Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Αθήνα
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα του ΕΚΠΑ. Άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 αποσκοπώντας να καλύψει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο των επικοινωνιακών σπουδών στη χώρα. Τα τελευταία είκοσι επτά χρόνια λειτουργεί και αναπτύσσεται και έχει τη χαρά να βλέπει ότι πολλοί από τους φοιτητές και φοιτήτριες του διαπρέπουν στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στην έρευνα, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες της ελληνικής κοινωνίας και του πολίτισμού.

Σήμερα, το Τμήμα στελεχώνουν περισσότεροι από σαράντα διδάσκοντες και ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως οι σπουδές πολιτισμού, η πολιτική επιστήμη και η κοινωνιολογία, η νομική επιστήμη, η ιστορία, η ψυχολογία, η ιστορία της τέχνης, η γλωσσολογία, οι νεοελληνικές σπουδές, οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, η δημοσιογραφία, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η θεωρία και η πρακτική των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ περιλαμβάνει τρεις (3) τομείς :

 • Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας
 • Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας
 • Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού
   

Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε (5) εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μ.Μ.Ε.
 • Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε.
 • Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Εργαστήριο Ψυχολογίας της Επικοινωνίας & των Μέσων
 • Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, η απόκτηση πτυχίου προϋποθέτει:

 1. την εγγραφή, παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (συνολικά 25),
 2. την εγγραφή, παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (συνολικά 6),
 3. την εγγραφή, παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του προγράμματος σπουδών (συνολικά 9),
 4. την εγγραφή, παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά σεμινάρια του προγράμματος σπουδών (συνολικά 5),
 5. την εγγραφή και παρακολούθηση ενός σεμιναρίου πτυχιακής εργασίας του προγράμματος σπουδών,
 6. τη δήλωση, εκπόνηση και επιτυχή εξέταση σε μία πτυχιακή εργασία,
 7. τη συμπλήρωση του συνόλου των 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS),
 8. ότι η διάρκεια σπουδών δεν να μπορεί να είναι μικρότερη από 8 εξάμηνα, ακόμη και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 1-7.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ  ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΚΑΤ’  ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ε Ν Α (1) ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ  (εργαστηριακό μάθημα)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΕΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ 
 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
 • ΚΑΤ’  ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ε Ν Α (1)ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤON ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ KAI ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 • ΣΥΧΓΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΤΟ ΣΩΜΑ  ΣΤΗΝ  ΤΕΧΝΗ   ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
 • ΚΑΤ’  ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ Υ Ο (2) ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ECO211
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ OΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
 • ΔΙΚΑΙΟ  ΤΩΝ  Μ.Μ.Ε.
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΚΑΤ’  ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ Υ Ο (2) ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  -  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Ε΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  
 • ΤΡΙΑ (3) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • ΕΝΑ  (1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΥΠΟΧΡEΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

ΣΤ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ   ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΤΡΙΑ (3) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • ΕΝΑ  (1)  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ

Ζ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ  ΘΕΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
 • ΔΥΟ (2)  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • Δ Υ Ο (2)   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 • ΕΝΑ  (1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
 • ΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  Ι
 • ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  Μ.Μ.Ε.
 • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΤΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΠΟΙΝΙΚΗ   ΔΙΚΗ  ΚΑΙ  Μ.Μ.Ε
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 • ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ  ΚΑΙ  Μ.Μ.Ε.
 • ΔΙΚΑΙΟ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ   Ι
 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. Ι
 • Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
 • ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ  ΚΙΝΗΤΡΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 • ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  ΤΩΝ  Μ.Μ.Ε
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε  
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΤΑΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΦΑΙΡΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
 • ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ     ΡΕΠΟΡΤΑΖ         
 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ   ΙΙ
 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΙΙ
 • ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΙ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΤΗΝ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   ΚΑΙ  ΤΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
 • ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  Μ.Μ.Ε

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 • ΗΘΙΚΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΚΑΙ  ΒΙΟΗΘΙΚΗ
 • Η  ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΤΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 • OΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΟΠΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
 • ΣΠΟΥΔΕΣ  ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ  ΑΦΗΓΗΣΗ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΛΟΓΟΥ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 • Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΤΥΠΟ
 • ΠΑΙΔΙ  ΚΑΙ  Μ.Μ.Ε
 • ΜΟΝΙΤΟΡΙΝΓΚ  ΣΤΑ ΜΜΕ          
 • ΜΥΘΟΣ, ΤΕΧΝΗ, ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 • ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 • Η  ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ  ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΟΡΤΡΕΤΑ   (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΘΕΣΗ  ΚΑΙ  ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ   (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΔΟΜΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΜΑΖΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΝΕΑ ΜΕΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ,  ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΝΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΣΤΗΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΤΑ  Μ.Μ.Ε (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΠΟΛΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Σ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ)
 • ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΖΩΗ 


Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο