Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Εισακτέοι
117
Αντικείμενο
Πόλη
Ιωάννινα
Κατευθύνσεις

1. Ζωγραφική
2. Γλυπτική
3. Πολυμέσα − Γραφικές Τέχνες
4. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αποστολή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναβαθμίζοντας την καλλιτεχνική και αισθητική τους παιδεία. Να εκπαιδεύει τους φοιτητές στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης. Να συμβάλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Εργαστήρια

 • Ζωγραφικής
 • Γλυπτικής
 • Ιστορίας της Τέχνης
 • Σύγχρονων  Διευρυμένων Εκφραστικών Μορφών
 • Χαρακτικής
 • Φωτογραφίας
 • Βιντεοτέχνης – Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Ψηφιακών Μορφών Τέχνης
 • Πολυμέσων
 • Κινουμένου Σχεδίου
 • Γραφιστικής

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του καλλιτεχνικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, οι εισιτήριες εξετάσεις δεν υπάγονται στο γενικό σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν φάκελο με καλλιτεχνική εργασία. Μόνο μετά από θετική κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων για το έργο τους, θα μπορέσουν οι υποψήφιοι της παραπάνω κατηγορίας να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος. 

Για το αναλυτικό κείμενο της ανακοίνωσης – πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης διακρίνονται σε δύο βασικές ενότητες:

1. Tα υποχρεωτικά (Υ) (41) που με βάση το Nόμο καλύπτουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των μαθημάτων και των διδακτικών μονάδων. Yποχρεωτικά είναι τα μαθήματα κορμού του Προγράμματος Σπουδών. Eίναι αυτά που κρίθηκαν απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών.
2. Τα μαθήματα επιλογής (Ε) (11). Αυτά περιλαμβάνουν μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Tμήματος και των κατευθύνσεων του Προγράμματος Σπουδών. O αριθμός των μαθημάτων αυτών είναι περιορισμένος και δεν ξεπερνά το 1/4 των μαθημάτων του συνολικού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Aπό τα μαθήματα αυτά ο φοιτητής επιλέγει, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, ένα συγκεκριμένο αριθμό ώστε να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου του.

Εξάμηνο 1

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική Ι + Ελεύθερο Σχέδιο I ή Γλυπτική Ι + Ελεύθερο Σχέδιο I
 • Υποχρεωτικό Εργαστήριο: Χαρακτική Ι
 • Ιστορία της Τέχνης Ι
 • Ανθρωπολογία της Τέχνης
 • Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά Ι
 • Ξένη Γλώσσα - Γαλλικά Ι
 • Ξένη Γλώσσα - Γερμανικά Ι

Εξάμηνο 2

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική ΙI + Ελεύθερο Σχέδιο ΙΙ ή Γλυπτική ΙI + Ελεύθερο Σχέδιο ΙΙ
 • Υποχρεωτικό Εργαστήριο: Φωτογραφία Ι
 • Ιστορία της Τέχνης ΙΙ
 • Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική και οι Απηχήσεις της στους Νεότερους Χρόνους
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι
 • Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά ΙΙ
 • Ξένη Γλώσσα - Γαλλικά ΙΙ
 • Ξένη Γλώσσα - Γερμανικά ΙΙ

Εξάμηνο 3

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική ΙΙΙ ή Γλυπτική ΙΙΙ
 • Υποχρεωτικό Εργαστήριο: Πληροφορική για την Τέχνη Ι
 • Υποχρεωτικό Εργαστήριο: Εισαγωγή στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης
 • Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης Ι
 • Τέχνη και Θεωρία του Ψηφιακού Κόσμου
 • Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά ΙΙΙ
 • Ξένη Γλώσσα - Γαλλικά ΙΙΙ
 • Ξένη Γλώσσα - Γερμανικά ΙΙΙ

Εξάμηνο 4

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική IV* ή Γλυπτική IV *
 • Υποχρεωτικό Εργαστήριο: Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά Μέσα Ι
 • Υποχρεωτικό Εργαστήριο: Εγκαταστάσεις Ι
 • Ιστορία της Τέχνης IV
 • Επιλεγόμενο (1 από 3)**:
  1. Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης ΙΙ
  2. Θεωρία του Σατιρικού Σκίτσου
  3. Μουσειολογία Ι
 • Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά ΙV
 • Ξένη Γλώσσα - Γαλλικά ΙV
 • Ξένη Γλώσσα - Γερμανικά ΙV

* Προαπαιτούμενα ανά έτος στα εργαστήρια Ζωγραφικής και Γλυπτικής που αποτελούν τις βασικές ειδικεύσεις.
** Οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν ένα μάθημα από τα επιλεγόμενα θεωρητικά

Εξάμηνο 5

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική V ή Γλυπτική V
 • Ιστορία της Τέχνης V
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI
 • Iστορία του Κινηματογράφου
 • Εργαστήριο Επιλογής (1 από 5)*:
  1. Ζωγραφική Ι ή Γλυπτική Ι
  2. Εγκαταστάσεις
  3. Βιντεοτέχνη-Οπτικοακουστικά Μέσα ΙΙ
  4. Χαρακτική ΙΙ
  5. Μάρμαρο Ι
 • Εργαστήριο Επιλογής (1 από 4)*:
  1. Φωτογραφία ΙΙ
  2. Πληροφορική για την Τέχνη ΙΙ
  3. Ψηφιακές Μορφές Τέχνης Ι
  4. Κινούμενο Σχέδιο Ι

* Οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν ένα εργαστήριο από καθε ομάδα επιλεγομένων εργαστηρίων

Εξάμηνο 6

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική VΙ ή Γλυπτική VΙ
 • Ιστορία της Τέχνης VI
 • Επιμέλεια εκθέσεων
 • Εργαστήριο Επιλογής (1 από 5)*:
  1. Ζωγραφική ΙΙ ή Γλυπτική ΙΙ
  2. Εγκαταστάσεις ΙΙΙ
  3. Βιντεοτέχνη-Οπτικοακουστικά Μέσα ΙΙΙ
  4. Χαρακτική ΙΙΙ 
  5. Μάρμαρο ΙΙ
 • Εργαστήριο Επιλογής (1 από 4)*:
  1. Φωτογραφία ΙΙΙ
  2. Πληροφορική για την Τέχνη
  3. ΙΙΙ Ψηφιακές Μορφές Τέχνης ΙΙ
  4. Κινούμενο Σχέδιο ΙΙ
 • Επιλεγόμενο (1 από 5)** :
  1. Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης ΙΙΙ
  2. Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Ι
  3. Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης του 19ου αι.
  4. Θεωρία του Κινηματογράφου
  5. Ειδικά Θέματα Τέχνης και Θεωρίας του Ψηφιακού Κόσμου

* Οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν ένα εργαστήριο από καθε ομάδα επιλεγομένων εργαστηρίων
** Οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν ένα μάθημα από τα επιλεγόμενα θεωρητικά

Εξάμηνο 7

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης : Ζωγραφική VΙΙ ή Γλυπτική VΙΙ
 • Σχολική Παιδαγωγική
 • Θεωρία της Τέχνης
 • Μουσειοπαιδαγωγική
 • Εργαστήριο επιλογής (1 από 6)*:
  1. Ζωγραφική ΙΙΙ ή Γλυπτική ΙΙΙ
  2. Εγκαταστάσεις ΙV
  3. Βιντεοτέχνη-Οπτικοακουστικά Μέσα ΙV
  4. Χαρακτική ΙV
  5. Μάρμαρο III
  6. Αγιογραφία
 • Εργαστήριο επιλογής (1 από 5)*:
  1. Φωτογραφία ΙV
  2. Πληροφορική για την Τέχνη IV
  3. Ψηφιακές Μορφές Τέχνης III
 • 4. Κινούμενο Σχέδιο III
  5. Γραφιστική Σκηνογραφία Ι
 • Προαιρετικά:
  Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)**
  Εκπαιδευτική Εκδρομή (στο εσωτερικό ή εξωτερικό, συνοδεία μελών Δ.Ε.Π.)  

* Οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν ένα εργαστήριο από καθε ομάδα επιλεγομένων εργαστηρίων
** Δεν υπολογίζεται στο πτυχίο, μόνο στο diploma supplement

Εξάμηνο 8

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική VΙΙI ή Γλυπτική VΙΙI
 • Λαϊκή Τέχνη
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης
 • Διδακτική της Τέχνης
 • Εργαστήριο επιλογής (1 από 6)*:
  1. Ζωγραφική IV ή Γλυπτική ΙV
  2. Εγκαταστάσεις V
  3. Βιντεοτέχνη-Οπτικοακουστικά Μέσα V
  4. Χαρακτική V
  5. Μάρμαρο IV
  6. Σκηνογραφία II
 • Εργαστήριο επιλογής (1 από 5)*:
  1. Φωτογραφία V
  2. Πληροφορική για την Τέχνη V
  3. Ψηφιακές Μορφές Τέχνης IV
  4. Σατιρικό Σκίτσο
  5. Εικονογράφηση-Αφίσα
 • Επιλεγόμενο (1 από 5) **:
  1. Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης του 20ου αιώνα
  2. Ειδικά Θέματα Ιστορίας Της Αρχιτεκτονικής ΙΙ
  3. Ο Μύθος στην Τέχνη και τον Κινηματογράφο
  4. Μουσειολογία ΙΙ /Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς
  5. Υλικός Πολιτισμός
 • Προαιρετικά:
  Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)
  Εκπαιδευτική Εκδρομή (στο εσωτερικό ή εξωτερικό, συνοδεία μελών Δ.Ε.Π.)  

* Οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν ένα εργαστήριο από καθε ομάδα επιλεγομένων εργαστηρίων
** Οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν ένα μάθημα από τα επιλεγόμενα θεωρητικά

Εξάμηνο 9

 • Πτυχιακή εργασία Ι (Η πτυχιακή εργασία αποτελεί το αντικείμενο των κυρίων εργαστηρίων Ζωγραφικής ή Γλυπτικής κατά το 9o και 10o εξάμηνο)
 • Ψυχολογία της εκπαίδευσης
 • Προαιρετικά:
  Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)
  Εκπαιδευτική Εκδρομή (στο εσωτερικό ή εξωτερικό, συνοδεία μελών Δ.Ε.Π.)  

Εξάμηνο 10

 • Πτυχιακή εργασία ΙΙ (Η πτυχιακή εργασία αποτελεί το αντικείμενο των κυρίων εργαστηρίων Ζωγραφικής ή Γλυπτικής κατά το 9o και 10o εξάμηνο)
 • Προαιρετικά:
  Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)
  Εκπαιδευτική Εκδρομή (στο εσωτερικό ή εξωτερικό, συνοδεία μελών Δ.Ε.Π.)  

Οδηγός Σπουδών

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών με βάση εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας η οποία αποκτάται με τη εφαρμογή του προγράμματος και του κανονισμού σπουδών του Τμήματος. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών εγγράφονται στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΝΠΔΔ υπαγόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο