Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  18.250

ΕΠΑΛ: 17.250
 

Βάση 2022
17.860
Εισακτέοι
98
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική   30%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα ΕΙδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα ΕΙδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0229
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Μηχανολογίας
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ έχει ως σκοπό την εκπαίδευση Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών που θα μπορούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτιλιακή οικονομία.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
 2. Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
 3. Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας
 4. Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Θαλασσίων Μεταφορών
 • Μελέτης Πλοίου
 • Πλωτών Κατασκευών & Συστημάτων Αγκύρωσης
 • Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
 • Ναυτικής Μηχανολογίας
 • Ναυπηγικής Τεχνολογίας

 

 

 Η φοίτηση στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ διαρκεί πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

   Το Δίπλωμα που απονέμεται, αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master).

 

 

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Ένα μέρος των προσφερόμενων κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων εντάχθηκε σε τέσσερεις Θεματικές Ενότητες:

 1. Θαλάσσιο Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση με Πλοία και Πλωτά Μέσα.
 2. Μελέτη, Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων και Πλωτών Μέσων.
 3. Ναυτική Μηχανολογία και Πρόωση Πλοίου.
 4. Λειτουργία Πλοίου και Διοίκηση Συστημάτων Θαλασσίων Μεταφορών.

Τα υπόλοιπα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε Ομάδες (Α,Β,Γ).

 

 

 Οι φοιτητές/ τριες εκπονούν υποχρεωτική διπλωματική εργασία, σε Τομέα και γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους, κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών τους.

 

 

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών/ στριών πραγματοποιείται με προσωπική εργασία επί έξι (6) τουλάχιστον εβδομάδες σε μεγάλα ναυπηγεία ή ναυπηγο-επισκευαστικές μονάδες, νηογνώμονες ή επί πλοίου. 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία  
 • Βασικές Αρχές Προγραμματισμού και Εφαρμογές
 • Μηχανολογικό Σχέδιο  
 • Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)
 • Στατική Στερεού Σώματος  
 • Εισαγωγή στη Ναυπηγική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Ναυπηγικό Σχέδιο
 • Αγγλικά 
 • Γαλλικά 

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μεταλλικά Υλικά  
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση)
 • Τεχνολογική Οικονομική 
 • Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός) 
 • Μηχανολογικό Σχέδιο με την Βοήθεια Υπολογιστή
 • Μηχανική Παραμορφώσιμου Στερεού Ι
 • Αγγλικά 
 • Γαλλικά

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτροτεχνία  
 • Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου  
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες, διάβρωση και προστασία μεταλλικών υλικών
 • Μηχανική Παραμορφώσιμου Στερεού ΙΙ
 • Αριθμητική Ανάλυση Ε 
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις
 • Αγγλικά 
 • Γαλλικά

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές  
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών
 • Μηχανική των Ρευστών 
 • Δυναμική Στερεού Σώματος  
 • Εργαστηριακή Φυσική  
 • Στοιχεία Μηχανών (Αντοχή Στοιχείων Μηχανών, Στοιχεία Μετάδοσης, Οδοντώσεις)
 • Τεχνική ορολογία στην Αγγλική γλώσσα ή
 • Τεχνική ορολογία στη Γαλλική γλώσσα

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική  
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών
 • Βασικές Αρχές Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
 • Αντοχή Πλοίου  
 • Μεταφορά Θερμότητας Ι (Γενικές Αρχές & Εφαρμογές)
 • Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου

 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως  
 • Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο  
 • Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών  
 • Συστήματα CAD/CAM για τη Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων
 • Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών  
 • Δυναμική Πλοίου

 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εγκαταστάσεις Πρόωσης  
 • Ναυπηγική Τεχνολογία  
 • Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι (Μεθοδολογία Προμελέτης Πλοίου)
 • Συστήματα και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου (Δίκτυα, Υδραυλικά Συστήματα, Μηχανήματα Καταστρώματος)
 • Οικονομική Θαλασσίων Μεταφορών Ι  
 • Θέμα Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου  
 • Δυναμική και Ταλαντώσεις Μηχανημάτων και Αξονικών Συστημάτων Πλοίου

 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θέμα Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου Ι
 • Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ (Στοιχεία Λεπτομερούς Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου)
 • Οικονομική Θαλάσσιων Μεταφορών ΙΙ
 • Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα - Θεματικές Ενότητες


Θαλάσσιο Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση με Πλοία και Πλωτά Μέσα

 • Στοιχεία Μελέτης και Σχεδίασης Πλωτών Κατασκευών
 • Ευστάθεια Πορείας και Ελικτικότητα Πλοίου
 • Υπολογιστική Υδροδυναμική και Εργαστήριο
 • Στοχαστική Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη Θαλασσίων Συστημάτων
 • Συμπεριφορά Πλοίου σε Κυματισμούς και Εφαρμογές

Μελέτη, Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων και Πλωτών Μέσων

 • Θέμα Μελέτης και Σχεδίασης Πλοίου ΙΙα
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Σκαφών από Σύνθετα Υλικά
 • Επιστήμη και Τεχνική των Συγκολλήσεων
 • Σχεδίαση Πλοίων για Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Προστασία
 • Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα. Εφαρμογές στη Μελέτη Πλοίου

Ναυτική Μηχανολογία και Πρόωση Πλοίου

 • Ναυτικοί Κινητήρες Diesel
 • Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας Ι
 • Υδροδυναμική Σύγχρονων Συστημάτων Πρόωσης Πλοίου
 • Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου
 • Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών με Έμφαση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον

Λειτουργία Πλοίου και Διοίκηση Συστημάτων Θαλασσίων Μεταφορών

 • Στοιχεία Χρηματο-οικονομίας - Ναυτιλιακές Χρηματοδοτήσεις, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Τεχνολογία Αισθητήρων - Διαγνωστική και Προγνωστική Βλαβών Μηχανημάτων Πλοίου
 • Λιμένες και Συνδυασμένες Μεταφορές
 • Τεχνητή και Υπολογιστική Νοημοσύνη στη Σχεδίαση και Λειτουργία Πλοίων

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα - Ομάδες


Ομάδα Α

 • Ελληνική και Διεθνής Εμπορική Ναυτιλία
 • Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας
 • Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών
 • Θεωρία της Γνώσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης
 • Εισαγωγή στην Ιστορία των Μηχανικών
 • Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ
 • Προχωρημένα Θέματα Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων - Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
 • Θεωρία Ελαστικότητας
 • Δίσκοι - Πλάκες - Κελύφη
 • Γενική Χημεία
 • Επεξεργασία Πληροφοριών
 • Ηλεκτρονική
 • Μηχανική των Θραύσεων

Ομάδα Β

 • Υδροδυναμικές Μηχανές Ι
 • Επιχειρησιακή Έρευνα Ι
 • Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής Ι
 • Ψύξη Ι
 • Μεταφορικές και Ανυψωτικές Μηχανές
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
 • Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας

Ομάδα Γ

 • Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση (με Παραδείγματα σε Προβλήματα Μηχανικού)
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Πρακτική Άσκηση
 • Θέμα Σχεδίασης Πλοίου Ι, ΙΙ, III, IV

 

9ο Εξάμηνο


Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα - Θεματικές Ενότητες

Θαλάσσιο Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση με Πλοία και Πλωτά Μέσα

 • Αγκυρώσεις Πλωτών Κατασκευών
 • Υδροδυναμική Σχεδίαση Μικρών Σκαφών
 • Ευστάθεια Διατοιχισμού και Υπόβαθρο Κανονισμών
 • Κυματικά Φαινόμενα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση Ροών με Άνωση

 Μελέτη, Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων και Πλωτών Μέσων

 • Ασφάλεια και Υγεία στις Ναυπηγο-επισκευαστικές Εργασίες
 • Μελέτη και Σχεδίαση Πλοίου με τη Βοήθεια Υπολογιστή
 • Ταλαντώσεις Γάστρας και Κατασκευαστικών Στοιχείων Πλοίου
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές σε Ναυπηγικές Κατασκευές
 • Ανάλυση της Μεταλλικής Κατασκευής Θαλάσσιων Κατασκευών στην Ελαστοπλαστική Περιοχή

Ναυτική Μηχανολογία και Πρόωση Πλοίου

 • Τεχνολογία Κραδασμών και Θορύβων στη Ναυπηγική και τη Ναυτική Μηχανολογία
 • Καύση

Λειτουργία Πλοίου και Διοίκηση Συστημάτων Θαλασσίων Μεταφορών

 • Ανάλυση Ρίσκου και Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Συνεπειών στις Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Εφοδιαστική (Logistics) στις Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Ανθρώπινος Παράγοντας - Εισαγωγή της Ανθρώπινης Αξιοπιστίας στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα - Ομάδες


Ομάδα Α

 • Στοιχεία Δικαίου και Ναυτικού Δικαίου
 • Αριθμητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη του Μηχανικού Ι
 • Αναλυτική Μηχανική
 • Φυσική ΙΙΙ (Κυματική)
 • Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών

Ομάδα Β

 • Στοιχεία Μηχανών Ι
 • Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
 • Ατμοπαραγωγοί Ι
 • Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ
 • Θερμικές Στροβιλομηχανές
 • Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής ΙΙ
 • Βιομηχανική Ρευστομηχανική
 • Κλιματισμός

Ομάδα Γ

 • Εισαγωγή στα Μη-Γραμμικά Συστήματα και Εφαρμογές στη Ναυπηγική
 • Κυματιδιακή Ανάλυση, Ανάλυση Χρόνου-Συχνότητας και Εφαρμογές
 • Θέμα Σχεδίασης Πλοίου Ι, ΙΙ, III, IV
 • Πρακτική Άσκηση

 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

  Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ορίζονται από το προεδρικό διάταγμα Υπ’ αριθμόν 99, ΦΕΚ 187/05.11.2018.
 

 Οι απόφοιτοι / ες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Πιο συγκεκριμένα, ο/ η  Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ασχολείται:

 • με το σχεδιασμό,
 • την κατασκευή,
 • τη μετασκευή,
 • τη συντήρηση και
 • επισκευή πλοίων και πάσης φύσεως πλωτών κατασκευών

ως προς το φέροντα οργανισμό, το αρχιτεκτονικό, το μηχανολογικό και το ηλεκτρολογικό μέρος, καθώς και ναυπηγικών και πάσης φύσεως, μηχανολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανών. 

 

 

 • Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
 • Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, διατηρητέων κτηρίων, παραδοσιακών οικισμών και συνόλων.
 • Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.
 • Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
 • Εκπόνηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση διεργασιών σε μεταποιητικές και μη εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και εργοστάσια όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
  • (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις,
  • (β) υδραυλικές,
  • (γ) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού,
  • (δ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων,
  • (ε) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης.
 • Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.
 • Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de).
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής, μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης.
 • Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσης τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.
 • Εκπόνηση μελετών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης κ.λπ.).
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος.
 • Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης και μετατροπής εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).
 • Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.
 • Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.
 • Συστήματα αυτόματου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.
 • Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων.
 • Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
 • Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
 • Εκπόνηση μελετών πλοίων, πλωτών και υπεράκτιων (εκτός έργων πολιτικού μηχανικού) κατασκευών και πλωτών μεταφορικών μέσων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.
 • Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνικών έργων.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβάθρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψωσης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης.
 • Εκπόνηση αεροδιαστημικών και αεροναυπηγικών μελετών.
  • Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Μελέτες γενικής Αεροναυπηγικής, Μελέτες Συστημάτων Αεροσκαφών και Αεροπορικού Υλικού, Εφαρμογές Αερομεταφορών/ Εφαρμοσμένης Αεροναυπηγικής/Αεροπορικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, Μελέτες εγκαταστάσεων αεροπορικής βιομηχανίας, Μελέτη δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, προωθητικά συστήματα και κινητήρες, συσκευές και εγκαταστάσεις διαγνωστικής στροβιλοκινητήρων, αυλωθητήρες και πυραυλοκινητήρες, για Δραστηριότητες στον τομέα συμμόρφωσης, αξιοπιστίας και ελέγχου δημόσιων και ιδιωτικών αερομεταφορών και αεροπορικών δραστηριοτήτων και για πάσης φύσεως μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV).
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
 • Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων - υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων.
 • Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
 • Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου.
 • Εκπόνηση μελετών για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη (Η/Ζ) εφεδρικά και μη.
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας (μηχανική, χημική, θερμική κ.λπ.) και τελικής διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος (επικίνδυνων και μη).
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ ατμού υπό πίεση.
 • Εκπόνηση μελετών για ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.
 • Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης.
 • Εκπόνηση Μελετών Μηχανολογικών Κατασκευών.
 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών.
 • Μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων.
 • Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών και προστασίας αυτών από τη διάβρωση για εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχανίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές.
 • Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
 • Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.
 • Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.
 • Εκπόνηση μελετών εφαρμογών διαστημικής χρήσης όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητήρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης.
 • Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων
 • Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής.

 

 Oι αυξημένες ανάγκες που έχει η ναυτιλιακή αγορά στην Ελλάδα καθιστούν το επάγγελμα του Ναυπηγού Μηχανικού εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Αν μάλιστα οι σπουδές συνδυαστούν και με μια στοχευμένη μεταπτυχιακή εξειδίκευση τότε οι απόφοιτοι/ ες αποκτούν πολύ καλές προοπτικές εργασίας και εξέλιξης στην Ελλάδα.  

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

Ως μελετητές / τριες 

 • Σε Ναυπηγεία: 
 • Σε Ναυπηγικά γραφεία  
 • Στο Δημόσιο τομέα: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (κυρίως Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, Λιμενικό Σώμα, Εκπαίδευση), Πολεμικό Ναυτικό, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρείες (π.χ. Δ.Ε.Η.).
 • Σε Ναυτιλιακές εταιρείες:
  • Ως υπεύθυνοι/ες λειτουργίας και συντήρησης πλοίων 
  • Ως επιβλέποντες/ ουσες νέων κατασκευών ή επισκευών, αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις.

Ως Νηογνώμονες

 • Σε Τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.λπ.

Ως εκπαιδευτικοί

 •  Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 82 Μηχανολόγων Μηχανικών

 

 Έτσι, ο/η Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να εργαστεί:

 • Σε Τράπεζες,
 • Σε Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Σε Εταιρείες του Ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα: Π.χ. εταιρείες εμπορίας μηχανημάτων και συστημάτων εξοπλισμού πλοίων.  
 • Στη Βιομηχανία: ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα του / της Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο