Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Ιωάννινα
Κατευθύνσεις

1. Ζωγραφική
2. Γλυπτική
3. Πολυμέσα − Γραφικές Τέχνες
4. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία. Να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναβαθμίζοντας την καλλιτεχνική και αισθητική τους παιδεία. Να εκπαιδεύει τους/τις φοιτητέ/τριες στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης. Να συμβάλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

 

 

 • Ζωγραφικής
 • Γλυπτικής
 • Ιστορίας της Τέχνης
 • Χαρακτικής
 • Φωτογραφίας
 • Εγκαταστάσεων
 • Βιντεοτέχνης – Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Ψηφιακών Μορφών Τέχνης
 • Πολυμέσων
 • Κινουμένου Σχεδίου - 3D Animation

 

 Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 πραγματοποιείται με εξετάσεις αντίστοιχες με εκείνες των Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας, οι οποίες διενεργούνται μετά από σχετική προκήρυξη του ιδρύματος.

Για το αναλυτικό κείμενο της ανακοίνωσης – πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν εδώ. 

 

Oι σπουδές στο Tμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

 • διαρκούν δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και

   οδηγούν σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει μόνο τις κατευθύνσεις:

α. της Ζωγραφικής
β. της Γλυπτικής

 Oι φοιτητές/τριες επιλέγουν στην αρχή του 1ου εξαμήνου, μία από τις δύο προσφερόμενες κατευθύνσεις.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης διακρίνονται σε δύο βασικές ενότητες:
1. Tα υποχρεωτικά (Υ) (32) που με βάση το Nόμο καλύπτουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των μαθημάτων και των διδακτικών μονάδων.
2. Τα μαθήματα επιλογής (Ε) (13).

 • Αυτά περιλαμβάνουν μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Tμήματος και των κατευθύνσεων του Προγράμματος Σπουδών. O αριθμός των μαθημάτων αυτών είναι περιορισμένος και δεν ξεπερνά το 1/4 των μαθημάτων του συνολικού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Aπό τα μαθήματα αυτά ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, ένα συγκεκριμένο αριθμό, ώστε να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου του. 

Η ξένη γλώσσα προβλέπεται ως υποχρεωτικό μάθημα στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών και συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών αποτελεί μέρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και είναι προαιρετική.

 • Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε δύο (2) μήνες και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο ή κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική Ι ή Γλυπτική Ι 
 • Ελεύθερο Σχέδιο και Διδακτικές Πρακτικές Ι
 • Ιστορία της Τέχνης Ι
 • Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές και στην Ιστορία της Τέχνης
 • Αγγλικά Ι ή Γαλλικά Ι ή Γερμανικά Ι

2ο Εξάμηνο

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική ΙI ή Γλυπτική ΙI 
 • Ελεύθερο Σχέδιο και Διδακτικές Πρακτικές ΙΙ
 • Ιστορία της Τέχνης ΙΙ
 • Αγγλικά ΙΙ ή Γαλλικά ΙΙ ή Γερμανικά ΙΙ

Εργαστήριο Επιλογής (1 από 2)

 • Φωτογραφία Ι
 • Χαρακτική Ι

3ο Εξάμηνο 

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική ΙΙΙ ή Γλυπτική ΙΙΙ
 • Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης Ι
 • Τέχνη και Θεωρία του Ψηφιακού Κόσμου
 • Αγγλικά ΙΙΙ ή Γαλλικά ΙΙΙ ή Γερμανικά ΙΙΙ

Εργαστήριο Επιλογής (1 από 2) 

 • Πληροφορική για την Τέχνη Ι
 • Εισαγωγή στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης

4ο Εξάμηνο 

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική IV ή Γλυπτική IV 
 • Ιστορία της Τέχνης IV
 • Αγγλικά ΙV ή Γαλλικά ΙV ή Γερμανικά ΙV

Επιλεγόμενο (1 από 2):

 • Βιντεοτέχνη - Οπτικοακουστικά Μέσα Ι
 • Εγκαταστάσεις Ι

Επιλεγόμενο (1 από 3):

 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης ΙΙ
 • Θεωρία του Σατιρικού Σκίτσου
 • Μουσειολογία Ι

5ο Εξάμηνο 

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική V ή Γλυπτική V
 • Ιστορία της Τέχνης V
 • Τέχνη και θεωρία του ψηφιακού κόσμου
 • Πρακτική Άσκηση ERASMUS (προαιρετικό)

Ομάδα Μαθημάτων Επιλογής (2 από τα κάτωθι)

 • Βιντεοτέχνη - Οπτικοακουστικά μέσα II
 • Εγκαταστάσεις ΙΙ
 • Γλυπτική I (Μόνο για την κατεύθυνση Ζωγραφικής)
 • Ζωγραφική Ι (Μόνο για την κατεύθυνση Γλυπτικής)*
 • Χαρακτική II
 • Μάρμαρο Ι
 • Φωτογραφία ΙΙ
 • Πληροφορική για την Τέχνη II
 • Ψηφιακές μορφές Τέχνης I
 • Κινούμενο σχέδιο Ι
 • Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης του 19ου αιώνα
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ
 • Ιστορία του κινηματογράφου
 • Γλυπτική ΙΙΙ (Μόνο για την κατεύθυνση Ζωγραφικής)
 • Ζωγραφική ΙΙΙ (Μόνο για την κατεύθυνση Γλυπτικής)*
 • Εγκαταστάσεις IV
 • Βιντεοτέχνη - Οπτικοακουστικά Μέσα IV
 • Xαρακτική IV
 • Μάρμαρο ΙΙΙ
 • Αγιογραφία *
 • Φωτογραφία IV
 • Πληροφορική για την Τέχνη IV
 • Ψηφιακές μορφές τέχνης III
 • Κινούμενο Σχέδιο III *
 • Γραφιστική
 • Σκηνογραφία Ι
 • Μουσειολογία - Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

6ο Εξάμηνο 

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική VΙ ή Γλυπτική VΙ
 • Ιστορία της Τέχνης VI
 • Επιμέλεια εκθέσεων
 • Πρακτική Άσκηση ERASMUS (προαιρετικό)

Ομάδα Μαθημάτων Επιλογής (2 από τα κάτωθι)

 • Αρχαία ελληνική ζωγραφική και οι απηχήσεις της στους νεότερους χρόνους
 • Βιντεοτέχνη - Οπτικοακουστικά μέσα III
 • Εγκαταστάσεις III
 • Γλυπτική II (Μόνο για την κατεύθυνση Ζωγραφικής)
 • Ζωγραφική ΙΙ (Μόνο για την κατεύθυνση Γλυπτικής)*
 • Χαρακτική IIΙ
 • Μάρμαρο II
 • Φωτογραφία III
 • Πληροφορική για την Τέχνη III
 • Ψηφιακές Μορφές Τέχνης II
 • Κινούμενο σχέδιο IΙ
 • Ειδικά θέματα της Ιστορίας της Τέχνης ΙΙΙ
 • Θεωρία του κινηματογράφου
 • Ειδικά θέματα τέχνης και θεωρίας του ψηφιακού κόσμου
 • Γλυπτική IV (Μόνο για την κατεύθυνση Ζωγραφικής)
 • Ζωγραφική ΙV (Μόνο για την κατεύθυνση Γλυπτικής)*
 • Εγκαταστάσεις V
 • Βιντεοτέχνη - Οπτικοακουστικά Μέσα V
 • Χαρακτική V
 • Μάρμαρο IV
 • Σκηνογραφία ΙΙ
 • Φωτογραφία V
 • Πληροφορική για την Τέχνη V
 • Ψηφιακές Μορφές Τέχνης IV
 • Σατιρικό σκίτσο *
 • Εικονογράφηση - αφίσα
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι
 • Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης 20ου αιώνα
 • Ο μύθος στην τέχνη και τον κινηματογράφο
 • Υλικός Πολιτισμός
 • Λαϊκή Τέχνη

7ο Εξάμηνο 

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης : Ζωγραφική VΙΙ ή Γλυπτική VΙΙ
 • Σχολική Παιδαγωγική
 • Θεωρία της Τέχνης
 • Μουσειοπαιδαγωγική

Ομάδα Μαθημάτων Επιλογής (2 από τα κάτωθι)

 • Βιντεοτέχνη - Οπτικοακουστικά μέσα II
 • Εγκαταστάσεις ΙΙ
 • Γλυπτική I (Μόνο για την κατεύθυνση Ζωγραφικής)
 • Ζωγραφική Ι (Μόνο για την κατεύθυνση Γλυπτικής)*
 • Χαρακτική II
 • Μάρμαρο Ι
 • Φωτογραφία ΙΙ
 • Πληροφορική για την Τέχνη II
 • Ψηφιακές μορφές Τέχνης I
 • Κινούμενο σχέδιο Ι
 • Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης του 19ου αιώνα
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ
 • Ιστορία του κινηματογράφου
 • Γλυπτική ΙΙΙ (Μόνο για την κατεύθυνση Ζωγραφικής)
 • Ζωγραφική ΙΙΙ (Μόνο για την κατεύθυνση Γλυπτικής)*
 • Εγκαταστάσεις IV
 • Βιντεοτέχνη - Οπτικοακουστικά Μέσα IV
 • Xαρακτική IV
 • Μάρμαρο ΙΙΙ
 • Αγιογραφία *
 • Φωτογραφία IV
 • Πληροφορική για την Τέχνη IV
 • Ψηφιακές μορφές τέχνης III
 • Κινούμενο Σχέδιο III *
 • Γραφιστική
 • Σκηνογραφία Ι
 • Μουσειολογία - Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Προαιρετικά

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.)
 • Πρακτική Άσκηση ERASMUS (προαιρετικό)

8ο Εξάμηνο 

 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Ζωγραφική VΙΙI ή Γλυπτική VΙΙI
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης

Ομάδα Μαθημάτων Επιλογής (3 από τα κάτωθι)

 • Αρχαία ελληνική ζωγραφική και οι απηχήσεις της στους νεότερους χρόνους
 • Βιντεοτέχνη - Οπτικοακουστικά μέσα III
 • Εγκαταστάσεις III
 • Γλυπτική II (Μόνο για την κατεύθυνση Ζωγραφικής)
 • Ζωγραφική ΙΙ (Μόνο για την κατεύθυνση Γλυπτικής)*
 • Χαρακτική IIΙ
 • Μάρμαρο II
 • Φωτογραφία III
 • Πληροφορική για την Τέχνη III
 • Ψηφιακές Μορφές Τέχνης II
 • Κινούμενο σχέδιο IΙ
 • Ειδικά θέματα της Ιστορίας της Τέχνης ΙΙΙ
 • Θεωρία του κινηματογράφου
 • Ειδικά θέματα τέχνης και θεωρίας του ψηφιακού κόσμου
 • Γλυπτική IV (Μόνο για την κατεύθυνση Ζωγραφικής)
 • Ζωγραφική ΙV (Μόνο για την κατεύθυνση Γλυπτικής)*
 • Εγκαταστάσεις V
 • Βιντεοτέχνη - Οπτικοακουστικά Μέσα V
 • Χαρακτική V
 • Μάρμαρο IV
 • Σκηνογραφία ΙΙ
 • Φωτογραφία V
 • Πληροφορική για την Τέχνη V
 • Ψηφιακές Μορφές Τέχνης IV
 • Σατιρικό σκίτσο *
 • Εικονογράφηση - αφίσα
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι
 • Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης 20ου αι.
 • Ο μύθος στην τέχνη και τον κινηματογράφο
 • Υλικός Πολιτισμός
 • Λαϊκή Τέχνη

Προαιρετικά

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.)
 • Πρακτική Άσκηση ERASMUS (προαιρετικό)

9ο Εξάμηνο 

 • Πτυχιακή εργασία Ι (Η πτυχιακή εργασία αποτελεί το αντικείμενο των κυρίων εργαστηρίων Ζωγραφικής ή Γλυπτικής κατά το 9o και 10o εξάμηνο)
 • Διδακτική της Τέχνης και Σχέδιο μαθήματος (Project)
 • Πρακτική Άσκηση ERASMUS (προαιρετικό)

10ο Εξάμηνο 

 • Πτυχιακή εργασία ΙΙ (Η πτυχιακή εργασία αποτελεί το αντικείμενο των κυρίων εργαστηρίων Ζωγραφικής ή Γλυπτικής κατά το 9o και 10o εξάμηνο)

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής ενασχόλησης

 • σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα − Πανεπιστήμια,
 • σε Επιστημονικά Ινστιτούτα,
 • σε Μουσεία,
 • σε Πινακοθήκες − οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.

Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στη Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα Καλλιτεχνικά μαθήματα − Αισθητική Αγωγή, καθώς και την Ιστορία της Τέχνης, ή και να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο