Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 31/10/2022 ηλεκτρονικά (email: phd_info@csd.auth.gr) τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση, όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος προσωρινός τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής. Η αίτηση θα πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί μαζί με υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
2) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3) Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
4) Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5) Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και βαθμολογίας, όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
6) Τυχόν ερευνητικές δημοσιεύσεις
7) Δύο συστατικές επιστολές
8) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
9) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
10) Μία φωτογραφία

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις Υ.Δ. κ.λπ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. 2310 998411, email: phd_info@csd.auth.gr)

Ανακοίνωση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο