Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ

Προκήρυξη:

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 1η /13-9-2023 συνεδρία της, την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στα γνωστικά αντικείμενα «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» και «Χρηματοοικονομική».

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 1535/4-5-2018):

1. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων που υπάγεται το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (εδώ),
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
3. Τίτλο Προπτυχιακών Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
4. Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s) με αναλυτική βαθμολογία.
5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).
6. Αντίγραφα Εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
8. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.
9. Προσχέδιο προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

Αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ. 210 8203 614, 622, 865, μέχρι και την Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο