Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο

ΓΕΛ:   14.960

ΕΠΑΛ:  10.810

Βάση 2022
14.480
Εισακτέοι
159
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
1,00

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 20%

 Ειδικό Μάθημα 10%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 30%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  20%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας  2 30%

 Ειδικό Μάθημα 10%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 30%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  30%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας  2 20%

 Ειδικό Μάθημα 10%


Κωδικός Σχολής
0153
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Δημοσιογραφίας
2. Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
3. Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕIΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για την εισαγωγή στο τμήμα μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».

 

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δημιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91.

 • Σκοπός του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών στα συναφή επιστημονικά πεδία, όπως και η προετοιμασία τους για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στο πεδίο της δημοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων), της πολιτιστικής διαχείρισης και της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων, μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. 

 

 

 • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 • Πολιτισμικής Πληροφορικής, Δεδομένων & Ψηφιακών Πολιτισμικών Σπουδών
 • Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • Δημοσιογραφίας
 • Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου 

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση σαράντα (40) μαθημάτων

 • τριάντα δύο (32) υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και
 • οκτώ (8) υποχρεωτικά Εργαστήρια Κατεύθυνσης.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία (1)  από τις τρεις (3) κατευθύνσεις στην αρχή του Ε΄ εξαμήνου και να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα που προσφέρονται στην κάθε κατεύθυνση κατά το Γ΄ και το Δ΄ έτος σπουδών. 

Κατευθύνσεις:

1) Δημοσιογραφίας 
2) Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
3) Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης

 • Η επιλογή Κατεύθυνσης (από το 5ο εξάμηνο και μετά) αντιστοιχεί με την υποχρεωτική επιλογή δύο (2) εργαστηριακών μαθημάτων (Εργαστηρίων Κατεύθυνσης) ανά εξάμηνο.

Το τμήμα χορηγεί βεβαίωση γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, έπειτα από την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων τουλάχιστον μαθημάτων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (υποχρεωτικά ή επιλογής).

 

 

 Η πτυχιακή εργασία προσφέρεται ως επιλογή στους/στις φοιτητές/τριες του 4ου έτους σπουδών και εκπονείται στη διάρκεια του 8ου εξαμήνου.

 H πτυχιακή εργασία Ισοδυναμεί με δέκα (10) ECTS δηλαδή με δύο (2) μαθήματα επιλογής.

 

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετικό, απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον έξι (6) από τα εργαστήρια κατεύθυνσης και επιθυμούν να εργασθούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ((εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαφημιστικές εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, πολιτιστικά τμήματα των Δήμων, κ.ά.).

 Έχει διάρκεια τριών  (3) μηνών και προβλέπεται αμοιβή για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

 

1ο Eξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

[επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα]

 • Εισαγωγή στις σπουδές των Μέσων 
 • Εισαγωγή στη δημοσιογραφία
 • Εισαγωγή στον πολιτισμό και τις πολιτισμικές σπουδές
 • Εισαγωγή στην πληροφορική
 • Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
 • Πληροφοριακή παιδεία: μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης πηγών

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

[επιλέγεται ένα (1) μάθημα]

 • Ιταλική γλώσσα ειδικότητας-Ιταλικός πολιτισμός
 • Γλώσσα Ειδικότητας στις Κοινωνικές Επιστήμες: Γαλλικά
 • Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

[επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα]

 • Επικοινωνία και γλώσσα Ι 
 • Διοίκηση και οργανωσιακή συμπεριφορά
 • Σπουδές οπτικού πολιτισμού
 • Εισαγωγή στην επιστήμη του Ιστού: Τεχνολογίες, υπηρεσίες, εφαρμογές
 • Παιχνίδι και επικοινωνία
 • Eισαγωγή στην Κυβερνοψυχολογία
 • Εισαγωγή στην πολιτιστική διαχείριση
 • Πληροφοριακοί πόροι: Πρακτικές Χρήσης και Επανάχρησης

 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 

[επιλέγεται ένα (1) μάθημα]

 • Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  
 • Οικονομική και αστική γεωγραφία

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

[επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα]

 • Αρχές μάρκετινγκ: Προϊόντα, υπηρεσίες, πολιτισμός  
 • Μέθοδοι επικοινωνιακής έρευνας  
 • Εισαγωγή στη μουσειολογία  
 • Πολιτισμική πληροφορική/τεχνολογία  
 • Sociology of the Ιnternet
 • English Language for Media and Communication
 • Εισαγωγή στις κινηματογραφικές σπουδές
 • Πολιτική Κοινωνιολογία 
 • Το βιβλίο ως Μέσο Επικοινωνίας στην Ψηφιακή Εποχή   
 • Στατιστικός γραμματισμός στα ψηφιακά μέσα και την πληροφορία

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Εισαγωγή στη νεοελληνική κοινωνία

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

[επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα]

 • Introduction to advertising and public relations 
 • Ζητήματα σύγχρονης επικοινωνίας  
 • Σύγχρονες κινηματογραφικές σπουδές 
 • Ψηφιακές μέθοδοι και έρευνα στο Διαδίκτυο
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης 
 • Ανθρωπολογία της Τέχνης 
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Φιλοσοφία των Μέσων

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Ανθρωπολογικές θεωρίες του Εθνικισμού και του Εθνοτισμού

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Εργαστηριακά Μαθήματα

Κύκλος Σπουδών: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση

 • Εργαστηριακό μάθημα Πολιτισμού Ι: Πολιτισμική κληρονομιά  
 • Εργαστηριακό μάθημα Πολιτισμού ΙI: Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές στον πολιτισμό

 Κύκλος Σπουδών: Μέσα Επικοινωνίας

 • Εργαστηριακό μάθημα Δημοσιογραφίας Ι: Εισαγωγή στο ρεπορτάζ και στην αφήγηση: Η μικρή φόρμα  
 • Εργαστηριακό μάθημα Δημοσιογραφίας ΙΙ: Ραδιοφωνική και ακουστική επικοινωνία

 Κύκλος Σπουδών: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

 • Εργαστηριακό μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων σχέσεων Ι: Εφαρμοσμένο μάρκετινγκ – Ψηφιακό / Μobile μάρκετινγκ  
 • Εργαστηριακό μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων σχέσεων ΙΙ: Έρευνα αγοράς, ψηφιακά μέσα και εφαρμογές: Web, UX, Apps, Mobile, Video, Podcasting

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κοινά για όλες τις κατευθύνσεις

 [επιλέγονται τρία (3) μαθήματα]

 • Επικοινωνία και γλώσσα ΙΙ
 • Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών
 • Κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας
 • Social issues, social innovation and corporate responsibility
 • Το design ως επικοινωνιακό εργαλείο
 • Εικόνα και επικοινωνία
 • Εκδοτική επιχειρηματικότητα και παραγωγική διαδικασία  
 • Literacy in digital media and information: Theory and Practice  
 • Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Εργαστηριακά Μαθήματα

Κύκλος Σπουδών: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση

 • Εργαστηριακό μάθημα Πολιτισμού ΙΙΙ: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης & πολιτιστική επικοινωνία  
 • Εργαστηριακό μάθημα Πολιτισμού ΙV: Κινηματογράφος

 Κύκλος Σπουδών: Μέσα Επικοινωνίας

 • Εργαστηριακό μάθημα Δημοσιογραφίας III: Επικοινωνιακή προβολή Δημοσιογραφικών οργανισμών  
 • Εργαστηριακό μάθημα Δημοσιογραφίας IV: Ειδικά ρεπορτάζ  
 • Εργαστηριακό μάθημα Δημοσιογραφίας XI: Εναλλακτική δημοσιογραφία

 Κύκλος Σπουδών: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

 • Εργαστηριακό μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων III: Strategy design & social media  
 • Εργαστηριακό μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων IV: Startup επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κοινά για όλες τις κατευθύνσεις

 [ επιλέγονται τρία (3) μαθήματα]

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ι  
 • Επεξεργασία βίντεο, εικόνας και ήχου 
 • Ηθικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της τεχνολογίας  
 • Οικονομικά των ΜΜΕ  
 • Πολιτική Επικοινωνία  
 • Παραγωγή κειμένων  
 • Το δίκτυο αξίας των εκδόσεων βιβλίου στο νέο υβριδικό περιβάλλον  
 • Κρίση, Επιχειρηματολογία και Δημόσιες Πολιτικές  
 • Αισθητική των Μέσων  
 • Ψηφιακές Συλλογές και Αρχεία στο Πεδίο του Πολιτισμού  
 • Πρακτική Άσκηση 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Εργαστηριακά Μαθήματα

Κύκλος Σπουδών: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση

 • Εργαστηριακό μάθημα Πολιτισμού V: Διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων  
 • Εργαστηριακό μάθημα Πολιτισμού VI:Θέατρο / Σύγχρονη παραστασιολογία

 Κύκλος Σπουδών: Μέσα Επικοινωνίας

 • Εργαστηριακό μάθημα Δημοσιογραφίας V: Εφαρμοσμένο ρεπορτάζ με κινητές συσκευές 
 • Εργαστηριακό μάθημα Δημοσιογραφίας VΙ: Τηλεοπτική και οπτικοακουστική επικοινωνία στο διαμεσικό περιβάλλον 
 • Εργαστηριακό μάθημα Δημοσιογραφίας ΙΧ: Όψεις του Διαδικτύου – Κριτικές προσεγγίσεις

 Κύκλος Σπουδών: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

 • Εργαστηριακό μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων V: Δημιουργικότητα - Η τέχνη της αφήγησης (Storytelling) 
 • Εργαστηριακό μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VI – Δημόσιες Σχέσεις: Η δύναμη της αφήγησης (Storytelling), Native/Branded Content/ Δημόσια Διπλωματία.

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κοινά για όλες τις κατευθύνσεις

 [επιλέγονται τρία (3) μαθήματα]

 • Τα μεγάλα δεδομένα στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό  
 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
 • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Τέχνη  
 • Καταναλωτική κουλτούρα και συμπεριφορά στα ψηφιακά περιβάλλοντα
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Πτυχιακή εργασία  

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Εργαστηριακά Μαθήματα

Κύκλος Σπουδών: Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση

 • Εργαστηριακό μάθημα Πολιτισμού VII: Έρευνα και ανάπτυξη κοινού πολιτιστικών οργανισμών  
 • Εργαστηριακό μάθημα Πολιτισμού VIII: Σχεδιασμός και οργάνωση εκθέσεων

Κύκλος Σπουδών: Μέσα Επικοινωνίας

 • Εργαστηριακό μάθημα Δημοσιογραφίας VII: Η μεγάλη φόρμα  
 • Εργαστηριακό μάθημα Δημοσιογραφίας VΙΙΙ: Τηλεοπτικά είδη, ανάλυση και παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου

Κύκλος Σπουδών: Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

 • Εργαστηριακό μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VIΙ: Διαχείριση κρίσεων – Προσομοίωση στον φυσικό κόσμο και στα social media
 • Εργαστηριακό μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VIII: Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη

Μαθήματα Υποχρεωτικά Κοινά για όλες τις κατευθύνσεις

 [επιλέγονται τρία (3) μαθήματα]

 • Η αφήγηση σε παλαιά και νέα μέσα  
 • Εικόνα και πολιτισμός: Υπολογιστική ανάλυση οπτικού πολιτισμού  
 • Νεοελληνική λογοτεχνία στα ΜΜΕ  
 • Ανάλυση Μηνύματος  
 • Χρηματοοικονομική τεχνολογία
 • Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Διεθνής και ευρωπαϊκή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου μπορούν να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, 

 

Ως Στελέχη 

 • σε Τμήματα Μάρκετινγκ, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων, Διαφήμισης 
 • σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις  στη διαχείριση Κοινωνικών Μέσων, Διαδικτυακής Παρουσίας, Διαχείρισης Υπηρεσιών και Παραγωγής Ψηφιακού Περιεχομένου.
 • σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων σχέσεων οργανισμών.
 • σε Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, έντυπα μέσα, ειδησεογραφικοί οργανισμοί)
 • σε εταιρείες Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρείες σχεδίασης ιστοσελίδων και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου. 
 • σε μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (πολιτιστικούς, αθλητικούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανισμούς σχετικούς με τον Πολιτισμό και τις Τέχνες) για την επικοινωνιακή πολιτική τους και την διαχείριση ψηφιακών μέσων για την επικοινωνία τους.

Ως Δημοσιογράφοι 

 • στις έντυπες, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, ηλεκτρονικές και διαδικτυακές παραγωγές.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων.

 

 Όμως, οι σύγχρονες εξελίξεις στην Επικοινωνίας και τα Ψηφιακά Μέσα δημιουργούν στους/ στις αποφοίτους την ανάγκη για απόκτηση περαιτέρω μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


Έτσι,

 

Ως Eπικοινωνιολόγοι / Σύμβουλοι επικοινωνίας 

 • σε πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα. 

Ως Αυτοαπασχολούμενοι

 • του ευρύτερου χώρου της Επικοινωνίας


 Ως επαγγελματίες ειδικοί 

 • σε θέματα εφαρμοσμένης επικοινωνίας όπως μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαχείρισης επωνυμίας (branding), 
 • σε θέματα δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και οπτικοακουστικών και ψηφιακών παραγωγών, 
 • σε θέματα ψηφιακών μέσων και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου,
 • σε θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ, διαχείρισης ηλεκτρονικής φήμης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού - Πάντειο Πανεπιστήμιο: 30 Χρόνια Δυναμικής Παρουσία
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο