Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Εισακτέοι
110
Αντικείμενο
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Ζωγραφικής
2. Γλυπτικής
3. Χαρακτικής

Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Βασική εκπαιδευτική μονάδα και «πυρήνας» του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών είναι το εικαστικό εργαστήριο, το οποίο έχει συνδεθεί ιστορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη φυσιογνωμία της Α.Σ.Κ.Τ. Κάθε εικαστικό εργαστήριο, μέσω του ιδιαίτερου εκπαιδευτικού προγράμματός του, εξοικειώνει κατ’ αρχάς το φοιτητή με την εικαστική γλώσσα και τα υλικά της, με στόχο να διαμορφώσει την εικαστική και θεωρητική του παιδεία και να διευρύνει την κριτική ικανότητά του στο πεδίο της δημιουργικής διεργασίας και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Το εικαστικό εργαστήριο δεν μεταδίδει απλώς στο φοιτητή τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια ορισμένη αντίληψη για την Τέχνη, αντίληψη που ενδέχεται να συγκρούεται με κάποια άλλη -εξίσου γόνιμη- αντίληψη που εκφράζεται στη διδασκαλία ενός άλλου εργαστηρίου.

Η λειτουργία πολλών εργαστηρίων -με τις διαφορετικές αντιλήψεις τις οποίες ενδεχομένως αυτά εκφράζουν- αντανακλά στην καλλιτεχνική εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα την εκφραστική πολυφωνία της σύγχρονης τέχνης και την ελευθερία προσωπικών επιλογών που έχει ο φοιτητής καθώς το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος του δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να επιλέγει αλλά και να αλλάζει το εργαστήριο στο οποίο σπουδάζει, σύμφωνα με τα εκφραστικά προβλήματα και τις ανάγκες του, με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικής του καλλιτεχνικής έκφρασης και έρευνας.

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών αποτελείται από τρεις (3) Τομείς:

 • Τομέας Ζωγραφικής
 • Τομέας Γλυπτικής
 • Τομέας Χαρακτικής

Στον Τομέα Ζωγραφικής λειτουργούν δώδεκα (12) εικαστικά εργαστήρια κατεύθυνσης, στον Τομέα Γλυπτικής τρία (3) και στον Τομέα Χαρακτικής δύο (2). Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει επίσης εικαστικά εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα επιλογής. Το Τμήμα, από την εποχή της ίδρυσής του και μέχρι σήμερα, χρησιμοποιεί σε πολλά από τα εικαστικά εργαστήρια ανθρώπινα μοντέλα ως πρότυπα για τη μελέτη-σπουδή του ανθρώπινου σώματος. Η σπουδή στην ανθρώπινη μορφή παραμένει άσκηση με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, ενταγμένη μέσα στο ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών. Οι σπουδές στο Τμήμα είναι πενταετείς (10 εξάμηνα). Στα δύο (2) τελευταία εξάμηνα οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία, υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του Διευθυντή του εργαστηρίου και των διδασκόντων (μέλη Δ.Ε.Π. Ε.ΤΕ.Π., Ε.ΔΙ.Π.) που ανήκουν σε αυτό.

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, με την ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμει ενιαίο πτυχίο με τις εξής κατευθύνσεις:

 1. Ζωγραφικής
 2. Γλυπτικής
 3. Χαρακτικής

Εισαγωγικές Εξετάσεις

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του καλλιτεχνικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, οι εισιτήριες εξετάσεις δεν υπάγονται στο γενικό σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το Τμήμα διενεργεί ειδικές εξετάσεις εισαγωγής, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.151/2995/Β6/13.1.2010 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 55/2010 τ. Β΄).

 Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος με τη βαθμίδα του πρωτοβάθμιου Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, καθώς και ένα (1) μέλος του Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Λέκτορα, οι οποίοι ορίζονται περιοδικά (ή ανά έτος) από τη Σύγκλητο. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος εκτελούν εικαστικά έργα από διάφορες συνθέσεις-πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα, εκτός από την περίπτωση των δοκιμασιών εκείνων που έχουν οριστεί ως υποχρεωτικές, με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται τον μήνα Σεπτέμβριο και η διάρκειά τους για τους υποψηφίους είναι 5 ημέρες.

1ο εξάμηνο

 • Εργαστήρια Κατεύθυνσης 1 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)
 • Ιστορία της Τέχνης 1
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1 (θεωρία)
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1 (σχέδιο)
 • Ξένη γλώσσα 1 (Αγγλικά ή Γαλλικά)

2ο εξάμηνο

 • Εργαστήρια Κατεύθυνσης 2 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)
 • Ιστορία της Τέχνης 2
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2 (θεωρία)
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2 (σχέδιο)
 • Ξένη γλώσσα 2 (Αγγλικά ή Γαλλικά)
 • Εκπαιδευτική εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού

3ο εξάμηνο

 • Εργαστήρια Κατεύθυνσης 3 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)
 • Ιστορία της Τέχνης 3
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 3 (θεωρία)
 • Ξένη γλώσσα 3 (μόνο Γαλλικά)
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα

4ο εξάμηνο

 • Εργαστήρια Κατεύθυνσης 4 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)
 • Ιστορία της Τέχνης 4
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 4 (θεωρία)
 • Ξένη γλώσσα 4 (μόνο Γαλλικά)
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα
 • Εκπαιδευτική εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού

5ο εξάμηνο

 • Εργαστήρια Κατεύθυνσης 5 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)
 • Ιστορία της Τέχνης 5
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία & Αισθητική 1
 • Παιδαγωγική
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα

6ο εξάμηνο

 • Εργαστήρια Κατεύθυνσης 6 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)
 • Ιστορία της Τέχνης 6
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία & αισθητική 2
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα
 • Εκπαιδευτική εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού

7ο εξάμηνο

 • Εργαστήρια Κατεύθυνσης 7 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα ή εμβάθυνση στο Εργαστήριο Κατεύθυνσης (Ζωγραφική, Γλυπτική ,Χαρακτική- εμβάθυνση)
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν θεωρητικό μάθημα ελεύθερης επιλογής
 • Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης 1
 • Διδακτική της Τέχνης 1

8ο εξάμηνο

 • Εργαστήρια Κατεύθυνσης 8 (Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική)
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν εργαστήριο ή εργαστηριακό μάθημα ή εμβάθυνση στο Εργαστήριο Κατεύθυνσης (Ζωγραφική, Γλυπτική ,Χαρακτική- εμβάθυνση)
 • Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν θεωρητικό μάθημα ελεύθερης επιλογής
 • Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης 2
 • Διδακτική της Τέχνης 2 (Πρακτική άσκηση σε σχολεία της εκπαίδευσης)
 • Εκπαιδευτική εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού

9ο εξάμηνο

 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

10ο εξάμηνο

 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
 • Εκπαιδευτική εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, βάση των οποίων απονέμεται στους πτυχιούχους του ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ειδικότερα, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων  (ΦΕΚ 4268/2018 τ. Β΄).

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Tεχνών με βάση εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας η οποία αποκτάται με τη εφαρμογή του προγράμματος και του κανονισμού σπουδών του Τμήματος. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών εγγράφονται στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΝΠΔΔ υπαγόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο