Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης με αριθμό 2/8-10-2021, αποφάσισε την προκήρυξη πέντε θέσεων υποψηφίων διδακτόρων, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 και τον εσωτερικό κανονισμό (ΦΕΚ 4542/18-10-2018 τ. Β΄) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στις εξής γνωστικές περιοχές:

 1. Ενεργοί άνθρακες και μικροπορώδεις μεμβράνες με έμφαση σε: α) ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση ενεργειακών φορέων και β) επεξεργασία αερίων ρευμάτων βιομηχανικού ενδιαφέροντος
  Επίβλεψη: Καθηγητής Βασίλης Ζασπάλης E-mail: zaspalis@auth.gr T. 2310 996201
 2. Υβριδικά υλικά βαναδίου με φυσιολογικά υποστρώματα στην αντιμετώπιση ανθρώπινων (παθο)φυσιολογιών
  Επίβλεψη: Καθηγητής Αθανάσιος Σαλίφογλου E-mail: salifi@auth.gr T. 2310 996179
 3. Βέλτιστες Στρατηγικές επενδύσεις στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπό το πρίσμα των αγορών
  Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Γεωργιάδης E-mail: mgeorg@auth.gr T. 2310 994184
 4. Ανάλυση μονοπατιών τοξικότητας με τη χρήση μεταγραφωματικής και μεταβολικής μηχανικής για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία από την συνδυαστική έκθεση σε νευροτοξικές χημικές ενώσεις.
  Επίβλεψη: Δημοσθένης Σαρηγιάννης E-mail: sarigiannis@cheng.auth.gr T. 2310 994562
 5. Πρότυπη μεθοδολογία για την ανάπτυξη προϊόντων Safe by Design χημικών προϊόντων με τη χρήση μεθόδων συστημικής βιολογίας και βιοπληροφορικής.
  Επίβλεψη: Δημοσθένης Σαρηγιάννης E-mail: sarigiannis@cheng.auth.gr T. 2310 994562

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, ώρα 13.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (info@cheng.auth.gr), αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην αίτησή τους οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως και τρία αντικείμενα με σειρά προτίμησης (1, 2, 3)

2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με τον ακριβή βαθμό), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και λοιπών τίτλων σπουδών. Τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας

3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών)

4. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)

5. Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον/εξαιρείται ο επιβλέπων), με αποστολή από τους συντάκτες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (info@cheng.auth.gr)

6. Βιογραφικό σημείωμα

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις κ.λ.π. αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 4542/18-10-2018 Τ. Β΄).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο