Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Εισακτέοι
127
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Ζωγραφική
2. Γλυπτική 
3. Χαρακτική
4.  Νέων Μέσων Εικαστικών Τεχνών

Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ. λειτουργεί από το πανεπιστημιακό έτος 1984-1985. Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, είναι το παλαιότερο από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Το απονεμόμενο πτυχίο με αναγραφή της Κατεύθυνσης (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Νέα Μέσα Εικαστικών Τεχνών) αντιστοιχεί σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

Τα θεσμοθετημένα καλλιτεχνικά εργαστήρια είναι τα εξής:

 • 5 Εργαστήρια Ζωγραφικής
 • 1 Εργαστήριο Γλυπτικής
 • 1 Εργαστήριο Χαρακτικής
 • 1 Εργαστήριο Νέων Μέσων Εικαστικών Τεχνών

Τρόποι Εισαγωγής στο Τμήμα: (δεν υπάγεται στις Πανελλήνιες εξετάσεις)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. έχουν:

α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του κάθε χρόνο στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων, στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου έτους, και είναι:

α) Αίτηση συμμετοχής.

β) Τίτλος σπουδών και

γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.

β) Σε ποσοστό μέχρι 8% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων της Σχολής. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων, που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. από 1 μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο, και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.

Όσοι εκ των υποψηφίων κριθούν θετικά θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται τον Σεπτέμβριο.

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι εισιτήριες εξετάσεις για το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο.
Εισιτήριες δοκιμασίες

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ. εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν υποχρεωτικές με απόφασή της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

3. Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:

α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.

β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

4. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής των έργων την τελευταία ημέρα των εξετάσεων:

α) Ένα μέχρι δύο (1−2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο− άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των εξετάσεων.

β) Ένα μέχρι δύο (1−2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού− σύνθεση, που εκπόνησε ο υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων.

γ) Μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων, και

δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), και παραδίδει ένα (1) έργο που εκπονείται την 5η ημέρα των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ

Μεταπτυχιακό Τμήματος

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
διάρκειας 10 εξαμήνων και 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ολοκληρώνεται σε δέκα εξάμηνα και οδηγεί σε ενιαίο πτυχίο 1ου και 2ου Κύκλου Σπουδών με αναγραφή της Κατεύθυνσης.
Οι Κατευθύνσεις είναι τρεις: 1. Ζωγραφική 2. Γλυπτική  3. Χαρακτική και 4.  Νέων Μέσων Εικαστικών Τεχνών

Προκειμένου να χαρακτηριστεί η Κατεύθυνση του πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει διανύσει σε αυτήν τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα των προπτυχιακών του/της σπουδών.
Ο/Η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις προπτυχιακές του σπουδές των δέκα εξαμήνων εκπονώντας την διπλωματική του Εργασία στην κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει.
Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών και αναγράφει εκτός από το βαθμό της αποφοίτησης και τον βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας.

Μαθήματα ανά Κατεύθυνση και ανά Εξάμηνο

1. Κατεύθυνση Ζωγραφικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ζωγραφική I    
 • Σχέδιο I   
 • Στοιχεία Χαρακτικής I   
 • Στοιχεία Γλυπτικής    
 • Ιστορία της Τέχνης Ι - Αρχαιότητα    
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I    
 • Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I    

Δεύτερο Εξάμηνο (II)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ζωγραφική II    
 • Σχέδιο II    
 • Στοιχεία Χαρακτικής II    
 • Ιστορία της Τέχνης ΙΙ - Βυζάντιο    
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II    
 • Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II    
 • Ξένη Γλώσσα-Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I    

Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ζωγραφική III    
 • Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 1
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I    
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III    
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II    

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 3)

 • Χαρακτική I    
 • Σκηνογραφία I    
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1    

Τέταρτο Εξάμηνο (IV)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ζωγραφική ΙV    
 • Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 2   
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης II   
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV    

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 3)

 • Χαρακτική II   
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός II    
 • Σκηνογραφία II    

Πέμπτο Εξάμηνο (V)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ζωγραφική V    
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης III    
 • Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)    

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

 • Χαρακτική III    
 • Σκηνογραφία III    
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός III    
 • Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 1    
 • Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου     

Έκτο Εξάμηνο (VI)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ζωγραφική VI    
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IV    
 • Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)    

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 7)

 • Χαρακτική IV    
 • Σκηνογραφία IV    
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV    
 • Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας     
 • Γενεαλογία του σώματος ως εικαστικού αντικειμένου στην περφορμανς ή εικαστική γενεαλογία της performance     
 • Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 

Έβδομο Εξάμηνο (VII)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ζωγραφική VII    
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I    
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I    
 • Ειδική Διδακτική της Τέχνης I    

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 10)

 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1α:Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (1970-σήμερα)    
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1γ : Θεωρητικές προσεγγίσεις    
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1ε : Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.    
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)    
 • Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας    
 • Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1    
 • Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες    
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α    
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α    
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ    

Όγδοο Εξάμηνο (VIII)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ζωγραφική VIII   
 • Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)   

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 11)

 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1β: Διεθνείς διοργανώσεις τέχνης, θεσμικός λόγος και σύγχρονες επιμελητικές πρακτικές    
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1δ: Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης (19ος -20ος αι.)    
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1στ: Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.    
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)    
 • Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας    
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β    
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β    
 • Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV 
 • Τέχνη και Ψυχανάλυση 2
 • Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

Ένατο Εξάμηνο (IX)

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)(*)    

Δέκατο Εξάμηνο (X)

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)(*)    

 

2. Κατεύθυνση Γλυπτικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γλυπτική I
 • Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία I
 • Γλυπτική - Γυψοτεχνία I
 • Σχέδιο - Πλαστικά Σκίτσα Ι
 • Στοιχεία Χαρακτικής I
 • Στοιχεία Ζωγραφικής Ι
 • Ιστορία της Τέχνης Ι - Αρχαιότητα
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I
 • Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I

Δεύτερο Εξάμηνο (II)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γλυπτική II
 • Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία IΙ
 • Γλυπτική - Γυψοτεχνία IΙ
 • Σχέδιο - Πλαστικά Σκίτσα ΙΙ
 • Στοιχεία Χαρακτικής II
 • Ιστορία της Τέχνης ΙΙ - Βυζάντιο
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II
 • Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II
 • Ξένη Γλώσσα-Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I

Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γλυπτική III
 • Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία III
 • Γλυπτική - Γυψοτεχνία III
 • Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 1
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III
 • Ξένη Γλώσσα – Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

 • Ζωγραφική I
 • Χαρακτική I
 • Σκηνογραφία I
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1

Τέταρτο Εξάμηνο (IV)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γλυπτική IV
 • Γλυπτική - Μαρμαροτεχνία IV
 • Γλυπτική - Γυψοτεχνία IV
 • Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 2
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης II
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

 • Ζωγραφική IΙ
 • Χαρακτική II
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός II
 • Σκηνογραφία II

Πέμπτο Εξάμηνο (V)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γλυπτική V
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης III
 • Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)
 • Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)
 • Ζωγραφική IΙΙ
 • Χαρακτική III
 • Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 1
 • Σκηνογραφία III
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός III
 • Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 5

Έκτο Εξάμηνο (VI)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γλυπτική VI
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IV
 • Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 7)

 • Ζωγραφική ΙV
 • Χαρακτική IV
 • Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 2
 • Σκηνογραφία IV
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV
 • Γενεαλογία του σώματος ως εικαστικού αντικειμένου στην περφορμανς ή εικαστική γενεαλογία της performance 6
 • Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 6

Έβδομο Εξάμηνο (VII)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γλυπτική VII
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I
 • Ειδική Διδακτική της Τέχνης I

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 10)

 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1α:Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (1970-σήμερα)
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1γ : Θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1ε : Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)
 • Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1
 • Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ

Όγδοο Εξάμηνο (VIII)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΓλυπτικήVIII
 • Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 11)

 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1β: Διεθνείς διοργανώσεις τέχνης, θεσμικός λόγος και σύγχρονες επιμελητικές πρακτικές
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1δ: Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης (19ος -20ος αι.)
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1στ: Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)
 • Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β
 • Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV
 • Τέχνη και Ψυχανάλυση 2
 • Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

Ένατο Εξάμηνο (IX)

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)

Δέκατο Εξάμηνο (X)

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)

 

3. Κατεύθυνση Χαρακτικής

Πρώτο Εξάμηνο (I)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χαρακτική I
 • Σχέδιο I
 • Στοιχεία Ζωγραφικής Ι
 • Στοιχεία Γλυπτικής
 • Ιστορία της Τέχνης Ι - Αρχαιότητα
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής I
 • Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο I

Δεύτερο Εξάμηνο (II)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χαρακτική II
 • Σχέδιο II
 • Στοιχεία Ζωγραφικής II
 • Ιστορία της Τέχνης ΙΙ - Βυζάντιο
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής II
 • Γεωμετρικές Απεικονίσεις του Χώρου - Γραμμικό Σχέδιο II
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I

Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χαρακτική III
 • Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 1
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 3)

 • Ζωγραφική I
 • Σκηνογραφία I
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1

Τέταρτο Εξάμηνο (IV)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χαρακτική IV
 • Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες 2
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IΙ
 • Θεωρία του Χώρου - Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 3)

 • Ζωγραφική II
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός II
 • Σκηνογραφία II

Πέμπτο Εξάμηνο (V)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χαρακτική V
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης III
 • Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 5)

 • Ζωγραφική III
 • Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 1
 • Σκηνογραφία III
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός III
 • Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 5

Έκτο Εξάμηνο (VI)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χαρακτική VI
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IV
 • Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 6)

 • Ζωγραφική IV
 • Στοιχεία Ψηφιακής Εικόνας 2
 • Σκηνογραφία IV
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV
 • Γενεαλογία του σώματος ως εικαστικού αντικειμένου στην περφορμανς ή εικαστική γενεαλογία της performance 6
 • Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 6

Έβδομο Εξάμηνο (VII)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χαρακτική VII
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I
 • Ειδική Διδακτική της Τέχνης I

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 10)

 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1α:Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (1970-σήμερα)
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1γ : Θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1ε : Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)
 • Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1
 • Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ

Όγδοο Εξάμηνο (VIII)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χαρακτική VIII
 • Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 11)

 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1β: Διεθνείς διοργανώσεις τέχνης, θεσμικός λόγος και σύγχρονες επιμελητικές πρακτικές
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1δ: Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης (19ος -20ος αι.)
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1στ: Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)
 • Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β
 • Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV
 • Τέχνη και Ψυχανάλυση 2
 • Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

Ένατο Εξάμηνο (IX)

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)

Δέκατο Εξάμηνο (X)

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)

 

4. Κατεύθυνση Νέων Μέσων Εικαστικών Τεχνών

Πρώτο Εξάμηνο (I)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρώμα με αναλογικά και ψηφιακά μέσα 1    
 • Σχέδιο εκ του φυσικού – Βασικό Σχέδιο    
 • Στοιχεία Ζωγραφικής  I    
 • Στοιχεία Χαρακτικής  I    
 • Ιστορία της Τέχνης I – Αρχαιότητα    
 • Θεωρία του Χώρου – Ιστορία Αρχιτεκτονικής I    
 •  Γεωμετρικές απεικονίσεις του χώρου – Γραμμικό Σχέδιο I    

Δεύτερο Εξάμηνο (II)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρώμα με αναλογικά και ψηφιακά μέσα 2    
 • Σχέδιο – Tags και Fonts    
 • Στοιχεία Γλυπτικής Ι    
 • Ιστορία της Τέχνης ΙΙ – Βυζάντιο    
 • Θεωρία του Χώρου – Ιστορία Αρχιτεκτονικής II    
 • Γεωμετρικές απεικονίσεις του χώρου – Γραμμικό Σχέδιο II    
 •  Ξένη Γλώσσα – Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) I    

Τρίτο Εξάμηνο (IΙI)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ψηφιακή Σχεδίαση 1
 • Σχεδιοκίνηση 1
 • Παραγωγή Κινούμενης Εικόνας 1
 • Φωτογραφία 1
 • Σχέδιο με αναλογικά και ψηφιακά μέσα – Εικονογράφηση και αφήγηση 1
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης I
 • Θεωρία του Χώρου – Ιστορία της Αρχιτεκτονικής III
 • Ξένη Γλώσσα – Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) II

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

 • Ζωγραφική I
 • Χαρακτική I
 • Σκηνογραφία I
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός 1

Τέταρτο Εξάμηνο (IV)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ψηφιακή Σχεδίαση 2
 • Σχεδιοκίνηση 2
 • Παραγωγή Κινούμενης Εικόνας 2
 • Φωτογραφία 2
 • Σχέδιο με αναλογικά και ψηφιακά μέσα – Εικονογράφηση και αφήγηση 2
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης IΙ
 • Θεωρία του Χώρου – Ιστορία της Αρχιτεκτονικής IV

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

 • Ζωγραφική ΙΙ
 • Χαρακτική II
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός II
 • Σκηνογραφία II

Πέμπτο Εξάμηνο (V)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τρισδιάστατα Γραφικά 1
 • Σχεδιοκίνηση 3
 • Επανασύνθεση και Μεταπαραγωγή Κινούμενης Εικόνας 1
 • Σύγχρονη Φωτογραφία 1
 • Φαινόμενα – Μη Αφηγηματικό Βίντεο για Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις 1
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης ΙΙΙ
 • Αισθητική I (επαναλαμβανόμενο)

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

 • Ζωγραφική ΙΙΙ
 • Χαρακτική III
 • Σκηνογραφία III
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός III

Έκτο Εξάμηνο (VI)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τρισδιάστατα Γραφικά 2
 • Σχεδιοκίνηση 4
 • Επανασύνθεση και Μεταπαραγωγή Κινούμενης Εικόνας 2
 • Σύγχρονη Φωτογραφία 2
 • Φαινόμενα – Μη Αφηγηματικό Βίντεο για Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις 2
 • Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης ΙV
 • Αισθητική II (επαναλαμβανόμενο)

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

 • Ζωγραφική IV
 • Χαρακτική IV
 • Σκηνογραφία IV
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός IV

Έβδομο Εξάμηνο (VII)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εικαστικές Προτάσεις με Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία 1
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης I
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης I
 • Ειδική Διδακτική της Τέχνης I

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 10)

 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1α:Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (1970-σήμερα)
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1γ : Θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1ε : Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης Ι (επαναλαμβανόμενο)
 • Τέχνη και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου έργου τέχνης (από την πρόσληψη στην ερμηνεία)1
 • Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού και νέες τεχνολογίες
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2α
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3α
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) IΙΙ

Όγδοο Εξάμηνο  (VIII)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εικαστικές Προτάσεις με Σύγχρονα Ψηφιακά Εργαλεία 2
 • Ειδική Διδακτική της Τέχνης II (πρακτική άσκηση)

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 11)

 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1β: Διεθνείς διοργανώσεις τέχνης, θεσμικός λόγος και σύγχρονες επιμελητικές πρακτικές
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1δ: Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης (19ος -20ος αι.)
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Τέχνης 1στ: Σημαντικές εκθέσεις που καθόρισαν τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης στον 20ο αι.
 • Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Τέχνης ΙI (επαναλαμβανόμενο)
 • Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - Πολιτιστική Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα 19ος - 20ος αιώνας
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 2β
 • Ειδικά θέματα Ιστορία της Τέχνης 3β
 • Αισθητική Διάσταση στη Σύγχρονη Τέχνη και τα Ψηφιακά Μέσα. Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Χώρο 2
 • Ξένη Γλώσσα - Ορολογία (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) ΙV
 • Τέχνη και Ψυχανάλυση 2
 • Αισθητικές προσεγγίσεις του παραγόμενου εικαστικού έργου 2

Ένατο Εξάμηνο (IX)

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Νέα Μέσα στο Εικαστικό Περιβάλλον I - Διπλωματική Εργασία (Προετοιμασία)

Δέκατο Εξάμηνο (X)

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Νέα Μέσα στο Εικαστικό Περιβάλλον II - Διπλωματική Εργασία (Μελέτη και Εκπόνηση)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ
Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Tεχνών με βάση εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας η οποία αποκτάται με τη εφαρμογή του προγράμματος και του κανονισμού σπουδών του Τμήματος. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών εγγράφονται στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΝΠΔΔ υπαγόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο