ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
MBA Food and Agribusiness
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας

Προκήρυξη:

To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών , προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:

1. Ανακάλυψη δυνητικά θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης

2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες

3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Απαραίτητα Προσόντα:

Για τους υποψήφιους διδάκτορες: Πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες.

Για τους μεταδιδάκτορες: Πτυχίο και Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες. Εργαστηρική εμπειρία σε τεχνολογίες ανασυνδασμένου DNA, απομόνωση πρωτεϊνών από μικροβιακές καλλιέργειες, και βιοχημική ανάλυση πρωτεϊνών. Πρόσφατο και πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές ηλεκτρονικά στο Δρ. Γεώργιο Σκρέτα στη διεύθυνση gskretas@eie.gr με την ένδειξη: "Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας".

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση με όλες τις αναλυτικές πληροφορίες εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα