η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια πιστοποιείται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου με την παρακολούθηση μιας σειράς μαθημάτων, που υπάρχουν ήδη στο Πρόγραμμα Σπουδών ως Υποχρεωτικά, Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν και Ελεύθερης Επιλογής.
 

 

 

Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν και εκπονούν δύο Διπλωματικές Εργασίες (Θ΄-Ι΄ Εξάμ.) αφού προηγουμένως έχουν ολοκληρώσει με
επιτυχία τα προαπαιτούμενα (μαθήματα ΥΕ) που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Βασικές Μουσικές Χρήσεις της Ψηφιακής Τεχνολογίας
 • Βασικό Πιάνο Τζαζ Ι
 • Διεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) Ι
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία Ι
 • Θεωρητικά της Τζαζ Ι
 • Ιστορική Μουσική Ανθολογία Ι
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης Ι
 • Μονωδία Ι
 • Μουσική Θεωρία και Πράξη I
 • Μουσικό Σύνολο Ι
 • Ξένη Γλώσσα Ι
 • Όργανο επιλογής Ι
 • Οργάνωση Επιστημονικής Μελέτης I
 • Πιάνο για Διευθυντές Ορχήστρας/Χορωδίας Ι
 • Πρακτική Ορχήστρας I
 • Χορωδία Ι

2ο Εξάμηνο

 • Βασικό Πιάνο Τζαζ ΙΙ
 • Διεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙΙ
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία ΙΙ
 • Θεωρητικά της Τζαζ ΙΙ
 • Ιστορική Μουσική Ανθολογία ΙΙ
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης ΙI
 • Μονωδία ΙΙ
 • Μουσική Θεωρία και Πράξη II
 • Μουσική Τεχνολογία
 • Μουσικό Σύνολο ΙΙ
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ
 • Όργανο επιλογής ΙΙ
 • Οργανογνωσία
 • Οργάνωση Επιστημονικής Μελέτης ΙΙ
 • Πιάνο για Διευθυντές Ορχήστρας/Χορωδίας ΙΙ
 • Πρακτική Ορχήστρας II
 • Τροπική Αντίστιξη Ι
 • Χορωδία ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • Ανάγνωση Παρτιτούρας Ι
 • Βυζαντινή Μουσικολογία Ι
 • Διεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙΙΙ
 • Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία
 • Θεωρητικά της Τζαζ ΙΙΙ
 • Ιστορία της Μουσικής Ι
 • Ιστορία της Τζαζ Ι
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης ΙII
 • Μονωδία ΙΙΙ
 • Μουσική Ακουστική
 • Μουσική Δωματίου I
 • Μουσική Θεωρία και Πράξη III
 • Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη
 • Μουσική Πληροφορική
 • Μουσικό Σύνολο ΙΙΙ
 • Μπάσο κοντίνουο I
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ
 • Όργανο επιλογής ΙΙΙ
 • Παιδαγωγικά Ι: Θέματα-Ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής
 • Πιάνο για Διευθυντές Ορχήστρας/Χορωδίας ΙΙΙ
 • Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς Ι
 • Πρακτική Ορχήστρας ΙII
 • Ρυθμική Αγωγή Τζαζ Ι
 • Στυλιστική Αρμονία
 • Σύγχρονο Ρεπερτόριο Πιάνου Ι
 • Τεχνικές Bελτίωσης και Διδασκαλίας Ανάγνωσης Άγνωστου Κειμένου
 • MUS323 Τροπική Αντίστιξη ΙΙ
 • Χορωδία ΙΙΙ
 • Ψαλτική Ι

4ο Εξάμηνο

 • Ακουστική Αγωγή Τζαζ Ι
 • Ανάγνωση Παρτιτούρας ΙI
 • Βυζαντινή Μουσικολογία ΙΙ
 • Διδακτική Μεθοδολογία της Μουσικής
 • Διεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙV
 • Ειδικά Θέματα Ακουστικής
 • Εισαγωγή στη Σύνθεση
 • Εισαγωγή στις Τέχνες του Ήχου
 • Θεωρητικά της Τζαζ ΙV
 • Ιστορία της Μουσικής ΙΙ
 • Ιστορία της Τζαζ ΙΙ
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης ΙV
 • Μελέτη και Πραγματοποίηση Μεταγραφών για Κιθάρα
 • Μονωδία ΙV
 • Μουσική Δωματίου II
 • Μουσικό Σύνολο ΙV
 • Μουσικοί Πολιτισμοί
 • Μπάσο κοντίνουο II
 • Ξένη Γλώσσα ΙV
 • Όργανο επιλογής ΙV
 • Πιάνο για Διευθυντές Ορχήστρας/Χορωδίας ΙV
 • Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς ΙI
 • Πρακτική Ορχήστρας IV
 • Ρυθμική Αγωγή Τζαζ ΙI
 • Στοιχεία Μουσικής Μορφολογίας και Ανάλυσης
 • Σύγχρονο Ρεπερτόριο Πιάνου ΙΙ
 • Τονική Αντίστιξη Ι
 • Χορωδία ΙV
 • Ψαλτική ΙΙ

5ο Εξάμηνο

 • Ακουστική Αγωγή Τζαζ ΙΙ
 • Αυτοσχεδιασμός Τζαζ Ι
 • Ειδικά Κεφάλαια Βυζαντινής Μουσικολογίας
 • Εισαγωγή στην Ηχοληψία
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Μουσικής Πρακτικής I
 • Εισαγωγή στη Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Μουσικής
 • Ενορχήστρωση Ι
 • Ιστορία και Αισθητική της Ηλεκτροακουστικής Μουσικής
 • Ιστορία της Μουσικής ΙΙΙ
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης V
 • Μελοδραματική I
 • Μονωδία V
 • Μουσικές Παραδόσεις του Ελληνικού Χώρου
 • Μουσική Ανάλυση Ι
 • Μουσική Δωματίου III
 • Μουσική στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπ/ση
 • Μουσικό Σύνολο V
 • Μπάσο κοντίνουο III
 • Όργανο επιλογής V
 • Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς ΙII
 • Πρακτική Ορχήστρας V
 • Ρεπερτόριο Ελλήνων Συνθετών για Πιάνο Ι (σόλο πιάνο)
 • Στοιχεία Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων Ι
 • Στοιχεία Μουσικής Κοινωνιολογίας
 • Σύγχρονες Τεχνικές Σύνθεσης
 • Σύνθεση I
 • Τονική Αντίστιξη ΙΙ
 • Χορωδία V
 • Ψαλτική III

6ο Εξάμηνο

 • Αυτοσχεδιασμός Τζαζ ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Ηχοληψίας
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Μουσικής Πρακτικής II
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία της Μουσικής
 • Ενορχήστρωση ΙΙ
 • Ιστορία της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής
 • Ιστορία της Μουσικής IV
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης VΙ
 • Μελοδραματική II
 • Μονωδία VI
 • Μουσική Ανάλυση ΙΙ
 • Μουσική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Μουσική Δωματίου IV
 • Μουσικό Σύνολο VΙ
 • Μουσικός Προγραμματισμός
 • Μπάσο κοντίνουο IV
 • Όργανο επιλογής VΙ
 • Παιδαγωγική και Διδακτική Κύριου Καλλιτεχνικού Αντικειμένου Ι
 • Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς ΙV
 • Πιάνο για Συνθέτες I
 • Πρακτική Ορχήστρας VI
 • Ρεπερτόριο Ελλήνων Συνθετών για Πιάνο ΙΙ (μουσική δωματίου)
 • Στοιχεία Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων ΙΙ
 • Σύνθεση ΙΙ (με έμφαση στη χρήση κειμένου)
 • Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Ι
 • Φούγκα
 • Χορωδία VΙ

7ο Εξάμηνο

 • Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση
 • Ειδικά Ζητήματα Ιστορικά Τεκμηριωμένης Εκτέλεσης και Ερμηνείας Ι
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αισθητική και Σημειολογία της Μουσικής
 • Ηχητική Τέχνη και Ραδιόφωνο
 • Ιστορία της Όπερας Ι
 • Κριτική Έκδοση Μουσικών Κειμένων
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης VIΙ
 • Μελοδραματική III
 • Μουσική Δωματίου V
 • Μουσική στην Ειδική Αγωγή
 • Μουσικό Σύνολο VΙΙ
 • Μπάσο κοντίνουο V
 • Όργανο επιλογής VII
 • Παιδαγωγική και Διδακτική Κύριου Καλλιτεχνικού Αντικειμένου ΙΙ
 • Πιάνο για Συνθέτες II
 • Πρακτική Ορχήστρας VII
 • Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης Ι
 • Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής ΙΙ
 • Σύνθεση για τις Τέχνες της Παράστασης Ι
 • Τέχνη και Τεχνολογία της Ηχογράφησης
 • Χορωδία VΙΙ

8ο Εξάμηνο

 • Διδακτική των Ανώτερων Θεωρητικών
 • Ειδικά Ζητήματα Ιστορικά Τεκμηριωμένης Εκτέλεσης και Ερμηνείας ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Νεοελληνικής Μουσικής
 • Ειδικά Θέματα Σύνθεσης
 • Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας, Αισθητικής και Σημειολογίας της Μουσικής
 • Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία
 • Ήχος - Περιβάλλον - Επικοινωνία
 • Ιστορία της Όπερας ΙI
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης VIΙI
 • Μουσική και Μαθηματικά
 • Μουσικό Σύνολο VΙΙΙ
 • Όργανο επιλογής VIII
 • Παιδαγωγική και Διδακτική Κύριου Καλλιτεχνικού Αντικειμένου ΙΙΙ
 • Πιάνο για Συνθέτες III
 • Πνευματική Ιδιοκτησία στη Μουσική Παραγωγή
 • Ποιότητα Ήχου και Μουσική Παραγωγή
 • Πρακτική Άσκηση
 • Πρακτική Ορχήστρας VIII
 • Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης ΙI
 • Σκηνική Άσκηση I
 • Στοιχεία Μουσικής Βιβλιολογίας και Βιβλιοθηκονομίας
 • Σύνθεση ΙΙΙ
 • Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής ΙΙΙ
 • Σύνθεση για τις Τέχνες της Παράστασης ΙΙ
 • Χορωδία VΙΙΙ

9ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία Ι
 • Διδακτική της Ηχοληψίας I
 • Διδακτική της Μουσικής Τεχνολογίας Ι
 • Μουσική Εκτέλεση και Ηχογράφηση
 • Σεμινάριο Ανάλυσης
 • Σκηνική Άσκηση II
 • Τεχνικές Χαλάρωσης για Μουσικούς

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ
 • Διδακτική της Ηχοληψίας II
 • Διδακτική της Μουσικής Τεχνολογίας ΙΙ
 • Σκηνική Άσκηση III
 • Σχεδιασμός Επαγγελματικής Εξέλιξης
 • Τεχνικές Αναπνοής-Φωνής-Κίνησης για Εκτελεστές Πνευστών
 • Mental Training (Νοερή Εξάσκηση) για Μουσικούς

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της ευρωπαϊκής (κλασικής) μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) μουσικής και της σύγχρονης μουσικής.

 Ωστόσο, το πολυεπίπεδο μουσικό και μουσικολογικό υποβάθρο των αποφοίτων ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την επιλογή κάποιας μεταπυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

  Να διδάξουν

 • Μουσική στη γενική και ειδική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στα Μουσικά Σχολεία.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης

 

 •   θεωρητικά της μουσικής και σύνθεση σε Ωδεία και Μουσικές σχολές.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

 

 Να συμμετέχουν σε προγράμματα μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής αγωγής.

 

 Να διενεργήσουν ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας ( Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντική Μουσικολογία κ.α.)

 

 Να αξιολογήσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων και ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών πρακτικών και να συντάξουν κριτικές και παρουσιάσεις μουσικής στα έντυπα ή οπτικοακουστικά μέσα.

 

 Να συνθέσουν πρωτότυπη, οργανική, φωνητική, ορχηστρική, μουσική για το θέατρο ή τον κινηματογράφο ή/και ηλεκτροακουστική μουσική.

 

  Να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες μουσικής/ήχου και πολυμέσων σε διάφορα οπτικοακουστικά πλαίσια και εφαρμογές της ηλεκτρονικής παραγωγής και του σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής ήχου, του mastering, της μίξης, της μουσικής σκηνοθεσίας, της παραγωγής, της σκηνοθεσίας προγραμμάτων, του προγραμματισμού, του μηχανικού ηχογράφησης, του διευθυντή στούντιο, του τεχνικού MIDI)

 

 Να συντονίσουν/ή και να διευθύνουν μουσικά σύνολα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής.

 

 Να αναλάβουν συμβουλευτικούς ή/και συντονιστικούς ρόλους σε ιδρύματα και προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής αλλά και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής.

 

Επιπλέον, μπορούν να σταδιοδρομήσουν: 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • σε σολιστική σταδιοδρομία (εκτελεστές, συνθέτες, διευθυντές συνόλων, δάσκαλοι/ες φωνητικής)  

 

Ως συνοδοί (correpetitors)/μέλη

 • οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων (συμφωνικές ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χορωδίες, φιλαρμονικές)

 

Ως ιεροψάλτες

 • σε ιερούς ναούς. 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Μουσική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο