Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Εισακτέοι
112
Βάση 2022
13.350
Βάση 2021
12.820
Αντικείμενο
Πόλη
Κέρκυρα
Κατευθύνσεις

1. Μουσικής Εκτέλεσης
2. Μουσικής Επιστήμης
3. Μουσικής Σύνθεσης

Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Tο Tμήμα Mουσικών Σπουδών του Iονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί στην Kέρκυρα από τον Oκτώβριο του 1992 με βάση ένα πολυδύναμο πενταετές πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει πέντε γνωστικά πεδία της μουσικής θεωρίας και πράξης:

 • Aνώτερα Θεωρητικά της Μουσικής (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα) και Μουσική Σύνθεση
 • Πρακτική της Μουσικής Ερμηνείας (Εκτέλεση μουσικών οργάνων, Μονωδία, Διεύθυνση μουσικών συνόλων)
 • Παιδαγωγική της Μουσικής
 • Mουσική Tεχνολογία
 • Μουσικολογία (Συστηματική Μουσικολογία, Ιστορική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία)

Ένας υποψήφιος φοιτητής επιλέγει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών διότι:

 • Προσφέρει σπουδές σε τρεις θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις: Μουσική Σύνθεση, Μουσική Εκτέλεση και Μουσική Επιστήμη. Συνεπώς αποτελεί τον ιδεώδη συνδυασμό ανάμεσα σε ένα Πανεπιστήμιο και μια Μουσική Ακαδημία.
 • Είναι το Τμήμα, στο οποίο η διδασκαλία των μουσικών οργάνων προσφέρεται ως επίσημη Κατεύθυνση που αναγράφεται στο πτυχίο, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα.
 • Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην εκάστοτε Κατεύθυνση σπουδών, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
 • Στις τρεις Κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνονται σπάνια διδακτικά αντικείμενα: Τζαζ, Παλαιά Μουσική, Εκκλησιαστικό Όργανο, Μουσική για φιλμ, τηλεόραση, χορό κ.λπ., Μουσική Τεχνολογία και Ηλεκτρονική Μουσική, Μουσικοθεραπεία, Ακουστική Οικολογία κ.ά.

Ειδικό Μάθημα

Για το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και μπορούν να τα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο ΜΟΝΟ όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα συγκεκριμένα τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). Τέλος για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα Τμήματα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των με αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β’) και με αριθμ. Φ.253/69990/Α5/2019 (ΦΕΚ 1736 Β’) Υπουργικών Αποφάσεων. 

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο, που σημαίνει συνολικά 300 (30x10) μονάδες ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Βασικές Μουσικές Χρήσεις της Ψηφιακής Τεχνολογίας
 • Βασικό Πιάνο Τζαζ Ι
 • Διεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) Ι
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία Ι
 • Θεωρητικά της Τζαζ Ι
 • Ιστορική Μουσική Ανθολογία Ι
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης Ι
 • Μονωδία Ι
 • Μουσική Θεωρία και Πράξη I
 • Μουσικό Σύνολο Ι
 • Ξένη Γλώσσα Ι
 • Όργανο επιλογής Ι
 • Οργάνωση Επιστημονικής Μελέτης I
 • Πιάνο για Διευθυντές Ορχήστρας/Χορωδίας Ι
 • Πρακτική Ορχήστρας I
 • Χορωδία Ι

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Βασικό Πιάνο Τζαζ ΙΙ
 • Διεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙΙ
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία ΙΙ
 • Θεωρητικά της Τζαζ ΙΙ
 • Ιστορική Μουσική Ανθολογία ΙΙ
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης ΙI
 • Μονωδία ΙΙ
 • Μουσική Θεωρία και Πράξη II
 • Μουσική Τεχνολογία
 • Μουσικό Σύνολο ΙΙ
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ
 • Όργανο επιλογής ΙΙ
 • Οργανογνωσία
 • Οργάνωση Επιστημονικής Μελέτης ΙΙ
 • Πιάνο για Διευθυντές Ορχήστρας/Χορωδίας ΙΙ
 • Πρακτική Ορχήστρας II
 • Τροπική Αντίστιξη Ι
 • Χορωδία ΙΙ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ανάγνωση Παρτιτούρας Ι
 • Βυζαντινή Μουσικολογία Ι
 • Διεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙΙΙ
 • Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία
 • Θεωρητικά της Τζαζ ΙΙΙ
 • Ιστορία της Μουσικής Ι
 • Ιστορία της Τζαζ Ι
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης ΙII
 • Μονωδία ΙΙΙ
 • Μουσική Ακουστική
 • Μουσική Δωματίου I
 • Μουσική Θεωρία και Πράξη III
 • Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη
 • Μουσική Πληροφορική
 • Μουσικό Σύνολο ΙΙΙ
 • Μπάσο κοντίνουο I
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ
 • Όργανο επιλογής ΙΙΙ
 • Παιδαγωγικά Ι: Θέματα-Ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής
 • Πιάνο για Διευθυντές Ορχήστρας/Χορωδίας ΙΙΙ
 • Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς Ι
 • Πρακτική Ορχήστρας ΙII
 • Ρυθμική Αγωγή Τζαζ Ι
 • Στυλιστική Αρμονία
 • Σύγχρονο Ρεπερτόριο Πιάνου Ι
 • Τεχνικές Bελτίωσης και Διδασκαλίας Ανάγνωσης Άγνωστου Κειμένου
 • MUS323 Τροπική Αντίστιξη ΙΙ
 • Χορωδία ΙΙΙ
 • Ψαλτική Ι

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ακουστική Αγωγή Τζαζ Ι
 • Ανάγνωση Παρτιτούρας ΙI
 • Βυζαντινή Μουσικολογία ΙΙ
 • Διδακτική Μεθοδολογία της Μουσικής
 • Διεύθυνση Χορωδίας (για Μουσικοπαιδαγωγούς) ΙV
 • Ειδικά Θέματα Ακουστικής
 • Εισαγωγή στη Σύνθεση
 • Εισαγωγή στις Τέχνες του Ήχου
 • Θεωρητικά της Τζαζ ΙV
 • Ιστορία της Μουσικής ΙΙ
 • Ιστορία της Τζαζ ΙΙ
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης ΙV
 • Μελέτη και Πραγματοποίηση Μεταγραφών για Κιθάρα
 • Μονωδία ΙV
 • Μουσική Δωματίου II
 • Μουσικό Σύνολο ΙV
 • Μουσικοί Πολιτισμοί
 • Μπάσο κοντίνουο II
 • Ξένη Γλώσσα ΙV
 • Όργανο επιλογής ΙV
 • Πιάνο για Διευθυντές Ορχήστρας/Χορωδίας ΙV
 • Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς ΙI
 • Πρακτική Ορχήστρας IV
 • Ρυθμική Αγωγή Τζαζ ΙI
 • Στοιχεία Μουσικής Μορφολογίας και Ανάλυσης
 • Σύγχρονο Ρεπερτόριο Πιάνου ΙΙ
 • Τονική Αντίστιξη Ι
 • Χορωδία ΙV
 • Ψαλτική ΙΙ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ακουστική Αγωγή Τζαζ ΙΙ
 • Αυτοσχεδιασμός Τζαζ Ι
 • Ειδικά Κεφάλαια Βυζαντινής Μουσικολογίας
 • Εισαγωγή στην Ηχοληψία
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Μουσικής Πρακτικής I
 • Εισαγωγή στη Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Μουσικής
 • Ενορχήστρωση Ι
 • Ιστορία και Αισθητική της Ηλεκτροακουστικής Μουσικής
 • Ιστορία της Μουσικής ΙΙΙ
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης V
 • Μελοδραματική I
 • Μονωδία V
 • Μουσικές Παραδόσεις του Ελληνικού Χώρου
 • Μουσική Ανάλυση Ι
 • Μουσική Δωματίου III
 • Μουσική στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπ/ση
 • Μουσικό Σύνολο V
 • Μπάσο κοντίνουο III
 • Όργανο επιλογής V
 • Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς ΙII
 • Πρακτική Ορχήστρας V
 • Ρεπερτόριο Ελλήνων Συνθετών για Πιάνο Ι (σόλο πιάνο)
 • Στοιχεία Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων Ι
 • Στοιχεία Μουσικής Κοινωνιολογίας
 • Σύγχρονες Τεχνικές Σύνθεσης
 • Σύνθεση I
 • Τονική Αντίστιξη ΙΙ
 • Χορωδία V
 • Ψαλτική III

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Αυτοσχεδιασμός Τζαζ ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Ηχοληψίας
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Μουσικής Πρακτικής II
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία της Μουσικής
 • Ενορχήστρωση ΙΙ
 • Ιστορία της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής
 • Ιστορία της Μουσικής IV
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης VΙ
 • Μελοδραματική II
 • Μονωδία VI
 • Μουσική Ανάλυση ΙΙ
 • Μουσική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Μουσική Δωματίου IV
 • Μουσικό Σύνολο VΙ
 • Μουσικός Προγραμματισμός
 • Μπάσο κοντίνουο IV
 • Όργανο επιλογής VΙ
 • Παιδαγωγική και Διδακτική Κύριου Καλλιτεχνικού Αντικειμένου Ι
 • Πιάνο για Μουσικοπαιδαγωγούς ΙV
 • Πιάνο για Συνθέτες I
 • Πρακτική Ορχήστρας VI
 • Ρεπερτόριο Ελλήνων Συνθετών για Πιάνο ΙΙ (μουσική δωματίου)
 • Στοιχεία Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων ΙΙ
 • Σύνθεση ΙΙ (με έμφαση στη χρήση κειμένου)
 • Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Ι
 • Φούγκα
 • Χορωδία VΙ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διαπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση
 • Ειδικά Ζητήματα Ιστορικά Τεκμηριωμένης Εκτέλεσης και Ερμηνείας Ι
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αισθητική και Σημειολογία της Μουσικής
 • Ηχητική Τέχνη και Ραδιόφωνο
 • Ιστορία της Όπερας Ι
 • Κριτική Έκδοση Μουσικών Κειμένων
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης VIΙ
 • Μελοδραματική III
 • Μουσική Δωματίου V
 • Μουσική στην Ειδική Αγωγή
 • Μουσικό Σύνολο VΙΙ
 • Μπάσο κοντίνουο V
 • Όργανο επιλογής VII
 • Παιδαγωγική και Διδακτική Κύριου Καλλιτεχνικού Αντικειμένου ΙΙ
 • Πιάνο για Συνθέτες II
 • Πρακτική Ορχήστρας VII
 • Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης Ι
 • Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής ΙΙ
 • Σύνθεση για τις Τέχνες της Παράστασης Ι
 • Τέχνη και Τεχνολογία της Ηχογράφησης
 • Χορωδία VΙΙ

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διδακτική των Ανώτερων Θεωρητικών
 • Ειδικά Ζητήματα Ιστορικά Τεκμηριωμένης Εκτέλεσης και Ερμηνείας ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Νεοελληνικής Μουσικής
 • Ειδικά Θέματα Σύνθεσης
 • Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας, Αισθητικής και Σημειολογίας της Μουσικής
 • Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία
 • Ήχος - Περιβάλλον - Επικοινωνία
 • Ιστορία της Όπερας ΙI
 • Κύριο Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Κατεύθυνσης Εκτέλεσης VIΙI
 • Μουσική και Μαθηματικά
 • Μουσικό Σύνολο VΙΙΙ
 • Όργανο επιλογής VIII
 • Παιδαγωγική και Διδακτική Κύριου Καλλιτεχνικού Αντικειμένου ΙΙΙ
 • Πιάνο για Συνθέτες III
 • Πνευματική Ιδιοκτησία στη Μουσική Παραγωγή
 • Ποιότητα Ήχου και Μουσική Παραγωγή
 • Πρακτική Άσκηση
 • Πρακτική Ορχήστρας VIII
 • Σεμινάρια Κατεύθυνσης Εκτέλεσης ΙI
 • Σκηνική Άσκηση I
 • Στοιχεία Μουσικής Βιβλιολογίας και Βιβλιοθηκονομίας
 • Σύνθεση ΙΙΙ
 • Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής ΙΙΙ
 • Σύνθεση για τις Τέχνες της Παράστασης ΙΙ
 • Χορωδία VΙΙΙ

Θ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική Εργασία Ι
 • Διδακτική της Ηχοληψίας I
 • Διδακτική της Μουσικής Τεχνολογίας Ι
 • Μουσική Εκτέλεση και Ηχογράφηση
 • Σεμινάριο Ανάλυσης
 • Σκηνική Άσκηση II
 • Τεχνικές Χαλάρωσης για Μουσικούς

Ι΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ
 • Διδακτική της Ηχοληψίας II
 • Διδακτική της Μουσικής Τεχνολογίας ΙΙ
 • Σκηνική Άσκηση III
 • Σχεδιασμός Επαγγελματικής Εξέλιξης
 • Τεχνικές Αναπνοής-Φωνής-Κίνησης για Εκτελεστές Πνευστών
 • Mental Training (Νοερή Εξάσκηση) για Μουσικούς

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ
Οδηγός Σπουδών

Το πτυχίο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών είναι ενιαίο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις : 

 • Μουσική Σύνθεση 
 • Μουσική Εκτέλεση 
 • Μουσική Επιστήμη 

Oι δύο πρώτες εξασφαλίζουν επαγγελματική επάρκεια σε συνθέτες, εκτελεστές οργάνων, τραγουδιστές και μαέστρους χορωδίας ή ορχήστρας, ενώ η τρίτη επισφραγίζει την επάρκεια στη Mουσική Παιδαγωγική, τη Mουσική Tεχνολογία ή τη Mουσικολογία. Η κατεύθυνση του πτυχίου πιστοποιεί επαγγελματική επάρκεια αλλά όχι εξειδίκευση. Η εξειδίκευση εξασφαλίζεται και πιστοποιείται με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Κάθε κατεύθυνση χωρίζεται άτυπα σε υποκατευθύνσεις με διαφορετικά αντικείμενα και διαφορετικά προαπαιτούμενα για τα πτυχιακά μαθήματα. Τα πτυχιακά μαθήματα είναι τρία και είναι αυτά που καθορίζουν την κατεύθυνση.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο