Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Εισακτέοι
127
Πόλη
Φλώρινα
Κατευθύνσεις

1. Ζωγραφικής
2. Γλυπτικής

Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα ιδρύθηκε 2006.

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με βάση το ιδρυτικό Π.Δ., έχει ως αποστολή:

α) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας-βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τριδιάστατη κινούμενη εικόναanimation), της εικονογράφησης εντύπων, της μελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής (design) και της διακόσμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των επιρροών της από τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα.

β) Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

γ) Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 169/2006 και την Υ.Α. φ151/89700β6/5- 9-2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ.Β΄) με ειδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη της Φλώρινας.

Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου και είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου
3. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου
4. Αντίγραφο ταυτότητας

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις

Για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις έχουν:
α) οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή άλλου τύπου Λυκείου,
β) σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, που έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος ηλικίας, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος. Όσοι από τη συγκεκριμένη κατηγορία αποφοιτήσουν πρέπει να γνωρίζουν ότι θα αναγράφεται στο πτυχίο τους το καθεστώς εισαγωγής τους.

Εισαγωγή Κυπρίων

Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής, εισάγονται στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε ποσοστό 5% επιπλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με 24 τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται τον Ιούνιο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και η οποία αποτελείται από τρεις (3) Ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες και δύο Κύπριους.

Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποστέλλεται τον μήνα Σεπτέμβριο στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων

Οι εισιτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διενεργούνται εντός του χρονικού διαστήματος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ περίληψή της δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

Εισιτήριες δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στο Α’ έτος σπουδών της Σχολής εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).

Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, καθορίζονται οι δοκιμασίες εκείνες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4.

Οι εισιτήριες εξετάσεις είναι διάρκειας πέντε (5) τετραώρων που κατανέμονται σε τρεις (3) ημέρες και τα έργα, τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι ανά τετράωρο εξετάσεων είναι:

  • Το πρώτο και δεύτερο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο-μαύρο) σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο, μελάνι.
  • Το τρίτο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
  • Το τέταρτο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με θέμα που ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιμασίας με ελεύθερη αντιμετώπιση από τους διαγωνιζόμενους.
  • Το πέμπτο και τελευταίο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με ελεύθερο θέμα, που ο/η κάθε υποψήφιος/α επιθυμεί με ελεύθερη αντιμετώπιση. Η άσκηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προσχέδιά της.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τα υλικά ζωγραφικής που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από το Τμήμα. Ο/η υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον/στην Επιτηρητή σε φάκελο που χορηγείται από το Τμήμα τα εξής:

α) ένα έως δύο σχέδια ασπρόμαυρα,
β) ένα έως δύο χρώματα,
γ) μία έως δύο ασκήσεις με θέμα που ανακοινώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιμασίας,
δ) μία άσκηση η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα προσχέδια της με ελεύθερο θέμα που επιλέγει ο/η υποψήφιος/α.

Για το αναλυτικό κείμενο της ανακοίνωσης – πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (τρία εξάμηνα)

Η φοίτηση στον Εισαγωγικό Κύκλο έχει διάρκεια τριών εξαμήνων. Στον Εισαγωγικό Κύκλο οι φοιτητές/τριες φοιτούν σε δύο εργαστήρια ανά ένα εξάμηνο: ένα από τα τρία εικαστικά εργαστήρια (Γλυπτική, Ζωγραφική, Χαρακτική) και ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα Εφαρμοσμένων Τεχνών, το οποίο επιλέγουν στην αρχή κάθε εξαμήνου του Εισαγωγικού Κύκλου. Με την ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Κύκλου Εργαστηρίων οι φοιτήτριες/ές επιλέγουν μία από τις δύο Κατευθύνσεις εργαστηρίων (Ζωγραφική και Γλυπτική).

Επίσης οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθούν κάθε εξάμηνο το μάθημα του Σχεδίου (τρία εξάμηνα συνολικά για τον Εισαγωγικό Κύκλο).

Με τη λήξη των τριών πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές/τριες θα έχουν παρακολουθήσει συνολικά έξι Εργαστήρια Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Για να μπορέσει ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει κατεύθυνση, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση και στα τρία εξάμηνα του Κύκλου, έχοντας επιτυχώς βαθμολογηθεί σε τουλάχιστον τέσσερα Εργαστήρια. Σε διαφορετική περίπτωση δεν επιλέγει Εργαστήριο Κατεύθυνσης, αλλά παρακολουθεί και πάλι όσα δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Πέντε εξάμηνα)

Οι κατευθύνσεις για τη λήψη πτυχίου είναι η κατεύθυνση της Ζωγραφικής και της Γλυπτικής σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον ιδρυτικό νόμο του Τμήματος (Π.Δ. 181/2006) και σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Α.Σ.Ε.Π. (προκήρυξη ΦΕΚ 515/8.10.2008) για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών για τη δημόσια εκπαίδευση, όπως και η κείμενη νομοθεσία για την απονομή Αδιάσπαστου και Ενιαίου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master).

Στο τέλος του 3ου Εξάμηνου οι φοιτητές/τριες επιλέγουν δύο από τα τέσσερα Εργαστήρια Κατεύθυνσης με πρώτη και δεύτερη προτίμηση. Η κατανομή γίνεται σε συνδυασμό της εκδήλωσης του ενδιαφέροντός τους και με ανώτατο όριο ανά Εργαστήριο το 40% όσων επιλέγουν Εργαστήριο Κατεύθυνσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου οι εγγραφές ανα εργαστήριο καθορίζονται από τον καλλιτεχνικό υπεύθυνο σε συνεργασία με τους φοιτητές/τριες και τους υπόλοιπους υπευθύνους άλλων εργαστηρίων.

Η φοίτηση στον Κύκλο Κατευθύνσεων έχει διάρκεια πέντε εξαμήνων και οργανώνεται ως εξής.

1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ή
2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ή
3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής ή
Εργαστήριο Γλυπτικής

Οι Υπεύθυνοι/ες των Εργαστηρίων Κατεύθυνσης (Ζωγραφική 1ο , 2ο , 3ο , Γλυπτική) συνεργάζονται ατομικά με τον κάθε φοιτητή/τρια και σχεδιάζουν την ανάπτυξη του προγράμματος του φοιτητή/τριας κατά την διάρκεια των πέντε εξαμήνων της Κατεύθυνσης.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να μπορέσει ένας/μια φοιτητής/τρια να αναλάβει διπλωματική εργασία θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα Εργαστηριακά Μαθήματα (Εισαγωγικού Κύκλου και Κατεύθυνσης)

9ο εξάμηνο (έναρξη) και 10 ο εξάμηνο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, μαθήματα εργαστηρίων και θεωρητικά μαθήματα:

1. Μαθήματα Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τα μαθήματα των Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών οργανώνονται ως εξής:

Μαθήματα Εικαστικών Εργαστηρίων:
α) Ζωγραφική (τρία Εργαστήρια)
β) Γλυπτική (ένα Εργαστήριο)

Μαθήματα Εργαστηρίων Εφαρμοσμένων Τεχνών:
α) Ψηφιακών Τεχνών
β) Εκκλησιαστικών Τεχνών
γ) Διακοσμητικής
δ) Φωτογραφίας
ε) Κοσμήματος
στ) Σκηνογραφίας
ζ) Ψηφιδωτού
η) Κεραμικής
θ) Performance art

Τα εργαστηριακά μαθήματα οργανώνονται ως εξής:
Α. Μαθήματα Εισαγωγικού Κύκλου Εργαστηρίων (τρία εξάμηνα)
Β. Μαθήματα Κατεύθυνσης (πέντε εξάμηνα)
Γ. Μαθήματα Διπλωματικής Εργασίας (δύο εξάμηνα)

2. Θεωρητικά Μαθήματα

Τα Θεωρητικά Μαθήματα οργανώνονται ως εξής:

Θεωρητικά Μαθήματα
Πρόκειται για μαθήματα που προέρχονται από τα εξής επιστημονικά πεδία: Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αισθητικής, Θεωρίας της Τέχνης, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Μουσειολογίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Παιδαγωγικής, Διδακτικής Μεθοδολογίας.

Θεωρητικά - Εργαστηριακά μαθήματα
Πρόκειται για μαθήματα Θεωρίας-Εργαστηρίου που προέρχονται από τα εξής επιστημονικά πεδία: Αρχιτεκτονική, Θεωρίες και Εφαρμογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και μαθήματα από διαφορετικούς τομείς που υποστηρίζουν τα μαθήματα των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Εργαστηρίων.

Ξένη Γλώσσα
Τα μαθήματα της Ξένης Γλώσσας είναι χωρίς διδακτικές μονάδες. Διδάσκονται στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να χρησιμοποιούν ξενόγλωσση βιβλιογραφία, να ενημερώνονται σχετικά με τις διεθνείς καλλιτεχνικές εξελίξεις, να συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus και ενδεχομένως να προετοιμάζονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.
Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας η οποία αποκτάται με τη εφαρμογή του προγράμματος και του κανονισμού σπουδών του Τμήματος. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών εγγράφονται στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΝΠΔΔ υπαγόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο