ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
MBA Food and Agribusiness
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Νομική

Προκήρυξη:

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει το άνοιγμα έξι θέσεων για την εισδοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Νομική για το Εαρινό εξάμηνο 2020.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει το ύψιστο επίπεδο επιστημονικής γνώσης και να προετοιμάσει τους φοιτητές για μία καριέρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα στο πεδίο της νομικής επιστήμης. Οι φοιτητές αναμένεται να διεξάγουν μία σύγχρονη μορφή έρευνας, που θα προάγει πρωτότυπες και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις σε επιστημονικά ζητήματα της Νομικής.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στην:

 • Ανάπτυξη της εις βάθος κατανόησης και της κριτικής επεξεργασίας εκ μέρους των φοιτητών της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των ερευνητικών μεθόδων στο πεδίο της νομικής επιστήμης
 • Ανάπτυξη της κατανόησης και της εφαρμογής των κατάλληλων ερευνητικών και επιστημονικών μεθόδων εκ μέρους των φοιτητών προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του θέματος της διδακτορικής διατριβής τους
 • Ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων των φοιτητών και διευκόλυνση της ανάπτυξης εξειδίκευσης στο πεδίο της έρευνάς τους
 • Εκπαίδευση των φοιτητών στον τρόπο διάδοσης των πορισμάτων της έρευνάς τους, των συμπερασμάτων και των προτάσεών τους, μέσω, επί παραδείγματι, της δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά ή/και της παρουσίασης της εργασίας τους σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό και Πεδία Έρευνας

Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης
Κοσμήτορας της Σχολής Νομικής

 • Δημόσιο, Ιδιωτικό και Εμπορικό Δίκαιο
 • Ιδιωτικό διεθνές, Ευρωπαϊκό και συγκριτικό δίκαιο

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

 • Εγκληματολογία
 • Ποινικό Δίκαιο

Καθηγήτρια Ειρήνη Σταματούδη

 • Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Διαδίκτυο και Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Πολιτιστική κληρονομιά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Ιωάννου
Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Νομικής Σχολής

 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δίκαιο και Οργανισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κοινωνικά δικαιώματα και Κοινωνική πρόνοια
 • Σπουδές Φύλου

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατηλάτης

 • Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο και Θεωρία, Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Conflict/Conflict resolution
 • Δίκαιο / Θεωρία / Φιλοσοφία
 • Συνταγματική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Σορβατζιώτη

 • Εγκληματολογία
 • Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Παπαστυλιανός
Πρόεδρος Τμήματος Νομικής

 • Συνταγματικό Δίκαιο και Θεωρία
 • Δίκαιο Μετανάστευσης
 • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επίκουρος Καθηγητής Οδυσσέας Χρήστου
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Νομικής

 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 • Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος
 • Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνική Πρόνοια.

Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουμουτζής

 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Δίκαιο αδικοπραξιών
 • Βιοηθική

Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Κοντός

 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 • Δίκαιο ενόπλων συρράξεων
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Πλεύρη

 • Πολιτική Δικονομία
 • Διαιτησία
 • Διαμεσολάβηση

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 6 Δεκεμβρίου 2019

Τρόπος υποβολής αίτησης

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος, Δρ. Χρήστο Παπαστυλιανό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση papastylianos.c@unic.ac.cy.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.unic.ac.cy/apply.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα