Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Επιστ. Πεδίο
1ο
Βάση 2023
9.528
Βάση 2022
9.144
Εισακτέοι
217
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 28%

 Αρχαία Ελληνικά 28%

 Ιστορία 20%

 Λατινικά 24%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0106
Πόλη
Κομοτηνή
Κατευθύνσεις

1. Κλασική Φιλολογία
2. Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία
3. Γλωσσολογία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Tμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι: 

 1. Να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο ελληνικό, λατινικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία. 
 2. Να μελετά και να ερευνά την ελληνική γλώσσα στη συγχρονία και διαχρονία της.
 3. Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του Ελληνισμού διαχρονικά. 
 4. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Κλασική Φιλολογία (Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία)
 2. Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία 
 3. Γλωσσολογία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας
 • Γλωσσολογίας
 • Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία
 • Βυζαντινής Δημώδους και Μεταβυζαντινής/ Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας H. & N. Eideneier

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας περιλαμβάνει 40 μαθήματα.

 • Από αυτά, τα 20 είναι μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά για όλους, διδάσκονται στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών και αποτελούν την Α΄ Ζώνη.

Τα υπόλοιπα 20 είναι μαθήματα που οδηγούν στην απόκτηση Ειδίκευσης και αποτελούν τη Β΄ Ζώνη.

 • Στη Β΄ Ζώνη οι φοιτητές παρακολουθούν 12 μαθήματα Ειδίκευσης (υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), 2 υποχρεωτικά μαθήματα Παιδαγωγικών, Πρακτική Άσκηση και 5 Ελεύθερες Επιλογές.

 

 

Η πρακτική άσκηση προσφέρεται ως υποχρεωτικό μάθημα, το οποίο αναπτύσσεται σε ένα εξάμηνο και αντιστοιχεί σε έξι (6) μονάδες ECTS. Οι φοιτητές το παρακολουθούν χωρισμένοι σε δύο τμήματα.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει

 • την υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων,
 • την πρακτική άσκηση σε φορείς και
 • την εκπόνηση εργασίας σχετικής με τις θεματικές των σεμιναρίων. 

 

Α΄ Ζώνη

 1ο Εξάμηνο

 • Iστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας / Θεματογραφία 
 • Λατινική Θεματογραφία
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία 
 • Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία & Ιστορία της Νεοελληνικής
 • Λογοτεχνίας Ι
 • Γενική Γλωσσολογία

2ο Εξάμηνο

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ι
 • Λατινική Γλώσσα
 • Βυζαντινή Πεζογραφία
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΙΙ 
 • Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας Ι 

3ο Εξάμηνο

 • Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία
 • Τραγωδία
 • Πεζογραφία Ι
 • Θεωρία της Λογοτεχνίας
 • Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας ΙΙ

4ο Εξάμηνο

 • Ομηρικό Έπος
 • Ποιητικά Κείμενα Ι
 • Βυζαντινή Ποίηση
 • Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία: Θεωρία, μεθοδολογία και εφαρμογές στη διδασκαλία της συγκριτικής προσέγγισης εθνικών λογοτεχνιών και πολιτισμών της Ευρώπης
 • Γραμματισμός και Σχεδιασμός Γλωσσικού μαθήματος 

 

Β΄ Ζώνη

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 5ο Εξάμηνο

 • Φιλοσοφικά Κείμενα
 • Πεζογραφία ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη

6ο Εξάμηνο

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Λυρική Ποίηση
 • Ποιητικά Κείμενα ΙΙ
 • Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία - Διδακτικές ασκήσεις

7ο Εξάμηνο

 • Έπος

8ο Εξάμηνο

 • Ιστοριογραφία
 • Ιστοριογραφία

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Παπυρολογία Ι
 • Λοιπά Ποιητικά Είδη (εκτός Λυρικής Ποίησης)
 • Επική Ποίηση
 • Επιστημονική Γραμματεία 
 • Κριτική κειμένων
 • Αρχαία Λογοτεχνική Κριτική
 • Κωμωδία
 • Ιδιωτικός και δημόσιος βίος στην ελληνική αρχαιότητα
 • Ελληνιστική Ποίηση
 • Πολιτισμικές προκαταλήψεις και αλληλεπιδράσεις στην αρχαιότητα
 • Θρησκευτικός συγκρητισμός στην αρχαία ελληνική πεζογραφία
 • Λοιπά πεζογραφικά Είδη ΙΙΙ
 • Δραματική Ποίηση
 • Επίγραμμα
 • Λοιπά πεζογραφικά είδη (εκτός Φιλοσοφίας) Ι
 • Παπυρολογία ΙΙ
 • Επιγραφική
 • Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη
 • Αρχαιοελληνικοί μύθοι
 • Πρόσληψη της ελληνικής αρχαιότητας
 • Κοινωνικές και ηθικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας μέσα από τις γραμματειακές πηγές
 • Μετρική
 • Λοιπά πεζογραφικά είδη (εκτός Φιλοσοφίας) ΙΙ
 • Αρχαία Ιατρική
 • Τραγωδία

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

 5ο Εξάμηνο

 • Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (αρχές-1669)
 • Βυζαντινή Ιστοριογραφία
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη

6ο Εξάμηνο

 • Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (1669-1830)
 • Βυζαντινή Υμνογραφία
 • Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία - Διδακτικές ασκήσεις

 7ο Εξάμηνο

 • Νεοελληνική Λογοτεχνία/ Γραμματεία (1914-1974)

8ο Εξάμηνο

 • Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (1830-1914)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Νεοέλληνες Συγγραφείς ΙΙ (1669-1880)
 • Νεοέλληνες Συγγραφείς ΙΙΙ (1880-1930)
 • Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα Ι (αρχές-1669)
 • Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα ΙV (1930-σήμερα)
 • Νεοελληνική Γραμματεία Ι
 • Νεοελληνικά Λογοτεχνικά είδη ΙΙ
 • Nεοελληνικά Λογοτεχνικά Ρεύματα και Κινήματα Ι (αρχές-1914)
 • Εφαρμογές Συγκριτικής Γραμματολογίας Ι
 • Ερευνητικά Προβλήματα και Ζητήματα της Νεοελληνικής Φιλολογίας I (Σεμινάριο)
 • Νεοελληνική Κριτική
 • Ζητήματα Διακειμενικών Σχέσεων Ι
 • Εφαρμογές Θεωρίας της Λογοτεχνίας Ι
 • Αναγνώσεις Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γραμματείας του 20ού και του 21ου αι.
 • Διδακτική της Λογοτεχνίας
 • Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία
 • Βυζαντινή Ποίηση
 • Βυζαντινή Επιστολογραφία
 • Βυζαντινή Χρονογραφία
 • Βυζαντινό Μυθιστόρημα
 • Βυζαντινή Δημώδης Γραμματεία
 •  Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων βυζαντινών κειμένων (Σεμινάριο)
 • Μεσαιωνική Φιλολογία και Πληροφορική
 • Βυζαντινή Λογοτεχνία/Γραμματεία (πρώιμης περιόδου)
 • Βυζαντινό Επίγραμμα
 • Φυσικές επιστήμες στο Βυζάντιο
 • Γεωγραφική γραμματεία στο Βυζάντιο
 • Νομική Φιλολογία στο Βυζάντιο
 • Βυζαντινή Μουσική
 • Βυζαντινή Θεολογική Γραμματεία
 • Το υμνογραφικό είδος του κανόνα
 • Βυζαντινά κείμενα και πολιτική
 • Βυζαντινά γνωμολογικά κείμενα
 • Νεοέλληνες Συγγραφείς I (αρχές-1669)
 • Νεοέλληνες Συγγραφείς IV (1930 κ.ε.)
 • Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα ΙΙ (1669-1880)
 • Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα ΙΙΙ (1880-1930)
 • Nεοελληνική Γραμματεία IΙ
 • Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Είδη I
 • Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Ρεύματα και Κινήματα II (1914 κ.ε.)
 • Εφαρμογές Συγκριτικής Γραμματολογίας ΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας (Σεμινάριο)
 • Ερευνητικά Προβλήματα και Ζητήματα της Νεοελληνικής Φιλολογίας II (Σεμινάριο)
 • Νεοελληνική Δραματουργία
 • Ζητήματα Διακειμενικών Σχέσεων ΙΙ
 • Εφαρμογές Θεωρίας της Λογοτεχνίας ΙΙ
 • Γυναικεία γραφή: η συμβολή των γυναικών στη νεοελληνική γραμματεία και λογοτεχνία από τον 19ο αιώνα ως τις μέρες μας
 • Βυζαντινή Θύραθεν Ρητορική
 • Βυζαντινή Εκκλησιαστική Ρητορική
 • Βυζαντινή Αγιολογία
 • Βυζαντινή Φιλοσοφία 
 • Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Ποίησης και Πεζογραφίας
 • Βυζαντινή Ρητορική
 • Βυζαντινή Λογοτεχνία/Γραμματεία (μέσης περιόδου)
 • Βυζαντινή Λογοτεχνία/Γραμματεία (ύστερης περιόδου)
 • Eρευνητικά Προβλήματα και Ζητήματα της Βυζαντινής Φιλολογίας
 • Θέματα Γραμματικής της Αρχαίας και της Μεσαιωνικής Ελληνικής
 • Μαθηματικά και Αστρονομία στο Βυζάντιο
 • Ιατρική στο Βυζάντιο
 • Πολεμική Τέχνη στο Βυζάντιο
 • Τα αστικά κέντρα και τα Βυζαντινά κείμενα
 • Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου: Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο
 • Το φύλο στη Βυζαντινή γραμματεία
 • Βυζαντινή Λεξικογραφία

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

5ο Εξάμηνο

 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
 • Γλωσσική Αλλαγή
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη

6ο Εξάμηνο

 • Λεξικολογία
 • Σύγχρονες μορφολογικές θεωρίες
 • Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία – Διδακτικές Ασκήσεις

7ο Εξάμηνο

 • Κειμενογλωσσολογία

8ο Εξάμηνο

 • Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 • Διδακτική της Ελληνικής ως μητρικής
 • Ψυχογλωσσολογία
 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Λεξικογραφία
 • Ιστορική γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας
 • Νευρογλωσσολογία
 • Λεξική Σημασιολογία
 • Γλώσσα και μαθηματικά μοντέλα 
 • Ανάλυση λόγου
 • Γνωσιακή Γλωσσολογία
 • Συστήματα γραφής
 • Στρατηγικές εκμάθησης
 • Φωνητική
 • Φωνολογία
 • Μεθοδολογία γλωσσολογικής έρευνας
 • Ορολογία
 • Εθνογλωσσολογία
 • Διγλωσσία
 • Ζητήματα ορθογραφίας και σύνταξης της Ελληνικής
 • Υφογλωσσολογία
 • Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς Ι (στην αγγλική)
 • Δημιουργική Γραφή – Αναγνωστικές εμψυχώσεις
 • Διαλεκτολογία
 • Γλώσσα και Νέες Τεχνολογίες
 • Διορθωτική Φωνητική
 • Διδακτική του λεξιλογίου
 • Παθολογία της Γλώσσας
 • Γλωσσικές επαφές
 • Πραγματολογία
 • Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι
 • Φιλοσοφία της γλώσσας
 • Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας
 • Ονοματολογία
 • Θεωρίες Απόκτησης Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
 • Επιμέλεια Κειμένου
 • Διδασκαλία γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς
 • Ειδικά θέματα Γλωσσολογίας
 • Γλωσσική καλλιέργεια και φιλαναγνωσία
 • Τυπολογία Γλωσσών
 • Σύνταξη
 • Ετυμολογία
 • Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς ΙΙ (στην αγγλική)

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 • Μυθιστόρημα
 • Λοιπά Ποιητικά Είδη
 • Λατινική Λογοτεχνία Ύστερης Αρχαιότητας
 • Λατινικά από Μετάφραση
 • Σύγχρονες Θεωρίες Λογοτεχνίας
 • Πρόσληψη Λατινικής Λογοτεχνίας
 • Μυθογραφία
 • Φιλοσοφία
 • Επιστολογραφία
 • Βιογραφία
 • Ρωμαϊκή Κωμωδία
 • Σάτιρα
 • Λυρική Ποίηση
 • Διδακτική Ποίηση
 • Λατινική Γλώσσα
 • Ρωμαϊκό δράμα
 • Λοιπά Πεζογραφικά Είδη
 • Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία
 • Νεολατινική Λογοτεχνία
 • Παλαιογραφία
 • Ρητορική
 • Επιστημονική Γραμματεία
 • Έπος
 • Ελεγεία
 • Επίγραμμα
 • Βουκολική Ποίηση
 • Μετάφραση: Θεωρία και Πράξη
 • Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στη Ρώμη
 • Γλωσσικές Ασκήσεις

ΙΣΤΟΡΙΑ

 • Αρχαία Ελληνική Θρησκεία
 • Ιστορία τα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
 • Ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού
 • Ελληνιστική - Ρωμαϊκή Ιστορία
 • Βυζαντινή Ιστορία. Υστεροβυζαντινή Περίοδος. Βυζάντιο και Δύση
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 • Φιλοσοφία της Παιδείας
 • Αρχαία ελληνική φιλοσοφία

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο
 • Επιγραφική
 • Κλασική Αρχαιολογία
 • Μνημειακή Τοπογραφία
 • Ελληνικές Επιγραφές 4ου – 19ου αιώνα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

 • Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδακτικές Ασκήσεις
 • Διαπολιτισμική Αγωγή
 • Συγκριτική Παιδαγωγική
 • Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • – Διδακτικές Ασκήσεις
 • Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
 • Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 • Ψυχολογία Ι
 • Ψυχολογία ΙΙ: Γνωστική Ψυχολογία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

Οδηγός Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ παρέχει στους/στις αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

 Ως καθηγητές/τριες Φιλόλογοι (ΠΕ02) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 • σε Δημόσια και σε Ιδιωτικά Σχολεία
 • σε ιδιωτικά φροντιστήρια
 • σε διαπολιτισμικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
  • στη Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης γλώσσας  

 Oι απόφοιτοι/ες θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

Ως Ωρομίσθιοι καθηγητές/τριες 

 • σε διάφορες σχολές (I.E.K., Σχολές O.A.E.Δ. κ.ά.)


Ως Καθηγητές/τριες φιλολογίας ειδικής αγωγής,

 εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 

Ως Εκπαιδευτές/τριες Ελληνικής Γλώσσας/Γλωσσικού Γραμματισμού 

 • στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και
 • στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης 

 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • με προσφορά ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ως Συγγραφείς

 • βοηθημάτων για τα φιλολογικά μαθήματα του σχολείου, 

 

Ως διορθωτές/τριες και επιμελητές/τριες κειμένων 

 • σε εκδοτικούς οίκους, 
 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα διάφορα μέσα επικοινωνίας

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων - Διορθωτών Κειμένων.

 

Ως λεξικογράφοι

 • απασχολούμενοι στη σύνταξη, επεξεργασία και διαχείριση λεξικών και άλλων έργων αναφοράς, τεκμηριώνοντας το λεξιλόγιο, τις έννοιες και τη χρήση λέξεων σε διαφορετικές γλώσσες ή εξειδικευμένα πεδία.

 

Ως στελέχη

 • σε υπηρεσίες του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα αντικείμενα που καλλιεργεί το Τμήμα

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.

 

Ως εξειδικευμένο προσωπικό επιμέλειας, διαχείρισης και οργάνωσης

 •  πολιτιστικών κέντρων, εκθέσεων, μουσείων και συλλογών

 

Ως αρθρογράφοι, δημιουργοί περιεχόμενου και συντάκτες/τριες

 • στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
 • στα κοινωνικά μέσα

 

Επιπλέον, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των κειμένων και η χρήση υπολογιστικών μεθόδων στη γλωσσική ανάλυση καθιστούν τους/τις φιλολόγους με υπολογιστικές δεξιότητες περιζήτητους:

 •  σε ρόλους που σχετίζονται με την ανάπτυξη γλωσσικής τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας, μηχανών μηχανικής μετάφρασης ή άλλων εφαρμογών λογισμικού που σχετίζονται με τη γλώσσα.

Ακόμη, οι πτυχιούχοι Γλωσσολογίας με την κατάλληλη εξειδίκευση μπορούν να απασχοληθούν και στον τομέα της Δικαστικής Γλωσσολογίας

 •  αναλύοντας γλωσσικά στοιχεία σε νομικές υποθέσεις, όπως η εγκληματολογική φωνητική ή η γλωσσική ανάλυση προφορικού ή γραπτού λόγου, ώστε να παρέχουν πληροφορίες για ποινικές έρευνες ή νομικές διαδικασίες.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στη Φιλολογία στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Δείτε παρακάτω το επαγγελματικό περίγραμμα αποφοίτων Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ όπως έχει δημοσιευθεί από το γραφείο διασύνδεσης του ΔΠΘ.  

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας μελετούν και ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, λατινικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία. Εργάζονται ως Φιλόλογοι στο δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, διδάσκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της Φιλολογικής Επιστήμης. Στη δουλειά τους αναλαμβάνουν να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν ένα σχέδιο διδασκαλίας με χρήση ποικίλων εκπαιδευτικών υλικών και εξοπλισμού (π.χ. γραφική ύλη, Η/Υ, διαδραστικοί πίνακες διδασκαλίας κλπ) για να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου. Ο βαθμός αυτονομίας -συνεργασίας – επίβλεψης στο συγκεκριμένο επάγγελμα, οι ακριβείς συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές-παροχές διαφοροποιούνται ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο απασχόλησης του φιλολόγου.

 

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο/η απόφοιτος/η για τη σταδιοδρομία του:

Ο/η απόφοιτος/η του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι απαραίτητο να αγαπά τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, και να μπορεί να μεταδίδει απλά και κατανοητά τις γνώσεις του.

Ο/η απόφοιτος/η χρειάζεται:

 • Γλωσσικές ικανότητες (έφεση στο χειρισμό της γλώσσας, ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, ταχύτητα αντίληψης και απόκρισης σε γλωσσικά μηνύματα κλπ)
 • Ειδικές ικανότητες: αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, φαντασία, ταξινόμηση και επεξεργασία πηγών και αρχειακού υλικού
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Δεξιότητες στη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων και ομάδων
 • Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων (π.χ. άγχους, θυμού)
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Διοικητικές και οικονομικές δεξιότητες (π.χ. όταν αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα με δημιουργία δικού τους φροντιστηρίου)

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι/ες:

 • των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
 • του Τμήματος Φιλοσοφίας
 • των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • του Τμήματος Ιστορίας
 • του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης
 • των Τμημάτων, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

 ​​​​​​

Δείτε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, όπως αυτά παρουσιάζονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος, εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο