Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες σε ερευνητικές περιοχές της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του ΑΠΚΥ

Προκήρυξη:

Μέχρι και τις 3 Απριλίου 2020, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις εισδοχής από υποψήφιους διδάκτορες σε ερευνητικές περιοχές της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, άτομα που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορικό πρόγραμμα α) στις Επιστήμες της Αγωγής, β) στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του www.ouc.ac.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να  επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου στο +357 22411600 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Το συγκριτικό πλεονέκτημά του είναι οι σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης και η ευέλικτη εξ αποστάσεως μεθοδολογία σπουδών, που χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να αποκτήσουν, στον δικό τους χώρο και χρόνο, έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, εφόδιο για προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα