Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

ΓΕΛ: 9.810

ΕΠΑΛ: 14.240

Βάση 2022
11.215
Εισακτέοι
68
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80
Συντ. Ε.Β.Ε. Μουσική Εκτέλ. & Ερμ
0,70
Συντ. Ε.Β.Ε. Μουσική Αντίλ, Θεωρ & Αρμ.
0,70

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Ιστορία 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά 25%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 25%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και  Λογοτεχνία 25%

 Πληροφορική 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία  25%

 Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία  30%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0406
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Μουσικολογία / Μουσικοπαιδαγωγική
2. Σύνθεση

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 383 του Ν. 4957/2022, από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εφεξής οι υποψήφιοι, μαθητές/τριες και απόφοιτοι/ες για την εισαγωγή τους στο Τμήμα εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους/τις υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους/τις υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής:

 • Ιστορία για τους/τις υποψηφίους του 1ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Μαθηματικά για τους/τις υποψηφίους του 2ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Φυσική για τους/τις υποψηφίους του 3ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ.,
 • Πληροφορική για τους/τις υποψηφίους του 4ου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους/τις υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

 

 Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στo Tμήμα αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης:

α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και

β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος)

 

 

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα που λειτούργησε στην Ελλάδα προσφέροντας σπουδές με έμφαση στον κλάδο της Μουσικολογίας, της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Σύνθεσης (έτος ίδρυσης 1985).

 • Το Τμήμα εξειδικεύεται τόσο στις κλασικές ιστορικές, θεωρητικές και συστηματικές σπουδές της έντεχνης δυτικής και Βυζαντινής μουσικής όσο και στις δημοτικές & τοπικές μουσικές παραδόσεις των ευρύτερων Βαλκανίων και της Μεσογείου. Φοιτητές/τριες και διδάσκοντες/ουσες συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα και ανάδειξη της προφορικής μουσικής κληρονομιάς, αφενός μέσω της τεκμηρίωσης (ηχογραφήσεις & καταγραφές σε παρτιτούρα) και αφετέρου μέσω της διάδοσης και συνέχισής της μέσα από τακτικές συναυλίες και εκδηλώσεις.

 

 

 

 • Σύγχρονης Μουσικής  
 • Έρευνας Μουσικής Εικονογραφίας  
 • Ελληνικής Δημοτικής και Βυζαντινής Μουσικής  
 • Τεχνολογιών Ήχου και Μουσικής 

 

ΕΠΑΛ

Το τμήμα Μουσικών Σπουδών ανήκει στα Τμήματα Κοινής Ομάδας για τους/τις αποφοίτους όλων των Τομέων του ΕΠΑΛ

 

 Η φοίτηση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και

 οδηγεί στη λήψη τίτλου ισοδύναμου με ενιαίο πτυχίο πρώτου και δευτέρου κύκλου (integrated master).

 

 

Τα μαθήματα οργανώνονται σε έξι θεματικά πεδία:

 1. Ιστορία – Πολιτισμός (μαθήματα με τον κωδικό ΙΠ)
 2. Θεωρία – Ανάλυση (ΘΑ)
 3. Εθνομουσικολογία – Βυζαντινή Μουσικολογία (ΕΒ)
 4. Εκπαίδευση – Ψυχολογία – Μουσικο-θεραπεία (ΕΘ)
 5. Ακουστική – Τεχνολογία – Πληροφορική (ΤΠ)
 6. Σύνθεση (θεσμοθετημένη Κατεύθυνση, κωδικός ΣΝ)

Οι φοιτητές και φοιτήτριες

 • μπορούν να εστιάσουν σε ένα ή περισσότερα πεδία που τους ενδιαφέρουν, διαμορφώνοντας έτσι το προσωπικό τους ακαδημαϊκό προφίλ.
 • έχουν επίσης την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα μουσικής πράξης μέσω συμμετοχής σε ένα ή περισσότερα Μουσικά Σύνολα της επιλογής τους.
  • Στα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται σύνολα Μουσικής Δωματίου, Παλαιάς Μουσικής, Κλασικής Ανατολικής Μουσικής, Πειραματικής & Αυτοσχεδιαζόμενης Μουσικής, Εργαστήρι Κιθάρας, Χορωδιακό Εργαστήρι, και Ορχήστρα.

 

 

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) που αποτελεί υποχρεωτικό μέρος του πενταετούς
προγράμματος σπουδών και οδηγεί σε ενσωματωμένη παιδαγωγική επάρκεια στα πλαίσια του τίτλου σπουδών που χορηγεί το Τμήμα, για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών.

 • Τα μαθήματα παιδαγωγικού περιεχομένου οργανώνονται σε έναν συνεκτικό κύκλο μαθημάτων (36 ECTS) από το 5ο–9 ο εξάμηνο.

 

 

Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται κυρίως στη διάρκεια του 10ου εξαμήνου και μετά τη συγγραφή της
υποστηρίζεται ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

 • Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέγουν θέμα και επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια κατά το τελευταίο έτος σπουδών (9ο

εξάμηνο και εξής) και εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 240 ECTS.

 

 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης εντός και εκτός Ελλάδας σε συνεργαζόμενους φορείς όπως πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ορχήστρες και μουσικά σύνολα, αρχεία και συλλογές με μουσικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό, μουσικοί εκδοτικοί οίκοι, στούντιο μουσικής παραγωγής και εταιρείες ανάπτυξης μουσικού λογισμικού και εφαρμογών, εταιρείες παραγωγής και διοργάνωσης εκδηλώσεων, μουσικά φεστιβάλ, αίθουσες συναυλιών, πολυχώροι τεχνών, θέατρα, μουσεία, κ.α. 

 • Η πρακτική άσκηση προσφέρεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (4 ECTS), χωρίς βαθμολογία και περιλαμβάνει εργασία μερικής απασχόλησης (15-20 ώρες την εβδομάδα) και διάρκειας 2 μηνών.

 

 

1o Εξάμηνο

Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Εισαγωγή στην ελληνική δημοτική μουσική
 • Αρμονία Ι
 • Ιστορία της μουσικής (αρχαιότητα-16ος αιώνας)
 • Εισαγωγή στη μουσικολογία / μουσικές επιστήμες
 • Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια Ι
 • Χορωδία Ι
 • Πιάνο (αρμονία -συνοδεία) Ι
 • Εισαγωγή στη μουσική τεχνολογία / πληροφορική

 

Σύνθεση

 • Εισαγωγή στην ελληνική δημοτική μουσική
 • Αρμονία Ι
 • Ιστορία της μουσικής (αρχαιότητα-16ος αιώνας)
 • Εισαγωγή στη μουσικολογία / μουσικές επιστήμες
 • Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια Ι 
 • Χορωδία Ι
 • Πιάνο (αρμονία -συνοδεία) Ι
 • Εισαγωγή στη μουσική τεχνολογία / πληροφορική

 

2o Εξάμηνο

Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία
 • Αρμονία ΙΙ
 • Ιστορία της μουσικής (17ος-19ος αιώνας)
 • Οργανολογία
 • Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια ΙI
 • Χορωδία ΙΙ
 • Πιάνο (αρμονία -συνοδεία) ΙΙ
 • Εισαγωγή στη σύνθεση
 • Εισαγωγή στη μουσική τεχνολογία / πληροφορική (επαναλαμβανόμενο)
 • Εισαγωγή στη μουσική ακουστική

 

Σύνθεση

 • Εισαγωγή στην εθνομουσικολογία
 • Αρμονία ΙΙ
 • Ιστορία της μουσικής (17ος-19ος αιώνας)
 • Οργανολογία
 • Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια ΙI
 • Χορωδία ΙΙ
 • Πιάνο (αρμονία -συνοδεία) ΙΙ
 • Εισαγωγή στη σύνθεση
 • Εισαγωγή στη μουσική τεχνολογία / πληροφορική (επαναλαμβανόμενο)
 • Εισαγωγή στη μουσική ακουστική

 

3ο Εξάμηνο

Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Θεωρία και πράξη ψαλτικής τέχνης
 • Στοιχεία αναγεννησιακής αντίστιξης
 • Μουσική ανάλυση Ι
 • Ιστορία της μουσικής (20ός αιώνας-σήμερα)
 • Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια ΙΙΙ
 • Σύνθεση Ι

 

Σύνθεση

 • Θεωρία και πράξη ψαλτικής τέχνης
 • Στοιχεία αναγεννησιακής αντίστιξης
 • Μουσική ανάλυση Ι
 • Ιστορία της μουσικής (20ός αιώνας-σήμερα)
 • Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια ΙΙΙ
 • Σύνθεση Ι

 

4o Εξάμηνο

Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Εισαγωγή στη βυζαντινή μουσικολογία
 • Μουσική ανάλυση ΙΙ
 • Νεοελληνική μουσική
 • Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια ΙV
 • Σύνθεση ΙΙ

 

Σύνθεση

 • Εισαγωγή στη βυζαντινή μουσικολογία
 • Μουσική ανάλυση ΙΙ
 • Νεοελληνική μουσική
 • Φωνητική και ακουστική καλλιέργεια ΙV
 • Σύνθεση ΙΙ

 

5o Εξάμηνο
Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Ιστορία και μορφολογία βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής
 • Ετεροφωνία-Πολυφωνία: από την έρευνα στην ερμηνεία Ι
 • Ο κόσμος των μακάμ. Ιστορία-θεωρία-πράξη
 • Μουσική εκπαίδευση στην παιδική ηλικία
 • Μουσική εκτέλεση, συνειδητή ακρόαση-Αλληλεπιδράσεις
 • Προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας
 • Φύλο, ταυτότητες και μουσική εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία της μουσικής ανάλυσης ΙΙ: Σύγχρονη μουσική
 • Διευρυμένες φωνητικές τεχνικές: Θεωρία και πράξη
 • Εισαγωγή στο βασικό συμφωνικό ρεπερτόριο. Από τον J. Haydn στον G. Mahler
 • Η σχέση των εικαστικών τεχνών με μουσική και θέαμα τον 20ό αιώνα
 • Ειδολογικές προσεγγίσεις της όπερας του 19ου αιώνα. Ιστοριογραφία, μουσική δραματουργία και μελέτη των πηγών (Σεμινάριο)
 • Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής Ι
 • Μουσικές βιβλιοθήκες και πηγές πληροφόρησης
 • Αρχαία ελληνική μουσική
 • Κινηματογραφικό "musical" -Μελέτη ρεπερτορίου για πιάνο -φωνή και σύντομες ιστορικές αναφορές
 • Διεύθυνση φωνητικών συνόλων I
 • Σύνθεση ΙΙΙ
 • Ενορχήστρωση Ι
 • Τεχνικές σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα Ι
 • Σύνθεση μουσικής για το θέατρο και τον κινηματογράφο
 • Ηλεκτρονική μουσική: Δημιουργική χρήση της μουσικής τεχνολογίας
 • Μουσική παραγωγή και διαχειριση ηχογράφησης Ι

 

Σύνθεση

 • Ιστορία και μορφολογία βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής
 • Ετεροφωνία-Πολυφωνία: από την έρευνα στην ερμηνεία Ι
 • Ο κόσμος των μακάμ. Ιστορία-θεωρία-πράξη
 • Μουσική εκπαίδευση στην παιδική ηλικία
 • Μουσική εκτέλεση, συνειδητή ακρόαση-Αλληλεπιδράσεις
 • Προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας
 • Φύλο, ταυτότητες και μουσική εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία της μουσικής ανάλυσης ΙΙ: Σύγχρονη μουσική
 • Διευρυμένες φωνητικές τεχνικές: Θεωρία και πράξη
 • Εισαγωγή στο βασικό συμφωνικό ρεπερτόριο. Από τον J. Haydn στον G. Mahler
 • Η σχέση των εικαστικών τεχνών με μουσική και θέαμα τον 20ό αιώνα
 •  Ειδολογικές προσεγγίσεις της όπερας του 19ου αιώνα. Ιστοριογραφία, μουσική δραματουργία και μελέτη των πηγών (Σεμινάριο)
 • Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής Ι
 • Μουσικές βιβλιοθήκες και πηγές πληροφόρησης
 • Αρχαία ελληνική μουσική
 • Κινηματογραφικό "musical" -Μελέτη ρεπερτορίου για πιάνο -φωνή και σύντομες ιστορικές αναφορές
 • Διεύθυνση φωνητικών συνόλων I
 • Σύνθεση ΙΙΙ
 • Ενορχήστρωση Ι
 • Τεχνικές σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα Ι
 • Σύνθεση μουσικής για το θέατρο και τον κινηματογράφο
 • Ηλεκτρονική μουσική: Δημιουργική χρήση της μουσικής τεχνολογίας
 • Μουσική παραγωγή και διαχειριση ηχογράφησης Ι

 

6ο Εξάμηνο
Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Λόγος και μέλος: Το συναμφότερον της ψαλτικής έκφρασης
 • Ζητήματα μεταγραφής στην παραδοσιακή μουσική
 • Ετεροφωνία-Πολυφωνία: από την έρευνα στην ερμηνεία ΙΙ 
 • Λόγια μουσική της Πόλης
 • Εισαγωγή στη μουσική παιδαγωγική / εκπαιδευτική ψυχολογία
 • Μουσικοθεραπεία -Ειδική αγωγή
 • Ήχος-Λέξη-Εικόνα: Διαμεσικές τέχνες και παρτιτούρες ανοιχτής φόρμας
 • Basso continuo
 • Μουσικό θέατρο στη σύγχρονη δημιουργία: Θεωρία και πράξη
 • Μουσική εικονογραφία στην αρχαιότητα
 • Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής ΙΙ
 • Μουσικοί κατάλογοι, αρχεία και εργαλεία βιβλιογραφικής έρευνας
 • Ιστορία και λιμπρέτα της όπερας
 • Διεύθυνση σχολικών μουσικών συνόλων
 • Κρουστά Όργανα: Τεχνικές, σημειογραφία, αυτοσχεδιασμός
 • Σύνθεση IV
 • Ενορχήστρωση ΙΙ
 • Τεχνικές σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα ΙΙ
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία και μουσική
 • Ηλεκτρονική ενορχήστρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Μουσική παραγωγή και διαχείριση ηχογράφησης ΙΙ
 • Εισαγωγή στο μουσικό προγραμματισμό Ι

Σύνθεση

 • Λόγος και μέλος: Το συναμφότερον της ψαλτικής έκφρασης
 • Ζητήματα μεταγραφής στην παραδοσιακή μουσική
 • Ετεροφωνία-Πολυφωνία: από την έρευνα στην ερμηνεία ΙΙ
 • Λόγια μουσική της Πόλης
 • Εισαγωγή στη μουσική παιδαγωγική / εκπαιδευτική ψυχολογία
 • Μουσικοθεραπεία -Ειδική αγωγή
 • Τονική αντίστιξη-Στοιχεία φούγκας
 • Ήχος-Λέξη-Εικόνα: Διαμεσικές τέχνες και παρτιτούρες ανοιχτής φόρμας
 • Basso continuo
 • Μουσικό θέατρο στη σύγχρονη δημιουργία: Θεωρία και πράξη
 • Μουσική εικονογραφία στην αρχαιότητα
 • Θεωρία και πράξη παλαιάς μουσικής ΙΙ
 • Μουσικοί κατάλογοι, αρχεία και εργαλεία βιβλιογραφικής έρευνας
 • Ιστορία και λιμπρέτα της όπερας
 • Διεύθυνση σχολικών μουσικών συνόλων
 • Κρουστά Όργανα: Τεχνικές, σημειογραφία, αυτοσχεδιασμός
 • Σύνθεση IV 
 • Ενορχήστρωση ΙΙ
 • Τεχνικές σύνθεσης της μουσικής του 20ού αιώνα ΙΙ
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία και μουσική
 • Ηλεκτρονική ενορχήστρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Μουσική παραγωγή και διαχείριση ηχογράφησης ΙΙ

 

7ο Εξάμηνο

Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Όψεις διδακτικής της βυζαντινής μουσικής
 • Η σημασία της Νέας Μεθόδου της ψαλτικής (1814 κ.ε.) για την ελληνική μουσική παράδοση
 • Εθνογραφικό φιλμ (Σεμινάριο)
 • Ιστορική εθνομουσικολογία 
 • Μουσική εκπαίδευση
 • Πρακτική άσκηση στη μουσική παιδαγωγική
 • Μουσικοθεραπεία: Τεχνικές Ι (Σεμινάριο)
 • Εφαρμογές της τεχνικής Alexander στην μουσική εκτέλεση, διδασκαλία και ερμηνεία
 • Μουσική εικονογραφία: Ένα μοντέλο προσέγγισης της μουσικής (προϋποθέσεις-στόχοι-εφαρμογές) (Σεμινάριο)
 • Όψεις και στάδια νεοελληνικής μουσικής δημιουργίας: Γιάννης Κωνσταντινίδης
 • Τέχνη και δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Διεύθυνση ορχήστρας και ανάγνωση παρτιτούρας Ι
 • Σύνθεση V
 • Ενορχήστρωση ΙΙΙ 
 • Εφαρμογές μουσικής ακουστικής με υπολογιστικές τεχνικές
 • Ειδικοί τομείς μουσικής ακουστικής (θεωρία)
 • Μουσική παραγωγή και τεχνικές βίντεο

 

Σύνθεση

 • Όψεις διδακτικής της βυζαντινής μουσικής
 • Η σημασία της Νέας Μεθόδου της ψαλτικής (1814 κ.ε.) για την ελληνική μουσική παράδοση
 • Εθνογραφικό φιλμ (Σεμινάριο)
 • Ιστορική εθνομουσικολογία
 • Μουσική εκπαίδευση
 • Πρακτική άσκηση στη μουσική παιδαγωγική
 • Μουσικοθεραπεία: Τεχνικές Ι (Σεμινάριο)
 • Εφαρμογές της τεχνικής Alexander στην μουσική εκτέλεση, διδασκαλία και ερμηνεία
 • Μουσική εικονογραφία: Ένα μοντέλο προσέγγισης της μουσικής (προϋποθέσεις-στόχοι-εφαρμογές) (Σεμινάριο)
 • Όψεις και στάδια νεοελληνικής μουσικής δημιουργίας: Γιάννης Κωνσταντινίδη
 • Τέχνη και δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Διεύθυνση ορχήστρας και ανάγνωση παρτιτούρας Ι 
 • Σύνθεση V  
 • Ενορχήστρωση ΙΙΙ
 • Εφαρμογές μουσικής ακουστικής με υπολογιστικές τεχνικές
 • Ειδικοί τομείς μουσικής ακουστικής (θεωρία) 
 • Μουσική παραγωγή και τεχνικές βίντεο

 

8o Εξάμηνο

Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Πρακτική άσκηση  
 • Παλαιογραφία βυζαντινής μουσικής   
 • Χειρόγραφη και έντυπη παράδοση του ψαλτικού ρεπερτορίου 
 • Ελληνική αστική λαϊκή μουσική   
 • Μουσική εκπαίδευση (επαναλαμβανόμενο)    
 • Ο χρόνος στη μουσική. Η μουσική στο χρόνο   
 • Μουσικοθεραπεία: Τεχνικές ΙΙ (Σεμινάριο)   
 • Μουσικοθεραπεία: Ασκήσεις αναστοχασμού και αυτογνωσίας 
 • Σωματικές μέθοδοι και μουσική εκπαίδευση 
 • Τονική αντίστιξη-Στοιχεία φούγκας  
 • Στυλιστική σύνθεση  
 • Μουσική ερμηνεία και μουσική ανάλυση (Σεμινάριο) 
 • Η τέχνη στην ελληνική αρχαιότητα 
 • Κριτικές εκδόσεις έργων νεοελλήνων συνθετών (Σεμιναριο)
 • Αόρατες ιστορίες: Θέματα τεκμηρίωσης και ιστοριογραφίας της μουσικής μετά τον 20ό αιώνα 
 • Διεύθυνση ορχήστρας και ανάγνωση παρτιτούρας ΙΙ 
 • Διεύθυνση φωνητικών συνόλων ΙΙ
 • Διεύθυνση φωνητικών συνόλων ΙΙΙ
 • Σύνθεση VI
 • Μουσική, Νους, Υπολογιστές: Αναλυτικές και δημιουργικές προσεγγίσεις
 • Ακουστική μουσικών οργάνων (Σεμινάριο)
 • Εργαστήριο μουσικής παραγωγής
 • Μουσική παραγωγή και τεχνικές βίντεο (επαναλαμβανόμενο)
 • Ηλεκτρονική μουσική: Εισαγωγή στα διαδραστικά μουσικά συστήματα

 

Σύνθεση

 • Πρακτική άσκηση
 • Παλαιογραφία βυζαντινής μουσικής
 • Χειρόγραφη και έντυπη παράδοση του ψαλτικού ρεπερτορίου
 • Ελληνική αστική λαϊκή μουσική
 • Μουσική εκπαίδευση (επαναλαμβανόμενο)
 • Ο χρόνος στη μουσική. Η μουσική στο χρόνο
 • Μουσικοθεραπεία: Τεχνικές ΙΙ (Σεμινάριο)
 • Μουσικοθεραπεία: Ασκήσεις αναστοχασμού και αυτογνωσίας
 • Σωματικές μέθοδοι και μουσική εκπαίδευση
 • Στυλιστική σύνθεση 
 • Μουσική ερμηνεία και μουσική ανάλυση (Σεμινάριο)
 • Η τέχνη στην ελληνική αρχαιότητα
 • Κριτικές εκδόσεις έργων νεοελλήνων συνθετών (Σεμιναριο)
 • Αόρατες ιστορίες: Θέματα τεκμηρίωσης και ιστοριογραφίας της μουσικής μετά τον 20ό αιώνα
 • Διεύθυνση ορχήστρας και ανάγνωση παρτιτούρας ΙΙ
 • Διεύθυνση φωνητικών συνόλων ΙΙ 
 • Διεύθυνση φωνητικών συνόλων ΙΙΙ
 • Σύνθεση VI 
 • Μουσική, Νους, Υπολογιστές: Αναλυτικές και δημιουργικές προσεγγίσεις
 • Ακουστική μουσικών οργάνων (Σεμινάριο)
 • Εργαστήριο μουσικής παραγωγής
 • Μουσική παραγωγή και τεχνικές βίντεο (επαναλαμβανόμενο)
 • Ηλεκτρονική μουσική: Εισαγωγή στα διαδραστικά μουσικά συστήματα

 

9ο εξάμηνο

Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Σύνθεση VII 

 

Σύνθεση

 •  Σύνθεση VII

 

Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Αγγλικά Ι   
 • Αγγλικά ΙΙΙ   
 • Γαλλικά Ι    
 • Γαλλικά ΙΙΙ   
 • Γερμανικά Ι   
 • Γερμανικά ΙΙΙ    
 • Ιταλικά Ι  
 • Ιταλικά ΙΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική Ι    
 • Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική ΙΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Μουσική δωματίου Ι   
 • Μουσικά σύνολα: Μουσική δωματίου ΙΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Πειραματική και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική Ι  
 • Μουσικά σύνολα: Πειραματική και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική ΙΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Ορχήστρα ΑΠΘ Ι    
 • Μουσικά σύνολα: Ορχήστρα ΑΠΘ ΙΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδιακό εργαστήρι Ι    
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδιακό εργαστήρι ΙΙΙ  
 • Μουσικά σύνολα: Εργαστήρι κιθάρας I   
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδία "Γιάννης Μάντακας" ΑΠΘ Ι   
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδία "Γιάννης Μάντακας" ΑΠΘ ΙΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Κλασική ανατολική μουσική Ι  
 •  

Σύνθεση

 • Αγγλικά Ι   
 • Αγγλικά ΙΙΙ  
 • Γαλλικά Ι   
 • Γαλλικά ΙΙΙ    
 • Γερμανικά Ι  
 • Γερμανικά ΙΙΙ    
 • Ιταλικά Ι    
 • Ιταλικά ΙΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική Ι   
 • Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική ΙΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Μουσική δωματίου Ι  
 • Μουσικά σύνολα: Μουσική δωματίου ΙΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Πειραματική και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική Ι    
 • Μουσικά σύνολα: Πειραματική και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική ΙΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Ορχήστρα ΑΠΘ Ι    
 • Μουσικά σύνολα: Ορχήστρα ΑΠΘ ΙΙΙ 
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδιακό εργαστήρι Ι   
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδιακό εργαστήρι ΙΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Εργαστήρι κιθάρας I    
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδία "Γιάννης Μάντακας" ΑΠΘ Ι  
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδία "Γιάννης Μάντακας" ΑΠΘ ΙΙΙ  
 • Μουσικά σύνολα: Κλασική ανατολική μουσική Ι

 

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική

 • Αγγλικά ΙΙ    
 • Γαλλικά ΙΙ   
 • Γερμανικά ΙΙ   
 • Ιταλικά ΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική ΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική IV  
 • Μουσικά σύνολα: Μουσική δωματίου ΙΙ  
 • Μουσικά σύνολα: Μουσική δωματίου ΙV    
 • Μουσικά σύνολα: Πειραματική και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική ΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Πειραματική και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική ΙV
 • Μουσικά σύνολα: Ορχήστρα ΑΠΘ ΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Ορχήστρα ΑΠΘ ΙV    
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδιακό εργαστήρι ΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδιακό εργαστήρι ΙV   
 • Μουσικά σύνολα: Εργαστήρι κιθάρας ΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδία "Γιάννης Μάντακας" ΑΠΘ ΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Χορωσία "Γιάννης Μάντακας" ΑΠΘ ΙV  
 • Μουσικά σύνολα: Κλασική ανατολική μουσική ΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Ορχήστρα Τ.Μ.Σ. ΙΙ   

Σύνθεση

 • Αγγλικά ΙΙ   
 • Γαλλικά ΙΙ   
 • Γερμανικά ΙΙ   
 • Ιταλικά ΙΙ    
 • Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική ΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Παλαιά μουσική IV  
 • Μουσικά σύνολα: Μουσική δωματίου ΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Μουσική δωματίου ΙV   
 • Μουσικά σύνολα: Πειραματική και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική ΙΙ 
 • Μουσικά σύνολα: Πειραματική και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική ΙV  
 •  Μουσικά σύνολα: Ορχήστρα ΑΠΘ ΙΙ  
 • Μουσικά σύνολα: Ορχήστρα ΑΠΘ ΙV 
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδιακό εργαστήρι ΙΙ  
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδιακό εργαστήρι ΙV  
 • Μουσικά σύνολα: Εργαστήρι κιθάρας ΙΙ   
 • Μουσικά σύνολα: Χορωδία "Γιάννης Μάντακας" ΑΠΘ ΙΙ
 • Μουσικά σύνολα: Χορωσία "Γιάννης Μάντακας" ΑΠΘ ΙV 
 • Μουσικά σύνολα: Κλασική ανατολική μουσική ΙΙ 
 • Μουσικά σύνολα: Ορχήστρα Τ.Μ.Σ. ΙΙ 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της ευρωπαϊκής (κλασικής) μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) μουσικής και της σύγχρονης μουσικής.

 Ωστόσο, το πολυεπίπεδο μουσικό και μουσικολογικό υποβάθρο των αποφοίτων ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την επιλογή κάποιας μεταπυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

  Να διδάξουν

 • Μουσική στη γενική και ειδική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στα Μουσικά Σχολεία.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης

 

 •   θεωρητικά της μουσικής και σύνθεση σε Ωδεία και Μουσικές σχολές.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

 

 Να συμμετέχουν σε προγράμματα μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής αγωγής.

 

 Να διενεργήσουν ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας ( Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντική Μουσικολογία κ.α.)

 

 Να αξιολογήσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων και ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών πρακτικών και να συντάξουν κριτικές και παρουσιάσεις μουσικής στα έντυπα ή οπτικοακουστικά μέσα.

 

 Να συνθέσουν πρωτότυπη, οργανική, φωνητική, ορχηστρική, μουσική για το θέατρο ή τον κινηματογράφο ή/και ηλεκτροακουστική μουσική.

 

  Να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες μουσικής/ήχου και πολυμέσων σε διάφορα οπτικοακουστικά πλαίσια και εφαρμογές της ηλεκτρονικής παραγωγής και του σχεδιασμού (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής ήχου, του mastering, της μίξης, της μουσικής σκηνοθεσίας, της παραγωγής, της σκηνοθεσίας προγραμμάτων, του προγραμματισμού, του μηχανικού ηχογράφησης, του διευθυντή στούντιο, του τεχνικού MIDI)

 

 Να συντονίσουν/ή και να διευθύνουν μουσικά σύνολα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής.

 

 Να αναλάβουν συμβουλευτικούς ή/και συντονιστικούς ρόλους σε ιδρύματα και προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής αλλά και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής.

 

Επιπλέον, μπορούν να σταδιοδρομήσουν: 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • σε σολιστική σταδιοδρομία (εκτελεστές, συνθέτες, διευθυντές συνόλων, δάσκαλοι/ες φωνητικής)  

 

Ως συνοδοί (correpetitors)/μέλη

 • οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων (συμφωνικές ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χορωδίες, φιλαρμονικές)

 

Ως ιεροψάλτες

 • σε ιερούς ναούς. 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τη Μουσική στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο